Soạn Sử 8 Bài 15

     

Năm 1917, làm việc nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng trong tháng Hai và tháng Mười. Giải pháp mạng mon Mười cùng cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng vẫn giành được win lợi, xuất hiện thêm một thời kì new cho lịch sử vẻ vang nước Nga và chũm giới.


*

A.Kiến thức trọng tâm

I.Hai cuộc bí quyết mạng sinh sống nước Nga năm 1917

1.Tình hình nước Nga trước cách mạng

Là đế quốc quân chủ siêng chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni –cô – lai II.Hoàng Nga tham gia cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên gây đề nghị hậu quả nghiêm trọng mang lại đất nước.Phong trào bội phản chiến đòi lật đổ chế độ Nga Hoàng lan rộng.Chính đậy Nga Hoàng bất lực không còn khả năng tiếp tục giai cấp được nữa.Đảng CNXHDC Nga kêu gọi đấu tranh.

Bạn đang xem: Soạn sử 8 bài 15

2.Cách mạng tháng 2 năm 1917

a. Biện pháp mạng dân chủ bốn sản tháng 2 năm 1917

b. Giải pháp mạng tháng Mười

Nguyên nhân:Chính đậy lâm thời bốn sản theo đuổi cuộc chiến tranh đế quốc.Chấm hoàn thành tình trạng hai bao gồm quyền song song tồn tại.Diễn biến:24/10 cuộc khởi nghĩa bùng nổ, quân biện pháp mạng cai quản hoàn toàn thành phố.Đêm 25/10 quân khởi nghĩa sở hữu được cung năng lượng điện Mùa Đông, cơ quan chính phủ tư sản nhất thời sụp đổ

=>Là cách mạng xã hội chủ nghĩa trước tiên trên nạm giới.

Xem thêm: Rèn Kĩ Năng Phân Tích Biểu Đồ Nhiệt Độ Và Lượng Mưa Dưới Đây Trang 88 Địa Lí 7

Tính chất: cách mạng mon Mười Nga là cuộc cách mạng xã hội chủ nghiã (Cách mạng Vô sản)

II. Các cuộc đấu tranh tạo và đảm bảo an toàn thành quả phương pháp mạng, ý nghĩa sâu sắc lịch sử của cách mạng mon Mười Nga năm 1917.

Xem thêm: What'S In A Glass Of Orange Juice? ? 5 Surprising Health Benefits Of Orange Juice

1.Xây dựng cơ quan ban ngành Xô Viết

2.Chống thù trong, giặc ngoài

Nội dung chính sách Cộng sản thời chiến .Quốc hữu hóa tòan bộ xí nghiệp.Trưng thu hoa màu của nông dân .Nhà nước ráng độc quyền thống trị phân phối lương thực , thực phẩm .Lao cồn cưỡng bứcTác dụng : đã cổ vũ sức bạn sức của, năm 1920 Hồng quân vẫn đánh rã nội phản và ngoại xâm, đảm bảo an toàn và kéo dài Nhà nước Nga Xô ViếtNhân dân Xô Viết bảo đảm được kết quả này của biện pháp mạng tháng 10:Do sức khỏe và sự cỗ vũ của nhân dân .Lòng yêu thương nước dưới chế độ mới được vạc huy trẻ trung và tràn trề sức khỏe .Chính sách cộng sản thời chiến được mang ra thực hiện có hiệu quả.Hồng Quân đánh nhau dũng cảm.Chỉ huy quân sự chiến lược tài ba ở trong phòng lãnh đạo Xô Viết .

3 .Ý nghĩa lịch sử hào hùng cách mạng mon Mười

Đối với nước Nga :Làm biến hóa hòan tòan vận mệnh tổ quốc và số trời hàng triệu con người Nga .Đưa những người dân lao đụng lên tổ chức chính quyền ,xây dựng chính sách mới – chính sách xã hội chủ nghĩa .Đối với trái đất :Dẫn đến biến đổi lớn lao trên chũm giới.Để lại nhiều bài học kinh nghiệm kinh nghiệm quý báu mang lại cuộc tranh đấu của ách thống trị vô sản , quần chúng lao rượu cồn và những dân tộc bị áp bức .Tạo ra phần lớn điếu kiện thuận tiện cho sự cách tân và phát triển của phong trào cộng sản và công nhân thế giới , trào lưu giải phóng dân tộc bản địa ở những nước