Tài khoản 661 trong kế toán hành chính sự nghiệp

     

Cục công nghệ thông tin, bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn Quý người hâm mộ trong thời gian qua đã sử dụng hệ thống văn phiên bản quy phạm pháp luật tại địa chỉ http://www.vectordep.vn/pages/vbpq.aspx.

Bạn đang xem: Tài khoản 661 trong kế toán hành chính sự nghiệp

Đến nay, nhằm giao hàng tốt hơn yêu cầu khai thác, tra cứu vớt văn phiên bản quy phi pháp luật từ trung ương đến địa phương, Cục technology thông tin đang đưa các đại lý dữ liệu giang sơn về văn phiên bản pháp cách thức vào áp dụng tại địa chỉ cửa hàng http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx để sửa chữa cho hệ thống cũ nói trên.

Cục công nghệ thông tin trân trọng thông báo tới Quý độc giả được biết và ước ao rằng các đại lý dữ liệu non sông về văn phiên bản pháp vẻ ngoài sẽ liên tiếp là add tin cậy để khai thác, tra cứu vớt văn bản quy bất hợp pháp luật.

Trong quá trình sử dụng, chúng tôi luôn hoan nghênh mọi chủ ý góp ý của Quý độc giả để cửa hàng dữ liệu non sông về văn phiên bản pháp hiện tượng được hoàn thiện.

Ý con kiến góp ý xin nhờ cất hộ về Phòng thông tin điện tử, Cục công nghệ thông tin, cỗ Tư pháp theo số điện thoại thông minh 046 273 9718 hoặc add thư điện tử banbientap
vectordep.vn .


*
Thuộc tính
*
Lược đồ
*
Bản in
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 121/2002/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Về hướng dẫn kế toán  đơn vị sự nghiệp tất cả thu

 

Nhằm thống nhất công tác làm việc kế toán cho những đơn vị sự nghiệp bao gồm thu; bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung cập nhật Chế độ kế toán Hành chính vì sự nghiệp vận dụng cho đơn vị sự nghiệp tất cả thu, như sau:

 

I. Phạm vi vận dụng

2- Thông tư này không áp dụng so với các cơ quan cai quản nhà nước,  những Tổ chức chủ yếu trị, các Tổ chức bao gồm trị- xã hội  và các Tổ chức xã hội nghề nghiệp, các đơn vị sự nghiệp bởi Nhà nước ra đời không có  thu, được NSNN bảo đảm toàn bộ kinh phí đầu tư hoạt động, những đơn vị sự nghiệp gồm thu trực thuộc Tổng doanh nghiệp đang thực hiện cơ chế kế toán doanh nghiệp.

 

II. Một số trong những sửa đổi, té sung

1- Sửa đổi, bổ sung chứng từ bỏ kế toán

1.1- Sửa thay đổi Bảng thanh toán tiền lương (C02- H)

1.2 - bổ sung các hội chứng từ

 

- Bảng thanh toán giao dịch tiền thưởng

C34- SN

- Giấy thôi trả lương

C35- SN

- Giấy giao dịch tiền thuê ngoài

C36- SN

- Bảng tổng phù hợp Biên lai thu tiền

C37- SN

- Bảng kê hoá đơn

C38- SN

- Bảng kê đưa ra tiền

C39- SN

- Giấy ý kiến đề nghị thanh toán

C40- SN

 

 

 

(Mẫu biểu và hướng dẫn phương thức lập các chứng từ kế toán tài chính theo Phụ lục số 01).

2- Sửa đổi, bổ sung tài khoản kế toán

2.1- bổ sung Tài khoản 465 "Nguồn ngân sách đầu tư theo đối chọi đặt hàng trong phòng nước"

Tài khoản này dùng cho các đơn vi sự nghiệp được bên nước để hàng  vào việc  thăm dò, khảo sát, đo đạc... Theo dự toán và đơn giá đặt hàng ở trong nhà nước để phản ảnh việc chào đón và quyết toán nguồn kinh phí theo 1-1 đặt hàng trong phòng nước.                                                             

Kết cấu và ngôn từ phản ảnh của tài khoản 465 " Nguồn kinh phí theo đối chọi đặt hàng trong phòng nước".

Bên Nợ:

Phản hình ảnh nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của phòng nước khi quyết toán được duyệt;

Số kinh phí đầu tư theo đơn đặt hàng ở trong nhà nước không sử dụng phải nộp lại đơn vị nước (Do không kết thúc khối lượng).

Bên Có: Phản hình ảnh việc mừng đón nguồn ngân sách đầu tư theo solo đặt hàng của nhà nước.

Số dư mặt Có: phản ánh nguồn kinh phí theo đối kháng đặt hàng trong phòng nước hiện còn không được quyết toán.

2.2- bổ sung cập nhật Tài khoản 531- Thu chuyển động sản xuất, cung ứng dịch vụ

Tài khoản này bội nghịch ánh các khoản thu vận động sản xuất, đáp ứng dịch vụ và đuc rút thanh lý, nhượng bán gia sản (Tách văn bản từ TK cấp cho 2 5118- những khoản thu không giống sang TK  531- Thu chuyển động sản xuất, đáp ứng dịch vụ).

Kết cấu và câu chữ phản ảnh của tài khoản 531 "Thu vận động sản xuất, cung ứng dịch vụ".

