Sinh Học 9 Bài 6

     

Lấy đồng lim loại, cầm đứng cạnh và thả rơi tự do từ một độ cao xác định. Khi rơi xuống mặt bàn thì mặt trên của đồng kim loại có thể là mặt sấp (S) hay ngửa (N). Mắt sấp và mặt ngửa của đồng kim loại được quy định trước dựa theo đặc điểm của mỗi mặt.

Bạn đang xem: Sinh học 9 bài 6

Thống kê kết quả mỗi lần rơi vào bảng 6.1 và so sánh tỉ lệ % số lần gặp mỗi mặt nói trên qua 25, 50, 100, 200 lần rơi. Liên hệ kết quả này với tỉ lệ các giao tử được sinh ra từ con lai F1 Aa

Bảng 6.1: Thống kê kết quả gieo một đồng kim loại

*

2.

Xem thêm: Ý Nghĩa Số 83 Có Ý Nghĩa Gì ? Số 83 Có Ý Nghĩa Gì Trong Sim Điện Thoại

Gieo hai đồng kim loại 

Lấy hai đồng kim loại, cầm đứng cạnh và thả rơi tự do từ một độ cao xác định. Khi rơi xuống mặt bàn thì mặt trên của 2 đồng kim loại có thể là một trong ba trường hợp: hai đồng sấp (SS), 1 đồng sấp và 1 đồng ngửa (SN), 2 đồng ngửa (NN).

Xem thêm: Giáo Án Mầm Non Đề Tài Vẽ Ngôi Nhà Của Bé, Giáo Án Trò Chuyện Về Ngôi Nhà Của Bé

Thống kê kết quả mỗi lần rơi và so sánh tỉ lệ % số lần gặp mỗi khả năng nói trên vào mẫu bảng 6.2 và liên hệ kết quả này với tỉ lệ kiểu gen F2 trong lai một cặp tính trạng, giải thích sự tương đồng đó

Bảng 6.2. Thống kê kết quả gieo hai đồng kim loại

*


Video hướng dẫn giải


Lời giải chi tiết

+Bảng 6.1: Thống kê kết quả gieo một đồng kim loại

(HS tự thống kê theo kết quả thí nghiệm mình tiến hành)

*

+Nhận xét:

- Tỉ lệ xuất hiện mặt sấp: mặt ngửa khi gieo đồng kim loại là xấp xỉ 1:1

- Khi số lần gieo đồng kim loại càng tăng thì tỉ lệ đó càng gần tới 1:1

- Khi cơ thể lai F có kiểu gen Aa giảm phân cho hai loại giao tử mang gen A và a với xác suất ngang nhau.

- Công thức tính xác suất: P(A) = P(a) = 1/2 hay 1A : 1a

+Bảng 6.2. Thống kê kết quả gieo hai đồng kim loại

(HS tự thống kê theo kết quả thí nghiệm mình tiến hành)

*

+ Nhận xét:

- Tỉ lệ xuất hiện khi gieo 2 đồng kim loại là xấp xỉ 1:2:1

- Khi số lần gieo đồng kim loại càng tăng thì tỉ lệ đó càng gần tới 1:2:1 hoặc 1/4 : 1/2 : 1/4

- Giải thích theo công thức tính sác xuất:

*

- Tỉ lệ kiểu hình ở F2 được xác định bởi sự kết hợp giữa 4 loại giao tử đực và 4 loại giao tử cái có tỉ lệ