VIẾT SỐ THẬP PHÂN BÉ NHẤT CÓ 5 CHỮ SỐ MÀ TRONG ĐÓ CÓ HAI CHỮ SỐ 0 VÀ BA CHỮ SỐ 1

     

Câu 2.

Bạn đang xem: Viết số thập phân bé nhất có 5 chữ số mà trong đó có hai chữ số 0 và ba chữ số 1

Số thập phân mà phần nguyên là số lẻ nhỏ dại nhất có ba chữ số, phần thập phân là số chẵn lớn số 1 có bốn chữ số là:

A. 101,9998 B. 111,1998

C. 103,1988 D. 100,8888

Câu 3: Điền vết ( >, 2 ……. 23,45ha

A. > B. = C.

Lời giải

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. 

Phương pháp:

Xác định sản phẩm của chữ số 5 trong các thập phân vẫn cho, từ bỏ đó xác định giá trị của chữ số đó.

Cách giải:

Chữ số 5 trong những thập phân 879,457 thuộc hàng xác suất nên có mức giá trị là (dfrac5100).

Chọn D.

Câu 2. 

Phương pháp:

- Tìm số lẻ bé dại nhất có cha chữ số cùng số chẵn lớn số 1 có tứ chữ số.

- Muốn viết một trong những thập phân, ta viết thứu tự từ mặt hàng cao mang lại hàng thấp: trước hết viết phần nguyên, viết vết "phấy", sau đó viết phần thập phân.

Cách giải:

Số lẻ nhỏ nhất có cha chữ số là 101.

Số chẵn lớn nhất có bốn chữ số là 9998.

Vậy số thập phân phải tìm là 101,9998.

Chọn A.

Câu 3. 

Phương pháp:

Viết những số đo về cùng đơn vị chức năng đo là ha rồi so sánh tác dụng với nhau.

Cách giải: 

Ta có: 23ha 45m2 = 23 (dfrac4510000)ha = 23,0045ha.

Mà: 23,0045ha 2 × 3 = 0,225

Số phệ là:

0,6 – 0,225 = 0,375

Đáp số: Số bé: 0,225 ;

Số lớn: 0,375.

Xem thêm: Top 19 Bài Văn Tả Cây Bút Chì Của Em, Tả Cây Bút Chì Của Em

Chọn B.

Câu 5. 

Phương pháp:

Muốn tìm kiếm tỉ số tỷ lệ của số chú cá chép và số cá trong bể ta tìm thương của số con cá chép và số cá vào bể, tiếp đến nhân thương đó với 100 cùng viết thêm kí hiệu % vào bên yêu cầu tích tìm kiếm được.

Cách giải:

Tỉ số xác suất của số con cá chép và số cá vào bể là:

 20 : 25 = 0,8 = 80%

Đáp số: 80%.

Chọn C.

Câu 6. 

Phương pháp:

Muốn

Cách giải: 

45% của 120 là :

120 : 100 × 45 = 54

Hoặc: 120 × 45 : 100 = 54

Chọn B.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. 

Phương pháp:

Đặt tính rồi tính theo những quy tắc đang học về phép cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.

Cách giải: 

*

Bài 2. 

Phương pháp:

- Biểu thức bao gồm dấu ngoặc thì tính vào ngoặc trước, không tính ngoặc sau.

- Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách thì tiến hành phép nhân, phân tách trước; thực hiện phép cộng, trừ sau.

Cách giải:

a) 207,5 – 12,3 × 2,4 + 8,5

= 207,5 – 29,52 + 8,5

= 177,98 + 8,5

= 186,48

b) 502 – (45,5 + 22,5 × 12)

= 502 – (45,5 + 270)

= 502 – 315,5

= 186,5

Bài 3. 

Phương pháp:

- Tính chiều rộng ta rước chiều nhiều năm trừ đi 4,5m.

- Tính diện tích ta lấy chiều dài nhân cùng với chiều rộng.

Xem thêm: Ông Tiên Trong Truyện Cổ Tích, Những Câu Truyện Cổ Tích Có Ông Tiên

- Tính diện tích s phần đất có tác dụng nhà ta lấy diện tích mảnh đất chia cho 100 rồi nhân với 15 hoặc lấy diện tích mảnh đất nhân cùng với 15 rồi chia cho 100.