Vị trí danh từ tính từ trạng từ trong tiếng anh

     

Vị trí của Tính từ, danh từ, trạng từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh như thế nào? Đây là chủ điểm ngữ pháp liên tục xuất hiệntrongbài thi TOEIC. Hôm nayvectordep.vn.edu.vm muốnchia sẻđếncácbạn ngôn từ này để các bạn có thể tự mình ôn luyện giờ Anh hiệu quả nhé!
Bạn đang xem: Vị trí danh từ tính từ trạng từ trong tiếng anh

1. địa điểm của tính từ bỏ trong tiếng Anh

1.1. Vị trí

Tính từ trong giờ đồng hồ Anh(adjective, được viết tắt là adj). Đây là những từ được áp dụng để miêu tả các quánh tính, đặc thù của sự vật, hiện tượng, …

ADJECTIVEADVERB
1. Đứng sau cồn từ lớn beVí dụ minh họa: My job is so boring2. Đứng sau một vài động từ cố định khác(chủ điểm quan trọng): become, get, seem, look, appear, sound, smell, taste, feel, remain, keep, makeVí dụ minh họa:– As the movie went on, it became more và more exciting– Your friend seems very nice- She is getting angry– You look so tired!– He remained silent for a while3. Đứng trước danh từVí dụ minh họa: She is a famous businesswoman1. Đứng sau động từ thườngVí dụ minh họa: Tom wrotethe memorandum carelessly2. Đứng trước tính từVí dụ minh họa: – It’s a reasonably cheap restaurant, & the food was extremely good.– She is singing loudly3. Đứng trước trạng từ khácVí dụ minh họa:– Maria learns languages terribly quickly– He fulfilled the work completely well4. Đứng đầu câu, bửa nghĩa cho cả câuVí dụ minh họa: Unfortunately,the ngân hàng was closed by the time I got here

Bổ sung thêm cho các bạnvề sự biến hóa nghĩa của một trong những trạng từ quan trọng khi tất cả và không tồn tại đuôi –ly như sau:


*
*
*
*
Vị trí của Trạng tự trong giờ đồng hồ Anh
Nằm thân trợ động từ và rượu cồn từ thường

Ví dụ minh họa: I have + recently + finished my homework

Đi sau những động tự tobe/seem/feel/look … với trước các tính từ: tobe/seem/feel/look…+ adv + adj

Ví dụ minh họa: She is very nice

Đứng sau “Too”: V (thường) + Too + adv

Ví dụ minh họa: The teacher speaks to lớn quickly

Đứng trước “enough”: V (thường) + too + adv

Ví dụ minh họa: The teacher speaks slowly enough for us to lớn understand

Ví dụ minh họa: Jack drove so fast that he caused an accident

Đứng cuối câu

Ví dụ minh họa: He doctor told me lớn breathe in slowly

Thường đứng một mìnhở đầu câu để xẻ nghĩa cho tất cả câu

Ví dụ minh họa: Unfortunately,thengân hàngwas closed by the time I got here

3.2. Bài xích tập về trạng từ

Bài tập 1: Chọn lời giải đúng

1. The man will go to lớn the match ______.A. SometimeB. AnywhereC. Even if it rains

2. It’s time lớn eat ____!A. TomorrowB. NowC. Never

3. Turn off the light before you go _____.A.

Xem thêm: Download Ebook Dạy Con Làm Giàu (Tập 1) Pdf, Dạy Con Làm Giàu Tập 1 (Bản Scan Đẹp)


Xem thêm: Siêu Thị Điện Máy Nội Thất Chợ Lớn Quận 9, Siêu Thị Điện Máy


OutB. SeldomC. Immediately

4. The cake is ______ frozen.A. AnywhereB. CompletelyC. Inside

5. Dan _____ early on weekdays.A. Gets always upB. Always gets upC. Gets up always

Bài tập 2: tìm kiếm tính từ sống câu 1 cùng điền dạng đúng của trạng từ ở câu đồ vật haiJames is careful. He drives____________.The girl is slow. She walks____________.Her English is perfect. She speaks English____________.Our teacher is angry. She shouts____________.My neighbor is a loud speaker. He speaks____________.He is a bad writer. He writes____________.Jane is a nice guitar player. He plays the guitar____________.He is a good painter. He paints____________.She is a quiet girl. She does her job____________.This exercise is easy. You can vị it____________.

Trên phía trên là toàn bộ những thông tin mà vectordep.vn share vềvị trí của tính từ, danh từ, trạng từ trong giờ đồng hồ Anh. Mong muốn rằng bài viết sẽ sở hữu lại cho chính mình những thông tin hữu ích cho bạn. Chúc chúng ta học tốt.