Viết 1 Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Quê Hương

     

Viết Về quê hương Bằng tiếng Anh ❤️️ trăng tròn Đoạn Văn xóm Quê xuất xắc ✅ tham khảo Tuyển Tập Văn chủng loại Tiếng Anh Đặc Sắc cùng Giàu Hình Ảnh Được lựa chọn Lọc.


Cách Viết Về quê nhà Bằng giờ đồng hồ Anh

Dưới đó là cách viết về quê nhà bằng tiếng Anh, với rất nhiều hướng dẫn cụ thể viết văn về quê hương bằng tiếng Anh này, những em học viên sẽ được lý thuyết và thuận lợi triển khai nội dung bài viết của mình.

Trong bài xích văn tả quê hương bằng giờ đồng hồ Anh bao gồm:

Devectordep.vnibe your hometown (Miêu tả quê hương của bạn).Devectordep.vnibe the place (Miêu tả địa điểm)What is special about it? ( gồm gì đặc trưng ở đó không?)Where is your hometown located (Quê hương của bạn nằm sống đâu?)How to travel khổng lồ your hometown? (Đến quê của bạn bằng phương tiện gì?)What is it known for? (Quê mùi hương bạn khét tiếng với mẫu gì?)What vì people in your town do? ( Mọi tín đồ ở quê của công ty làm gì?)

Giới thiệu cùng chúng ta