Bên Nợ:

a- chuyển động sản xuất đáp ứng dịch vụ:

Giá vốn sản phẩm bán;

Thuế GTGT đề nghị nộp theo phương pháp trực tiếp;

Kết chuyển túi tiền kinh doanh thương mại & dịch vụ trừ vào doanh thu;

Kết gửi chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động sản xuất, đáp ứng dịch vụ vào thông tin tài khoản 4212- Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất cung ứng dịch vụ.

b- hoạt động thanh lý, nhượng buôn bán tài sản:

Kết chuyển ngân sách chi tiêu thanh lý, nhượng bán gia sản trừ vào thu thanh lý, nhượng buôn bán tài sản;

Kết đưa chênh lệch thu to hơn chi của hoạt động thanh lý, nhượng bán gia sản vào TK 4314 "Quỹ phân phát triển hoạt động sự nghiệp" nhằm đầu tư tăng cường cơ sở đồ vật chất, đổi mới trang thứ của đơn vị.

Bên Có:

a- vận động sản xuất, cung ứng dịch vụ:

Doanh thu vận động sản xuất, cung ứng dịch vụ

b- Thanh lý nhượng bán tài sản:

Thu thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ.

Số dư bên Có: phản bội ánh các khoản thu từ hoạt động sản xuất, đáp ứng dịch vụ, thu thanh lý, nhượng bán gia sản chưa kết chuyển.

Cuối kỳ sau thời điểm kết chuyển, tài khoản này không còn số dư.

2.3- bổ sung cập nhật Tài khoản 635 "Chi theo đơn đặt hàng của phòng nước"

Tài khoản này dùng cho các đơn vi sự nghiệp để phản ánh những khoản chi theo 1-1 đặt hàng của nhà nước cho vấn đề thăm dò, khảo sát, đo đạc... Theo giá thực tiễn đơn vị đã vứt ra.

Kết cấu và nội dung phản hình ảnh của thông tin tài khoản 635 "Chi theo đối chọi đặt hàng của nhà nước".

Bên Nợ: Tập đúng theo các giá thành thực tế đơn vị chức năng đã ném ra để thực hiện  giá chỉ trị cân nặng sản phẩm, quá trình hoàn thành theo solo đặt hàng của phòng nước.

Bên Có: Kết chuyển ngân sách thực tế của trọng lượng sản phẩm, công việc hoàn thành theo đơn đặt hàng ở trong phòng nước vào thông tin tài khoản 5112- Thu theo đối chọi đặt hàng của phòng nước.

Số dư mặt Nợ: bội nghịch ánh ngân sách chi tiêu thực tế của cân nặng sản phẩm, quá trình hoàn thành theo đối chọi đặt hàng trong phòng nước không được kết chuyển.

2.4- bổ sung cập nhật Tài khoản 643 "Chi tổn phí trả trước"

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản giá thành thực tế vẫn phát sinh nhưng tất yêu tính vào chi vận động và chi phí sản xuất, đáp ứng dịch vụ vào kỳ này mà phải tính vào chi phí của hai hay các kỳ kế toán tiếp theo.

Kết cấu và câu chữ phản ảnh của thông tin tài khoản 643 "Chi chi phí trả trước":

Bên Nợ:

Các khoản chi tiêu trả trước thực tế phát sinh.

Bên Có:

Các khoản ngân sách trả trước sẽ tính vào chi chuyển động và chi phí sản xuất, đáp ứng dịch vụ.

Số dư bên Nợ:

Các khoản ngân sách trả trước chưa tính vào chi vận động và ngân sách chi tiêu sản xuất, đáp ứng dịch vụ.

Thuộc loại giá cả trả trước gồm:

Công cụ, luật pháp xuất sử dụng 1 lần với cái giá trị bự và  nhiều loại công cụ, dụng cụ  xuất dùng tham gia vào những niên độ kế toán;

Chi phí  sửa chữa bảo dưỡng thứ và sửa chữa thay thế TSCĐ bằng kinh phí thường xuyên;

Trả trước tiền mướn TSCĐ cho những năm (văn phòng có tác dụng việc, công ty xưởng, cửa ngõ hàng...).

Thời gian phân bổ quy định từ bỏ 2 đến 3 năm. Kế toán phải xác minh những khoản chi tiêu nào phải phân bổ 2 năm, túi tiền nào phân bổ làm 3 năm với mở sổ kế toán theo dõi chi tiết cho từng khoản cần phân bổ, đã phân bổ trong từng năm và từng đối tượng người dùng sử dụng.

2.5- bổ sung Tài khoản cung cấp II của tài khoản 311 "Các khoản buộc phải thu"

TK 3112 "Phải thu theo đối kháng đặt hàng ở trong nhà nước":

Tài khoản này dùng cho các đơn vị sự nghiệp được công ty nước đặt đơn hàng để bội phản ánh thực trạng thanh toán các khoản phải thu của đơn vị chức năng với đơn vị nước theo giá chỉ thanh toán.

Kết cấu và ngôn từ phản hình ảnh của thông tin tài khoản 3112 "Phải thu theo 1-1 đặt hàng của nhà nước".

Bên Nợ: Phản hình ảnh số tiền buộc phải thu theo 1-1 đặt hàng trong phòng nước theo giá thanh toán.

