THÔNG TU 09/2016

     
Thông tứ 09/2016/TT-BTC về quyết toán dự án ngừng thuộc nguồn chi phí Nhà nước dụng cụ quyết toán đối với các dự án chi tiêu sử dụng vốn đơn vị nước, sau khi xong xuôi hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn do bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chủ yếu ban hành.

Bạn đang xem: Thông tu 09/2016

 

1. Giá thành đầu tư được quyết toán

Thông bốn số 09 quy định giá thành đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi tiêu hợp pháp triển khai trong quá trình đầu tư chi tiêu xây dựng để lấy dự án vào khai thác, sử dụng.

Chi giá tiền hợp pháp là toàn bộ các khoản túi tiền thực hiện trong phạm vi dự án, thiết kế, dự toán được duyệt; vừa lòng đồng đã ký kết kết (đối cùng với những công việc thực hiện tại theo hợp đồng) bao gồm cả phần điều chỉnh, bổ sung được coi xét theo chế độ và đúng thẩm quyền. Ngân sách chi tiêu đầu bốn được quyết toán nên nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư chi tiêu được săn sóc hoặc được điều chỉnh theo quy định.

2. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Theo Thông tư 09/2016, report quyết toán dự án ngừng phải khẳng định đầy đủ, bao gồm xác:

- nguồn vốn đầu tư chi tiêu thực hiện tại dự án, chi tiết theo từng nguồn chi phí đầu tư;

- Tổng túi tiền đầu tư đề xuất quyết toán, cụ thể theo cơ cấu tổ chức (bồi thường hỗ trợ và tái định cư, xây dựng, thiết bị, cai quản dự án, support và túi tiền khác);

- giá thành thiệt sợ hãi trong quy trình đầu tư;

- giá cả được phép bên cạnh vào giá trị tài sản;

- giá trị gia sản hình thành sau đầu tư.

3. Thẩm tra giá bán trị gia tài hình thành qua đầu tư

- Theo Thông bốn số 09/2016/BTC, khẳng định số lượng cùng giá trị gia sản hình thành qua đầu tư của dự án, dự án công trình hoặc hạng mục công trình xây dựng độc lập, bao gồm: tài sản dài hạn (cố định) và gia tài ngắn hạn;

- Việc phân chia chi phí quản lý dự án, giá thành tư vấn, túi tiền khác tầm thường của toàn dự án cho từng tài sản cố định và thắt chặt được xác minh theo nguyên tắc: giá cả trực tiếp liên quan đến tài sản cố định nào thì tính mang lại tài sản cố định và thắt chặt đó; túi tiền chung liên quan đến các tài sản cố định và thắt chặt thì phân chia theo tỷ lệ chi phí trực tiếp của từng tài sản cố định và thắt chặt so cùng với tổng số giá cả trực tiếp của cục bộ tài sản núm định.

- trường hợp gia sản được bàn giao cho nhiều đơn vị sử dụng bắt buộc xác định rất đầy đủ danh mục và cực hiếm của gia sản bàn giao mang lại từng đơn vị.

4. Phê phê chuẩn quyết toán dự án kết thúc thuộc nguồn chi phí Nhà nước

Theo nguyên tắc tại Thông tư 09/2016/TT-BTC, báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán gồm những nội dung chính:

- Khái quát toàn thể dự án, những vấn đề đã được cấp bao gồm thẩm quyền quyết định trong vượt trình chi tiêu thực hiện tại dự án.

- nắm tắt kết quả các nội dung theo đúng trình trường đoản cú thẩm tra tại Thông tứ số 09 năm năm nhâm thìn Bộ Tài chính.

- đề xuất giá trị phê săn sóc quyết toán.

- loài kiến nghị giải quyết các vĩnh cửu về nguồn ngân sách đầu tư, gia sản và công nợ sau khoản thời gian quyết toán dự án.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 09/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 18 mon 01 năm 2016

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH VỀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC

Theo ý kiến đề nghị của Vụtrưởng Vụ Đầu tư,

Bộ trưởng cỗ Tài chính ban hành Thôngtư nguyên lý về quyết toán dự án chấm dứt thuộc nguồn chi phí nhà nước.

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh và đối tượng người dùng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Thông tứ này phương pháp quyết toán đốivới các dự án đầu tư chi tiêu sử dụng vốn đơn vị nước, sau khi chấm dứt hoặc ngừng thực hiệnvĩnh viễn.

Vốn nhà nước bao gồm: vốn đầu tư công, vốn tíndụng do chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo vệ bằng tài sản của phòng nước, vốnđầu tứ phát triển của chúng ta nhà nước.

b) Thông tư này không quy định đối vớicác dự án công trình do quản trị Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đưa ra quyết định đầu tư.Các dự án công trình này tiến hành lập báo cáo quyết toán cùng thẩm tra phê ưng chuẩn quyết toántheo lao lý tại Thông bốn hướng dẫn làm chủ vốn đầu tư xây dựng cơ phiên bản thuộcxã, phường, thị trấn của bộ Tài chính.

2. Đối tượng áp dụng:

Thông tứ này áp dụng so với cơ quan,tổ chức, cá thể có liên quan đến quyết toán dự án dứt thuộc nguồn vốnnhà nước.

3. Các tổ chức cá nhân có thể áp dụngquy định trên Thông tư này để lập báo cáo quyết toán với thẩm tra quyết toán dựán xong xuôi đối với các dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh tại khoản 1 Điềunày.

Điều 2. Mục tiêu củacông tác quyết toán dự án công trình hoàn thành

1. Công tác quyết toán dự án hoànthành nhằm mục đích đánh giá kết quả quá trình đầu tư, xác định năng lực sản xuất, giátrị tài sản mới tăng thêm do đầu tư chi tiêu mang lại.

2. Công tác làm việc quyết toán dự án hoànthành nhằm reviews việc tiến hành các quy định ở trong nhà nước trong quy trình đầutư triển khai dự án, xác minh rõ trách nhiệm của công ty đầu tư, những nhà thầu, cơquan cấp cho vốn, mang lại vay, kiểm soát thanh toán, những cơ quan làm chủ nhà nước cóliên quan.

3. Trải qua công tác quyết toán dự ánhoàn thành, các cơ quan làm chủ nhà nước rút tởm nghiệm, hoàn thiện cơ chếchính sách ở trong phòng nước, cải thiện hiệu quả công tác làm chủ vốn chi tiêu trong cảnước.

Điều 3. Giá thành đầutư được quyết toán

Chi phí chi tiêu được quyết toán là toànbộ ngân sách chi tiêu hợp pháp tiến hành trong thừa trình đầu tư chi tiêu xây dựng để lấy dự án vàokhai thác, sử dụng. Ngân sách chi tiêu hợp pháp là toàn bộ các khoản giá cả thực hiện nay trong phạmvi dự án, thiết kế, dự toán được duyệt; vừa lòng đồng đã ký kết (đối với phần lớn côngviệc tiến hành theo thích hợp đồng) bao gồm cả phần điều chỉnh, bổ sung được phê chuẩn theoquy định với đúng thẩm quyền. Giá cả đầu tư được quyết toán đề xuất nằm trong giớihạn tổng mức đầu tư được duyệt hoặc được kiểm soát và điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết toán dựán thành phần, tiểu dự án; hạng mục công trình tự do hoàn thành

1. Đối với những dự án đặc biệt quốcgia, dự án nhóm A, những chương trình dự án có nhiều dự án thành phần hoặc tiểu dựán chủ quyền sử dụng (có ra quyết định phê chăm chú dự án chi tiêu riêng biệt) thì từng dựán nhân tố hoặc tiểu dự án độc lậpthực hiện lập báo cáo quyết toán, thẩm tra cùng phê chăm chút quyết toán như 1 dựán đầu tư chi tiêu độc lập theo chế độ tại Thông tứ này.

Sau khi toàn thể dự án quan trọng quốcgia, dự án nhóm A, chương trình dự án công trình hoàn thành; Bộ, ngành, Ủy ban quần chúng cấptỉnh được giao cai quản dự án thành phần thiết yếu chịu trách nhiệm báo cáo kết quảtổng quyết toán cục bộ dự án (theo mẫu mã số 09/QTDAkèm theo Thông tư này) gởi Thủ tướng chủ yếu phủ, cỗ Tài chính, cỗ Kếhoạch với Đầu tư; không phải kiểm toán quyết toán, thẩm tra và phê để ý quyếttoán lại các dự án yếu tố hoặc tiểu dự án công trình đã được thẩm tra cùng phê duyệttheo quy định.

