THÔNG TƯ 36/2014/TT

     
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vị chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ xem được ở trong tính của Văn bản. bạn chưa xem được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký tài khoản tại đây
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! do chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được ở trong tính
của Văn bản. chúng ta chưa xem được hiệu lực của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời bạn Đăng ký tài khoản tại đây
Theo dõi hiệu lực hiện hành Văn bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bạn dạng thay cố Văn phiên bản song ngữ

Thông bốn 36/2014/TT-NHNN pháp luật giới hạn, xác suất bảo đảm an ninh trong buổi giao lưu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế do Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành


*

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 36/2014/TT-NHNN

Hà Nội, ngày trăng tròn tháng 11 năm 2014

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH CÁC GIỚI HẠN, TỶ LỆ BẢO ĐẢM AN TOÀN trong HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG,CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Luật bank Nhà nước ViệtNam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụngsố 47/2010/QH12ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 21013 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và tổ chức cơ cấu tổ chức của ngân hàng Nhànước Việt Nam;

Theo đề xuất của Chánh Thanh tra, giámsát ngân hàng;

Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Namban hành Thông tư quy định các giới hạn, phần trăm bảođảm an ninh trong hoạt động vui chơi của tổ chức tín dụng, trụ sở ngânhàng nước ngoài.

Bạn đang xem: Thông tư 36/2014/tt

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

1. Thông bốn này quy địnhvề các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong vận động mà những tổ chức tín dụng,chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải liên tục duy trì, bao gồm:

a) Tỷ lệ bình yên vốn tối thiểu;

b) số lượng giới hạn cấp tín dụng;

c) Tỷ lệ tài năng chi trả;

d) phần trăm tối nhiều của mối cung cấp vốn ngắn hạn đượcsử dụng để cho vaytrung hạnvà dài hạn;

đ) số lượng giới hạn góp vốn, cài đặt cổ phần;

e) tỷ lệ dư nợ cho vay vốn so cùng với tổng tiền gửi.

2. Căn cứ tác dụng giám sát, kiểm tra,thanh tra của bank Nhà nước nước ta (sau đây call là ngân hàng Nhà nước) đốivới tổ chức triển khai tín dụng, đưa ra nhánh bank nước ngoài, vào trường hợp nên thiếtđể đảm bảo an toàn antoàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, đưa ra nhánh ngân hàng nước ngoài, tùytheo tính chất, nấc độ xui xẻo ro, bank Nhà nước yêu thương cầu tổ chức tín dụng,chinhánhngân hàng quốc tế thực hiện tại một hoặc một vài giới hạn phải chăng hơn, phần trăm an toànchặt chẽ rộng so với những mức vẻ ngoài tại Thông bốn này.

3. Đối cùng với tổ chứctín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang triển khai phương án tái cơ cấu tổ chức đãđược phê duyệt, trong trường hợp cần thiết, Thống đốc bank Nhà nước quyếtđịnh rõ ràng giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an ninh đối với từng tổ chức triển khai tín dụng, chinhánh bank nước ngoài.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

1. Tổ chức tín dụng bao gồm:

a) Ngân hàng: Ngân hàng thương mại nhà nước,ngân hàng hợp tác ký kết xã, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngânhàng 100% vốn nước ngoài;

b) tổ chức tín dụng phi ngân hàng: doanh nghiệp tàichính, doanh nghiệp cho thuê tài chính.

2. Bỏ ra nhánh bank nước ngoài.

Điều 3. Lý giải từngữ

Trong Thông bốn này, những từ ngữ dướiđây được phát âm như sau:

1. Khoản phải đòi gồm các khoản chi phí gửitại tổ chức triển khai tín dụng, trụ sở ngân hàng nước ngoài khác, tiền gửi tại tổ chứctín dụng nước ngoài; khoản chi tiêu vào giấy tờ có giá; mang lại vay; thuê mướn tàichính; bao thanh toán; chiết khấu, tái tách khấu phương pháp chuyển nhượng, giấy tờcó giá; những khoản cấp tín dụng thanh toán dưới hiệ tượng phát hành thẻ tín dụng; các khoảntrả cụ theo cam đoan ngoại bảng.

2. Quý khách trong quan liêu hệ cung cấp tín dụngvới tổ chức triển khai tín dụng, trụ sở ngân hàng quốc tế (sau đây call là kháchhàng) là tổ chức triển khai (bao tất cả cả tổ chức tín dụng, chi nhánh bank nước ngoài),cá nhân, các chủ thể không giống theo hình thức của điều khoản dân sự.

Một khách hàng là một đội nhóm chức hoặc mộtcá nhân hoặc một chủ thể khác theo dụng cụ của điều khoản dân sự.

3. Marketing bất động sản làviệc bỏ vốn đầu tư tạo lập, mua, nhận gửi nhượng, thuê, mướn mua bất động sản để bán, chuyểnnhượng, mang đến thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục đích sinh lợi.

4. Hòa hợp đồng phái sinh lãi vay gồm các hợp đồnghoán đổi lãi suất, đúng theo đồng kỳ hạn lãi suất, hòa hợp đồng quyền lựa chọn lãi suất, cáchợp đồng phái sinh lãi vay khác theo lý lẽ của bank Nhà nước.

5. Vừa lòng đồng phái sinh nước ngoài tệ gồm những hợpđồng hoán đổi ngoại tệ, hòa hợp đồng kỳ hạn nước ngoài tệ, thích hợp đồng tương lai ngoại tệ,hợp đồng quyền lựa chọn ngoại tệ, những hợp đồng phái sinh nước ngoài tệ không giống theo quy địnhcủa ngân hàng Nhà nước.

6. Roi không phân chia của tổ chức triển khai tín dụng,chi nhánh ngân hàng nước ngoài là phần lợi nhuận chưa phân phối, được xác địnhsau khi báo cáo tài chính năm được kiểm toán tự do và được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, Đại hộithành viên, chủ sở hữu, ngân hàng quốc tế (ngân sản phẩm mẹ) ra quyết định giữ lạinhằm mục đích bổ sung cập nhật vốn cho tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngânhàng nước ngoài.

7. Lợi thế dịch vụ thương mại là phần chênh lệchdương giữa số tiền tải một gia tài tài chủ yếu và giá trị sổ sách kế toáncủa gia tài tài chính đó mà tổ chức tín dụng phải trả tạo nên từ giao dịch thanh toán cótính chất mua lại doanh nghiệp, tổ chức triển khai tín dụng không giống theo chính sách pháp luật.Tài sản tài chủ yếu này được bội phản ánh đầy đủ trên bảng bằng vận của tổ chức triển khai tín dụng.

8. OECD là tổ chức Hợp tác kinh tế tài chính vàPhát triển (Organization for Economic Cooperation and Development).

9. Tổ chức tài chính thế giới gồm:

a) nhóm ngân hàng quả đât gồm: Ngân hàngQuốc tế về Tái thiết và Phát triển(The International ngân hàng for Reconstruction & Development - IBRD), doanh nghiệp tàichính thế giới (The International Financial Company - IFC), hiệp hội cộng đồng Phát triểnquốc tế (The International Development Association - IDA), cơ quan Bảolãnh Đầu bốn Đa phương (The Multilateral Investment Guarantee Agency - MIGA);

b) Ngân hàng cải cách và phát triển Châu Á (The AsianDevelopment bank - ADB);

c) Ngân hàng cải cách và phát triển Châu Phi (The AfricanDevelopment ngân hàng - AfDB);

d) ngân hàng Tái thiết và phát triển ChâuÂu (The European bank for Reconstruction and Development - EBRD);

đ) Ngân hàng cách tân và phát triển Liên Mỹ (TheInter-American Development Bank-IADB);

e) bank Đầu bốn Châu Âu (The EuropeanInvestment ngân hàng - EIB);

g) Quỹ chi tiêu Châu Âu (The EuropeanInvestment Fund - EIF);

h) bank Đầu tứ Bắc Âu (The NordicInvestment ngân hàng - NIB);

i) Ngân hàng phát triển Caribbean (TheCaribbean Development bank - CDB);

k) Ngân hàng phát triển Hồi giáo (TheIslamic Development ngân hàng - IDB);

l) ngân hàng Phát triển xã hội Châu Âu (TheCouncil of Europe Development bank - CEDB);

m) tổ chức triển khai tài chính thế giới khác gồm vốnđiều lệ do chủ yếu phủ các nước đóng góp góp.

