Tính Chất Hóa Học Của Ankan

     

Trung trung khu gia sư - dạy dỗ kèm tại nhà NTIC tại Đà Nẵng xin reviews phần TÍNH CHẤT HÓA HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA ANKAN nhằm cung cấp cho các bạn có thêm bốn liệu học tập. Chúc chúng ta học xuất sắc môn học này.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của ankan


Cấu tạo ra của phân tử metan

*

* nhấn xét:

- kết cấu của ankan chỉ bao gồm liên kếtσ" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">σσ" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">σ" id="MathJax-Element-3-Frame" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">σ" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">bền vững→Ankan tương đối trơ về mặt hóa học: Ở ánh nắng mặt trời thường bọn chúng không phản nghịch ứng với axit, bazơ và hóa học oxi hóa táo tợn (nhưKMnO4" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">KKMnO4" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">KMnO4" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">KMnO4" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">MKMnO4" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">KMnO4" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">nKMnO4" role="presentation" style="background: transparent; color: rgb(34, 34, 34); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">O4). Chính vì như vậy ankan còn có tên là parafin, nghĩa là ít ái lực hóa học.

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

-Dưới tác dụng của ánh sáng, xúc tác cùng nhiệt, ankan tham gia các phản ứng thế, bội nghịch ứng bóc và làm phản ứng oxi hóa.

1. Phản ứng thế

a. Metan chức năng với clo/ánh sáng

*
*

* dìm xét:

- Về nguyên tắc các nguyên tử H vào phân tử ankan hoàn toàn có thể bị sửa chữa lần lượt từ là một đến hết.

b. Đồng đẳng của metan

- Propan công dụng với clo(as, tỉ lệ 1:1)

CH3-CH2-CH3 + Cl2→ CH3-CH2-CH2Cl + HCl

43%

→ CH3-CHCl-CH3 + HCl

57%

- Propan chức năng với brom(t0, tỉ lệ 1:1)

CH3-CH2-CH3+ Br2→ CH3-CH2-CH2Br + HBr

3%

→ CH3-CHBr-CH3 + HBr

97%

* nhận xét:

- tài năng phản ứng: Cl2> Br2> I2và Cbậc 3> Cbậc 2> Cbậc 1.Sản phẩm chính là sản phẩm ưu tiên vậy X vào H của C bậc cao (C gồm ít H hơn). C bậc a là C links với a nguyên tử C khác.

- phản ứng thế xảy ra theo hiệ tượng gốc tự do

- dây chuyền gồm 3 giai đoạn:

+ Khơi mào phản nghịch ứng:

X2→2X.

+ cải tiến và phát triển mạch:

X.+ CnH2n+2→CnH2n+1.+ HX

CnH2n+1.+ X2→CnH2n+1X + X.

+ Tắt mạch:

2X.→X2

X.+ CnH2n+1.→CnH2n+1X

CnH2n+1.+ CnH2n+1.→C2nH4n+2

2. Bội nghịch ứng xẩy ra do tác dụng của nhiệt

a. Phản bội ứng tách H2(phản ứng đề hiđro hóa)

CH3-CH2-CH3→CH2=CH-CH3+ H2

Tổng quát

CnH2n+2→CnH2n+ H2(Fe, t0)

Anken

* giữ ý:

- Chỉ phần đa ankan vào phân tử bao gồm từ 2 nguyên tử C trở lên trên mới có khả năng tham gia bội nghịch ứng bóc H2.

- Trong phản bội ứng tách H2, 2 nguyên tử H đính với 2 nguyên tử C nằm cạnh sát nhau bóc tách ra cùng cả nhà và ưu tiên tách H sinh hoạt C bậc cao.

