Tìm Số Lớn Nhất Biết Hiệu Hai Số Là 253

     

Tuyển tập các bài Toán hay luyện thi Violympic lớp 5 (Phần 1) được vectordep.vn sưu tầm và cập nhật nhằm gửi đến các bạn học sinh đang ôn luyện để chuẩn bị cho các vòng tiếp theo của kì thi Violympic Toán lớp 5. Mời các em cùng tham khảo. Chúc các em đạt kết quả cao trong các kì thi giải Toán trên mạng lớp 5.

Bạn đang xem: Tìm số lớn nhất biết hiệu hai số là 253


Tuyển tập các bài Toán hay luyện thi Violympic lớp 5

Câu 1: Tìm số lớn nhất, biết hiệu 2 số là 253. Nếu lấy số lớn trừ đi 3 lần số bé thì được 25. Số cần tìm là:

a/ 481 b/ 139 c/ 367 d/ 114. 2 lần số bé là:

253 – 25 = 228

Số bé là: 228 : 2 = 114

Số lớn là: 114 + 253 = 367 Câu 2: Cho một số có 2 chữ số có tích 2 chữ số là 15. Vậy tổng các chữ số của số đó là:

a/ 6 b/ 8 c/ 7 d/ 4. Ta thấy 15 chia hết cho 3 và cho 5 nên hai chữ số của số đó là 3 và 5.

Tổng hai chữ số bằng 3+5= 8 Câu 3: Tìm số liền trước số tự nhiên chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau. Vậy số cần t́m là:

a/ 98763 b/ 99997 c/ 98765 d/ 98764. Số tự nhiên chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là 98764.

Số liền trước nó là 98763 Câu 4: Tìm hiệu hai số biết nếu số bị trừ tăng thêm 135 và số trừ bớt đi 205 thì hiệu hai số lúc này là 542. Vậy hiệu của 2 số đó là:

a/ 882 b/ 712 c/ 202 d/ 372. Bài giải:

Ta có sơ đồ


135 + 205 = 340

Hiệu hai số đó ban đầu là:

542 – 340 = 202

Đáp số : 202 Câu 5: Hiệu hai số bằng 1/5 lần số bé. Tổng hai số là số tròn chục lớn nhất có 3 chữ số. Vậy số lớn là:

a/ 450 b/ 825 c/ 540 d/ 90. Số tròn chục lớn nhất có 3 chữ số là 990

Tỉ của số bé và số lớn là 5/(5+1) = 5/6

Tổng số phần bằng nhau:

5 + 6 = 11 (phần)

Giá trị 1 phần là:

990 : 11 = 90

Số lớn là:

90 x 6 = 540 Câu 6: Tìm x, biết x là số lẻ chia hết cho 5 và 438 x có chữ số tận cùng là 5.

x có thể là 439; 440; 441; 442; 443; 444; 445; 446; 447; 448

Vậy x = 445 Câu 7: Với 4 chữ số: 0; 5; 7; 2 viết được số số lẻ có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 5 là:

a/ 9 b/ 5 c/ 4 d/ 6. Số cần tìm có chữ số hàng đơn vị là 5.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Ngắm Trăng (Hồ Chí Minh), Soạn Bài Ngắm Trăng (Trang 36)

Có 2 cách chọn chữ số hàng trăm và 2 cách chọn chữ số hàng chục.

Số các số đó là:

2 x 2 = 4 Câu 8: Hoa tính tổng tất cả các số chẵn từ 2 đến 100. Lan tính tổng tất cả các số lẻ từ 1 đến 99. Sau đó Mai lấy kết quả của Hoa trừ đi kết quả của Lan. Vậy Mai sẽ nhận được kết quả là:

a/ 5080 b/ 2550 c/ 50 d/ 2500.

Bài giải:

Số các số chẵn từ 2 đến 100 là: (100 – 2) :2 + 1=50 (số hạng)

Số các số lẻ từ 1 đến 99 là: (99 – 1) :2 + 1=50 (số hạng)

Tổng của tất cả các số chẵn từ 2 đến 100 là : (100 +2) x (50:2) = 2550

Tổng của tổng tất cả các số lẻ từ 1 đến 99 là : (1 +99) x (50:2) = 2500

Mai lấy kết quả của Hoa trừ đi kết quả của Lan là: 2550 -2500 = 50

Đáp số: 50

Câu 9: Trong các phân số dưới đây, phân số nhỏ hơn 2 là:

a/ 20/9 b/ 23/12 c/ 22/11 d/ 21/10. Lấy mẫu số nhân với 2 rồi chọn phân số bé hơn 1 trên các phân số vừa tìm được.

Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Bài Vợ Nhặt Của Kim Lân ), Soạn Bài Vợ Nhặt

Phân số cần tìm là 23/12 (23/(12x2) = 23/24 Câu 10: Tìm số thứ hai, biết số thứ nhất bằng 4/7 số thứ hai, bằng 3/8 số thứ ba và kém số thứ ba 60 đơn vị. Vậy số thứ hai là: a/ 96 b/ 28 c/ 63 d/ 36.