Tài sản dở dang dài hạn tiếng anh

     
*Bạn đang xem: Tài sản dở dang dài hạn tiếng anh

chúng ta cũng có thể xem các khái niệm, thuật ngữ tài chính không thiếu thốn toàn diện, được tổ chức một phương pháp khoa học, tiện nghi cho bài toán tra cứu.
Thuật ngữ Tiếng Anh Trích dẫn Bảng bằng phẳng kế toán Balance sheet bạn dạng cân đối kế toán cho biết tình trạng tài sản của công ty, nợ với vốn cổ đông vào một trong những thời điểm ấn định report kết quả ghê doanh Income Statement báo cáo kết quả marketing thể hiện tại các công dụng của hoạt động kinh doanh vào một khoảng thời hạn nhất định. Ở đây nhiều từ “khoảng thời hạn nhất định” có chân thành và ý nghĩa đặc biệt quan liêu trọng. report lưu chuyển khoản tệ Cash Flow Statement báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ (Cash Flow Statement) là một report tài chính báo tin về hầu như nghiệp vụ tài chính có tác động đến thực trạng tiền tệ của Doanh nghiệp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập bên trên cơ sở bằng phẳng thu bỏ ra tiền mặt, bội nghịch ánh việc hình thành và thực hiện lượng tiền gây ra trong kỳ báo cáo của Doanh nghiệp. báo cáo thường niên Annual report report thường niên là một trong những tài liệu xuất bản hàng năm nhưng một doanh nghiệp đại chúng hoặc quỹ tương hỗ phải cung cấp cho các cổ đông nhằm mục đích mô tả chuyển động và tình hình tài chính của mình trong năm vừa qua. các khoản đầu tư dài hạn Long Term Investments những khoản đầu tư dài hạn là một tài khoản nằm bên cạnh phần gia tài trên bảng bằng vận kế toán của một công ty, nó thể những khoản đầu tư mà một doanh nghiệp có ý định triển khai trong khoảng thời gian từ hơn 1 năm trở lên những khoản yêu cầu thu Receivables những khoản bắt buộc thu là 1 trong những loại tài sản của công ty tính dựa trên tất cả các khoản nợ, các giao dịch chưa giao dịch hoặc bất kể nghĩa vụ tiền tệ nào mà các con nợ hay người sử dụng chưa thanh toán giao dịch cho công ty. cấu trúc vốn Capital Structure kết cấu vốn là thuật ngữ tài chính nhằm mô tả bắt đầu và phương pháp hình thành nên nguồn chi phí để doanh nghiệp rất có thể sử dụng mua sắm tài sản, phương tiện đi lại vật hóa học và vận động kinh doanh. ngân sách hoạt động Operating expenses giá thành hoạt động so với các công ty buôn bán là những giá cả xảy ra trong quá trình hoạt động bình thường của công ty, không hẳn là giá thành của mặt hàng bán. giá cả sử dụng nợ Cost of Debt chi tiêu sử dụng nợ là 1 trong những tỷ lệ tác dụng đánh giá chỉ đúng phần lớn gì doanh nghiệp phải trả cho những khoản nợ lúc này của mình. giá thành sử dụng vốn bình quân Weight Average Cost of Capital túi tiền sử dụng vốn bình quân là túi tiền sử dụng vốn được doanh nghiệp đo lường và thống kê dựa bên trên tỷ trọng những loại vốn cơ mà doanh nghiệp sử dụng. giá cả tài chính Financial charges chi tiêu tài đó là những khoản phí mà tín đồ đi vay đề nghị trả khi chúng ta vay chi phí từ ngân hàng hay một tổ chức tín dụng. Chỉ số giá chỉ trên doanh thu Price lớn Sales Ratio Chỉ số giá trên doanh thu là một trong số chỉ số sử dụng để đánh giá giá trị cổ phiếu hiện hành so với quá khứ, và so với các doanh nghiệp không giống trong thuộc ngành. Chỉ số giá bán trị tài sản thuần Net Asset Value Chỉ số "giá trị tài sản thuần" (chỉ số NAV) có tương quan mật thiết mang đến việc khẳng định giá trị gia sản công ty và tài sản cổ đông. Từ đó nhà đầu tư chi tiêu sẽ không trở nên nhầm lẫn giữa dòng bề thế bên ngoài và cái thực chất tài sản thật phía bên trong của công ty. Chỉ số thanh toán tiền mặt Cash Ratio Chỉ số thanh toán tiền mặt cho thấy bao nhiêu tiền phương diện và các khoản tương đương tiền (ví dụ đầu tư và chứng khoán khả mại) của công ty để đáp ứng nhu cầu các nhiệm vụ nợ ngắn hạn. Chỉ số vòng quay các khoản đề nghị trả account Payable Turnover Ratio Chỉ số vòng quay các khoản phải trả đề đạt khả năng chiếm dụng vốn của công ty đối với nhà cung cấp.