10. Công ty kiểm soát là:

a) doanh nghiệp sở hữu thẳng hoặc con gián tiếptrên 20% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết hoặcnắm quyền kiểm soát của mộtngân mặt hàng thương mại, công ty tài chính;

b) bank thương mại, công ty tàichính có doanh nghiệp con, doanh nghiệp liên kết.

11. Sách vở có giá là bằng chứng xác nhậnnghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức triển khai phát hành giấy tờ có giá với người sở hữu sách vở và giấy tờ có giátrong một thời hạn nhất định, đk trả lãi và các điều kiện khác. Sách vở có giábao có trái phiếu, tín phiếu, công trái, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu và các loạigiấy tờ có mức giá khác.

12. Cấp tín dụng baogồm nghiệp vụ cho vay, bảo lãnh, phân tách khấu, tái tách khấu, cho mướn tàichính, bao thanh toán, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, phát hành thẻ tín dụngvà các nghiệp vụ cấp tín dụng khác theo lao lý của ngân hàng Nhà nước.

13. Tổng mức dư nợ cấptín dụng bao gồm tổng số dư nợ mang đến vay, phân tách khấu, tái chiết khấu, cho thuêtài chính, bao thanh toán, chi tiêu trái phiếu doanh nghiệp, thẻ tín dụng và cácnghiệp vụ cấp tín dụng thanh toán khác theo phương tiện của ngân hàng Nhà nước, số dư bảolãnh và các khoản ủy thác cho tổ chức triển khai tín dụng, đưa ra nhánh bank nước ngoàikhác cung cấp tín dụng.

14. Đầu bốn trái phiếu là việc chọn mua hoặc ủythác cho tổ chức khác (bao bao gồm cả tổ chức triển khai tín dụng, bỏ ra nhánh bank nướcngoài khác) cài trái phiếu.

15. Fan có liên quan của một nhóm chức, cánhân là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc con gián tiếp với tổ chức, cánhân đó.

a) người dân có liên quancủa một đội nhóm chức (bao gồm cả tổ chức tín dụng) gồm những trường hợp sau đây:

(i) công ty mẹ hoặc tổ chức tín dụng làcông ty chị em (sau đây điện thoại tư vấn là tổ chức triển khai tín dụng mẹ) của tổ chức đó;

(ii) doanh nghiệp con của tổ chức đó;

(iii) công ty có cùng công ty mẹ hoặc cùng tổchức tín dụng mẹ của tổ chức đó;

(iv) bạn quản lý, member Ban kiểm soát điều hành củacông ty mẹ hoặc của tổ chức triển khai tín dụng người mẹ của tổ chức triển khai đó;

(v) cá thể hoặc tổ chức có thẩm quyền bổnhiệm tín đồ quản lý, thành viên Ban kiểm soát của người sử dụng mẹ hoặc tổ chức tín dụngmẹ của tổ chức đó;

(vi) fan quản lý, thành viên Ban kiểmsoát của tổ chức đó;

(vii) Công ty, tổ chức triển khai có thẩm quyền xẻ nhiệmngười quản lý, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức đó;

(viii) Vợ, chồng, cha, mẹ, con (bao tất cả cảcha nuôi, bà mẹ nuôi, nhỏ nuôi, bố ck (bố vợ), mẹ ông chồng (mẹ vợ), con dâu (con rể),bố dượng, chị em kế, bé riêng của vk hoặc chồng), anh ruột, chị ruột,em ruột (bao tất cả cảanh, chị, em cùng người mẹ khác phụ vương hoặc cùng phụ vương khác mẹ), anh rể, chị dâu, emdâu, em rể của fan quản lý, member Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặccổ đông cài từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trởlên của tổ chức đó;

(ix) Tổ chức, cá thể sở hữu trường đoản cú 5% vốn điềulệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trên tại tổ chức đó;

(x) cá nhân được ủy quyền đại diện thay mặt phần vốngóp, cổ phần cho tổ chức triển khai đó.

b) fan có tương quan của một cá thể gồmcác trường vừa lòng sau đây:

(i) Vợ, chồng, cha, mẹ, con (bao bao gồm cảcha nuôi, bà mẹ nuôi, bé nuôi, bố ông chồng (bố vợ), mẹ chồng (mẹ vợ), con dâu (conrể); cha dượng, người mẹ kế, con riêng của bà xã hoặc chồng), anh ruột, chị ruột, em ruột(bao tất cả cả anh, chị, em cùng chị em khác thân phụ hoặc cùng phụ vương khác mẹ), anh rể, chị dâu, emdâu, em rể của cá nhân đó;

(ii) công ty hoặc tổ chức tín dụng cơ mà cánhân đó download từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cp có quyền biểu quyết trởlên;

(iii) doanh nghiệp con mà cá thể đó là người quảnlý, member Ban kiểm soát của người sử dụng mẹ hoặc tổ chức tín dụng mẹ;

(iv) doanh nghiệp con mà cá thể đó tất cả thẩm quyềnbổ nhiệm người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của người tiêu dùng mẹ hoặc tổ chức triển khai tíndụng mẹ;

(v) doanh nghiệp hoặc tổ chức tín dụng nhưng mà cánhân đó là tín đồ quản lý, thành viên Ban kiểm soát;

(vi) công ty hoặc tổ chức triển khai tín dụng cơ mà cánhân chính là vợ, chồng, cha, mẹ, con (bao tất cả cả phụ vương nuôi, bà mẹ nuôi, nhỏ nuôi, bố chồng (bố vợ), mẹchồng (mẹvợ),con dâu (con rể), cha dượng, mẹ kế, con riêng của bà xã hoặc chồng), anh ruột, chị ruột, emruột (bao gồm cả anh, chị, em cùng chị em khác phụ vương hoặc cùng cha khác mẹ), anhrể, chị dâu, em dâu, em rể của bạn quảnlý, thành viên Ban kiểm soát, member góp vốn hoặc người đóng cổ phần sở hữutừ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cp có quyền biểu quyết trởlên của chúng ta hoặc tổ chức triển khai tín dụngđó;

(vii) Tổ chức, cá nhân ủy quyền đại diện thay mặt phầnvốn góp, cp cho cá thể đó;

(viii) cá nhân cùng với cá nhân đó được một tổchức ủy quyền thay mặt đại diện phần vốn góp, cổ phần tại một nhóm chức khác;

(ix) cá nhân được cá thể đó ủy quyền đạidiện phần vốn góp, cổ phần.

c) Để bảo đảm an toàn kiểmsoát khủng hoảng rủi ro do triệu tập tín dụng trong hoạt động ngân hàng, tổ chức triển khai tín dụng,chi nhánh ngân hàng quốc tế được bổ sung cập nhật những ngôi trường hợp người có liên quankhác ngoài những trường hợp luật tại điểm a với b khoản này trong số quy địnhnội bộ của tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh bank nước ngoài.

16. Góp vốn, mua cp của tổ chức triển khai tín dụnglà việc tổ chức triển khai tín dụng góp vốn cấu thành vốn điều lệ, mua cp và cáchình thức khác để biến cổ đông,thành viên góp vốn của các doanh nghiệp, tổ chức triển khai tín dụng khác, bao gồm cả việc cấpvốn điều lệ, góp vốn vào công ty con, công ty links của tổ chức triển khai tín dụng;góp vốn vào quỹ chi tiêu hoặc ủy thác vốn cho những tổ chức không giống góp vốn, muacổ phần theo các bề ngoài nêu trên.

17. Thiết yếu hủy ngang là bài toán không thểhủy quăng quật hoặc đổi khác dưới bất kỳ hình thức nào đối với những khẳng định đã đượcthiết lập, trừ trường hợp cần hủy bỏ hoặc thay đổi theo vẻ ngoài của pháp luật.