Bên Có: phản ánh số tiền bên nước đã thanh toán giao dịch cho đơn vị chức năng theo giá chỉ thanh toán sau thời điểm quyết toán được phê duyệt.

Số dư mặt Nợ: phản ảnh số chi phí còn đề nghị thu theo đối kháng đặt hàng ở trong phòng nước theo giá bán thanh toán.

2.6- bổ sung Tài khoản cung cấp II của thông tin tài khoản 332 - những khoản yêu cầu nộp theo lương

TK 3323 - kinh phí đầu tư công đoàn: bội nghịch ánh tình trạng trích nộp KPCĐ.

2.7- Sửa đổi nội dung và bổ sung 3 thông tin tài khoản cấp II của Tài khoản  421- Chênh lệch thu, bỏ ra chưa xử lý:

2.7.1- Sửa văn bản kết cấu tài khoản 421- Chênh lệch thu, đưa ra chưa giải pháp xử lý

Bên Nợ:

Chênh lệch chi to hơn thu cả vận động sản xuất, đáp ứng dịch vụ;

Thuế TNDN nên nộp của vận động sản xuất, cung ứng dịch vụ;

Kết gửi chênh lệch thu lớn hơn chi hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ bổ sung cập nhật nguồn khiếp phí hoạt động thường xuyên;

Kết chuyển chênh lệch thu to hơn chi chuyển động theo đơn đặt hàng trích lập quỹ cơ quan;

Kết chuyển số trích lập các quỹ quyết toán cùng với số chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên.

Bên Có:

Số chênh lệch thu lớn hơn chi của các hoạt động sản xuất, đáp ứng dịch vụ, hoạt động theo đơn đặt hàng ở trong phòng nước và hoạt động thường xuyên;

Kết dịch số chênh lệch chi lớn hơn thu lúc có đưa ra quyết định xử lý.

2.7.2- bổ sung 3 tài khoản cấp II của thông tin tài khoản 421- Chênh lệch thu, chi chưa cách xử lý

TK 4211- Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên;

TK 4212- Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ.

TK 4213- Chênh lệch thu, chi chuyển động theo đối kháng đặt hàng trong phòng nước.

2.8- bổ sung cập nhật 2  tài khoản cấp II của Tài khoản 431- Quỹ cơ quan:

TK 4313- Quỹ dự trữ ổn định thu nhập;

TK 4314- Quỹ phạt triển hoạt động sự nghiệp.

2.9 - các Tài khoản cấp cho II của TK 461- Nguồn kinh phí vận động và TK 661- đưa ra hoạt động,  mở chi tiết: 

Nguồn ngân sách đầu tư thường xuyên (Ngân sách cấp bổ sung cập nhật chi thường xuyên xuyên; Phần phí, lệ tổn phí được để lại đối kháng vị; Chênh lệch thu- chi vận động sản xuất, đáp ứng dịch vụ);

Nguồn kinh phí không thường xuyên (Kinh phí tổn tinh giản biên chế, ghê phí tiến hành nhiệm vụ bỗng xuất).

2.10 - sắp tới xếp  hạch toán các nguồn tởm phí  và chi sử dụng ngân sách đầu tư ở những cặp TK sau:

TK 461- Nguồn tởm phí vận động và TK 661- đưa ra hoạt động: dùng làm hạch toán  nguồn  ngân sách đầu tư và chi thực hiện nguồn ngân sách đầu tư thường xuyên, nguồn ngân sách đầu tư không thường xuyên xuyên;

TK 462 - Nguồn khiếp phí dự án công trình và TK 662 - chi dự án: dùng làm hạch toán nguồn ngân sách đầu tư và chi sử dụng nguồn tởm phí triển khai các dự án, chương trình kim chỉ nam Quốc gia, các đề tài  nghiên cứu khoa học cấp cho Nhà nước, cấp cho Bộ, Ngành, nguồn chi phí đối ứng thực hiện các dự án công trình có vốn quốc tế ;

TK 465 - Nguồn ngân sách đầu tư theo đối kháng đặt hàng ở trong phòng nước, TK 635 -Chi theo 1-1 đặt hàng ở trong phòng nước với TK 3112- đề nghị thu theo đơn đặt hàng ở trong nhà nước: dùng để làm hạch toán nguồn kinh phí và chi áp dụng nguồn kinh phí đầu tư theo đối kháng đặt hàng ở trong nhà nước;

TK 241- desgin cơ bản dở dang  cùng TK 441- Nguồn khiếp phí đầu tư chi tiêu XDCB: Hạch toán nguồn kinh phí đầu tư và  chi thực hiện kinh phí buôn bán thiết bị, xây dựng cửa hàng vật chất, thay thế lớn TSCĐ, tiến hành dự án đầu tư XDCB.

2.11- cục bộ số tiền trích khấu hao TSCĐ cần sử dụng cho hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ với số chênh lệch thu- chi thanh lý nhượng chào bán TSCĐ được hạch toán vào TK 4314 "Quỹ phạt triển hoạt động sự nghiệp" để đầu tư, tăng cường cơ sở vật hóa học và thay đổi trang thiết bị.

2.12- Sửa đổi nội dung thông tin tài khoản 511- các khoản thu:

Tài khoản này chỉ phản bội ánh những khoản đuc rút phí, lệ phí, thu theo đối kháng đặt hàng của nhà nước và thu sự nghiệp khác.

