Take The Bull By The Horns Là Gì

     

‘take the bull by the horns’ nghĩa là: không lo khó khăn, nguy hiểm, quyết tâm giải quyết xử lý một sự việc nào đó, ko sợ chiến đấu với mọi mối hiểm nguy…

*

Ví dụ với nhiều từ “take the bull by the horns”

We vì chưng take the bull by the horns.–>Chúng tôi không sợ trở ngại nguy hiểm.Take the Bull by the Horns.–>Can đảm đối đầu với nặng nề khăn.I ‘m going to lớn take the bull by the horns.–>Tôi sẽ chống chọi với cực nhọc khăn.She decided to take the bull by the horns và ask them to leave.–>Cô ấy đã ra quyết định đương đầu với khó khăn và yêu cầu họ tách khỏi.I ‘m going lớn take the bull by the horns and tell him he is fired.–>Tôi sẽ xử lý sự việc này và cho anh ta biết là anh ta bị đuổi.He decided lớn take the bull by the horns và ask his trùm cuối for a raise.–>Anh ấy nhất mực đòi chủ anh ấy tăng lương.You need to take the bull by the horns and talk to lớn him about his behaviour.–>Bạn đề xuất phải can đảm lên và thì thầm với anh ta về hành vi của anh ý ta.I decided lớn take the bull by the horns and ask my ngân hàng manager for a loan.–>Tôi quyết định không lo ngại khó khăn và yêu mong giám đốc ngân hàng cho vay tiền.After all this time John should take the bull by the horns and ask Mary to marry him.–>Sau cùng lần này John sẽ cương quyết ngỏ lời ước hôn cùng với Mary.She decides khổng lồ take the bull by the horns và tell her quái thú that she isn’t prepared to bởi overtime so often without extra pay.–>Cô ấy quyết định đương đầu với trở ngại và vẫn nói với ông nhà của cô là cô xung quanh làm thêm quanh đó giờ liên tiếp như vậy cơ mà lại không tồn tại thêm thù lao.She decided lớn take the bull by the horns and tell her monster that she wasn’t prepared to vị overtime so often without extra pay.–>Cô ấy vẫn quyết định đối mặt với khó khăn và đang nói với ông chủ của mình rằng cô quanh đó chuyện làm bên cạnh giờ thường xuyên mà không được trả thêm tiền.Take the bull by the horns–>Không ngại nặng nề khănDo you take the bull by the horns?–>Các anh ko sợ cạnh tranh khăn nguy khốn chứ?to success in life you have to lớn take the bull by the horns.–>để thành công xuất sắc trong cuộc sống bạn cần tự đấu tranh vs khó khăn khănWhy don’t you take the bull by the horns và tell him to leave?–>Sao anh không đồng ý thử thách và nói anh ta đi đi?It’s time to lớn take the bull by the horns & get this job done.–>Đã cho tới lúc chấp nhận khó khăn nguy hại và làm công việc này mang đến xong.I decided to take the bull by the horns và ask the ngân hàng for a loan.–>Tôi ra quyết định đánh bạo yêu thương cầu ngân hàng cho vay mượn tiền.If we are going khổng lồ solve this problem, someone is going lớn have lớn take the bull by the horns.–>Nếu họ định giải quyết vấn đề này, yêu cầu có tín đồ đứng ra trực tiếp lo liệu.This threat isn’t going to lớn go away by itself. We are going khổng lồ take the bull by the horns và settle this matter once và for all.–>Mối rình rập đe dọa này trường đoản cú nó không thể mất đi được. Chúng ta sẽ trực tiếp đương đầu và điều đình chuyện này xong xuôi khoát một lần đến xong.