18. Cấp tín dụng thanh toán để đầutư, marketing cổ phiếu bao gồm:

a) cho vay, tách khấu sách vở và giấy tờ có giá chỉ đốivới công ty thị trường chứng khoán để đầu tư, marketing cổ phiếu;

b) cho vay để tải cổ phiếu;

c) cho vay ứng trước tiền đối với kháchhàng sẽ bán chứng khoán và áp dụng vốn vay để sở hữ cổ phiếu;

d) mang đến vay so với khách hàng để vấp ngã sungsố chi phí thiếu khi lệnh mua cp được khớp;

đ) mang đến vay so với người lao động đểmua cp phát hành thứ 1 khi chuyển công ty nhà nước thành doanh nghiệp cổ phần;

e) cho vay để góp vốn, mua cp củacông ty cổ phần;

g) tách khấu giấy tờ có giá bán đối vớikhách hàng để áp dụng số tiền chiết khấu tải cổ phiếu;

h) những khoản giải ngân cho vay và ưu đãi giấy tờcó giá dưới các hình thức khác mà người sử dụng sử dụng số chi phí đó để mua cổ phiếu.

Điều 4. Phép tắc nộibộ

1. Tổ chức triển khai tín dụng,chi nhánh ngân hàng quốc tế phải phát hành Quy định nội bộ về cung cấp tín dụng,quản lý chi phí vay để bảo vệ việc thực hiện vốn vay mượn đúng mục tiêu theo qui định tạiThông tư này và những văn bản có liên quan, trong đó tối thiểu phải tất cả nội dungsau:

a) Tiêu chí xác minh một khách hàng, mộtkhách sản phẩm và bạn có tương quan theo chế độ tại khoản 15 Điều 3 Thông tưnày, chế độ tín dụng so với một khách hàng, một khách hàng và người cóliên quan, mức sử dụng về lý lẽ phân cấp, ủy quyền việc quyết định, phê duyệtcấp tín dụng,cơ cấu lại thời hạn trả nợ so với một khách hàng, một khách hàng và bạn cóliên quan;

b) hình thức về câu hỏi phân tán khủng hoảng tronghoạt động cấp cho tín dụng; phương thức theo dõi, cai quản và việc phê duyệt, quyếtđịnh cấp cho tín dụng đối với một khách hàng, một quý khách hàng và fan có liên quan ởmức trường đoản cú 1% vốn tự tất cả của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trởlên, bảo đảm công khai, minh bạch giữa khâu thẩm định, cấp tín dụng và cơ cấulại nợ, chống ngừa xung đột tiện ích giữa fan thẩm định, người ra quyết định cấptín dụng và người sử dụng là người dân có liên quan của những người này;

c) Nguyên tắc, chỉ tiêu đánh giá, xác địnhmức độ khủng hoảng rủi ro cấp tín dụng so với các đối tượng người dùng khách hàng, nghành mà tổ chứctín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế ưu tiên hoặc tinh giảm cấp tín dụnglàm đại lý để sản xuất kế hoạch, chiến lược kinh doanh hằng năm;

d) việc xét trông nom cấptín dụng cùng xét duyệt, quyết định cơ cấu tổ chức lại thời hạn trả nợ (bao bao gồm gia hạn nợvà điều chỉnh kỳ hạn nợ) đề nghị được thực hiện trên nguyên tắc fan quyết địnhcơ cấu lại thời hạn trả nợ không là người ra quyết định cấp khoản tín dụng đó, trừtrường hợp vấn đề cấp tín dụng thanh toán do Hội đồng cai quản trị, Hội đồng thành viên, Tổnggiám đốc (đối với chi nhánh bank nước ngoài) thông qua;

đ) Quy định những điềukiện, tiến trình để quản lý rủi ro trong chuyển động cấp tín dụng thanh toán để đầu tư, kinhdoanh cổ phiếu.

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàngnước bên cạnh phải ban hành Quy định nội cỗ về đánh giá quality tài sản bao gồm vàtuân thủ tỷ lệ an toàn vốn buổi tối thiểu, được xây dừng trên nguyên tắc làm chủ rủiro đối với tài sản, địa thế căn cứ vào nhu cầu, quánh điểm, nấc độ rủi ro khủng hoảng trong hoạt động,xem xét đến chu kỳ kinh doanh, năng lực thích ứng với khủng hoảng và kế hoạch kinhdoanh của tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh bank nước ngoài. Nội dung của Quy địnhnày phải vâng lệnh theo chính sách tại Thông bốn này và những văn bạn dạng có liên quan,trong đó về tối thiểu phải có nội dung sau:

a) khí cụ về cơ cấu tổ chức, cơ chếphân cấp, ủy quyền cùng chức năng, nhiệm vụ của từng thành phần quản lý đối với tỷlệ bình an vốn;

b) các nguyên tắc, bao gồm sách, quy trìnhnhận dạng, đo lường, theo dõi, kiểm soát, report và trao đổi thông tin về rủiro để vâng lệnh tỷ lệ an ninh vốn;

c) những quy định về cai quản cơ cấu vốn tựcó và gia sản phải reviews được: mức độ và xu thế của những rủi ro, tácđộng của rủi ro đến yêu cầu vốn tự bao gồm để bù đắp rủi ro; quy mô và unique vốn tựcó, tài năng chịu đựng rủi ro khủng hoảng từ những yếu tố vĩ mô, kỹ năng tiếp cận nguồnvốn bổ sung cập nhật vốn tựcó, tất cả khảnănghỗ trợ tài thiết yếu từ các cổ đông khi quan trọng để đảm bảo an toàn tuân thủ tỷlệ antoànvốn về tối thiểu; nghĩa vụ cấp vốn đối với các công ty con và doanh nghiệp liên kết; mục tiêu vốntự tất cả trong thời gian ngắn và lâu năm hạn, dự kiến chi phí bổ sung cập nhật vốn tự có và giải phápthực hiện phương châm vốn từ có. Những quy định về cai quản cơ cấu vốn tự gồm và tàisản gồm:

(i) các bước và phương pháp theo dõi,đánh giá bán quy mô, cấu phần, unique vốn tự gồm và danh mục tài sản;

(ii) khối hệ thống quản lý an ninh vốn về tối thiểu;

(iii) hệ thống cảnh báo sớm, trong đó xác địnhrõ các dấu hiệu nhằm sớm nhận dạng rủiro, nguy hại dẫn cho suy bớt tỷ lệ bình an vốn và việc giám sát, report theoquy định;

(iv) phương pháp xử lý để bảo đảm tỷ lệ antoàn vốn tối thiểu riênglẻ cùng hợpnhất, trong số ấy phải có quy định về:

- biện pháp quản lý, trở nên tân tiến vốn tự bao gồm vàtài sản nhằm ứngphó cùng với trườnghợpsuy sút hoặc phạm luật quy định về tỷ lệ bình yên vốn tối thiểu;

- Trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ và sự phối hợpcủa những bộ phận, cá thể có liên quan trong việc xây dựng phương án, biệnpháp xử lý, đối phó với trường hòa hợp suy sút hoặc vi phạm tỷ lệ an ninh vốn buổi tối thiểu.

3. Tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngân hàngnước ko kể phải phát hành Quy định nội cỗ về quản lý thanh khoản theo lý lẽ tạiThông tứ này và các văn phiên bản có liên quan, trong các số ấy tối thiểu phải tất cả nội dungsau:

a) hình thức về câu hỏi phân cấp, ủy quyền, chức năng,nhiệm vụ của các phần tử liên quan tiền trong việc cai quản tài sản Có, tài sản Nợvà việc bảo vệ duy trì tỷ lệ khả năng chi trả, thanh khoản;

b) Quy trình, thủ tục và các giới hạn quảnlý thanh khoản, giới hạn điều hành và kiểm soát chênh lệch kỳ hạn tài sản Có, gia tài Nợtrên cơ sở dòng tiền vào, dòng vốn ra luật tại Phụ lục 3 của Thông bốn này;

c) những nguyên tắc, chủ yếu sách, quy trìnhnhận dạng, đo lường, theo dõi, kiểm soát, report và trao đổi thông tin rủi rovề năng lực chi trả, thanh khoản; các tiêu chí cảnh báo nhanh chóng về rủi ro thiếu hụtkhả năng chi trả, thanh khoản và các phương án xử lý;

d) kế hoạch và giải pháp nắm giữ những loại giấy tờcó giá có chức năng thanh khoản cao;

đ) hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát, kiểmtoán nội bộ so với việc bảo trì tỷ lệ kĩ năng chi trả, thanh khoản;

e) mô hình review và thí điểm khảnăng bỏ ra trả, thanh khoản, trong các số đó có các phân tích tình huống tài năng chi trả,tính thanh khoảncó thể xảy ra. Phân tích trường hợp phải đảm bảo:

(i) Phân tích trường hợp tối thiểu bao gồm haitrường hợp:

- dòng vốn từ hoạt động kinh doanh vào điều kiệnhoạt cồn bìnhthường;

- dòng tiền từ vận động kinh doanh vào điềukiện chạm chán khó khăn về khả năng chi trả, thanh khoản.

