Trách Nhiệm Cá Nhân Liên Quan Đến Kết Quả Hạn Chế Khuyết Điểm Ở Lĩnh Vực Địa Phương

     
Để nhìn nhận lại hạn chế, thiếu thốn sót của bạn dạng thân, Đảng viên đều nên tự làm phiên bản kiểm điểm làm căn cứ đánh giá, xếp loại unique mỗi cuối năm. Dưới đó là mẫu bạn dạng kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm theo quy định tiên tiến nhất tại chỉ dẫn số 21.

Bạn đang xem: Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả hạn chế khuyết điểm ở lĩnh vực địa phương

Bạn sẽ xem: Trách nhiệm cá thể liên quan lại đến hiệu quả hạn chế lỗi ở lĩnh vực địa phương
*

Mục lục bài bác viết

ĐẢNG BỘ ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ........... .........., ngày.....tháng....năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.............

Họ với tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ chủ yếu quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi bộ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, hiệu quả đạt được

1. Về bốn tưởng bao gồm trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về tư tưởng chính trị………………………………..…………………………..

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống………………….……………………………..

Xem thêm: Sao La Hầu Tốt Hay Xấu - Cách Hóa Giải Vận Hạn Sao La Hầu

- Về tác phong, lề lối làm việc……………………..……………………………..

- câu hỏi đấu tranh phòng, phòng những biểu thị suy thoái về bốn tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” của cá nhân. (Đối chiếu cùng với 27 biểu hiện, cá nhân tự thừa nhận diện)………………………………………..…………..

Tự reviews về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

2. Về triển khai chức trách, trọng trách được giao

- Việc tiến hành chức trách, quyền lợi theo lao lý (Đảng, thiết yếu quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- tác dụng thực hiện những chỉ tiêu, trọng trách được giao vào năm………...……….

- Trách nhiệm cá nhân liên quan cho kết quả, hạn chế, yếu điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách……………………...….

Tự nhận xét về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

3. Vấn đề thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, tìm mọi cách hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm với nguyên nhân

1. Hạn chế, yếu điểm (theo 03 nội dung nêu trên)……………….……………

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm………………………………………..

III. Hiệu quả khắc phục phần đa hạn chế, khuyết điểm đã có được cấp có thẩm quyền tóm lại hoặc được đã cho thấy ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được xung khắc phục; đang khắc phục, nút độ tự khắc phục; chưa được khắc phục); đa số khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân……………………………………………………...

Tự đánh giá về lever thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

IV. Giải trình những vụ việc được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi nhắc kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác minh trách nhiệm của cá nhân đối cùng với từng sự việc được lưu ý kiểm điểm……………….…..

V. Hiểu rõ trách nhiệm của cá nhân đối với các hạn chế, yếu điểm của bạn hữu (nếu có)

VI. Phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp một số loại chất lượng

1. Xếp các loại cán bộ, công chức, viên chức:

□Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ hoàn thành nhiệm vụ

□Không kết thúc nhiệm vụ

2. Xếp loại Đảng viên:

□Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ xong xuôi nhiệm vụ

□Không dứt nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Đánh giá, xếp loại unique cán bộ, công chức, viên chức

- thừa nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- nấc xếp loại unique công chức, viên chức:...................................................

Xem thêm: 109++Bài Thơ Chia Tay Người Yêu Ngắn, Viết Bởi Dòng Lệ Nhạt Nhòa

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ chúng ta tên cùng đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- bỏ ra bộ khuyến nghị xếp một số loại mức chất lượng:..............................................................