2. Đối với công trình, hạng mục côngtrình độc lập xong xuôi đưa vào sử dụng, ngôi trường hợp cần thiết phải quyết toánngay thì chủ đầu tư căn cứ quy mô, đặc điểm và thời hạn xây dựng công trình,báo cáo bạn quyết định đầu tư chi tiêu xem xét, quyết định. Cực hiếm quyết toán của hạngmục công trình bao gồm: túi tiền xây dựng, túi tiền thiết bị, những khoản đưa ra phítư vấn và bỏ ra khác có tương quan trực tiếp nối hạng mục đó. Sau khi tổng thể dựán trả thành, chủ đầu tư tổng hợp quý hiếm quyết toán của công trình, hạng mụccông trình vào report quyết toán toàn cục dự án và xác định mức phân bổ chi phíchung cho từng hạng mục công trình thuộc dự án, trình người dân có thẩm quyền phêduyệt.

Điều 5. Quyết toán dựán đầu tư sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chấp nhận (ODA) và nguồn ngân sách vay ưuđãi của những nhà tài trợ

1. Bài toán quyết toán dự án đầu tư chi tiêu sử dụngnguồn cung ứng phát triển xác định (ODA) và nguồn ngân sách vay ưu đãi của các nhàtài trợ vâng lệnh các điều ước nước ngoài về ODA cùng vốn vay khuyến mãi mà chính phủ hoặcNhà nước cùng hòa xã hội công ty nghĩa việt nam là thành viên. Vào trường hợpkhông trái với điều ước nước ngoài về ODA và vốn vay ưu đãi, vấn đề quyết toán dự ánđầu tư sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thừa nhận (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãicủa các nhà tài trợ thực hiện theo lý lẽ tại các khoản 2, 3 Điều này.

2. Những dự án đầu tư chi tiêu xây dựng côngtrình, tiểu dự án công trình hoặc vừa lòng phần xây đắp công trình thực hiện quyết toán theoquy định tại Thông bốn này. Đối cùng với dự án hỗ trợ kỹ thuật, những dự án đầu tư khácquyết toán theo quy định rõ ràng tại Thông tư của cục Tài chính hướng dẫn xét duyệt,thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các ban ngành hành chính, đơnvị sự nghiệp, tổ chức được chi tiêu nhà nước cung ứng và túi tiền các cấp.

3. Đối với những chương trình, dự án hỗtrợ kỹ thuật vị phía bên tài trợ trực tiếp làm chủ vốn và xúc tiến thực hiệndự án thì chủ chi tiêu quyết toán phần vốn đối ứng trong nước bởi vì chủ chi tiêu quảnlý tiến hành (nếu có); đồng thời ghi đội giá trị gia sản tương ứng với phần vốnmà mặt tài trợ bàn giao.

Điều 6. Quyết toán dựán đầu tư đặc thù

Chương II

QUYĐỊNH CỤ THỂ

Điều 7. Báo cáo quyếttoán dự án công trình hoàn thành

1. Report quyết toán dự án hoàn thànhphải xác định đầy đủ, chính xác:

a) mối cung cấp vốn đầu tư thực hiện tại dự án,chi ngày tiết theo từng nguồn ngân sách đầu tư;

b) Tổng túi tiền đầu tư kiến nghị quyếttoán, cụ thể theo cơ cấu (bồi thường cung cấp và tái định cư, xây dựng, thiết bị,quản lý dự án, tư vấn và các khoản chi phí khác);

c) chi tiêu thiệt sợ trong quy trình đầutư;

d) ngân sách được phép ko kể vàogiá trị tài sản;

đ) giá chỉ trị tài sản hình thành sau đầutư.

2. Biểu mẫu mã báo cáoquyết toán:

a) Đối với dự án hoànthành, hạng mục công trình chủ quyền hoàn thành, dự án dừng tiến hành vĩnh viễncó cân nặng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu gồm những Mẫu số:01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/QTDA kèm theo Thông tư này.

b) Đối với dự án công trình quy hoạch áp dụng nguồnvốn đầu tư chi tiêu phát triển (nếu có), dự án dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượngthi công xây dựng, lắp ráp thiết bị được sát hoạch gồm những Mẫu số: 03, 07, 08/QTDA hẳn nhiên Thông bốn này.

3. Chỗ nhận report quyết toán: cơquan thẩm tra, phê để mắt quyết toán; cung cấp trên thẳng của chủ đầu tư (nếucó); cơ quan kiểm soát điều hành cho vay, kiểm soát và điều hành thanh toán để xác nhậnsố vốn đã kiểm soát cho vay, điều hành và kiểm soát thanh toán so với dự án.

Điều 8. Làm hồ sơ trìnhduyệt quyết toán

Chủ đầu tư chi tiêu gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quanthẩm tra phê chuyên chú quyết toán. Hồ sơ bao gồm các tư liệu sau:

1. Đối với dự án công trình hoàn thành, hạng mụccông trình hoàn thành; dự án dừng tiến hành vĩnh viễn có trọng lượng thi côngxây dựng, lắp ráp thiết bị:

a) Tờ trình ý kiến đề xuất phê chăm nom quyếttoán của chủ chi tiêu (bản chính). Trường phù hợp thuê kiểm toán hòa bình thực hiện nay kiểmtoán, tờ trình nên nêu rõ đầy đủ nội dung thống nhất, câu chữ không thống nhấtvà vì sao không thống tuyệt nhất giữa chủ đầu tư chi tiêu và đơn vị kiểm toán độc lập;

b) Biểu mẫu report quyết toán theoquy định tại Điều 7 Thông tứ này (bản chính);

c) cục bộ các văn bản pháp lý bao gồm liênquan theo chủng loại số 02/QTDA (bản chủ yếu hoặc bạn dạng dochủ chi tiêu sao y bản chính);

d) hồ sơ quyết toán củatừng phù hợp đồng gồm bản chính các tài liệu: vừa lòng đồng xây dựng; các biên bạn dạng nghiệmthu trọng lượng hoàn thành theo tiến trình thanh toán; những văn phiên bản phê săn sóc điềuchỉnh, vấp ngã sung, vạc sinh, biến đổi (nếu có); biên bạn dạng nghiệm thu khối lượnghoàn thành cục bộ hợp đồng; bảng tính quý hiếm quyết toán đúng theo đồng (quyết toánA-B); làm hồ sơ hoàn công, nhật ký kiến tạo xây dựng công trình so với hợp đồng cócông việc kiến tạo xây dựng (bản chủ yếu hoặc bạn dạng do chủ đầu tư sao y phiên bản chính);biên phiên bản thanh lý hòa hợp đồng so với trường hợp sẽ đủ điều kiện thanh lý thích hợp đồngtheo vẻ ngoài của luật pháp về vừa lòng đồng; những tài liệu khác theo thỏa thuậntrong hòa hợp đồng;

đ) Biên bạn dạng nghiệm thu công trình hoặchạng mục công trình độc lập xong đưa vào sử dụng, văn bản chấp thuận kếtquả sát hoạch của phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền (bản chính);

e) báo cáo kiểm toán quyết toán dự ánhoàn thành của đơn vị chức năng kiểm toán hòa bình trong trường vừa lòng thuê kiểm toán độc lậpthực hiện truy thuế kiểm toán (bản chính);

g) kết luận thanh tra,biên phiên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan liêu thanh tra, kiểm tra, Kiểmtoán đơn vị nước trong trường hợp những cơ quan tiền thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhànước thực hiện thanh tra, kiểm tra, truy thuế kiểm toán dự án; công dụng điều tra của cáccơ quan pháp luật trong trường hòa hợp chủ đầu tư chi tiêu vi phạm pháp luật bị cơ sở phápluật điều tra; báo cáo tình hình chấp hành các report trên của công ty đầu tư.