Tài khoản này có 3 thông tin tài khoản cấp 2:

TK 5111- Thu phí, lệ phí: tài khoản này dùng để phản ánh những khoản thu phí, lệ mức giá theo quy định ở trong phòng nước.

Xem thêm: Top 20+ Các Món Ăn Sáng Tại Nhà Hợp Khẩu Vị Tiết Kiệm Thời Gian

Kết cấu và nội dung của TK 5111- Thu phí, lệ phí.

Bên Nợ:

Số đề nghị nộp NSNN (nếu có);

Số gửi nộp cấp cho trên;

Số gửi sang nguồn kinh phí đầu tư hoạt động.

Bên Có:

Các khoản thu phí, lệ phí.

Số dư bên Có:

Phản ánh số thu phí, lệ phí trong kỳ chưa kết chuyển.

TK 5112- Thu theo đối kháng đặt hàng ở trong phòng nước: tài khoản này dùng cho các đơn vị thực hiện theo solo đặt hàng trong phòng nước nhằm phản ánh những khoản thu từ cân nặng sản phẩm, quá trình hoàn thành theo 1-1 đặt hàng trong phòng nước tính theo giá thanh toán giao dịch (giá đơn vị nước đặt hàng).

Kết cấu và ngôn từ của TK 5112- Thu theo đối chọi đặt hàng của nhà nước.

Bên Nợ:

Kết chuyển giá cả thực tế của cân nặng sản phẩm, các bước hoàn thành theo đơn đặt hàng ở trong nhà nước;

Kết đưa chênh lệch thân thu theo giá dự trù với giá cả thực tế của trọng lượng sản phẩm, công việc hoàn thành theo đơn đặt hàng trong phòng nước sang thông tin tài khoản 4211- Chênh lệch thu, đưa ra hoạt động.

Bên Có:

Giá trị cân nặng sản phẩm, công việc hoàn thành theo 1-1 đặt hàng ở trong nhà nước vẫn được giao dịch theo giá bán dự toán.

Số dư mặt Có:

Phản ánh giá trị cân nặng sản phẩm, các bước hoàn thành theo đơn đặt hàng ở trong phòng nước không được kết chuyển. Sau khi kết gửi theo quyết định xử lý thông tin tài khoản này không có số dư.

TK 5118- Thu sự nghiệp khác: tài khoản này dùng để làm phản ánh các khoản thu sự nghiệp khác theo quy định ở trong nhà nước ngoài những khoản thu trên

(Danh mục hệ thống tài khoản kế toán vận dụng cho đơn vị chức năng sự nghiệp gồm thu sau khi sửa đổi, bổ sung cập nhật theo Phụ lục số 02).

3- bổ sung cập nhật sổ kế toán:

- Sổ theo dõi ngân sách chi tiêu trả trước

S70- SN

- Bảng tính khấu hao TSCĐ

S71- SN

- Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ và ngân sách trả trước

FB01- SN

(Mẫu biểu với hướng dẫn phương pháp lập những sổ kế toán tài chính theo Phụ lục số 03).

4- Sửa đổi report tài chính:

Sửa đổi Biểu B02- H  "Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đầu tư đã sử dụng";

Sửa thay đổi Biểu B04- H "Báo cáo kết quả chuyển động sự nghiệp bao gồm thu";

Bổ sung Biểu B09- SN "Báo cáo tình hình tiến hành các chỉ tiêu dự toán".

(Mẫu biểu và hướng dẫn phương pháp lập report tài chủ yếu theo Phụ lục số 04).

III- phương pháp kế toán một số chuyển động chủ yếu hèn của đơn vị chức năng sự nghiệp bao gồm thu

1- Hạch toán chuyển động sản xuất, đáp ứng dịch vụ

1.1- Hạch toán đưa ra phí:

a- Chi hoạt động sản xuất, đáp ứng dịch vụ bằng tiền mặt, tiền gửi, ghi:

Nợ TK 631- Chi vận động SXKD

Có TK 111- tiền mặt

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.

b- Trích khấu hao TSCĐ cần sử dụng cho chuyển động sản xuất, cung ứng dịch vụ, ghi:

Nợ TK 631- Chi vận động SXKD

Có TK 4314- Quỹ phân phát triển vận động sự nghiệp.

c- Xuất vật liệu, dụng cụ sử dụng cho vận động sản xuất, cung ứng dịch vụ, ghi:

Nợ TK 631- Chi hoạt động SXKD

Có TK 152- đồ vật liệu, dụng cụ.

d- bỏ ra tạm ứng tính vào giá cả sản xuất, cung ứng dịch vụ , ghi:

Nợ TK 631- Chi hoạt động SXKD

Có TK 312- trợ thời ứng.

e- những dịch vụ  mua kế bên đã sử dụng vào sản xuất, cung ứng dịch vụ không thanh toán, ghi:

Nợ TK 631- Chi chuyển động SXKD

Có TK 331- các khoản cần trả.

f- tiền lương, các khoản trích nộp theo lương của bạn trực tiếp chuyển động sản xuất, đáp ứng dịch vụ, ghi:

Nợ TK 631- Chi hoạt động SXKD

Có TK 332- các khoản bắt buộc nộp theo lương

Có TK 334- những khoản đề xuất trả viên chức.