CH3-CH(CH3)-CH2-CH3→CH2=C(CH3)-CH2-CH3+ H2

thành phầm phụ

→ CH3-C(CH3)=CH-CH3+ H2

sản phẩm chính

- một số trường hợp riêng khác:

CH3-CH2-CH2-CH3→2H2+ CH2=CH-CH=CH2­

CH3-CH(CH3)-CH2-CH3→CH2=C(CH3)-CH=CH2+ 2H2

n-C6H14→4H2+ C6H6(benzen)

n-C7H16→4H2+ C6H5CH3(toluen)

b. Bội phản ứng phân hủy

- bội phản ứng phân hủy vị nhiệt:

CH4→C + 2H2(t0)

c. Phản nghịch ứng crăcking (n≥ 3)

C4H10→CH4 +C3H6

→C2H4 + C2H6

Tổng quát

CnH2n+2→CxH2x+2+ CyH2y(t0, p, xt)

* giữ ý:

+ Ankan trực tiếp CnH2n+2khi crăcking có thể xảy ra theo (n - 2) hướng khác biệt tạo ra 2(n-2) sản phẩm.

Xem thêm: Sâu Đục Thân Bướm Hai Chấm Hại Lúa, Sâu Đục Thân Bướm Hai Chấm

+ Nếu hiệu suất phản ứng crăcking là 100% và không có quá trình cracking thứ cấp cho thì tổng thể mol sản phẩm tăng gấp đôi so với các chất tham gia nên KLPTTB sụt giảm một nửa.

+ Số mol ankan sau làm phản ứng luôn luôn bằng số mol ankan thuở đầu dù quá trình cracking có nhiều giai đoạn.

3. Phản ứng cháy

CnH2n+2+ (3n + 1)/2O2→nCO2+ (n + 1)H2O

- Đối với phản bội ứng cháy của ankan cần để ý 2 quánh điểm:

+ nCO2H2O.

+ nH2O- nCO2= nankan bị đốt cháy.

- trường hợp đốt cháy 1 hiđrocacbon mà lại thu được nCO2H2Othì hiđrocacbon đem đốt cháy thuộc nhiều loại ankan.

- ví như đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon mang lại nCO2H2Othì trong hỗn hợp đốt cháy tất cả chứa ít nhất 1 ankan.

* lưu lại ý:Nếu ankan lão hóa không hoàn toàn và bao gồm xúc tác thích hợp sẽ tạo nên ra sản phẩm hữu cơ như andehit, axit cacboxylic...

Ví dụ:CH4 + O2→ HCHO + H2O

IV. ĐIỀU CHẾ

- nhiệt phân muối bột Natri của axit cacboxylic (phản ứng vôi tôi xút):

CH3COONa + NaOH→ CH4 + Na2CO3

Tổng quát:

CnH2n+2-x(COONa)x+ xNaOH→CnH2n+2+ xNa2CO3(CaO, t0)

- cùng hiđro vào hiđrocacbon ko no hoặc vòng không bền:

CnH2n+2-2k+ kH2→C­nH2n+2(Ni, t0)

- riêng rẽ với CH4có thể dùng phản ứng:

Al4C3+ 12H2O→4Al(OH)3+ 3CH4

Al4C3+ 12HCl→4AlCl3+ 3CH4

C + 2H2→CH4(xúc tác, t0)

- tách bóc từ nguồn khí thiên nhiên.

V. ỨNG DỤNG

*

- sử dụng làm nguyên nhiên liệu (CH4dùng trong đèn xì để hàn, giảm kim loại).

- cần sử dụng làm dầu sứt trơn.

Xem thêm: Nghịch Cảnh Không Chỉ Là Một Phép Thử Của Tình Cảm Mà Còn Là Thước Đo Của Trí Tuệ Và Bản Lĩnh

- dùng làm dung môi.

- Để tổng hợp những chất hữu cơ khác: CH3Cl, CH2Cl2, CCl4, CF2Cl2,…

- Đặc biệt từ bỏ CH4điều chế được nhiều chất không giống nhau: tất cả hổn hợp CO + H2, amoniac,CH ≡ CH, rượu metylic, anđehit fomic