(ii) Phân tích tình huống phải bảo đảm an toàn thểhiện được các nội dung sau:

- kĩ năng thực hiện những nghĩa vụ và cam kếthàng ngày;

- các biện pháp xử lý để có đủ khảnăng đáp ứng quy định về năng lực chi trả.

4. Các Quy định nội bộ cách thức tại khoản1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bắt buộc được rà soát, chăm chú sửa đổi, bổ sung cập nhật địnhkỳ ít nhất 1 năm một lần.

5. Vào thời hạn 10 ngày, tính từ lúc ngày banhành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế sửa chữa các điều khoản nội bộ giải pháp tại khoản 1, khoản2 cùng khoản 3 Điều này, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế phải gửitrực tiếp hoặc bởi đường bưu năng lượng điện cho bank Nhà nước (Cơ quan lại Thanh tra,giám ngay cạnh ngân hàng) các Quy định nội cỗ được ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặcthay thế.

Điều 5. Khối hệ thống côngnghệ thông tin

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàngnước kế bên phải gồm hệ thống technology thông tin được kết nối toàn khối hệ thống đểthực hiện những quy định trên Thông bốn này, bảo đảm các yêu thương cầu tối thiểu sau:

1. Lưu lại giữ, truy nã cập, bổ sung cập nhật cơ sở dữ liệuvề khách hàng hàng, thị trường, bảo vệ quản lý rủi ro khủng hoảng theo cách thức của Ngân hàngNhà nước và hiện tượng nội cỗ của tổ chức triển khai tín dụng, bỏ ra nhánh ngân hàng nướcngoài.

2. Thống kê, theo dõi, cai quản dòng tiền,các khoản mục vốn, tài sản, nợ đề xuất trả; tính toán, quản lý, giám sát và đo lường các giớihạn, tỷ lệ bình yên trong hoạt động.

3. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê theoquy định, yêu ước của bank Nhà nước.

Chương II

QUYĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. GIÁ TRỊ THỰC CỦAVỐN ĐIỀU LỆ, VỐN ĐƯỢC CẤP VÀ XỬ LÝ lúc GIÁ TRỊ THỰC CỦA VỐN ĐIỀU LỆ, VỐN ĐƯỢC CẤPGIẢM THẤP HƠN MỨC VỐN PHÁP ĐỊNH

Điều 6. Cực hiếm thựccủa vốn điều lệ, vốn được cấp

1. Cực hiếm thực của vốn điều lệ, vốn đượccấp của tổ chức tín dụng, trụ sở ngân hàng nước ngoài là giá trị sót lại củavốn điều lệ, vốn được cấp được khẳng định theo nguyên tắc quy định trên khoản 2 vàcách tính biện pháp tại khoản 3 Điềunày.

2. Nguyên tắc khẳng định giá trị thực của vốnđiều lệ, vốn được cấp:

Tổ chức tín dụng, trụ sở ngân hàngnước quanh đó tính giá bán trị còn lại của vốn điều lệ, vốn được cấp khi:

a) Trích lập không thiếu dự phòng khủng hoảng theoquy định của pháp luật;

b) Tính khá đầy đủ các khoản thu nhập và chiphí theo lý lẽ của pháp luật để xác định kết quả kinh doanh.

3. Phương pháp tính giá trịthực của vốn điều lệ, vốn được cấp:

Giá trị thực của vốn điều lệ, vốn đượccấp được xác minh bằng vốn điều lệ thực góp, vốn được cấp, cộng (trừ) lợinhuận lũy kế chưa triển lẵm (lỗ lũy kế không xử lý), các quỹ trích tự lợi nhuậnsau thuế (không bao gồm quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng ban điều hành).

4. Tổ chức triển khai tín dụng, trụ sở ngân hàngnước quanh đó phải tiếp tục theo dõi, review giá trị thực của vốn điều lệ, vốn đượccấp cùng định kỳ report Ngân hàng đơn vị nước (Cơ quan liêu Thanh tra, đo lường và thống kê ngânhàng) quý giá thực của vốn điều lệ, vốn được cấp, như sau:

a) Đối với tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánhngân hàng nước ngoài có kỳ lập báo cáo tài chủ yếu năm ngừng vào ngày 31 tháng12:

Chậm nhất đến ngày 15 tháng 7 cùng 15tháng 1 hằng năm, tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài report giátrị thực của vốn điều lệ, vốn được cung cấp tại thời điểm cuối ngày 30 tháng 6 cùng 31tháng 12;

b) Đối với tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánhngân hàng nước ngoài được ban ngành nhà nước gồm thẩm quyền phê trông nom kỳ lập báocáo tài chính năm không ngừng vào ngày 31 tháng 12:

Chậm nhất mang đến ngày 15 của tháng đầutiên kỳ kế toán quý đầu tiên và kỳ kế toán tài chính quý sản phẩm công nghệ ba, tổ chức triển khai tín dụng, chinhánh bank nước ngoài report giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cung cấp tạithời điểm ngày ở đầu cuối của kỳ kế toán quý sát trước đó;

c) trường hợp cực hiếm thực của vốnđiều lệ, vốn được cấp tại thời điểm báo cáo nêu tại điểm a cùng điểm b khoản nàychưa bao hàm các cây viết toán kiểm soát và điều chỉnh của kiểm toán tự do (nếu có), tổ chứctín dụng, chi nhánh bank nước ngoài bổ sung cập nhật vào kỳ lập báo cáo tài chínhtiếp theo.

Điều 7. Cách xử lý khi giátrị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp giảm thấp hơn mức vốn pháp định

1. Khi giá trị thực của vốn điều lệ của tổchức tín dụng, vốn được cấp của trụ sở ngân hàng nước ngoài giảm thấp hơn mứcvốn pháp định, tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế phải:

a) thành lập và tự tiến hành thực hiệnphương án giải pháp xử lý để đảm bảo an toàn giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp về tối thiểubằng nút vốn pháp định;

b) Trong thời hạn tối đa 30 ngày khi giátrị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp sút thấp hơn mức vốn pháp định, yêu cầu cóvăn bạn dạng báo cáo cách thực hiện xử lý và khẳng định thực hiện phương án cho Ngân hàngNhà nước (Cơ quan Thanh tra, thống kê giám sát ngân hàng), trong số ấy tối thiểu yêu cầu cócác câu chữ sau:

(i) giá trị thực của vốn điều lệ, vốn đượccấp theo quy địnhtại Điều 6 Thông tứ này;

(ii) tại sao giá trị thực của vốn điềulệ, vốn được cấp sút thấp rộng mức vốn pháp định;

(iii) các biện pháp bảo đảm an toàn giá trị thực củavốn điều lệ, vốn được cung cấp không thấp hơn mức vốn pháp định và bảo trì các tỷ lệbảo đảm bình an trong hoạt động;

c) tổ chức triển khai triển khai tiến hành các biệnpháp cách xử trí theo yêu ước của bank Nhà nước (nếu có).

