Tìm số nhỏ nhất trong mảng

     

Chương trình tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của mảng trong C là một bài tập điển hình về mảng. Chương trình này giúp bạn hiểu cách sử dụng vòng lặp, mảng, lệnh IF và các toán tử điều kiện trong C.
Bạn đang xem: Tìm số nhỏ nhất trong mảng

Bài tập C: Tìm giá trị lớn nhất của mảng

Đề bài: Viết chương trình C tìm phần tử có giá trị lớn nhất của một mảng.

Để giải bài tập C này, chúng ta xem phần tử đầu tiên là lớn nhất, sau đó duyệt qua từng phần tử trong mảng từ vị trí tiếp theo và kiểm tra xem phần tử đó có phải là lớn nhất không.


#include int main() { int arr<10> = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}; int i, largest; largest = arr<0>; // Chuong trinh tim phan tu lon nhat cua mang for(i = 1; i

*

Bài tập C: Tìm giá trị nhỏ nhất của mảng

Đề bài: Viết chương trình C tìm phần tử có giá trị nhỏ nhất của một mảng.

Để giải bài tập C này, chúng ta xem phần tử đầu tiên là nhỏ nhất, sau đó duyệt qua từng phần tử trong mảng từ vị trí tiếp theo và kiểm tra xem phần tử đó có phải là nhỏ nhất không.


#include int main() { int arr<10> = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}; int i, smallest; smallest = arr<0>; // Chuong trinh tim phan tu nho nhat cua mang for(i = 1; i


Xem thêm: Top 10 Bài Văn Mẫu Thuyết Minh Về Hoa Sen Lop 9 Chọn Lọc, Thuyết Minh Về Hoa Sen

*

Bài tập C: Tìm giá trị lớn thứ hai của mảng

Đề bài: Viết chương trình C tìm phần tử có giá trị lớn thứ hai của một mảng.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tìm giá trị lớn thứ hai của mảng trong C:


#include int main() { int arr<10> = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}; int i, smallest; smallest = arr<0>; // Chuong trinh tim phan tu nho nhat cua mang for(i = 1; i

*

Recent Updates Sắp Tết 2023 Rồi! - Còn bao nhiêu ngày nữa là đến tết 2023?LinkedList trong javaArrayList trong javaXử lý duplicate trong SQLPhím tắt hay dùng trong ExcelBảo mật tập tin ExcelDịch trang tính trong ExcelIn trang tính trong ExcelHàm VLOOKUP trong ExcelĐối tượng đồ họa trong ExcelSử dụng macro trong ExcelSử dụng Templates trong ExcelSử dụng chủ đề (theme) trong Excel


Xem thêm: ️ Bộ Đề Thi Văn 9 Hk1 - 20 Đề Thi Hk1 Ngữ Văn 9 Học Kỳ 1 Có Đáp Án

*