2. Đối với dự án quy hoạch thực hiện nguồnvốn đầu tư chi tiêu phát triển (nếu có); dự án dừng triển khai vĩnh viễn chưa tồn tại khối lượngthi công xây dựng, lắp đặt thiết bị:

a) Tờ trình ý kiến đề xuất phê coi sóc quyếttoán của chủ chi tiêu (bản chính);

b) Biểu mẫu báo cáo quyếttoán theo hiện tượng tại Điều 7 Thông bốn này (bản chính);

c) toàn cục các văn bạn dạng pháp lý có liênquan theo mẫu số 02/QTDA (bản bao gồm hoặc bản dochủ đầu tư chi tiêu sao y bản chính);

d) hồ sơ quyết toán của từng hòa hợp đồnggồm phiên bản chính những tài liệu: đúng theo đồng xây dựng; những biên bản nghiệm thu khối lượnghoàn thành theo giai đoạn thanh toán; các văn phiên bản phê lưu ý điều chỉnh, bổsung, phân phát sinh, thay đổi (nếu có); biên bản nghiệm thu trọng lượng hoàn thànhtoàn cỗ hợp đồng; bảng tính quý giá quyết toán thích hợp đồng (quyết toán A-B); biênbản thanh lý vừa lòng đồng đối với trường hợp vẫn đủ đk thanh lý vừa lòng đồng theoquy định của lao lý về phù hợp đồng;

đ) report kiểm toán quyết toán dự ánhoàn thành của đơn vị chức năng kiểm toán tự do trong trường đúng theo thuê kiểmtoán tự do thực hiện tại kiểm toán;

e) kết luận thanh tra, biên bản kiểmtra, report kiểm toán của các cơ quan tiền thanh tra, kiểm tra, truy thuế kiểm toán Nhà nướctrong ngôi trường hợp những cơ quan liêu thanh tra, kiểm tra, truy thuế kiểm toán Nhà nước thực hiệnthanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án; tác dụng điều tra của các cơ quan tiền pháp luậttrong trường hợp chủ đầu tư chi tiêu vi phi pháp luật bị cơ quan luật pháp điều tra;báo cáo tình trạng chấp hành các báo cáo trên của công ty đầu tư.

3. Trong quy trình thẩm tra, lúc cơquan thẩm tra quyết toán tất cả văn phiên bản yêu cầu, chủ đầu tư chi tiêu có nhiệm vụ xuấttrình các tài liệu không giống có liên quan để ship hàng công tác thẩm tra quyết toán.

4. Ngôi trường hợp công ty thầukhông tiến hành quyết toán hợp đồng theo quy định, chủ chi tiêu có văn bạn dạng yêu cầunhà thầu thực hiện quyết toán hòa hợp đồng hoặc bổ sung cập nhật hoàn thiện hồ nước sơ, tài liệuquyết toán hợp đồng đương nhiên thời hạn thực hiện (theo Mẫusố 14/QTDA).Sau khi chủ chi tiêu đã giữ hộ văn phiên bản lần sản phẩm 03 mang lại nhà thầu, nhưng nhà thầu vẫnkhông thực hiện các câu chữ theo yêu thương cầu; chủ đầu tư được căn cứ những hồ nước sơthực tế đã thực hiện của hợp đồng nhằm lập làm hồ sơ quyết toán (không cần bao gồmquyết toán A-B), xác định giá trị ý kiến đề nghị quyết toán trình cấp gồm thẩm quyềnphê duyệt. Nhà thầu chịu trọn vẹn các tổn thất, thiệt sợ (nếu có) và tất cả tráchnhiệm chấp hành ra quyết định phê để mắt quyết toán dự án công trình của cấp bao gồm thẩm quyền.

Điều 9. Thẩm quyềnphê duyệt, cơ quan thẩm tra quyết toán

1. Thẩm quyền phê coi ngó quyết toán:

a) Đối cùng với dự án đặc biệt quốc giavà các dự án quan trọng khác do Thủ tướng bao gồm phủ ra quyết định đầu tư:

- Đối với dự án hoặc dự án thành phầnsử dụng vốn đầu tư công: tín đồ đứng đầu Bộ, ngành trung ương phê chuẩn y quyếttoán đối với dự án hoặc dự án công trình thành phần ở trong Bộ, ngành tw quản lý; Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê chăm nom quyết toán đối với dự án hoặc dự ánthành phần thủ công tỉnh quản lí lý; chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp huyện phê duyệtquyết toán so với dự án hoặc dự án thành phần thủ túc huyện quản lý.

- Chủ đầu tư phê coi ngó quyết toán dựán hoặc dự án thành phần không áp dụng vốn đầu tư công.

- sau khi quyết toán xong xuôi toàn cỗ dựán, Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh được giao quản lý dự án thành phầnchính chịu trách nhiệm tổng hợp report kết quả quyết toán tổng thể dự án báocáo Thủ tướng thiết yếu phủ, cỗ Tài chính, cỗ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Đối với những dự án còn lại, ngườiquyết định đầu tư là tín đồ phê trông nom quyết toán dự án công trình hoàn thành. Bộ trưởng, Thủtrưởng phòng ban ngang Bộ, phòng ban thuộc thiết yếu phủ, cơ quan tw của cácđoàn thể, chủ tịch Ủy ban nhân dân những tỉnh, tp trực thuộc trung ương đượcủy quyền hoặc phân cung cấp phê coi ngó quyết toán đối với các dự án công trình nhóm B, C đến cơ quancấp bên dưới trực tiếp.

2. Phòng ban thẩm tra quyết toán dự ánhoàn thành:

a) Đối với các dự án thực hiện vốn đầutư công thủ công tỉnh quản lí lý: Sở Tài chính tổ chức triển khai thẩm tra.

b) Đối với các dự án áp dụng vốn đầutư công thuộc cấp huyện quản lý: phòng Tài chủ yếu - Kế hoạch tổ chức thẩm tra.

c) Đối với các dự án còn lại: bạn cóthẩm quyền phê thông qua quyết toán giao cho đơn vị chức năng có tác dụng thuộc quyền quảnlý tổ chức triển khai thẩm tra quyết toán dự án xong trước lúc phê duyệt.

Trường hợp cần thiết, cấp có thẩm quyềnphê coi ngó quyết toán quyết định ra đời tổ công tác làm việc thẩm tra để tiến hành thẩmtra trước lúc phê chu đáo quyết toán; yếu tắc của tổ công tác thẩm tra quyếttoán gồm thay mặt đại diện của những đơn vị, cơ sở có liên quan trong quy trình tổ chức,thực hiện dự án.

Điều 10. Kiểm toánquyết toán dự án hoàn thành

1. Trường thích hợp ngườiphê chu đáo quyết toán yêu mong kiểm toán report quyết toán dự án xong trướckhi thẩm tra, phê ưng chuẩn quyết toán dự án; chủ chi tiêu tổ chức chọn lọc nhà thầukiểm toán theo luật pháp của quy định về đấu thầu, ký phối kết hợp đồng kiểm toánquyết toán dự án chấm dứt theo khí cụ của pháp luật về vừa lòng đồng. Nhà đầutư, đơn vị thầu kiểm toán chủ quyền và các đơn vị gồm liên quan triển khai theo quy địnhtại các khoản 2, 3 Điều này.

2. Bên thầu truy thuế kiểm toán quyết toán dự ánhoàn thành đề xuất là các doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt động và vận động theoquy định của quy định về thành lập và hoạt động và hoạt động doanh nghiệp tại Việt Nam. Khithực hiện truy thuế kiểm toán phải vâng lệnh các lao lý của quy định về kiểm toán độc lậpcũng như các chuẩn chỉnh mực truy thuế kiểm toán hiện hành. Khi chấm dứt cuộc truy thuế kiểm toán phải lậpbáo cáo truy thuế kiểm toán quyết toán dự án ngừng với rất đầy đủ nội dung hiện tượng củaChuẩn mực kiểm toán nước ta về Kiểm toán report quyết toán dự án hoàn thành.

3. Đối với các dự ánđược cơ quan truy thuế kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán:

a) trường hợp kiểm toán Nhà nước thựchiện kiểm toán và vạc hành báo cáo kiểm toán bảo vệ đủ nội dung biện pháp tại Điều12 Thông tư này thì cơ quan nhà trì thẩm tra quyết toán dự án công trình sử dụng kết quảbáo cáo truy thuế kiểm toán của kiểm toán Nhà nước làm căn cứ để thẩm tra, không thuê kiểmtoán tự do để truy thuế kiểm toán quyết toán dự án.

b) trường hợp kiểm toán Nhà nước thựchiện truy thuế kiểm toán chưa đủ các nội dung vẻ ngoài tại Điều 12 Thông tư này, chủ đầutư lựa chọn nhà thầu kiểm toán độc lập để kiểm toán bổ sung theo yêu cầu củangười phê để mắt tới quyết toán. Ngân sách kiểm toán bổ sung cập nhật được khẳng định tương tựnhư xác định giá thành kiểm toán đối với hạng mục công trình, gói thầu trong dựán luật pháp tại điểm c khoản 1 Điều 21 Thông bốn này. Cơ quan công ty trì thẩm tra sửdụng kết quả báo cáo kiểm toán của kiểm toán Nhà nước và kết quả báo cáo kiểmtoán của kiểm toán hòa bình làm căn cứ để thẩm tra quyết toán dự án.

c) ngôi trường hợp truy thuế kiểm toán Nhà nước cóquyết định kiểm toán dự án công trình khi chủ đầu tư và nhà thầu kiểm toán hòa bình đang thựchiện thích hợp đồng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án xong xuôi thì đơn vị thầu kiểmtoán tự do vẫn liên tiếp thực hiện phù hợp đồng truy thuế kiểm toán theo đúng hiện tượng củaChuẩn mực kiểm toán report quyết toán dự án kết thúc và hòa hợp đồng đã ký kết.