g- Phân bổ ngân sách trả trước vào bỏ ra sản xuất, cung ứng dịch vụ, ghi:

Nợ TK 631- Chi vận động SXKD

Có TK 643- giá cả trả trước.

h-  Nhập kho sản phẩm hoàn thành, ghi:

Nợ TK 155- thành phầm hàng hoá

Có  TK 631- Chi vận động SXKD.

i- Kết chuyển chi tiêu của dịch vụ được khẳng định tiêu thụ, ghi:

Nợ TK 531- Thu chuyển động sản xuất, cung ứng dịch vụ

Có TK 631- Chi hoạt động SXKD

1.2- Hạch toán doanh thu:

a- Doanh thu vận động sản xuất, đáp ứng dịch vụ, ghi:

           Nợ TK 111- chi phí mặt

           Nợ TK 112- Tiền nhờ cất hộ Ngân hàng, Kho bạc

           Nợ TK 311- những khoản phải thu (3111- phải thu của khách hàng)

           bao gồm TK 531- Thu vận động sản xuất, cung ứng dịch vụ

b- Xuất kho sản phẩm, sản phẩm hoá gửi vào tiêu thụ, ghi:

           Nợ TK 531- Thu hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ

           có TK 155- Sản phẩm, hàng hoá.

1.3- Hạch toán thuế GTGT:

1.4- Hạch toán kết đưa thu, đưa ra và xử lý chênh lệch thu chi vận động sản xuất, cung ứng  dịch vụ:

a- cuối kỳ kết chuyển chi phí sản xuất, đáp ứng dịch vụ vào  lệch giá (Đối với trường hợp không tồn tại sản phẩm nhập kho), ghi:

Nợ TK 531- Thu hoạt động sản xuất, đáp ứng dịch vụ

Có TK 631- Chi chuyển động SXKD.

b- Kết đưa chênh lệch thu, chi:

Số chênh lệch thu to hơn chi (Lãi), ghi:

Nợ TK 531- Thu chuyển động sản xuất, cung ứng dịch vụ

Có TK 4212- Chênh lệch thu, chi hoạt động SX, cung ứng dịch vụ.

Số chênh lệch chi lớn hơn thu (Lỗ), ghi:

Nợ TK 4212- Chênh lệch thu, chi chuyển động SX, cung ứng dịch vụ

Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, đáp ứng dịch vụ.

c- cung cấp kết quả chuyển động sản xuất, cung ứng dịch vụ:

Hàng quý, số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp đề nghị nộp NSNN theo thông tin của phòng ban Thuế, ghi:

Nợ TK 4212- Chênh lệch thu, chi hoạt động SX, đáp ứng dịch vụ

Có TK 333- những khoản buộc phải nộp đơn vị nước                                                          (3334- Thuế TNDN).

Bổ sung chênh lệch thu lớn hơn chi (Còn lại sau thuế) của vận động sản xuất, đáp ứng dịch vụ vào nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên, ghi:

Nợ TK 4212- Chênh lệch thu, chi vận động SX, cung ứng dịch vụ

Có TK 461- Nguồn tởm phí vận động (46121)

2- Hạch toán thu- đưa ra hoạt động

2.1- Hạch toán nguồn ngân sách đầu tư hoạt động:

a- Nhận kinh phí thường xuyên do giá thành hỗ trợ:                                                  

Nếu chi tiêu Nhà nước cấp bằng hạn mức kinh phí đầu tư (HMKP), lúc nhận thông báo HMKP ghi Nợ TK 008- HMKP.                                                                                   

Khi rút HMKP, ghi:  

Nợ TK 111- Tiền phương diện (Nếu rút tiền mặt về nhập quỹ) hoặc Nợ TK 152- thứ liệu, vẻ ngoài (Mua vật liệu, công cụ nhập kho) hoặc

Nợ TK 331- những khoản cần trả (Chuyển trả cho những người thứ ba)                                                             

Nợ TK 661- Chi chuyển động (Chi trực tiếp)

Có TK 461 - Nguồn tởm phí chuyển động (46121)

Đồng thời ghi  gồm TK 008- HMKP

Nếu NSNN cấp bởi lệnh chi, khi nhận thấy tiền, ghi:

Nợ TK 112- Tiền giữ hộ Ngân hàng, Kho bạc

Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.

b- Kết chuyển nguồn thu phí, lệ giá thành và những khoản thu khác nhằm lại đối chọi vị bổ sung cập nhật nguồn kinh phí thường xuyên, ghi:

Nợ TK 5111- Thu phí, lệ giá tiền

Nợ TK 5118- Thu sự nghiệp khác

Có TK 461- Nguồn khiếp phí hoạt động (46121)

2.2- Hạch toán chi  hoạt động:

a- Chi chuyển động bằng tiền mặt, chi phí gửi, ghi:

Nợ TK 661- đưa ra hoạt động

Có TK 111- chi phí mặt

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.

b- Xuất  vật dụng liệu, dụng cụ  áp dụng cho bỏ ra hoạt động, ghi:

Nợ TK 661- chi hoạt động

Có TK 152- đồ gia dụng liệu, dụng cụ.

c- Kết chuyển những khoản thanh toán tạm ứng vào đưa ra hoạt động, ghi:

Nợ TK 661- chi hoạt động

Có TK 312- tạm ứng.

d- những dịch vụ mua bên cạnh chưa giao dịch tính vào bỏ ra hoạt động, ghi:

Nợ TK 661- đưa ra hoạt động

Có TK 331- các khoản buộc phải trả.

e- tiền lương (kể cả phần thu nhập cá nhân tăng thêm đối với chi hay xuyên) và những khoản trích nộp theo lương tính vào bỏ ra hoạt động, ghi:

Nợ TK 661- đưa ra hoạt động

Có TK 332- các khoản buộc phải nộp theo lương

Có TK 334- yêu cầu trả viên chức.

f- Rút HMKP chi hoạt động, ghi:

Nợ TK 661- chi hoạt động

Có TK 461- Nguồn kinh phí đầu tư hoạt động.