2. Những biện pháp bank Nhà nước áp dụngđể giải pháp xử lý khi vốn điều lệ, vốn được cấp của tổ chức tín dụng, trụ sở ngânhàng quốc tế giảm thấp rộng vốn pháp định:

a) Đánh giá, kiểm tra, điều tra hoặc yêucầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện truy thuế kiểm toán độc lậpđể xác minh giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp cho tại giải pháp xử lýdo tổ chức tín dụng, trụ sở ngân hàngnước ngoài report theo khí cụ tại khoản 1 Điều này;

b) Yêu cầu sửa đổi, té sung, hoàn thiệncác biện pháp xử lý của tổchức tíndụng, trụ sở ngân hàng nước ngoài khi quý giá thực của vốn điều lệ, vốn được cấp thấphơn nút vốn pháp định nêu tại phương án phép tắc tại khoản 1 Điều này trongtrường hợp đề nghị thiết;

c) Giám sát, thanh tra vấn đề tổ chức, triểnkhai triển khai các phương án tại phương án xử lý, bao hàm cả các biệnpháp xử trí theo yêu mong củaNgânhàng Nhànước;

d) tùy theo mức độ ưu đãi giảm giá trị thực củavốn điều lệ, vốn được cấp cho sovới nấc vốn pháp định, bank Nhà nước quyết địnhcụ thể những biện pháp xử trí sau đây so với từng tổ chức triển khai tín dụng, chinhánh bank nước ngoài:

(i) các biện pháp luật tại khoản 2 Điều 59 Luật ngân hàng Nhà nước khi giá bán trịthực của vốn điều lệ, vốn được cấp giảm đi dưới 80% của nấc vốn phápđịnh;

(ii) Áp dụng những biện pháp tái cơ cấu tổ chức theoquy định của pháp luật, thu hồi giấy phép so với tổ chức tín dụng, đưa ra nhánhngân hàng quốc tế nếu tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cógiá trị thực của vốn điều lệ, vốn được thấp cấp dưới 50% mức vốn pháp định hoặcgiá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp thấp hơn mức vốn pháp định liêntục trong thời hạn 6 tháng mặc dù đã bao gồm phương án xử trí theo mức sử dụng tại khoản1 Điềunày.

Mục 2. VỐN TỰ CÓ VÀ TỶLỆ AN TOÀN VỐN TỐI THIỂU

Điều 8. Vốn trường đoản cú có

1. Vốn tự gồm của tổ chức triển khai tín dụng, chinhánh ngân hàng quốc tế là cơ sở để xác minh các giới hạn, tỷ lệ bảo vệ an toàntrong hoạt động của tổchức tíndụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế quy định tại Thông tứ này.

2. Vốn từ bỏ có bao hàm tổng Vốn cấp 1 với Vốn cấp cho 2 trừđi các khoảngiảm trừquy định trên Phụ lục 1 Thông tưnày.

3. Tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngân hàngnước ngoài địa thế căn cứ vốn tựcó trên cuốingày thao tác làm việc gần nhất để đo lường và thống kê vàduy trì các giới hạn, tỷ lệ an ninh quy định tại Thông tư này khi tiến hành cáchoạt động ngân hàng.

Điều 9. Phần trăm an toànvốn tối thiểu

1. Tỷ lệ bình an vốn buổi tối thiểu phản ánh mứcđủ vốn của tổ chức tíndụng, chinhánh ngân hàng nước ngoài trên các đại lý giá trị vốn tự bao gồm và mức độ rủi ro khủng hoảng trong hoạt độngcủa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tổ chức triển khai tín dụng, chinhánh ngân hàng nước ngoài phải hay xuyên duy trì tỷ lệ bình an vốn tốithiểu theo công cụ tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

2. Tỷ lệ an ninh vốn buổi tối thiểu của tổ chứctín dụng:

a) Tỷ lệ bình an vốn về tối thiểu của tổ chứctín dụng có tỷ lệ bình an vốn buổi tối thiểu đơn thân và tỷ lệ an ninh vốn tối thiểuhợp nhất.

b) Tỷ lệ bình an vốn về tối thiểu riêng biệt lẻ:Từng tổ chức triển khai tín dụng phải gia hạn tỷ lệ bình an vốn tối thiểu trơ thổ địa 9%.

Tỷ lệ bình an vốn tối thiểu riêng rẽ lẻđược xác định bằng công thức sau:

Tỷ lệ bình an vốn buổi tối thiểu bơ vơ (%) =

Vốn tự có riêng lẻ

x 100%

Tổng gia tài Có rủi ro riêng lẻ

Trong đó:

- Vốn tự tất cả riêng lẻ được xác minh theo quy địnhtại Phụ lục 1 Thông tư này.

Xem thêm: Gợi Ý 5 Cách Làm Tan Đờm Trong Cổ Họng Cho Trẻ (Tự Nhiên + Thuốc)

- Tổng gia sản Có rủi ro riêng lẻ là tổng giá bán trịcác gia tài Có nội bảng được xác định theo nấc độ rủi ro khủng hoảng và giá chỉ trị tài sản Cónội bảng khớp ứng của cam kết ngoại bảng được xác minh theo nấc độ rủi ro khủng hoảng theoquy định tại Phụ lục 2 Thông bốn này.

c) Tỷ lệ an toàn vốn buổi tối thiểu phù hợp nhất: Tổ chứctín dụng có công ty con, ngoài việc gia hạn tỷ lệ an toàn vốn buổi tối thiểu riêng biệt lẻtheo pháp luật tại điểm b khoản này cần đồng thời gia hạn tỷ lệ an ninh vốn tốithiểu hợp độc nhất vô nhị 9%.

Tỷ lệ an toàn vốn buổi tối thiểu hợp độc nhất đượcxác định bởi công thức sau:

Tỷ lệ an ninh vốn về tối thiểu hợp nhất (%) =

Vốn tự bao gồm hợp nhất

x 100%

Tổng gia tài Có rủi ro khủng hoảng hợp nhất

Trong đó:

- Vốn tự tất cả hợp độc nhất được xác định theo quy địnhtại Phụ lục 1 Thông bốn này.

- Tổng gia tài Có rủi ro khủng hoảng hợp nhất được xác địnhtheo lao lý tại Phụ lục 2 Thông tứ này.

3. Tỷ lệ an ninh vốn tối thiểu của chinhánh bank nước ngoài: trụ sở ngân hàng quốc tế phải gia hạn tỷ lệan toàn vốn tối thiểu 9%.

Tỷ lệ an toàn vốn về tối thiểu được xác địnhbằng bí quyết sau:

Tỷ lệ an toàn vốn buổi tối thiểu (%) =

Vốn tự có

x 100%

Tổng gia sản Có đen thui ro

Trong đó:

- Vốn tự bao gồm được khẳng định theo lý lẽ tại Phụlục 1 Thông tư này.

- Tổng tài sản Có khủng hoảng rủi ro là tổng mức vốn cáctài sản bao gồm nội bảng đượcxác địnhtheo nút độ rủi ro khủng hoảng và giá chỉ trị tài sản Có nội bảng tương xứng của cam đoan ngoại bảng đượcxác định theo mức độ khủng hoảng rủi ro theo điều khoản tại Phụ lục 2 Thông tư này.

Mục 3. GIỚI HẠN, HẠNCHẾ CẤP TÍN DỤNG

Điều 10. Làm chủ cấptín dụng

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàngnước ngoài làm chủ hoạt rượu cồn cấp tín dụng thanh toán theo phép tắc của pháp luật vàQuy định nội cỗ về cấp tín dụng, thống trị tiền vay mượn để bảo đảm việc sử dụng vốnvay đúng mục đích quy định tại khoản 1 Điều4 Thông bốn này.

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàngnước ngoài phải lập, update ngay lúc có thay đổi danh sách người đóng cổ phần sáng lập,cổ đông lớn, thành viên góp vốn, member Hội đồng quản trị, thành viênHội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, người quản lý và điều hành và những chứcdanh thống trị khác theo giải pháp của pháp luật, điều lệ về tổ chức triển khai và hoạt độngcủa tổ chức tín dụng và những người dân có liên quan của không ít người này. Danhsách này nên được công khaitrong toàn khối hệ thống của tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và nhờ cất hộ trực tiếphoặc bằng đường bưu điện cho ngân hàng Nhà nước (Cơ quan liêu Thanh tra,giám gần kề ngân hàng).

3. Tổ chức tín dụng,chi nhánh ngân hàng quốc tế phải report Đại hội đồng cổ đông, Đại hội thànhviên những khoản cấp tín dụng thanh toán cho các đối tượng quy định trên khoản 1 Điều 12Thông tứ này tạo nên đến thời khắc lấy số liệu để họp Đại hội đồng cổ đông, Đạihội thành viên; báo cáo cho chủ sở hữu, member góp vốn, fan quản lý, ngườiđiều hành và ngân hàng Nhà nước (Cơ quan thanh tra, tính toán ngân hàng) khi cóphát sinh những khoản cấp tín dụng cho các đối tượng quy định trên khoản 1 Điều 12Thông tứ này.