Điều 11. Thẩm tra quyếttoán so với dự án đã triển khai kiểm toán báo cáo quyết toán dự án công trình hoàn thành

1. Trường hợp nhà thầu truy thuế kiểm toán độc lậpthực hiện nay kiểm toán report quyết toán dự án công trình hoàn thành, cơ sở thẩm tra thực hiệnthẩm tra theo những nội dung sau:

a) kiểm soát tính pháp luật của hợp đồngkiểm toán, phạm vi kiểm toán, thời hạn và thể thức tiến hành kiểm toán đối vớidự án.

c) Kiểm tra vấn đề chấp hành các văn bảnquy bất hợp pháp luật tất cả liên quan, các căn cứ pháp lý mà truy thuế kiểm toán viên sử dụngđể truy thuế kiểm toán dự án.

d) xem xét mọi kiến nghị, phần nhiều nộidung nhưng chủ đầu tư chi tiêu không thống độc nhất với đơn vị chức năng kiểm toán độc lập.

đ) Kiểm tra câu hỏi chấp hành của chủ đầutư và các đơn vị bao gồm liên quan đối với ý kiến tóm lại của các cơ quan thanhtra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước; hiệu quả điều tra của các cơ quan liêu pháp luậttrong trường hợp những cơ quan tiền thanh tra, kiểm tra, truy thuế kiểm toán Nhà nước, cơ quan điềutra thực hiện thanh tra, kiểm tra, khảo sát dự án. Ngôi trường hợp cần thiết, cơquan nhà trì thẩm tra report người phê chăm chút quyết toán gồm văn bạn dạng xin ý kiếncủa các cơ quan liên quan để thống duy nhất hướng xử lý trước khi trình người dân có thẩmquyền quyết định.

2. Trường hợp cơ quan truy thuế kiểm toán Nhà nướcthực hiện truy thuế kiểm toán đủ những nội dung lý lẽ tại Điều 12 Thông bốn này:

a) Đối chiếu nội dung báo cáo kiểmtoán của kiểm toán Nhà nước với report quyết toán dự án dứt của chủ đầutư để xác định việc vâng lệnh các quy định luật pháp của chủ đầu tư chi tiêu và các đơn vịcó liên quan; số liệu ý kiến đề xuất quyết toán của chủ đầu tư với tác dụng kiểm toán,làm các đại lý để trình cấp có thẩm quyền chú ý khi phê coi sóc quyết toán.

b) Kiểm tra việc chấp hành của chủ đầutư và các đơn vị có liên quan so với ý kiến tóm lại của những cơ quan liêu thanhtra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước; tác dụng điều tra của cáccơ quan điều khoản trong ngôi trường hợp các cơ quan liêu thanh tra, kiểm tra, Kiểm toánNhà nước, cơ quan khảo sát thực hiện nay thanh tra, kiểm tra, khảo sát dự án. Trườnghợp cần thiết, cơ quan nhà trì thẩm tra báo cáo người phê cẩn thận quyết toán cóvăn bạn dạng xin ý kiến của những cơ quan tương quan để thống tuyệt nhất hướng cách xử trí trướckhi trình người dân có thẩm quyền quyết định.

Điều 12. Thẩm tra quyếttoán so với dự án, hạng mục công trình chấm dứt không kiểm toán báo cáo quyếttoán

Cơ quan lại thẩm tra thực hiệnthẩm tra theo biện pháp tại những Điều 13, 14, 15, 16, 17, 18 Thông tứ này cùng lậpbáo cáo công dụng thẩm tra quyết toán dự án dứt gồm số đông nội dung nhưsau:

1. Thẩm tra hồ sơ pháp lý;

2. Thẩm tra mối cung cấp vốn đầu tư chi tiêu của dựán;

3. Thẩm tra chi phí đầu tư;

4. Thẩm tra túi tiền đầu tứ không tínhvào giá trị tài sản;

5. Thẩm tra giá trị tài sản hình thànhqua đầu tư;

6. Thẩm tra thực trạng công nợ, thứ tư,thiết bị tồn đọng;

7. Xem xét việc chấp hành của chủ đầutư và các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận của những cơ quan liêu thanhtra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước; hiệu quả điều tra của các cơ quan liêu pháp luậttrong trường hợp các cơ quan lại thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước, cơ quan điềutra triển khai thanh tra, kiểm tra, điều tra dự án;

8. Dìm xét, đánh giá, kiến nghị.

a) nhấn xét đánh giá việc chấphành những quy định ở trong phòng nước về làm chủ đầu tư, chế tạo và đấu thầu; côngtác quản lý chi mức giá đầu tư, làm chủ tài sản đầu tư của công ty đầu tư; trách nhiệmcủa từng cấp đối với công tác cai quản vốn đầu tư dự án;

b) ý kiến đề nghị về quý giá quyếttoán và xử lý các vấn đề bao gồm liên quan.

Điều 13. Thẩm tra hồsơ pháp lý

Căn cứ báo cáo theo chủng loại số 02/QTDA với tập những văn bạn dạng pháp lý liên quancủa dự án, so sánh danh mục, trình tự tiến hành các văn bạn dạng pháp lý với cácquy định của pháp luật để có nhận xét về:

1. Trình từ lập và chú ý văn bản,thẩm quyền phê chăm sóc văn bản;

2. Việc chấp hành trình dài tự đầu tưvà tạo ra theo luật của điều khoản về đầu tư chi tiêu và xây dựng;

3. Việc chấp hành trình tự chọn lọc nhàthầu của những gói thầu theo quy địnhcủa pháp luật về đấu thầu;

4. Vấn đề thương thảo và ký kết kết cáchợp đồng thân chủ chi tiêu với những nhà thầu so với các quy định của quy định vềhợp đồng và đưa ra quyết định trúng thầu; vẻ ngoài giá hòa hợp đồng phải tuân hành đúngquyết định trúng thầu của cấp có thẩm quyền cùng là các đại lý cho việc thẩm tra quyếttoán theo phù hợp đồng.

Điều 14. Thẩm tra nguồnvốn đầu tư chi tiêu của dự án

Căn cứ báo cáo theo mẫu mã số 01/QTDA, 03/QTDAtrong báo cáo quyết toán; cơ quan thẩm tra thực hiện các bước sau:

1. Phân tích, so sánh cơ cấu tổ chức vốnđầu tư tiến hành với cơ cấu vốn được xác minh trong tổng vốn vốn đầu tư chi tiêu đượcduyệt (Mẫu số 01/QTDA).

2. Đối chiếu số liệu vốn thanhtoán hàng năm của chủ chi tiêu và cơ quan thanh toán giao dịch (Mẫusố 03/QTDA).

3. Kiểm tra việc điều chỉnh tăng,giảm vốn chi tiêu của dự án công trình đã được cấp bao gồm thẩm quyền có thể chấp nhận được so với chính sách và thẩmquyền quy định.

4. Nhận xét, review việc chấphành những quy định về câu hỏi cấp vốn, thanh toán; việc thống trị và sử dụng những loạinguồn vốn chi tiêu của dự án.

Xem thêm: Lời Hay Ý Đẹp Về Tình Người Cực Kỳ Xúc Động, 550+ Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Tươi Đẹp!

Điều 15. Thẩm tra chiphí đầu tư

Căn cứ tổng mức đầu tư chi tiêu được chăm chút vàbáo cáo theo mẫu mã số 04/QTDA - giá thành đầu tứ đềnghị quyết toán theo công trình, hạng mục hoàn thành, cơ quan thẩm tra thực hiệnthẩm tra lần lượt theo cơ cấu giá cả ghi trong tổng mức đầu tư: chi tiêu bồithường, hỗ trợ và tái định cư; giá thành xây dựng; ngân sách chi tiêu thiết bị; giá cả quảnlý dự án; chi tiêu tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác.