Đồng thời, ghi gồm TK 008- giới hạn ở mức kinh phí

g- tải TSCĐ bằng kinh phí vận động thường xuyên:

Khi cài đặt tài sản, ghi:

Nợ TK 211- Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

Có TK 111- Tiền mặt

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho tệ bạc

Đồng thời ghi tăng chi vận động và nguồn kinh phí hình thành TSCĐ, ghi:

Nợ TK 661- Chi vận động

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã tạo nên TSCĐ

h- Phân bổ ngân sách trả trước vào chi vận động thường xuyên, ghi:

Nợ TK 661- bỏ ra hoạt động

Có TK 643- ngân sách trả trước. 

i- Kết chuyển chi sự nghiệp vào nguồn kinh phí thường xuyên để khẳng định chênh lệch, ghi:

Nợ TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (46121)

Có TK 661- Chi hoạt động (66121)

2.3- Hạch toán  những khoản thu (Thu phí, lệ phí, thu khác...):

a- Khi phạt sinh những khoản thu, ghi:

    Nợ TK 111- Tiền mặt

Nợ TK 112- Tiền giữ hộ Ngân hàng, Kho bạc

Có TK 511-  các khoản thu.

b- khẳng định số thu phải nộp giá thành Nhà nước (nếu có), ghi: 

Nợ TK 511- những khoản thu

Có TK 333- các khoản phải nộp nhà nước (3332- tầm giá và lệ phí).

c- Số thu nộp cấp cho trên, ra đời quỹ điều tiết của ngành (nếu có), ghi:

Nợ TK 511-Các khoản thu

Có TK 342- giao dịch thanh toán nội bộ.

2.4- Kết chuyển chi phí và giải pháp xử lý chênh lệch thu, đưa ra thường xuyên:

a- Kết chuyển chi liên tiếp vào nguồn kinh phí đầu tư thường xuyên lúc quyết toán được duyệt, ghi:

Nợ TK 461- Nguồn kinh phí vận động (46121)

Có TK 661- Chi vận động (66121)

b- Kết chuyển phần ngân sách đầu tư thường xuyên còn lại sang tài khoản 4211- Chênh lệch thu, đưa ra hoạt động, ghi:

Nợ TK 461- Nguồn kinh phí chuyển động (46121)

Có TK 4211- Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên

c- Trích lập các quỹ tự chênh lệch thu, chi sự nghiệp tính vào chi hoạt động (Kể cả lâm thời trích quỹ sản phẩm quý) theo trình tự sau, ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động

Có TK 4313- Quỹ dự trữ ổn định thu nhập

Có TK 4311- Quỹ khen thưởng

Có TK 4312- Quỹ an sinh

Có TK 4314- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

d- Kết nhảy số đã trích lập các quỹ quyết toán vào số chênh lệch thu chi hoạt động thường xuyên, ghi:

Nợ TK 4211- Chênh lệch thu, chi chuyển động thường xuyên

Có TK 661- chi hoạt động

đ- Khi túi tiền các quỹ, ghi:

Nợ TK 431- Quỹ cơ quan (4311, 4312,  4314, 4318)

Có TK 111- Tiền mặt

e- Khi thực hiện quỹ dự phòng ổn định  thu mhập để  cung ứng chi trả tiền lương đều tháng không có thu, ghi:

Nợ TK 4313 - Quỹ dự phòng ổn định thu nhập

Có TK 334 - những khoản đề nghị trả viên chức

2.5- xử lý chênh lệch chuyển năm sau so với phần ngân sách đầu tư thường xuyên:

a- cuối năm nếu trên TK 008 "Hạn mức tởm phí"  còn số dư, đơn vị triển khai ghi đỏ vào mặt Nợ TK 008 "Hạn mức ghê phí".

b- Đầu năm tiếp theo căn cứ vào giấy phục sinh HMKP, kế toán ghi Nợ TK 008 "Hạn mức tởm phí".

3- Hạch toán vận động theo 1-1 đặt hàng trong phòng nước

3.1- Hạch toán nguồn ngân sách đầu tư theo đơn đặt hàng ở trong phòng nước

a- nhấn nguồn kinh phí đầu tư Nhà nước cấp theo đơn đặt đơn hàng bằng hạn mức ngân sách đầu tư (HMKP), khi nhận thông báo phân phối HMKP ghi:

Nợ TK 008- hạn mức kinh phí

b- dìm nguồn ngân sách đầu tư Nhà nước cấp theo đơn đặt hàng bằng lệnh chi, ghi:

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bội bạc

Có TK 465- Nguồn kinh phí theo đối kháng đặt hàng ở trong phòng nước

3.2- Hạch toán chi theo 1-1 đặt hàng ở trong nhà nước

a- Rút HMKP thuộc ngân sách đầu tư Nhà nước cung cấp theo đơn mua hàng để sử dụng, ghi:

Nợ TK 111- Tiền khía cạnh

Nợ TK 331- các khoản phải trả

Có TK 465- Nguồn kinh phí đầu tư theo 1-1 đặt hàng của nhà nước.