4. Những khoản cấp tíndụng cho doanh nghiệp con, công ty links và các đối tượng trong list quy địnhtại khoản 2 Điều này (trừ trường thích hợp không được cấp tín dụng quy định tại Điều11 Thông tứ này) cần được Hội đồng cai quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc(đối với đưa ra nhánh bank nước ngoài) thông qua, trừ những khoản cấp cho tín dụngthuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Ban điều hành và kiểm soát phải giám sát việc phêduyệt cấp tín dụng đối với các đối tượng người sử dụng này.

Điều 11. Trường hợpkhông được cung cấp tín dụng

1. Tổ chức triển khai tín dụng, trụ sở ngân hàngnước kế bên không được cấp cho tín dụng đối với những đối tượng người dùng quy định trên Điều126 Luật những tổ chức tín dụng.

2. Tổ chức triển khai tín dụng,chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng cho người tiêu dùng để đầutư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp không niêm yết.

Điều 12. Tinh giảm cấptín dụng

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàngnước bên cạnh không được cung cấp tín dụng không tồn tại bảo đảm, cấp tín dụng thanh toán với điều kiệnưu đãi (ưu đãi về lãi suất, hồ sơ, trình tự, giấy tờ thủ tục xét duyệt cung cấp tín dụng, biệnpháp bảo vệ nghĩa vụ nợ và những biện pháp xử lý tịch thu nợ so với biện pháp củapháp chính sách và những quy định tại hiện tượng nội bộ về cung cấp tín dụng, cai quản tiền vayđể bảo đảm việcsử dụng vốn vay mượn đúng mục đích áp dụng so với khách mặt hàng và người có liên quan)cho các đối tượng người tiêu dùng sau đây:

a) tổ chức kiểm toán,kiểm toán viên đang truy thuế kiểm toán tại tổ chức triển khai tín dụng, đưa ra nhánh ngân hàng nướcngoài; điều tra viên vẫn thanh tra tại tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngân hàngnước ngoài;

b) kế toán tài chính trưởng của tổ chức tín dụng,chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

c) người đóng cổ phần lớn, người đóng cổ phần sáng lập;

d) doanh nghiệp có một trong những đối tượngquy định trên khoản 1 Điều 126 Luật các tổ chức tín dụng sở hữutrên 10% vốn điều lệ của người sử dụng đó;

đ) bạn thẩm định, xét duyệt cung cấp tíndụng;

e) các công ty con, công ty links của tổchức tín dụng hoặc doanh nghiệp mà tổ chức triển khai tín dụng cầm quyền kiểm soát.

2. Bài toán cấp tín dụng đối với những đối tượngquy định trên khoản 1 Điều này phải được Hội đồng quản ngại trị, Hội đồng thànhviên, tổng giám đốc (đối với bỏ ra nhánh bank nước ngoài) trải qua và côngkhai trong tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo phương tiện tại khoản3 Điều 10 Thông bốn này.

3. Tổng mức vốn dư nợ cấp tín dụng thanh toán đối vớicác đối tượng quy định tại các điểm a, điểm b, điểm c, điểm d và điểm đ khoản 1Điều này sẽ không được vượt quá 5% vốn tự gồm của tổ chức triển khai tín dụng, trụ sở ngânhàng nước ngoài.

4. Tổng mức vốn dư nợ cung cấp tín dụng đối với một đối tượng người sử dụng quy địnhtại điểm e khoản 1 Điều này không được vượt vượt 10% vốn tự gồm của tổ chức tín dụng;đối với tất cả các đối tượng quy định tại điểm e khoản 1 Điều này không được vượtquá 20% vốn tự bao gồm của tổ chức triển khai tín dụng.

Điều 13. Giới hạn cấptín dụng

1. Tổng giá trị dư nợ cấp tín dụng đối với mộtkhách mặt hàng không được vượt thừa 15% vốn tự tất cả của ngân hàng, trụ sở ngân hàngnước ngoài; tổng vốn dư nợ cấp tín dụng so với một quý khách hàng và người có liênquan ko được vượt vượt 25% vốn tự có của ngân hàng, bỏ ra nhánh bank nướcngoài.

2. Tổng mức vốn dư nợ cấp cho tín dụng đối với mộtkhách sản phẩm không được vượt quá 25% vốn tự tất cả của tổ chức triển khai tín dụng phi ngânhàng; tổng giá trị dư nợ cấp cho tín dụng đối với một người tiêu dùng và người có liên quankhông được quá quá 1/2 vốn tự tất cả của tổ chức triển khai tín dụng phi ngân hàng.

3. Mức dư nợ cấp tín dụng thanh toán quy định tại khoản1 cùng khoản 2 Điều này sẽ không bao gồm:

a) các khoản giải ngân cho vay theo ủy thác củaChính phủ, tổ chức triển khai (bao tất cả cả tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoàikhác trên Việt Nam) và cá nhân mà những rủi roliên quan cho khoản giải ngân cho vay này do chính phủ, tổ chức triển khai và cá thể ủy thác chịu;

b) các khoản cho vay đối với tổ chức tíndụng, trụ sở ngân hàng quốc tế khác;

c) các khoản mang lại vaycó bảo đảm đầy đủ bằng tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí của cá thể về cả thời hạn cùng giá trị;

d) những khoản bảo hộ cho bên được bảolãnh là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế khác;

đ) các khoản bảo hộ trên cơ sở bảolãnh đối ứng của tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác;

e) các khoản bảo lãnh trên đại lý thư tíndụng dự trữ do tổ chứctín dụng,chi nhánh ngân hàng quốc tế khác phát hành;

g) các khoản xác nhận bảo lãnh theo đềnghị của bên bảo hộ là tổ chức triển khai tín dụng, trụ sở ngân hàng nước ngoài khácnếu những bên liên quan thỏa thuận (bằng văn bản) về việc bên xác nhận bảo lãnhđược quyền hạch toán ghi nợ cùng yêu ước bên bảo lãnh hoàn trả số tiền nhưng bênxác nhận bảo lãnh trả cụ cho bên được bảo lãnh khi triển khai nghĩa vụ bảolãnh;

h) những khoản bảo lãnhvà khẳng định phát hành dưới các hình thức tín dụng hội chứng từ có tài năng sản đảm bảo an toàn đầyđủ bởi tiền gửi bằng đồng Việt Nam; ngoại tệ; vàng; trái phiếu cơ quan chính phủ củabên được bảo hộ và/hoặc người thứ ba.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàngnước quanh đó tự khẳng định tỷ lệ khấu trừ so với từng loại tài sản đảm bảo an toàn theoquy định trên điểm này, trên cơ sở đánh giá khả năng thu hồinợ khi cách xử lý tài sản đảm bảo đó, tuy thế không được thừa quá xác suất khấutrừ tối đa so với tài sản đảm bảo an toàn theo hình thức của ngân hàng Nhà nước vềphân loại gia tài có, mức trích, phương thức trích lập dự trữ rủi ro và vấn đề sửdụng dự trữ để xử lý khủng hoảng trong hoạt động vui chơi của tổ chức tín dụng, chinhánh bank nước ngoài.

4. Các giới hạn luật tại khoản 1, khoản2 Điều này áp dụng đốivới cả trườnghợp tổ chức triển khai tín dụng, trụ sở ngân hàng nước ngoài chỉ chi tiêu vào trái phiếu doanh nghiệpvà trái khoán của ngườicó liên quan của bạn đó phát hành.

5. Ngôi trường hợp yêu cầu vốn của một kháchhàng, một khách hàng hàngvà ngườicó liên quan vượt quá số lượng giới hạn cấp tín dụng quy định trên khoản 1, khoản 2 Điều này thì tổchức tín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế được cấp tín dụng hợp vốntheo công cụ của bank Nhà nước.

6. Trong trường hợp quánh biệt, để thực hiệnnhiệm vụ kinh tế tài chính - làng mạc hộimà khảnăng phù hợp vốn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế chưa đáp ứngđược yêu thương cầu vay vốn của một người sử dụng thì Thủ tướng chính phủ nước nhà quyết địnhmức cấp tín dụng thanh toán tối đa vượt quá những giới hạn điều khoản tại khoản 1, khoản 2 Điềunày đối với từng trường hợp núm thể.

7. Tổng các khoản cấp tín dụng thanh toán của một đội nhóm chức tíndụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định trên khoản 6 Điều này sẽ không đượcvượt quá tứ lần vốn tự bao gồm của tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh bank nướcngoài.

