Tỉnh quảng nam có bao nhiêu huyện

     

Tỉnh Quảng Nam bao gồm bao nhiêu huyện, thị xã?

Tỉnh Quảng Nam là 1 trong những Tỉnh trực thuộc Duyên Hải phái nam Trung bộ của nước ta, gồm trung chổ chính giữa hành chính để tại Thành phố Tam Kỳ. Tỉnh giấc Quảng phái mạnh có số lượng dân sinh khoảng 1.495.812 và hải dương số xe pháo là 92. Tỉnh Quảng Nam bao gồm 19 huyện, thị xã.

Bạn đang xem: Tỉnh quảng nam có bao nhiêu huyện


Xem các vị trí du định kỳ tại tỉnh giấc Quảng Nam

*
Bản đồ dùng hành chính Tỉnh Quảng Nam

Tỉnh Quảng Nam gồm bao nhiêu xóm phường thị trấn?

Với diện tích tự nhiên và thoải mái khoảng 10.574,7 km2 thì tỉnh Quảng Nam bao gồm bao nhiêu huyện, thị xã, thôn phường thị trấn nhỉ? có lẽ bạn chưa chắc chắn Tỉnh Quảng Nam bao gồm tới 19 cung cấp quận thị xã thị xã, trong số ấy Tỉnh Quảng Nam gồm 245 cấp xã phường thị trấn đấy. Rõ ràng như sau nhé:


1. Tp Tam Kỳ gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các vị trí du lịch tại thành phố Tam Kỳ

Thành phố Tam Kỳ có 13 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, phường bao gồm 4 xã và 9 phường: Phường Tân Thạnh, Phường Phước Hòa, Phường An Mỹ, Phường Hòa Hương, Phường An Xuân, Phường An Sơn, Phường trường Xuân, Phường An Phú, làng mạc Tam Thanh, buôn bản Tam Thăng, buôn bản Tam Phú, Phường Hoà Thuận, buôn bản Tam Ngọc.

2. Thành phố Hội An bao gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các vị trí du lịch tại tp Hội An

Thành phố Hội An tất cả 13 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao hàm 4 xã cùng 9 phường: Phường Minh An, Phường Tân An, Phường Cẩm Phô, Phường Thanh Hà, Phường tô Phong, Phường Cẩm Châu, Phường cửa ngõ Đại, Phường Cẩm An, thôn Cẩm Hà, thôn Cẩm Kim, Phường Cẩm Nam, thôn Cẩm Thanh, buôn bản Tân Hiệp.

3. Thị xã Tây Giang gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại huyện Tây Giang

Huyện Tây Giang bao gồm 10 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao hàm 0 thị trấn và 10 xã: thôn Ch’ơm, làng mạc Ga Ri, xóm A Xan, xã Tr’Hy, làng mạc Lăng, làng A Nông, làng A Tiêng, thôn Bha Lê, thôn A Vương, xóm Dang.

4. Thị trấn Đông Giang tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại thị xã Đông Giang

Huyện Đông Giang bao gồm 11 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn với 10 xã: Thị trấn phường Rao, xóm Tà Lu, xã Sông Kôn, xã Jơ Ngây, xã A Ting, làng Tư, xã Ba, xóm A Rooi, xã Za Hung, Xã nhưng mà Cooi, thôn Ka Dăng.

5. Huyện Đại Lộc tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại huyện Đại Lộc

Huyện Đại Lộc tất cả 18 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn cùng 17 xã: thị xã Ái Nghĩa, xã Đại Sơn, làng mạc Đại Lãnh, buôn bản Đại Hưng, làng Đại Hồng, thôn Đại Đồng, xã Đại Quang, làng Đại Nghĩa, làng Đại Hiệp, buôn bản Đại Thạnh, xã Đại Chánh, thôn Đại Tân, làng Đại Phong, thôn Đại Minh, xã Đại Thắng, buôn bản Đại Cường, xóm Đại An, thôn Đại Hòa.

6. Thị làng Điện Bàn bao gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các vị trí du định kỳ tại Thị làng Điện Bàn

Thị thôn Điện Bàn có đôi mươi ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, phường bao gồm 13 xã với 7 phường: Phường Vĩnh Điện, làng Điện Tiến, xã Điện Hòa, buôn bản Điện thắng Bắc, xã Điện thắng Trung, xã Điện chiến thắng Nam, Phường Điện Ngọc, buôn bản Điện Hồng, xã Điện Thọ, buôn bản Điện Phước, Phường Điện An, Phường Điện nam giới Bắc, Phường Điện phái mạnh Trung, Phường Điện nam giới Đông, Phường Điện Dương, xóm Điện Quang, xã Điện Trung, làng mạc Điện Phong, buôn bản Điện Minh, xóm Điện Phương.

7. Huyện Duy Xuyên có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại thị trấn Duy Xuyên

Huyện Duy Xuyên gồm 14 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn với 13 xã: thị xã Nam Phước, xã Duy Thu, thôn Duy Phú, buôn bản Duy Tân, làng mạc Duy Hòa, làng Duy Châu, làng Duy Trinh, buôn bản Duy Sơn, xóm Duy Trung, làng mạc Duy Phước, xã Duy Thành, xóm Duy Vinh, thôn Duy Nghĩa, xã Duy Hải.

8. Thị trấn Quế Sơn gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại huyện Quế Sơn

Huyện Quế Sơn gồm 14 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn và 13 xã: thị xã Đông Phú, buôn bản Quế Xuân 1, xã Quế Xuân 2, làng Quế Phú, Xã hương thơm An, thôn Quế Cường, buôn bản Quế Hiệp, làng Quế Thuận, xã Phú Thọ, làng Quế Long, xóm Quế Châu, làng Quế Phong, làng Quế An, buôn bản Quế Minh.