Đồng thời ghi bao gồm TK 008- hạn mức kinh phí

b- phạt sinh các khoản ngân sách chi tiêu thực tế đến khối lượng, sản phẩm quá trình theo đối kháng đặt hàng của nhà nước, ghi:

Nợ TK 635- đưa ra theo 1-1 đặt hàng ở trong nhà nước

Có TK 111- Tiền phương diện

Có TK 112- Tiền giữ hộ Ngân hàng, Kho tệ bạc

Có TK 152- trang bị liệu, dụng cụ

Có TK 331- các khoản cần trả

Có TK 332- các khoản đề xuất nộp theo lương

Có TK 334- nên trả viên chức

Có TK 643- giá thành trả trước.

c- Rút HMKP đưa ra theo solo đặt hàng, ghi:

Nợ TK 635- đưa ra theo đối chọi đặt hàng ở trong phòng nước

Có TK 465- Nguồn ngân sách đầu tư theo đối kháng đặt hàng của nhà nước

Đồng thời, ghi có TK 008- giới hạn mức kinh phí

d- cực hiếm khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu thanh toán theo giá giao dịch thanh toán (Bằng cân nặng thực tế x giá thanh toán), ghi:

Nợ TK 3112- đề nghị thu theo đơn đặt hàng ở trong phòng nước

Có TK 5112- Thu theo đơn đặt hàng ở trong phòng nước.

e- Kết chuyển giá cả thực tế theo đơn đặt đơn hàng vào thông tin tài khoản 5112- Thu theo đơn đặt hàng ở trong phòng nước, ghi:

Nợ TK 5112- Thu theo 1-1 đặt hàng trong phòng nước

Có TK 635- bỏ ra theo solo đặt hàng ở trong phòng nước.

f- Kết chuyển chênh lệch giữa thu theo giá bán thanh toán lớn hơn chi  thực tế của cân nặng sản phẩm, công việc hoàn thành theo đối kháng đặt hàng ở trong phòng nước sang thông tin tài khoản chênh lệch thu, chi, ghi:

Nợ TK 5112- Thu theo 1-1 đặt hàng ở trong nhà nước

Có TK 4213- Chênh lệch thu, chi vận động theo đối kháng đặt hàng của nhà nước.

g- Trích lập các quỹ tự chênh lệch thu to hơn chi theo đơn đặt hàng trong phòng nước, ghi:

Nợ TK 4213- Chênh lệch thu, chi chuyển động theo đơn đặt hàng của NN

Có TK 431- Quỹ cơ quan.

h- khi quyết toán thu, đưa ra từ nguồn kinh phí theo solo đặt hàng của phòng nước được cung cấp thẩm quyền phê duyệt, ghi:

Nợ TK 465- Nguồn ngân sách đầu tư theo solo đặt hàng trong phòng nước

Có TK 3112- đề xuất thu theo đối chọi đặt hàng ở trong phòng nước

i- nếu số khiếp phí đã nhận được sử dụng ko hết vì chưng không trả thành khối lượng Nhà nước đặt hàng, yêu cầu làm thủ tục nộp lại Ngân sách, ghi:

Nợ TK 465- Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của phòng nước

Có TK 333- các khoản đề xuất nộp nhà nước.

4- Hạch toán những khoản đi vay:

a- Vay chi phí để nâng cao chất lượng chuyển động sự nghiệp và tổ chức sản xuất, đáp ứng dịch vụ..., ghi:

Nợ TK 111- tiền mặt

Nợ TK 331- các khoản bắt buộc trả (3311- yêu cầu trả fan cung cấp)

Có TK 331- các khoản phải trả (3312 - buộc phải trả nợ vay).

b- vay mượn tiền cài TSCĐ hoặc đầu tư cơ sở hạ tầng, ghi:

Nợ TK 111- Tiền phương diện

Nợ TK 211- Tài sản cố định hữu hình

Nợ TK 241- thiết kế cơ phiên bản dở dang

Có TK 331- các khoản buộc phải trả (3312).

Khi công trình hoàn thành, ghi tăng giá trị TSCĐ, ghi:

Nợ TK 211- Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

Có TK 241- sản xuất cơ bạn dạng dở dang.

Đối với các khoản nợ vay về cài TSCĐ và chi tiêu xây dựng cửa hàng hạ tầng, khi tiến hành trả nợ tiền vay:

Tiền gốc, ghi:

Nợ TK 331- những khoản bắt buộc trả (3312)

Có TK 111- chi phí mặt

Có TK 112- Tiền giữ hộ Ngân hàng, Kho bạc.

Đồng thời chuyển nguồn khiếp phí đầu tư hoặc quỹ phân phát triển vận động sự nghiệp... Thành nguồn tởm phí đã tạo nên TSCĐ, ghi:

Nợ TK 431- Quỹ cơ sở (4314)

Nợ TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB

Có TK 466- Nguồn khiếp phí đã hình thành TSCĐ.