1. Vẻ ngoài thẩm tra:

a) Thẩm tra tínhtuân thủ các quy định về đúng theo đồng gây ra có hiệu lực tại thời khắc thực hiệnhợp đồng và đưa ra quyết định phê duyệt kết quả lựa lựa chọn nhà thầu của cấp có thẩm quyền;việc thẩm tra quyếttoán địa thế căn cứ vào hình thức giá đúng theo đồng ghi trong từng hòa hợp đồng xây đắp (khôngphân biệt vẻ ngoài lựa chọn nhà thầu). Trường hợp yêu cầu thiết, phòng ban thẩm traquyết toán kiểm soát hồ sơ hoàn thành công việc để khẳng định khối lượng quá trình hoàn thành đượcnghiệm thu đúng quy định.

b) trường hợp ngân sách chi tiêu xây dựngcông trình tạm, dự án công trình phụ trợ giao hàng thi công; giá thành xây dựng công ty tạm đểở với điều hành xây cất tại hiện tại trường được lập thiết kế, dự toán riêng mang đến hạngmục, thực hiện thẩm tra như thẩm tra gói thầu desgin độc lập.

c) trường hợp ngân sách chi tiêu xây dựngcông trình tạm, công trình phụ trợ giao hàng thi công; túi tiền xây dựng bên tạm đểở và điều hành xây đắp tại hiện nay trường được tính theo tỷ lệ (%) trong gói thầuxây dựng chính (không lập thiết kế, dự toán riêng); thực hiện thẩm tra vấn đề ápdụng xác suất (%) bên trên cơ sở hiệu quả thẩm tra gói thầu chế tạo chính.

2. Thẩm tra túi tiền bồi thường, hỗtrợ và tái định cư:

a) Thẩm tra chi phíbồi thường, cung cấp và tái định cư vày chủ đầu tư hoặc tổ chức làm nhiệm vụ bồithường, gpmb thực hiện: Đối chiếu giá bán trị ý kiến đề nghị quyết toán củachủ chi tiêu với dự toán ngân sách đầu tư trong phương pháp bồi thường, hỗ trợ, tái địnhcư; dự toán chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã có cấp bao gồm thẩmquyền phê duyệt; kiểm tra danh sách chi trả cho những tổ chức, cá thể nhận tiềnbồi hay đã tất cả chữ ký xác nhận theo qui định để khẳng định giá trị quyết toán.

c) ngôi trường hợp câu chữ bồi thường,hỗ trợ, tái định cư được tách bóc thành tiểu dự án công trình riêng cùng tổchức triển khai độc lập: việc lập báo cáo quyết toán với thẩm tra quyếttoán thực hiện như một dự án đầu tư độc lập.

d) Trường thích hợp nộidung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là hạng mục tách ra từ một dự án đầu tư,thành lập Ban cai quản dự án phần bồi thường, hóa giải mặt bằng lẻ tẻ vớiBan cai quản dự án phần xây dựng: Ban cai quản dự án phần bồi thường, giải phóngmặt bằng phụ trách quyết toán chi phí bồi thường, cung ứng và tái định cưtrình cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt; gửi report quyết toán đã có được phê coi sóc tớichủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình để lập báo cáo quyết toán chungtrong toàn bộ dự án. Lúc thẩm tra quyết toán tổng thể dự án, không hẳn thẩm tralại phần giá cả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp gồm thẩm quyền phêduyệt.

đ) ngôi trường hợp các công trình hạ tầng kỹthuật vẫn có quyết định phê cẩn thận quyết toán của cấp bao gồm thẩm quyền, căn cứ quyếtđịnh phê xem xét quyết toán của cấp gồm thẩm quyền, văn bạn dạng yêu cầu giao dịch củachủ chi tiêu các công trình hạ tầng chuyên môn và bệnh từ thanh toán để xác địnhgiá trị chi tiêu cho phần hạ tầng kỹ thuật đang đầu tư.

e) ngôi trường hợp quan trọng phải thẩmtra để trình cấp có thẩm quyền phê phê chuẩn quyết toán những công trình hạ tầng kỹthuật thì vấn đề thẩm tra tương tự như thẩm tra túi tiền xây dựng nêu trên khoản 3 Điềunày.

3. Thẩm tra giá cả xây dựng:

a) Thẩm tra đối với gói thầu vị chủ đầutư tự tiến hành theo biện pháp của điều khoản về đấu thầu:

Trường vừa lòng chủ chi tiêu ký phối kết hợp đồngvới đơn vị chức năng hạch toán dựa vào để thực hiện gói thầu, vấn đề thẩm tra gói thầucăn cứ vào hình thức giá hòa hợp đồng và triển khai theo quy định tại những điểm b, c,d, đ, e khoản này.

Trường hợp chủ chi tiêu ký thỏa thuậngiao câu hỏi cho một đơn vị thuộc chủ đầu tư chi tiêu để thực hiện gói thầu, việc thẩm trathực hiện như sau:

- Đối chiếu những nội dung, khối lượngtrong bảng tính giá bán trị kiến nghị quyết toán của chủ chi tiêu với biên phiên bản nghiệmthu khối lượng để xác định khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu sát hoạch đúng quy định;

- Đối chiếu sự phù hợp giữa solo giá vào bảngtính giá chỉ trị kiến nghị quyết toán của chủ đầu tư với đơn giá vào dựtoán được duyệt;

- quý giá quyết toán bằng khối lượngthực hiện sẽ được nghiệm thu sát hoạch đúng lao lý nhân (x) với solo giá sẽ thẩm tra.

b) Thẩm tra so với gói thầu hợpđồng theo hình thức “hợp đồng trọn gói”:

- Đối chiếu câu chữ công việc, khốilượng tiến hành trong bảng tính giá trị ý kiến đề nghị quyết toán A-B với biên bảnnghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành và những yêu mong của hợp đồng để xác địnhkhối lượng các bước hoàn thành vẫn được nghiệm thu đúng quy định;

- Đối chiếu solo giá vào bảng tínhgiá trị kiến nghị quyết toán A-B với 1-1 giá ghi trong bảng tính quý giá hợp đồng;khi bên thầu thực hiện khá đầy đủ các yêu thương cầu, ngôn từ công việc, đúng khối lượngcông việc ngừng và đối chọi giá ghi trong đúng theo đồng, bảng tính giá thích hợp đồng; thìgiá trị quyết toán đúng bởi giá full của thích hợp đồng sẽ ký. Không chiết tínhlại trọng lượng cũng như đơn giá cụ thể đã được cấp có thẩm quyền phê duyệttheo đưa ra quyết định trúng thầu.

c) Thẩm tra đối với gói thầu hợpđồng theo hiệ tượng “giá đúng theo đồng theo đối chọi giá ráng định”:

- Đối chiếu văn bản công việc, khốilượng triển khai trong bảng tính giá trị đề nghị quyết toán A-B với biên bảnnghiệm thu khối lượng quá trình hoàn thành và các yêu cầu của phù hợp đồng nhằm xác địnhkhối lượng quá trình hoàn thành đã được nghiệm thu sát hoạch đúng quy định;

- Đối chiếu đối kháng giá trong bảngtính giá chỉ trị đề nghị quyết toán A-B với 1-1 giá cố định ghi trong bảng tính giáhợp đồng và các tài liệu tất nhiên hợp đồng;

- cực hiếm quyết toán bằng khối lượngcông việc xong đã được nghiệm thu đúng chính sách nhân (x) với đối chọi giá nuốm địnhghi trong thích hợp đồng.

d) Thẩm tra đối với gói thầu hợpđồng theo bề ngoài “Giá thích hợp đồng theo 1-1 giá điều chỉnh” (hoặc “Giá vừa lòng đồngtheo giá chỉ điều chỉnh”):

- căn cứ điều kiện cụ thể của đúng theo đồng,xác định rõ phạm vi với phương thức kiểm soát và điều chỉnh của vừa lòng đồng;

- trường hợp điều chỉnh về khối lượngphải địa thế căn cứ biên phiên bản nghiệm thu khối lượng quá trình hoàn thành để xác minh khốilượng quá trình hoàn thành vẫn được nghiệm thu đúng quy định;

- ngôi trường hợp kiểm soát và điều chỉnh về đối kháng giá phảicăn cứ nguyên tắc điều chỉnh đơn giá ghi trong hợp đồng để xác định đơn giá chỉ quyếttoán;

- ngôi trường hợp điều chỉnh theo cơ chếchính sách của nhà nước phải căn cứ nguyên tắc ghi trong thích hợp đồng, các cơ chếchính sách được áp dụng phù hợp với thời gian thực hiện phù hợp đồng (đã ghi tronghợp đồng) để xác định giá trị được điều chỉnh. Không điều chỉnh cho ngôi trường hợpkéo dài thời hạn thực hiện nay so với thời hạn trong thích hợp đồng đã ký do lỗi trong phòng thầugây ra;

- cực hiếm quyết toán bởi khối lượngcông việc ngừng đã được sát hoạch đúng pháp luật nhân (x) với 1-1 giá quyếttoán.

