Cách Comments, Include/Include_Once, Require/Require_Once Trong Php

     

Khi làm việc với một dự án, việc áp dụng comments là vô cùng bắt buộc thiết. Bởi lẽ khi không làm việc trên một mã mối cung cấp trong một thời hạn dài, bạn sẽ tương đối dễ quên mã kia dùng để gia công gì. Vị vậy, việc để lại bình luận sẽ giúp không những bạn, mà những người dân sau có thể làm bài toán với dự án công trình đó dễ ợt hơn. Trong nội dung bài viết dưới đây, bọn họ sẽ khám phá về bình luận trong PHP và một vài hàm như Include với Require vào PHP.


kimsa88
cf68