Xem thêm: Điểm Danh Các Mẫu Nhận Xét Của Đơn Vị Thực Tập Chuẩn Form + Hướng Dẫn ViếtXem thêm: Quản Trị Rủi Ro Thanh Khoản Là Gì ? Những Cách Hạn Chế Rủi Ro Thanh Khoản

Chỉ số vòng quay những khoản bắt buộc trả rất thấp có thể tác động không xuất sắc đến xếp thứ hạng tín dụng của người tiêu dùng Điểm hòa vốn Break even point Điểm hòa vốn là vấn đề mà tại đó Tổng lệch giá bằng Tổng chi phí. Hay nói theo một cách khác thì tại điểm hòa vốn, doanh nghiệp bước đầu thu được lợi nhuận. Doanh thu Revenues lệch giá là tổng vốn các lợi ích kinh tế công ty lớn thu được vào kỳ kế toán, tạo nên từ các vận động sản xuất, kinh doanh thông thường xuyên của doanh nghiệp, đóng góp phần làm tăng vốn nhà sở hữu. doanh thu cận biên Marginal revenue lợi nhuận cận biên được tính bằng biến đổi trong tổng lệch giá chia cho biến hóa trong lượng bán. chiếc tiền Cash flow loại tiền là 1 thuật ngữ kế toán dùng để chỉ số tiền mà một công ty nhận được hoặc phải bỏ ra trong một khoảng thời hạn xác định, hoặc trong một dự án nhất định. giá trị hiện tại thuần Net present value giá chỉ trị lúc này thuần là hiệu số của giá chỉ trị hiện tại dòng doanh thu (cash inflow) trừ đi giá chỉ trị hiện tại dòng giá cả (cash outflow) tính theo lãi vay chiết khấu lựa chọn. Góp vốn tư nhân Private Equity Private Equity được xem như một loại tài sản bao gồm các phần vốn góp vào các doanh nghiệp không niêm yết vào khoảng thời hạn trung hạn hoặc lâu năm đề giúp doanh nghiệp đó cải tiến và phát triển và thành đạt. mặt hàng tồn kho Inventory hàng tồn kho là những gia sản được duy trì để chào bán trong kỳ thêm vào - kinh doanh bình thường; đã trong quy trình sản xuất - sale dở dang; nguyên liệu, thứ liệu, công cụ, phương pháp để sử dụng trong quá trình sản xuất - sale hoặc cung ứng dịch vụ. thông số biên lợi nhuận gộp Gross Profit Margin hệ số biên lợi nhuận gộp hay có cách gọi khác là tỷ lệ lãi gộp (tên giờ đồng hồ Anh: gross margin, gross profit margin, gross profit rate) được tính bằng phương pháp lấy tổng roi gộp phân chia cho doanh thu. thông số biên lợi nhuận ròng Net Profit Margin thông số biên lợi nhuận ròng phản chiếu khoản thu nhập ròng (lợi nhuận sau thuế) của một doanh nghiệp lớn so cùng với doanh thu. thông số biên roi trước thuế Pre-Tax Profit Margin hệ số biên lợi tức đầu tư trước thuế phản ảnh khoản thu nhập trước thuế (lợi nhuận trước thuế) của một doanh nghiệp lớn so cùng với doanh thu. thông số biên roi trước thuế cùng lãi vay EBIT Margin thông số biên roi trước thuế với lãi vay (thường được biết thêm đến nhiều hơn nữa với cái brand name hệ số biên lợi nhuận vận động - giờ Anh: operating profit margin) phản chiếu hiệu quả quản lý tất cả ngân sách chi tiêu hoạt động, bao gồm giá vốn và ngân sách chi tiêu bán hàng, đưa ra phí quản lý của doanh nghiệp. thông số giá trên thu nhập cá nhân một cổ phần Price khổng lồ Earning Ratio thông số giá trên thu nhập cá nhân một cổ phiếu, call tắt là P/E (viết tắt của nhiều từ Price to lớn Earning Ratio), là thông số dùng để reviews đo lường mối contact giữa thu nhập lúc này và giá chỉ mỗi cổ phiếu, hay cho thấy nhà đầu tư chi tiêu sẵn sàng trả giá cho từng cổ phiếu cao hơn nữa mức thu nhập bây giờ bao nhiêu lần. Hệ số kĩ năng thanh toán lãi vay Interest Coverage Ratio Hệ số khả năng thanh toán lãi vay cho thấy mức độ lợi nhuận bảo đảm khả năng trả lãi như thế nào. Nếu công ty quá yếu về khía cạnh này, các chủ nợ hoàn toàn có thể đi mang đến gây sức xay lên công ty, thậm chí dẫn tới phá sản công ty. Hệ số năng lực thanh toán ngắn hạn Current Ratio Hệ số kĩ năng thanh toán ngắn hạn dùng để giám sát khả năng trả các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. hệ số lợi nhuận hoạt động Operating Profit Margin hệ số biên roi hoạt động cho thấy thêm lãnh đạo công ty đã thành công xuất sắc đến mức như thế nào trong việc tạo nên lợi nhuận từ buổi giao lưu của doanh nghiệp. Trang 1 bên trên 2
*
>