đ) Thẩm tra so với gói thầu phù hợp đồngtheo hình thức “giá hòa hợp đồngkếthợp”:

Hợp đồng theo hiệ tượng “Giá phù hợp đồngkết hợp” phải xác địnhrõ phạm vi theo công trình, hạng mục dự án công trình hoặc nội dung công việc cụ thểđược áp dụng vẻ ngoài hợp đồng cụ thể: trọn gói, đơn giá cố định và thắt chặt hoặc đối chọi giá điềuchỉnh. Câu hỏi thẩm tra từng phần của phù hợp đồng, theo từng vẻ ngoài hợp đồng,tương ứng với khí cụ tại những điểm b, c, d khoản này.

e) Thẩm tra những trường đúng theo phátsinh:

Thẩm tra các trường thích hợp phát sinh phảicăn cứ các quy định về kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng xây dựng khớp ứng với từng các loại hợpđồng.

4. Thẩm tra túi tiền thiết bị:

a) Thẩm tra so với gói thầu dochủ đầu tư chi tiêu tự triển khai theo biện pháp của luật pháp về đấu thầu:

Trường hợp chủ đầu tư ký kết hợp đồngvới đơn vị hạch toán phụ thuộc vào để tiến hành gói thầu, câu hỏi thẩm tra gói thầucăn cứ vào hiệ tượng giá vừa lòng đồng và tiến hành theo khí cụ tại các điểm b, c,d, đ, e khoản này.

Trường thích hợp chủ chi tiêu ký thỏa thuậngiao việc cho một đơn vị thuộc chủ đầu tư chi tiêu để thực hiện gói thầu, việc thẩm trathực hiện tại như sau:

- Đối chiếu danh mục, chủng loại, nguồngốc xuất xứ, chất lượng, cấu hình, giá chỉ của thiết bị đề nghị quyết toán so vớibiên bạn dạng nghiệm thu cùng dự toán túi tiền thiết bị được phê thông qua để xác định giátrị quyết toán phần bán buôn thiết bị;

- Thẩm tra túi tiền gia công, đính đặtthiết bị đối với thiết bị bắt buộc gia công, cần lắp ráp theo dự toán được coi sóc vàđược nghiệm thu sát hoạch đúng quy định. Quý giá quyết toán bằng cân nặng thực hiện tại đãđược nghiệm thu sát hoạch đúng qui định nhân (x) với 1-1 giá sẽ thẩm tra;

- Thẩm tra các khoản giá thành liênquan: ngân sách chi tiêu vận đưa thiết bị trường đoản cú nơi tải về mang lại chân công trình; túi tiền lưukho bãi, bảo quản, bảo trì thiết bị, túi tiền khác.

b) Thẩm tra đối với gói thầu hợpđồng theo hình thức “hợp đồng trọn gói”: Đối chiếu danh mục, chủng loại, mối cung cấp gốcxuất xứ, chất lượng, cấu hình, giá của sản phẩm trong bảng tính quý hiếm đề nghịquyết toán A-B với những yêu cầu, danh mục, chủng loại, cấu hình, nguồn gốc xuấtxứ, chất lượng, giá chỉ của sản phẩm công nghệ ghi trong hòa hợp đồng, bảng tính giá hòa hợp đồng cùng cácbiên phiên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành của đúng theo đồng. Khi công ty thầu thực hiệnđầy đủ các yêu cầu, câu chữ công việc, đúng trọng lượng thực hiện và luật củahợp đồng thì cực hiếm quyết toán đúng bởi giá full của đúng theo đồng đã ký.Không tách tính lại solo giá chi tiết đã được cấp bao gồm thẩm quyền phê săn sóc theo quyếtđịnh trúng thầu.

c) Thẩm tra đối vớigói thầu thích hợp đồng theo bề ngoài “giá vừa lòng đồng theo 1-1 giá thay định”:

- Đối chiếu danh mục, chủng loại, nguồngốc xuất xứ, chất lượng, thông số kỹ thuật của vật dụng trong bảng tính giá trị ý kiến đề xuất quyếttoán A-B với các yêu cầu, danh mục, chủng loại, xuất phát xuất xứ, hóa học lượng,cấu hình của thiết bị ghi trong vừa lòng đồng, bảng tính giá phù hợp đồng và những tài liệukèm theo thích hợp đồng cùng với biên bản nghiệm thu cân nặng thực hiện tại và những yêu cầu củahợp đồng để khẳng định khốilượng thực hiện đã được sát hoạch đúng quy định;

- Đối chiếu đối chọi giá vào bảng tínhgiá trị kiến nghị quyết toán A-B với solo giá thắt chặt và cố định ghi trong bảng tính giá hợpđồng;

- quý giá quyết toán bởi khối lượngthực hiện đang được sát hoạch đúng lý lẽ nhân (x) với đơn giá cố định và thắt chặt ghitrong vừa lòng đồng.

d) Thẩm tra đối vớigói thầu phù hợp đồng theo vẻ ngoài “Giá hợp đồng theo 1-1 giá điều chỉnh” (hoặc “Giá hòa hợp đồngtheo giá chỉ điều chỉnh”):

- căn cứ điều kiện ví dụ của phù hợp đồng,xác định rõ phạm vi với phương thức điều chỉnh của phù hợp đồng;

- ngôi trường hợp kiểm soát và điều chỉnh về khối lượngphải địa thế căn cứ biên phiên bản nghiệm thu khối lượng để xác định khối lượng thực hiện nay đãđược sát hoạch đúng quy định;

- ngôi trường hợp kiểm soát và điều chỉnh về 1-1 giá phảicăn cứ nguyên tắc kiểm soát và điều chỉnh đơn giá chỉ ghi trong hợp đồng để xác định đơn giá chỉ quyếttoán;

- ngôi trường hợp kiểm soát và điều chỉnh theo cơ chếchính sách ở trong phòng nước phải căn cứ nguyên tắc ghi trong hòa hợp đồng và các cơ chếchính sách được vận dụng trong thời gian thực hiện hòa hợp đồng để xác định giátrị được điều chỉnh.

đ) Thẩm tra so với gói thầuhợp đồng theo hiệ tượng “giá phù hợp đồngkết hợp” cần xác minh rõphạm vi hoặc nội dung quá trình cụ thể được áp dụng hình thức hợp đồng cố gắng thể:trọn gói, đối chọi giá thắt chặt và cố định hoặc giá bán điều chỉnh. Bài toán thẩm tra từng phầncủa đúng theo đồng, theo từng bề ngoài hợp đồng, tương ứng với hình thức tại các điểmb, c, d khoản 4 Điều này.

e) Thẩm tra các trường phù hợp phátsinh:

Thẩm tra những trường phù hợp phát sinh đề xuất căn cứcác pháp luật về kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng xây dựng khớp ứng với từng một số loại hợp đồng.

5. Thẩm tra chi phí làm chủ dự án

a) Đối với các dự án sử dụng vốnngân sách nhà nước với vốn trái phiếu chính phủ: tiến hành theo luật pháp tạiThông tư của cục Tài chính về quản lí lý, sử dụng chi phí làm chủ dự án của các dựán thực hiện vốn túi tiền nhà nước với vốn trái phiếu thiết yếu phủ.

b) Đối với các dự án áp dụng vốnnhà nước ngoài ngân sách: chi phí quản lý dự án và các khoản giá cả tư vấn đầutư xây dựng vị chủ đầu tư, ban thống trị tự triển khai được quyết toán theo định mứctrích theo công bố của ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền hoặc dự trù được duyệt.

c) ngôi trường hợp dự án do nhà đầutư, ban cai quản dự án cai quản 01 dự án công trình thực hiện thống trị cần xem xét những chứngtừ đưa ra tiêu đảm bảo an toàn tính hòa hợp pháp, hợp lý, hợp lệ theo quy định so với cơ quanhành bao gồm và đơn vị sự nghiệp công lập. Việc làm chủ tài sản của ban quản lý dựán khi dự án chấm dứt thực hiện theo khí cụ của dụng cụ quản lý, áp dụng tài sảnnhà nước và những văn bản hướng dẫn.

