Tàu hà nội nam định

     Bạn đang xem: Tàu hà nội nam định

*

Ga Hà Nội

Để đi qua 87Km đường sắt từ Ga Hà Nội đi Nam Định, tàu chạy hết khoảng 1 Giờ 37 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Hà Nội đi Nam Định có số hiệu: SE7 , SE5 , SE35 , SE9 , SE3 , SE19 , SE1 , NA1 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Hà Nội đi Nam Định

Tên tàuGa Hà Nội Ga Nam ĐịnhTổng thời gian
Tàu SE706:0007:391 Giờ 39 phút
Tàu SE509:0010:421 Giờ 42 phút
Tàu SE3513:1015:011 Giờ 51 phút
Tàu SE914:3016:241 Giờ 54 phút
Tàu SE319:3021:101 Giờ 40 phút
Tàu SE1920:1021:471 Giờ 37 phút
Tàu SE122:2023:561 Giờ 36 phút
Tàu NA122:4500:221 Giờ 37 phút

Giá vé tàu từ ga Hà Nội đi Nam Định

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 65,000 đồng Với 8 chuyến tàu chạy từ Hà Nội tới Nam Định mỗi ngày.

Bảng giá Vé Hà Nội Nam Định của tàu SE7

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1195,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v195,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2184,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v184,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1182,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2171,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3153,000
8 Ghế phụ GP56,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL105,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML126,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV126,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Nam Định của tàu SE7

Bảng giá Vé Hà Nội Nam Định của tàu SE5

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1195,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M195,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv195,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v195,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2183,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M183,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv183,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v183,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1182,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2171,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3153,000
12 Ghế phụ GP56,000
13 Ngồi cứng NC67,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML126,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV126,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Nam Định của tàu SE5

Bảng giá Vé Hà Nội Nam Định của tàu SE35

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1170,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M183,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv183,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v170,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2170,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M183,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv183,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v170,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M166,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M161,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M144,000
12 Ghế phụ GP62,000
13 Ngồi mềm điều hòa NML130,000
14 Ngồi mềm điều hòa NMLV130,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Nam Định của tàu SE35

Bảng giá Vé Hà Nội Nam Định của tàu SE9

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1192,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v192,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2179,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v179,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1179,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2168,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3150,000
8 Ghế phụ GP54,000
9 Ngồi cứng NC65,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML124,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV124,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Nam Định của tàu SE9

Bảng giá Vé Hà Nội Nam Định của tàu SE3

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1159,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v159,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2148,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v148,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1147,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2134,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3126,000
8 Ghế phụ GP56,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56114,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V114,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Nam Định của tàu SE3

Bảng giá Vé Hà Nội Nam Định của tàu SE19

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1155,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M165,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv165,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v155,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2145,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M155,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv155,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v145,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M405,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1145,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2135,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3120,000
13 Ghế phụ GP46,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML56120,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56V120,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.

Xem thêm: Thuyền Anh Ra Khơi Khi Chân Mây Ửng Hồng, Lời Bài Hát Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh


Xem thêm: Học Số Đếm Tiếng Anh Từ 1 Đến 100 Trong Tích Tắc, Hướng Dẫn Số Đếm Trong Tiếng Anh Từ 1 Đến 100


Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Nam Định của tàu SE19

Bảng giá Vé Hà Nội Nam Định của tàu SE1

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1159,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M159,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv159,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v159,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2147,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M147,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv147,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v147,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M386,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M147,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M134,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M126,000
13 Ghế phụ GP56,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML56114,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56V114,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Nam Định của tàu SE1

Bảng giá Vé Hà Nội Nam Định của tàu NA1

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1130,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M139,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv139,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v130,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2125,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M133,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv133,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v125,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1120,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M128,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2115,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M122,000
13 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3105,000
14 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M111,000
15 Ghế phụ GP42,000
16 Ngồi mềm điều hòa NML65,000
17 Ngồi mềm điều hòa NMLV65,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Nam Định của tàu NA1

Hướng dẫn đặt vé tàu Hà Nội Nam Định

Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý bán vé tàu tại Hà Nội, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Hà Nội Nam Định online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Hà Nội đi Nam Định hoặcqua điện thoại 02473 053 053 .

Bước 1:Click chuột vào:ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Hà Nội, ga đến: Nam Định và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3:Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặtvé tàu Từ Ga Hà Nội Đến Ga Nam Định.

Sau khi đặt vétàu Hà Nội Nam Định online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Hà Nội Nam Định

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản sau khi đặt vé tàu Hà Nội Nam Định qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Hà Nội Nam Định. Quý khách thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Hà Nội Nam Định của quý khách.

Đại lý bán vé tàu Hà Nội Nam ĐịnhViệc mua vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Hà Nội hoặc ra Ga Hà Nội mà chỉ cần ở nhà Gọi điện theo số 02473 053 053 hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Hà Nội Nam Định toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 02473 053 053

*

Liên hệ đặt ve tau Hà Nội Nam Định trên toàn quốc

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Hà Nội Nam Định giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.