Viết đoạn văn nói về sở thích bằng tiếng anh

     

Viết Về sở trường Bằng giờ Anh gọn gàng ❤️️ 18 mẫu Hay ✅ chia sẻ Tuyển Tập Những bài viết Ngắn Hay chọn Lọc giúp cho bạn Đọc Học xuất sắc Ngoại Ngữ.


Cách Viết Đoạn Văn Viết Về sở thích Bằng tiếng Anh

Chi tiết cách viết đoạn văn viết về sở trường bằng tiếng Anh tiếp sau đây với những thắc mắc gợi ý và cách vấn đáp về công ty đề sở trường của bản thân sẽ giúp các em học viên thực hiện tốt bài kiểm tra viết của mình.

1. Cách đặt câu hỏi về sở thích:

What is your hobby?When did you start it?How vì you enjoy it?/ What bởi you think about it?/ How vị you feel about it?/ How bởi you like it?Why do you like/enjoy it?How long vì you think you will continue with your hobby?What do you lượt thích doing?What sort of hobbies vì you have?What bởi vì you get up to in your free time?

2. Cách gợi ý câu vấn đáp về sở thích:

My hobby is… (walking, reading book, shopping, playing games, cooking…)I started when …(I was young/ I was a child/ I was ten years old…)Firtly, I …, then I …I spend + (số đếm) + hours on itBecause I can learn about many things in…, it make me feel relaxedI would never stop…, I don’t know…In my không lấy phí time I…I relax by (watching TVI’m interested in…I enjoy…I’m keen on…

Hướng Dẫn Viết Về sở trường Bằng tiếng Anh

Tham khảo các hướng dẫn viết về sở trường bằng tiếng Anh cụ thể trong video clip dưới trên đây để luyện tập cho mình bí quyết viết tuyệt nhất.


vectordep.vn tặng ngay bạn