6. Thẩm tra chi phítư vấn chi tiêu xây dựng công trình xây dựng và các giá cả khác:

a) Đối với những khoản chi tiêu tư vấnvà giá thành khác tính theo định mức tỷ lệ %: kiểm tra những điều khiếu nại quy địnhtrong việc vận dụng định mức phần trăm % để xác định giá trị ngân sách chi tiêu của từng loạicông việc.

b) Đối với những khoản giá cả tư vấnvà giá thành khác tính theo dự toán cụ thể được duyệt: đối chiếu giá trị đề nghịquyết toán với dự trù được duyệt, reviews mức độ hợp lí của các khoản chiphí.

c) Đối với những khoản túi tiền tư vấn,chi tầm giá phi hỗ trợ tư vấn áp dụng bề ngoài hợp đồng theo thời gian: đối chiếu đơn giáthù lao theo thời gian do chủ đầu tư chi tiêu và bên thầu thỏa thuận trong vừa lòng đồng nhânvới thời gian làm việc thực tế (theo tháng, tuần, ngày, giờ) để xác định mứcthù lao yêu cầu trả mang đến nhà thầu. Những khoản túi tiền đi lại, khảo sát, mướn vănphòng có tác dụng việc, bỏ ra khác căn cứ quy định về phương thức giao dịch ghi vào hợpđồng để thẩm tra (theo bệnh từ hóa 1-1 hợp lệ hoặc theo đối chọi giá khoán vẫn thỏathuận trong hợp đồng).

Điều 16. Thẩm tra chiphí đầu tư chi tiêu không tính vào quý hiếm tài sản

1. Thẩm tra các giá cả thiệt hạido các tại sao bất khả kháng được phép kế bên vào giá trị gia tài theocác nội dung:

a) xác minh đúng theo các nguyêntắc, giấy tờ thủ tục quy định trong phòng nước về giá thành thiệt hại;

b) giá trị thiệt sợ hãi theo Biên bản xác địnhphải được chủ đầu tư, đơn vị nhận thầu, support giám sát, đơn vị thầu bảo hiểm kiểmtra, chứng thực và ý kiến đề nghị xử lý.

2. Thẩm tra các khoảnchi phí tổn không khiến cho tài sản để trình cấp có thẩm quyền được cho phép không tínhvào giá bán trị tài sản như: ngân sách chi tiêu đào tạo, bức tốc và nâng cấp năng lực chocơ quan thống trị hoặc cộng đồng; túi tiền các ban làm chủ dự án làm việc Trung ươngkhông tương quan trực tiếp nối tài sản được sinh ra và chuyển giao ở các địaphương.

Điều 17. Thẩm tra giátrị gia sản hình thành qua đầu tư

1. Xác định số lượng và giá trịtài sản sinh ra qua đầu tư chi tiêu của dự án, công trình xây dựng hoặc hạng mục dự án công trình độclập, bao gồm: gia sản dài hạn (cố định) và gia tài ngắn hạn;

2. Việc phân chia chi phí thống trị dựán, chi phí tư vấn, ngân sách khác tầm thường của toàn dự án công trình cho từng tài sản cố địnhđược xác định theo nguyên tắc: chi tiêu trực tiếp liên quan đến gia sản cố địnhnào thì tính mang đến tài sản cố định đó; túi tiền chung liên quan đến các tài sảncố định thì phân chia theo tỷ lệ giá cả trực tiếp của từng tài sản cố định so vớitổng số giá thành trực tiếp của toàn cục tài sản cụ định.

3. Ngôi trường hợp gia sản được bàngiao cho nhiều đơn vị chức năng sử dụng cần xác định không thiếu thốn danh mục và cực hiếm của tàisản chuyển giao cho từng đơn vị.

Điều 18. Thẩm tratình hình công nợ, thiết bị tư, thiết bị tồn đọng

1. Thẩm tra xác định công nợ:

- Căn cứ kết quả thẩm tra ngân sách chi tiêu đầutư, report tình hình thanh toán cho các nhà thầu của chủ đầu tư chi tiêu để khẳng định rõtừng số tiền nợ phải thu, nợ yêu cầu trả theo như đúng đối tượng;

- coi xét ý kiến đề nghị phương án cách xử trí đốivới những khoản thu không nộp ngân sách, số dư tiền gửi, tiền phương diện tại quỹ nhằm kiếnnghị giải pháp xử lý;

2. Kiểm tra xác định giá trị vậttư, lắp thêm tồn đọng:

- soát sổ giá trị đồ tư, máy tồnđọng theo sổ kế toán đối chiếu với số liệu kiểm kê thực tế;

- coi xét, ý kiến đề xuất phương án giải pháp xử lý củachủ đầu tư đối với mức giá trị thiết bị tư, thiết bị tồn đọng;

- địa thế căn cứ biên phiên bản kiểm kê review tàisản của Ban làm chủ dự án tính mang đến ngày lập báo cáo quyết toán, xác minh số lượng,giá trị gia tài còn lại để chuyển nhượng bàn giao cho đơn vị chức năng sử dụng hoặc cách xử lý theo quy địnhtrong ngôi trường hợp dự án công trình do công ty đầu tư, ban thống trị dự án thống trị 01 dự án thựchiện quản ngại lý.

Điều 19. Thẩm tra quyếttoán đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển, dự án dừng thựchiện vĩnh viễn chưa có trọng lượng thi công xây dựng, lắp ráp thiết b được nghiệmthu

1. Thẩm tra hồ sơ pháp luật của dựán.

2. Thẩm tra nguồn vốn đầu tư chi tiêu thựchiện.

3. Thẩm tra giá thành đầu tứ thựchiện cụ thể từng khoản chi phí phát sinh so với dự trù được duyệt, chế độ,tiêu chuẩn, định mức của phòng nước.

4. Thẩm tra tình hình công nợ củadự án.

5. Thẩm tra những khoản túi tiền bịhủy bỏ, những khoản giá cả không làm cho tài sản nhằm trình cung cấp cóthẩm quyền được cho phép không tính vào giá trị tài sản.

6. Thẩm tra số lượng, quý giá tàisản sinh ra sau đầu tư chi tiêu (nếu có).

Điều 20. Phê duyệtquyết toán

1. Sau khoản thời gian thẩm tra quyết toán,cơ quan lại thẩm tra quyết toán lập hồ sơ trình chú ý quyết toán dự án dứt đểtrình người có thẩm quyền phê duyệt. Hồ sơ trình phê cẩn thận quyết toán tất cả có:

a) báo cáo kết quả thẩm tra quyếttoán.

b) Dự thảo ra quyết định phê duyệtquyết toán dự án kết thúc và các tài liệu vị chủ đầutư trình (kèm theo).

c) trường hợp thành lập và hoạt động Tổ côngtác thẩm tra quyết toán, tín đồ thẩm tra báo cáo Tổ thẩm tra quyết toán công dụng thẩmtra; Tổ thẩm tra quyết toán gia nhập hoàn chỉnh, thông qua báo cáo thẩm tra quyếttoán của bạn thẩm tra nhằm trình cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt.

d) những tài liệu vày chủ đầu tưtrình (kèm theo):

- Tờ trình ý kiến đề nghị phê lưu ý quyếttoán của công ty đầu tư;

- báo cáo quyết toán dự án hoàn thànhcủa dự án;

- báo cáo kiểm toán (nếu có);

- kết luận thanh tra, biên bạn dạng kiểmtra, báo cáo kiểm toán của những cơ quan liêu thanh tra, kiểm tra,Kiểm toán nhà nước trong trường hợp những cơ quan liêu thanh tra, kiểm tra, Kiểmtoán công ty nước thực hiện thanh tra, kiểm tra, truy thuế kiểm toán dự án; hiệu quả điềutra của các cơ quan lao lý trong trường vừa lòng chủ đầu tư vi phạm pháp luật bịcơ quan luật pháp điều tra; văn bản báo cáo thực trạng chấp hành của công ty đầu tưvà những tổ chức, cá nhân có liên quan đối với các tóm lại trên.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra quyếttoán gồm những nội dung chính:

a) Khái quát toàn cục dự án, nhữngvấn đề đã được cấp gồm thẩm quyền đưa ra quyết định trong quá trình chi tiêu thực hiện dự án.

b) tóm tắt tác dụng các nội dungtheo đúng trình từ thẩm tra cách thức tại Thông tứ này.

c) ý kiến đề nghị giá trị phê duyệtquyết toán.

d) con kiến nghị giải quyết các tồn tạivề nguồn chi phí đầu tư, gia sản và công nợ sau thời điểm quyết toán dự án.