8. Căn cứ vào tác dụng giám sát, kiểm tra,thanh tra của bank Nhà nước so với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàngnước ngoài:

a) Trường phù hợp xét thấy có rủi ro do tậptrung tín dụng, ngân hàng Nhà nước coi xét, yêu thương cầu tổ chức tín dụng, chi nhánhngân hàng nước ngoài áp dụng những nguyên tắc bình yên trong việc xét cấp cho tín dụnghoặc xử lý những khoản cấp tín dụng thanh toán đã cấp để bảo đảm an toàn trong hoạt động;

b) Trường vừa lòng xét thấy tổ chức, cá nhânkhông thuộc tín đồ có tương quan theo biện pháp tại khoản 15 Điều 3 Thông tứ nàynhưng hữu dụng ích liên quan với người sử dụng vay hoặc tiềm ẩn rủi ro khủng hoảng cho tổ chứctín dụng, đưa ra nhánh bank nước ngoài, ngân hàng Nhà nước coi xét, yêu ước tổchức tín dụng, trụ sở ngân hàng nước ngoài coi hồ hết tổ chức, cá thể nàynhư là người dân có liên quan của bạn và áp dụng những nguyên tắc thận trọngkhi chăm chú cấp tín dụng hoặc xử lý các khoản cấp tín dụng đã cung cấp để bảo đảm an toàn antoàn trong vận động đối với từng ngôi trường hợp thế thể.

Điều 14. Điều kiện,giới hạn cấp tín dụng thanh toán để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu

1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngânhàng quốc tế chỉ được cấp tín dụng dưới vẻ ngoài cho vay, khuyến mãi giấy tờcó giá đối với khách hàng nhằm đầu tư, marketing cổ phiếu khi đáp ứng các điềukiện sau:

a) bài toán cấp tín dụng thanh toán phải đảm bảo an toàn các giớihạn và phần trăm bảo đảm an toàn khác chính sách tại Thông bốn này;

b) Có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%;

c) Tuân thủ đầy đủ các hiện tượng về quảntrị rủi ro khủng hoảng và trích lập đầy đủ số tiền dự trữ rủi ro theo luật của pháp luật;

d) người sử dụng không nên là người có liênquan của các đối tượng quy định tại Điều 126 Luật các tổ chứctín dụng;

đ) quý khách và tín đồ có tương quan củakhách mặt hàng không thuộc đối tượng người sử dụng quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông bốn này.

2. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngânhàng nước ngoài không được cấp tín dụng cho quý khách để đầu tư, kinhdoanh cp trên cơ sở đảm bảo an toàn dưới ngẫu nhiên hình thức làm sao của tổ chức tín dụng, chinhánh ngân hàng nước ngoài khác hoặc bên trên cơ sở đảm bảo an toàn bằng cổ phiếu của tổ chứctín dụng khác; ko được cấp tín dụng trung hạn, lâu dài cho quý khách hàng để đầutư, sale cổ phiếu.

3. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng thanh toán của ngânhàng yêu quý mại, bỏ ra nhánh ngân hàng nước ngoài với tất cả kháchhàng để đầu tư, kinhdoanh cổ phiếukhôngđược vượt thừa 5% vốn điều lệ, vốn được cấp của ngân hàng thương mại, bỏ ra nhánhngân hàng nước ngoài.

4. Bank thương mạikhông được cấp cho tín dụng, ủy thác cho doanh nghiệp con, công ty link của tổ chứctín dụng để công ty con, công ty links của bank thương mại:

a) Đầu tư, kinh doanh cổ phiếu;

b) giải ngân cho vay để đầu tư, kinhdoanh cổ phiếu.

5. Khoản cấp tín dụng của ngân hàngthương mại, chi nhánh ngân hàng quốc tế cho quý khách để đầu tư, kinhdoanh cổ phiếu không được bảo vệ bằng chính cổ phiếu đó.

6. Ngân hàng thương mạikhông được cấp tín dụng thanh toán cho quý khách để đầu tư, marketing cổ phiếu của chínhngân hàng thương mại, trừ trường hợp đến vay so với người lao rượu cồn của ngânhàng dịch vụ thương mại nhà nước để mua cổ phần phát hành thứ nhất khi gửi ngân hàngthương mại nhà nước đó thành ngân hàng thương mại cổ phần.

Mục 4. TỶ LỆ VỀ KHẢNĂNG đưa ra TRẢ

Điều 15. Tỷ lệ khảnăng bỏ ra trả

1. Hằng ngày, tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánhngân hàng nước ngoài căn cứ chế độ tại Phụ lục 3 Thông bốn này lập bảngdòng chi phí vào, dòng tài chính ra tại thời khắc cuối ngày làm việc để theo dõi, quản ngại lýcác tỷ lệ kĩ năng chi trả luật tại khoản 2 với khoản 3 Điều này.

2. Tỷ lệ dự trữ thanh khoản:

a) tổ chức tín dụng, trụ sở ngân hàngnước ngoài bắt buộc nắm giữnhững tàisản tất cả tính thanh toán cao để tham dự trữ đáp ứng các yêu cầu chi trả mang đến hạn và phát sinhngoài dự kiến.

b) xác suất dự trữ thanhkhoản được khẳng định theo công thức sau:

Tỷ lệ dự trữ thanh khoản =

Tài sản tất cả tính thanh toán cao

x 100%

Tổng Nợ yêu cầu trả

Trong đó:

(i) tài sản có tính thanh toán cao đượcquy định tại Phụ lục 3 Thông bốn này;

(ii) Tổng Nợ đề nghị trả là khoản mục Tổng Nợphải trả trên Bảng phẳng phiu kế toán.

c) gia sản có tínhthanh khoản cao cùng tổng Nợ cần trả lý lẽ tại điểm b khoản này được tínhtheo đồng Việt Nam, bao gồm đồng nước ta và những loại ngoại tệ tự do thoải mái chuyển đổikhác quy đảo qua đồng vn (theo tỷ giá trung bình liên bank do Ngânhàng nhà nước ra mắt hàng ngày hoặc theo tỷ giá bán do tổ chức tín dụng, đưa ra nhánhngân hàng quốc tế hạch toán nếu không có tỷ giá trung bình liên bank doNgân hàng đơn vị nước công bố).

d) tổ chức tín dụng,chi nhánh ngân hàng quốc tế phải bảo trì tỷ lệ dự trữ thanh khoản như sau:

(i) bank thương mại: 10%;

(ii) bỏ ra nhánh bank nước ngoài: 10%;

(ii) tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 1%;

(iv) ngân hàng hợp tác xã: 10%.

3. Tỷ lệ tài năng chi trả vào 30 ngày:

a) tổ chức tín dụng,chi nhánh ngân hàng quốc tế phải đo lường và tính toán và gia hạn tỷ lệ khả năng chi trảđối với:

(i) Đồng Việt Nam;

(ii) nước ngoài tệ (bao gồm đồng usd vàcác ngoại tệ khác được quy thay đổi sang đồng $ mỹ theo tỷ giá bình quân liên ngânhàng do ngân hàng Nhà nước ra mắt hàng ngày hoặc theo tỷ giá do tổ chức tín dụng,chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạch toán nếu không có tỷ giá bình quân liênngân hàng do ngân hàng Nhà nước công bố);

b) Tỷ lệ khả năng chitrả vào 30 ngày được khẳng định theo phương pháp sau:

Tỷ lệ tài năng chi trả vào 30 ngày (%) =

Tài sản có tính thanh khoản cao

x 100%

Dòng chi phí ra ròng trong 30 ngày tiếp theo

Trong đó:

(i) tài sản có tính thanh toán cao đượcquy định tại Phụ lục 3 Thông tứ này;

(ii) dòng tiền ra ròng trong 30 ngày tiếptheo là chênh lệch dương giữa dòng tiền ra của 30 ngày liên tiếp kể từ ngày hômsau và dòng tiền vào của 30 ngày liên tiếp tính từ lúc ngày hôm sau được chế độ tại Phụ lục 3Thông tư này;

c) tổ chức tín dụngphải duy trì tỷ lệ kỹ năng chi trả vào 30 ngày qui định tại điểm b khoản nàyđối với đồng vn như sau:

(i) ngân hàng thương mại: 50%;

(ii) bỏ ra nhánh bank nước ngoài: 50%;

(iii) tổ chức triển khai tín dụng phi ngân hàng: 20%;

(iv) bank hợp tác xã:50%.

d) tổ chức tín dụngphải duy trì tỷ lệ năng lực chi trả vào 30 ngày luật pháp tại điểm b khoản nàyđối với ngoại tệ như sau:

(i) ngân hàng thương mại: 10%;

(ii) bỏ ra nhánh bank nước ngoài: 5%;

(iii) tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 5%;

(iv) ngân hàng hợp tác xã: 5%.