Chi trả chi phí lãi, ghi:

Nợ TK 661- Chi vận động (Vay dùng cho đưa ra sự nghiệp)

Nợ TK 631- Chi chuyển động SXKD (Vay để đầu tư SX, cung ứng DV)

Có TK 111- Tiền phương diện

Có TK 112- Tiền nhờ cất hộ Ngân hàng, Kho bạc.

5- Hạch toán chi phí trả trước

a- khi phát sinh những khoản túi tiền trả trước có liên quan đến nhiều niên độ kế toán được xem dần vào bỏ ra phí:

Đối với ngân sách chi tiêu trả trước sử dụng vào hoạt động sản xuất, đáp ứng dịch vụ, thuê TSCĐ chịu đựng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 643- chi tiêu trả trước (Giá chưa có thuế)

Nợ TK 3113- Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111- Tiền phương diện

Có TK 112- Tiền nhờ cất hộ Ngân hàng, Kho bạc đãi

Có TK 241- xây dừng cơ bản dở dang

Có TK 331- các khoản bắt buộc trả.

Đối với chi phí trả trước cần sử dụng vào chuyển động sản xuất, đáp ứng dịch vụ, mướn TSCĐ chịu đựng thuế GTGT theo cách thức trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 643- ngân sách chi tiêu trả trước (Tổng giá thanh toán)

Có TK 111- Tiền phương diện

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc bẽo

Có TK 152- trang bị liệu, hình thức

Có TK 241- xây dựng cơ phiên bản dở dang

Có TK 331- những khoản nên trả.

b- Định kỳ tính vào chi phí  sự nghiệp và chi SXKD dịch vụ, ghi:

Nợ TK 661- bỏ ra hoạt động

Nợ TK 631- Chi vận động SXKD

Có TK 643- ngân sách chi tiêu trả trước.

c- Đối với công cụ, công cụ xuất dùng một lần cực hiếm lớn phải tính dần vào chi tiêu sản xuất, cung ứng dịch vụ cùng chi vận động theo phương pháp phân ngã hai lần:

Khi xuất công cụ, dụng cụ, địa thế căn cứ vào Phiếu xuất kho, ghi:

Nợ TK 643- túi tiền trả trước

Có TK 152- thứ liệu, dụng cụ.

Đồng thời, tiến hành tính thứ 1 (bằng một nửa trị giá thực tế công cụ, pháp luật xuất dùng), ghi:

Nợ TK 631- Chi vận động SXKD

Nợ TK 661- đưa ra hoạt động

Có TK 643- túi tiền trả trước.

Khi  không còn thời hạn tính theo vẻ ngoài (Năm thứ hai hoặc năm vật dụng 3), kế toán thực hiện tính giá chỉ trị sót lại vào đưa ra sự nghiệp và  chi phí sản xuất, đáp ứng dịch vụ sau khi đã trừ quý hiếm phế liệu và khoản đền bù vật hóa học (nếu có), theo công thức:

 

 

Trị giá bán công cụ, dụng

 

Giá trị

 

Khoản

Số cần

 

cụ sẽ xuất dùng

 

phế liệu

 

bồi thường

phân bửa

=

 

-

thu hồi

-

vật chất

lần 2

 

2

 

(nếu có)

 

(nếu có)

Kế toán ghi:

Nợ TK 631- Chi vận động SXKD

Nợ TK 661- bỏ ra hoạt động

Có TK 643- túi tiền trả trước (Số đề xuất tính lần 2).

Giá trị phế truất liệu thu hồi (nếu có) hoặc khoản bồi thường vật hóa học của người làm hỏng, làm mất công cụ, dụng cụ, ghi:

Nợ TK 152- thiết bị liệu, chính sách (Giá trị phế liệu thu hồi)

Nợ TK 311- các khoản bắt buộc thu (Khoản bồi thường vật chất cần thu)

Có TK 643- chi phí trả trước.

6- Hạch toán khấu hao cùng thanh lý tài sản cố định và thắt chặt

a- Trích khấu hao TSCĐ dùng cho chuyển động SXKD, ghi:

Nợ TK 631- Chi chuyển động SXKD

Có TK 4314- Quỹ phân phát triển chuyển động sự nghiệp.

b- Số chênh lệch thu to hơn chi về thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, ghi:

Nợ TK 531- Thu vận động sản xuất, cung ứng dịch vụ

Có TK 4314- Quỹ phân phát triển vận động sự nghiệp.

c- khi thực hiện đầu tư chi tiêu cơ sở vật dụng chất, bán buôn trang máy của đơn vị (Tiến hành chuyển sang nguồn ghê phí đầu tư XDCB để triển khai chi bán buôn xây dựng), ghi:

Nợ TK 4314- Quỹ phát triển vận động sự nghiệp

Có TK 441- Nguồn ghê phí chi tiêu XDCB.

IV- Điều khoản thi hành

3- Trong quy trình thực hiện nếu tất cả khó khăn, vướng mắc những Bộ, ngành, địa phương, đơn vị phản ánh kịp lúc về bộ Tài chủ yếu để nghiên cứu giải quyết.

Xem thêm: Cách Đọc Ngày Tháng Năm Trong Tiếng Nhật Và Mùa Trong Tiếng Nhật

 

Phụ lục số 01

Đơn vị:...................

 

kimsa88
cf68