Toán 8 Hình Chữ Nhật

     
kim chỉ nan hình chữ nhật

Hình chữ nhật là tứ giác tất cả bốn góc vuông. Hình chữ nhật cũng là một trong những hình bình hành.

Bạn đang xem: Toán 8 hình chữ nhật

Xem chi tiết


Trả lời câu hỏi 1 bài 9 trang 97 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 bài 9 trang 97 SGK Toán 8 Tập 1. Minh chứng rằng hình chữ nhật ABCD

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 2 bài xích 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1. Với một dòng compa,

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 3 bài xích 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 bài bác 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1. Mang lại hình 86:a) Tứ giác ABDC là hình gì ? do sao ?b) So sánh những độ dài AM với BC.

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 4 bài xích 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 bài 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1. Cho hình 87:a) Tứ giác ABDC là hình gì ? do sao?b) Tam giác ABC là tam giác gì?..

Xem thêm: Sưu Tầm Lời Chúc Mừng Đám Cưới Bạn Thân Giàu Ý Nghĩa, 72 Lời Chúc Đám Cưới Bạn Thân Hay Và Hài Hước

Xem giải mã


bài xích 58 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 58 trang 99 SGK Toán 8 tập 1. Điền vào chỗ trống, hiểu được a, b là độ dài các cạnh, d là độ nhiều năm đường chéo cánh của một hình chứ nhật

Xem giải thuật


bài bác 59 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Chứng minh rằng: Giao điểm nhì đường chéo cuẩ hình chữ nhật là trung tâm đối xứng của

Xem lời giải


bài xích 60 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Tính độ dài đường trung đường ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có những cạnh góc vuông bởi 7cm cùng 24cm.

Xem lời giải


bài bác 61 trang 99 sgk Toán 8 tập 1

Cho tam giác ABC, mặt đường cao AH. điện thoại tư vấn I là trung điểm của AC, E là vấn đề đối xứng cùng với H qua I. Tứ giác AHCE là hình gì ? do sao ?

Xem giải mã


bài bác 62 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 62 trang 99 SGK Toán 8 tập 1. Các câu sau đúng tốt sai ?

Xem giải thuật


bài bác 63 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 63 trang 100 SGK Toán 8 tập 1. Tra cứu x bên trên hình 90.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Câu Đố Mẹo Có Đáp An Hay Nhất Kèm Đáp Án, Những Câu Đố Vui Mẹo Có Đáp Án

Xem giải mã


bài xích 64 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD. Những tia phân giác của các góc A, B, C, D

Xem giải mã


bài 65 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 65 trang 100 SGK Toán 8 tập 1. Tứ giác ABCD tất cả hai đường chéo vuông góc cùng với nhau. Gọi

Xem giải thuật


bài bác 66 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 66 trang 100 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Một tổ công nhân đang trồng cây trên phần đường AB.

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 1 - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề hàng đầu - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài bác 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 6 - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 6 - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép vectordep.vn gửi các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.