3. Dự thảo ra quyết định phê duyệtquyết toán dự án dứt theo chủng loại số 10/QTDA kèmtheo Thông tư này.

4. Ra quyết định phê duyệt quyếttoán dự án ngừng được gửi cho các cơ quan, đơn vị: công ty đầu tư; cơ quan nhậntài sản; cơ quan làm chủ cấp bên trên của chủ đầu tư; cơ quan cấp vốn, mang lại vay,thanh toán; bộ Tài bao gồm (đối cùng với dự án đặc biệt quốc gia, dự án công trình quan trọngkhác do Thủ tướng chính phủ quyết định đầu tư và dự án nhóm A sử dụng vốn ngânsách nhà nước); phòng ban quyết định đầu tư dự án.

Điều 21. Túi tiền thẩmtra, phê thông qua quyết toán; ngân sách chi tiêu kiểm toán độc lập

1. Xác định ngân sách thẩm tra, phêduyệt quyết toán; chi tiêu kiểm toán độc lập:

Định mức ngân sách chi tiêu thẩm tra, phê duyệtquyết toán và định mức chi tiêu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án xong xuôi đượcxác định trên đại lý tổng mức đầu tư chi tiêu được để ý (hoặc được điều chỉnh) của dự áncụ thể và tỷ lệ quy định trên Bảng Định mức túi tiền thẩm tra, phê coi xét quyếttoán; chi tiêu kiểm toán dưới đây:

Tổng mức đầu tư chi tiêu (Tỷ đồng)

≤ 5

10

50

100

500

1.000

³ 10.000

Thẩm tra, phê trông nom (%)

0,95

0,65

0,475

0,375

0,225

0,15

0,08

Kiểm toán (%)

1,60

1,075

0,75

0,575

0,325

0,215

0,115

a) Định mức đưa ra phíthẩm tra, phê coi sóc quyết toán (ký hiệu là KTTPD) và định mức ngân sách chi tiêu kiểm toán(ký hiệu là KKT) được xác định theo công thức bao quát sau:

*

Trong đó:

+ Ki: Định mức ngân sách chi tiêu tương ứng cùng với dựán bắt buộc tính (đơn vị tính: %);

+ Ka: Định mức giá thành tương ứng với dựán cận trên (đơn vị tính: %);

+ Kb: Định mức chi tiêu tương ứng với dựán cận bên dưới (đơn vị tính: %);

+ Gi: Tổng mức đầu tư chi tiêu của dự án cần tính, đơnvị: tỷ đồng;

+ Ga: Tổng mức đầu tư của dự án công trình cậntrên, 1-1 vị: tỷ đồng;

+ Gb: Tổng mức chi tiêu của dự án cận dưới,đơn vị: tỷ đồng.

b) chi phí thẩm tra,phê thông qua quyết toán và túi tiền kiểm toán của dự án được xác định theo công thứcsau:

+ chi phí thẩm tra, phê chuẩn y quyếttoán tối đa = Ki-TTPD % x tổng vốn đầu tư

+ ngân sách kiểm toán về tối đa = Ki-KT % x tổng giá trị đầutư + Thuế GTGT

+ giá cả thẩm tra, phê chuyên chú quyếttoán về tối thiểu là năm trăm ngàn đồng; giá thành kiểm toán về tối thiểu là một trong triệuđồng cùng với thuế GTGT.

c) ngân sách thẩm tra,phê duyệt y quyết toán; giá thành kiểm toán của hạng mục công trình hoặc gói thầutrong dự án công trình được khẳng định như sau:

Chi phí khuôn khổ = Mức chi phí của cả dự án

x

Dự toán của HMCT

Tổng mức chi tiêu của dự án

d) trường hợp dự án công trình có tổ chức cơ cấu vốn thiết bịchiếm từ bỏ 51% trở lên so với tổng mức đầu tư thì định mức chi tiêu thẩm tra, phêduyệt quyết toán và định mức chi tiêu kiểm toán được xem bằng 70% định mức quyđịnh tại khoản 1 Điều này.

đ) trường hợp dự án đã tiến hành kiểmtoán report quyết toán thì định mức chi phí thẩm tra, phê ưng chuẩn quyết toán đượctính bằng 1/2 định mức hiện tượng tại khoản 1 Điều này.

e) Trường vừa lòng dự án quan trọng đặc biệt quốcgia, dự án công trình nhóm A, chương trình dự án có các tiểu dự án hoặc dự án thành phầnquyết định chi tiêu riêng thì ngân sách chi tiêu thẩm tra, phê chăm chú quyết toán và chi phíkiểm toán được tính như một dự án công trình độc lập.

g) Đối cùng với dự án, tiểu dự án công trình bồi thường,hỗ trợ và tái định cư độc lập, định mức giá cả thẩm tra, phê để mắt tới quyết toánvà định mức chi phí kiểm toán được tính tối đa bởi 70% định mức luật tại khoản1 Điều này.

2. Quản lí lý, sử dụng túi tiền thẩmtra, phê để ý quyết toán:

a) Khi tiến hành thẩm tra, cơquan công ty trì thẩm tra gồm văn bạn dạng đề nghị chủ đầu tư chi tiêu thanh toán giá cả thẩmtra, phê chú tâm quyết toán theo đúng phần trăm quy định tại khoản 1 Điều này. Nộidung bỏ ra cho công tác thẩm tra với phê chăm bẵm quyết toán gồm:

- bỏ ra trả thù lao cho những thành viêntrực tiếp tiến hành thẩm tra, phê phê duyệt quyết toán theo mức khoán hoặc theo thờigian;

- bỏ ra trả mang lại các chuyên gia hoặc tổchức tư vấn thực hiện thẩm tra quyết toán dự án trong ngôi trường hợp cơ sở chủtrì thẩm tra, phê chuẩn y quyết toán ký kết hợp đồng theo thời gian với cácchuyên gia hoặc tổ chức triển khai tư vấn;

- Chi công tác phí, văn phòng và công sở phẩm, dịchthuật, in ấn, hội nghị, hội thảo, bán buôn máy tính hoặc trang bị ship hàng côngtác thẩm tra cùng phê chuẩn y quyết toán;

- những khoản đưa ra khác có tương quan đếncông tác quyết toán.

b) Cơ quan nhà trì thẩm tra, quyếttoán được sử dụng ngân sách thẩm tra, phê để ý quyết toán theo xác suất tại khoản 1Điều này, giá cả theo những nội dung vẻ ngoài tại điểm a khoản này. Khoản kinhphí thẩm tra, phê để ý quyết toán đã có được cơ quan kiểm soát điều hành thanh toán theoquy định, khi phòng ban thẩm tra chưa thực hiện hết vào năm, được phép chuyểnsang năm sau để thực hiện.

3. Ngân sách thẩm tra, phê duyệtquyết toán; chi phí kiểm toán được tính vào túi tiền khác trong cực hiếm quyếttoán của dự án.

Xem thêm: 【Havip】 Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Tiểu Học Đầy Đủ Các Phần

4. Trong trường hợp công ty đầu tưthuê kiểm toán chủ quyền kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, đơn vị chức năng kiểmtoán tự do ngoại trừ khối lượng quá trình không thực hiện; chủ chi tiêu căn cứ điềukiện phù hợp đồng và các nội dung thực hiện để kiểm soát và điều chỉnh giảm túi tiền kiểm toán độclập theo xác suất tương ứng với 1 khối lượng quá trình ngoại trừ.

Điều 22. Thời hạn quyếttoán

Thời hạn nộp làm hồ sơ quyết toán dự ánhoàn thành để trình người có thẩm quyền phê chuẩn y quyết toán được xem từ ngàyký biên bạn dạng bàn giao đưa dự án công trình của dự án vào sử dụng. Thời hạn thẩmtra, phê coi sóc quyết toán tính từ thời điểm ngày nhận đầy đủ hồ sơ quyết toán theo cách thức tạiĐiều 8 Thông tứ này. Thời gian tối nhiều quy định ví dụ như sau:

Dự án

QTQG

Nhóm A

Nhóm B

Nhóm C

Thời hạn nộp HSQT trình phê trông nom quyết toán

09 tháng

09 tháng

06 tháng

03 tháng

Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán

07 tháng

04 tháng

02 tháng

01 tháng

Điều 23. Cơ chế báocáo

1. Đối với dự án Trung ương quảnlý:

a) chậm chạp nhất vào ngày 10 mon 7đối với báo cáo 6 tháng đầu xuân năm mới và ngày 20 tháng 01 năm sau so với báo cáonăm, công ty đầu tư báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thàn