9. Thị xã Nam Giang tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại huyện Nam Giang

Huyện phái mạnh Giang có 12 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn với 11 xã: thị trấn Thạnh Mỹ, thôn Laêê, buôn bản Chơ Chun, thôn Zuôich, buôn bản Tà Pơơ, xóm La Dêê, làng Đắc Tôi, buôn bản Chà Vàl, làng Tà Bhinh, buôn bản Cà Dy, buôn bản Đắc Pre, buôn bản Đắc Pring.

Xem thêm: Ý Nghĩa Số Trên Căn Cước Công Dân, Ý Nghĩa Dãy Số Trên Thẻ Căn Cước Công Dân

10. Thị trấn Phước Sơn gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại thị xã Phước Sơn

Huyện Phước Sơn có 12 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn và 11 xã: thị xã Khâm Đức, xóm Phước Xuân, xóm Phước Hiệp, buôn bản Phước Hoà, làng mạc Phước Đức, buôn bản Phước Năng, xã Phước Mỹ, xã Phước Chánh, buôn bản Phước Công, xóm Phước Kim, xã Phước Lộc, làng Phước Thành.

11. Huyện Hiệp Đức gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại huyện Hiệp Đức

Huyện Hiệp Đức gồm 12 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn cùng 11 xã: thị xã Tân An, xóm Hiệp Hòa, xóm Hiệp Thuận, buôn bản Quế Thọ, buôn bản Bình Lâm, làng mạc Sông Trà, làng Phước Trà, buôn bản Phước Gia, làng Quế Bình, thôn Quế Lưu, thôn Thăng Phước, làng mạc Bình Sơn.

12. Huyện Thăng Bình bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại huyện Thăng Bình

Huyện Thăng Bình gồm 22 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn và 21 xã: thị trấn Hà Lam, xã Bình Dương, thôn Bình Giang, xã Bình Nguyên, buôn bản Bình Phục, làng Bình Triều, xóm Bình Đào, làng mạc Bình Minh, thôn Bình Lãnh, xã Bình Trị, thôn Bình Định Bắc, làng mạc Bình Định Nam, thôn Bình Quý, buôn bản Bình Phú, làng mạc Bình Chánh, xóm Bình Tú, thôn Bình Sa, làng Bình Hải, làng Bình Quế, làng Bình An, làng Bình Trung, xóm Bình Nam.

13. Thị xã Tiên Phước có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại huyện Tiên Phước

Huyện Tiên Phước có 15 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn cùng 14 xã: thị trấn Tiên Kỳ, buôn bản Tiên Sơn, buôn bản Tiên Hà, thôn Tiên Cẩm, xã Tiên Châu, làng Tiên Lãnh, xã Tiên Ngọc, làng mạc Tiên Hiệp, xóm Tiên Cảnh, làng mạc Tiên Mỹ, xã Tiên Phong, làng Tiên Thọ, làng mạc Tiên An, buôn bản Tiên Lộc, xóm Tiên Lập.

14. Huyện Bắc Trà My có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại thị xã Bắc Trà My

Huyện Bắc Trà My tất cả 13 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn và 12 xã: thị trấn Trà My, xóm Trà Sơn, xóm Trà Kót, thôn Trà Nú, thôn Trà Đông, xã Trà Dương, làng Trà Giang, xóm Trà Bui, xã Trà Đốc, xã Trà Tân, xóm Trà Giác, thôn Trà Giáp, xã Trà Ka.

15. Thị trấn Nam Trà My có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại thị xã Nam Trà My

Huyện phái nam Trà My tất cả 10 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 0 thị xã và 10 xã: làng mạc Trà Leng, buôn bản Trà Dơn, xóm Trà Tập, làng Trà Mai, xóm Trà Cang, buôn bản Trà Linh, làng mạc Trà Nam, xóm Trà Don, buôn bản Trà Vân, buôn bản Trà Vinh.

16. Thị xã Núi Thành gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại huyện Núi Thành

Huyện Núi Thành tất cả 17 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn và 16 xã: thị xã Núi Thành, thôn Tam Xuân I, xã Tam Xuân II, xóm Tam Tiến, xã Tam Sơn, làng mạc Tam Thạnh, xóm Tam Anh Bắc, xóm Tam Anh Nam, làng mạc Tam Hòa, làng Tam Hiệp, làng Tam Hải, xã Tam Giang, làng Tam Quang, thôn Tam Nghĩa, xã Tam Mỹ Tây, làng mạc Tam Mỹ Đông, xóm Tam Trà.

17. Huyện Phú Ninh bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại huyện Phú Ninh

Huyện Phú Ninh tất cả 11 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn cùng 10 xã: thị trấn Phú Thịnh, làng mạc Tam Thành, thôn Tam An, làng Tam Đàn, xã Tam Lộc, làng mạc Tam Phước, làng Tam Vinh, làng mạc Tam Thái, làng Tam Đại, xóm Tam Dân, xóm Tam Lãnh.

Xem thêm: Máy Lọc Không Khí Lg Puricare

18. Thị trấn Nông Sơn gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại thị trấn Nông Sơn

Huyện Nông Sơn gồm 7 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao hàm 0 thị trấn và 7 xã: làng mạc Quế Trung, xã Quế Ninh, buôn bản Phước Ninh, làng mạc Quế Lộc, làng mạc Sơn Viên, làng Quế Phước, làng mạc Quế Lâm.