Điều 16. Quản lý, xửlý việc không bảo đảm an toàn các tỷ lệ tài năng chi trả

1. Tổ chức tín dụng, trụ sở ngân hàngnước ngoài phải tổ chức bộ phận quản lý gia sản Nợ, tài sản Có (cấp phònghoặc tương đương) trên trụ sở chủ yếu để theo dõi và quan sát và thống trị khả năng chi trảhàng ngày do tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc Phó tổng giám đốc (Phó Giám đốc)được ủy quyền phụ trách.

2. Trường vừa lòng kết quảtính toán tỷ lệ kĩ năng chi trả vào 30 ngày của ngày ngày sau không đảm bảo an toàn tỷlệ theo quy định, tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế phải có biệnpháp trường đoản cú xử lý, gồm những: vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nướcngoài không giống hoặc cam kết kết với những tổ chức tín dụng, bỏ ra nhánh bank nước ngoàikhác các cam đoan gửi tiền có kỳ hạn cần thiết hủy ngang, cam kết vay ko thểhủy ngang và các biện pháp quan yếu hủy ngang không giống để bảo đảm tỷ lệ khả năngchi trả theo quy định.

3. Tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngân hàngnước ngoài từng ngày phải report Ngân hàng đơn vị nước tỷ lệ tài năng chi trảtheo hiện tượng về report thống kê áp dụng đốivới tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trước 10 giờ phát sáng ngàyhôm sau, tổ chức tín dụng, trụ sở ngân hàng nước ngoài phải report Ngânhàng công ty nước (Cơ quan liêu Thanh tra, tính toán ngân hàng) tỷ lệ kỹ năng chi trảthiếu hụt trợ thì thời(nếu có) và các biện pháp đã triển khai để bù đắp thiếu hụt.

4. Tổ chức triển khai tín dụng, trụ sở ngân hàngnước ngoài chỉ được cho vay, ký kết các cam kết gửi tiền gồm kỳ hạn quan yếu hủyngang, khẳng định cho vay cần yếu hủy ngang vớitổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế khác nhằm bù đắp thiếu thốn hụtkhả năng chi trả nếu sau khi thựchiện các hoạt động này vẫn đảm bảo an toàn tỷ lệ năng lực chi trả trong 30 ngày quyđịnh trên Điều 15 Thông tứ này.

5. Ngân hàng Nhà nướcgiám sát chặt chẽ, có những biện pháp cách xử trí theo luật pháp của điều khoản đối vớitrường hợp tổ chức triển khai tín dụng, trụ sở ngân hàng nước ngoài phải sử dụng các biệnpháp trường đoản cú xử lý qui định tại khoản 2 Điều này ở tại mức từ 20% trở lên của tài sản cótính thanh toán cao để gia hạn tỷ lệ năng lực chi trả trong 30 ngày.

6. Sau khi đã sử dụng những biện pháp từ bỏ xửlý qui định tại khoản 2 Điều này, nếu tổ chức triển khai tín dụng, đưa ra nhánh ngân hàng nướcngoài tiếp tục chạm chán khó khăn về kỹ năng chi trả thì phải report ngay Ngân hàngNhà nước (Cơ quan Thanh tra, đo lường và tính toán ngân mặt hàng và ngân hàng Nhà nước chi nhánhtỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương vị trí đặt trụ sở chính). Trường hợp gồm nguycơ mấtkhảnăng đưa ra trả, tổ chức triển khai tín dụng đề xuất kịp thời báo cáo Ngân hàng bên nước theoquy định trên Điều 145 Luật những tổ chức tín dụng.

Mục 5. TỶ LỆ TỐI ĐA CỦANGUỒN VỐN NGẮN HẠN ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ cho vay vốn TRUNG HẠN VÀ DÀI HẠN

Điều 17. Tỷ lệ tối đacủa mối cung cấp vốn thời gian ngắn được sử dụng khiến cho vay trung hạn và dài hạn

1. Tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngân hàngnước ngoài sử dụng nguồn chi phí ngắn hạn làm cho vay trung hạn, dài hạn tính theo đồng Việt Nam, baogồm đồng việt nam và những loại ngoại tệ được quy lật sang đồng Việt Nam(theo tỷ giá trung bình liên ngân hàng do ngân hàng Nhà nước ra mắt hàng ngàyhoặc theo tỷ giá bán do tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế hạch toánnếu không tồn tại tỷ giá trung bình liên ngân hàng do bank Nhà nước công bố) theo tỷ lệđược tính theo phương pháp sau:

Trong đó:

- A: là xác suất của nguồnvốn ngắn hạn được sử dụng khiến cho vay trung hạn, lâu năm hạn.

- B: là tổng dư nợ chovay trung hạn, lâu năm hạn giải pháp tại khoản 2 Điều này trừ đi tổng mối cung cấp vốntrung hạn, nhiều năm hạn nguyên tắc tại khoản 3 Điều này.

- C: là nguồn chi phí ngắn hạnquy định tại khoản 4 Điều này.

Xem thêm: Đông Hoa Đế Quân Ghen Tuông, Tàn Nhẫn Chém Chết Ân Nhân Của Phượng Cửu

2. Tổng dư nợ mang đến vaytrung hạn, lâu dài bao gồm:

a) những khoản sau đây có thời hạn còn lạitừ 12 tháng trở lên:

(i) các khoản cho vay, dịch vụ thuê mướn tài chính(bao bao gồm cả khoản mang lại vay, dịch vụ thuê mướn tài chính so với tổ chức tín dụng, chinhánh ngân hàng nước ngoài khác tại Việt Nam), trừ dư nợ cho vay, thuê mướn tàichính bởi nguồn ủy thác của thiết yếu phủ, cá nhân và của tổ chức khác (bao gồm cả:tổ chức tín dụng, trụ sở ngân hàng nước ngoài khác trên Việt Nam; bank mẹ,chi nhánh ở quốc tế của ngân hàng mẹ) mà những rủi ro liên quan đến khoản chovay, cho thuê tài bao gồm này do chính phủ, cá thể và tổ chức triển khai này chịu;

(ii) những khoản ủy thác cho tổ chức tín dụng,chi nhánh ngân hàng quốc tế khác mang lại vay, cho mướn tài chủ yếu mà tổ chức tíndụng, trụ sở ngân hàng quốc tế ủy thác chịu rủi ro;

(iii) những khoản mua, đầu tư vào sách vở và giấy tờ cógiá, trừ sách vở có giá chỉ được sử dụng trong những giao dịch của ngân hàng Nhà nước;

b) Dư nợ đến vay, dư nợ cho thuê tàichính, số dư mua, chi tiêu giấy tờ có giá trung hạn và dài hạn bị quá hạn;

c) Dư nợ mang lại vay, số dư mua, đầu tư giấytờ bao gồm giá thời gian ngắn bị quáhạn,mà thời hạn đến vay, thời hạn đầu tư vào sách vở có giá cộng với thời gian quá hạn tự 12tháng trở lên.

3. Nguồn vốn trung hạn,dài hạn bao hàm các khoản dưới đây có thời hạn còn lại từ 12 tháng trở lên:

a) Tiền nhờ cất hộ của tổ chức (không bao hàm tiền giữ hộ của tổchức tín dụng, trụ sở ngân hàng quốc tế khác tại nước ta và tiền gửi các loạicủa Khobạc Nhànước, trường hợp có), cá nhân;

b) chi phí gửi, tiền vay tổ chức tín dụng mẹở nước ngoài, trụ sở ởnước ngoàicủa tổ chức triển khai tín dụng bà mẹ ở nước ngoài;

c) Tiền huy động từ thi công kỳ phiếu,tín phiếu, chứng từ tiền gửi, trái phiếu;

d) Khoản vay các tổ chức tài thiết yếu ởtrong nước (không bao hàm tiền vay mượn của tổ chức tín dụng, bỏ ra nhánh bank nướcngoài khác t