PASSIVE INFINITIVE AND GERUND LỚP 11

     
BÀI HỌC TIẾNG ANH

Passive và past forms of infinitives và gerunds (dạng bị động và vượt khứ của đụng từ thêm to với ing)


*


Passive & past forms of infinitives và gerunds

(dạng tiêu cực và vượt khứ của đụng từ thêm to và ing)

Passive infinitive and gerund

to be + past participle (Ved/V3)

being + past participle (Ved/V3)

They didn’t expect to be invited lớn her birthday party.

Bạn đang xem: Passive infinitive and gerund lớp 11

(Họ đã không mong hóng được bắt đầu tới bữa tiệc sinh nhật của cô ý ta.)

She likes to be invited to lớn parties.

(Cô ta yêu thích được mời đi dự tiệc.)

He dislikes being woken up early on Sundays.

(Anh ta ghét bị thức tỉnh sớm vào từng chúa nhật.)

They’ve mentioned being stolen a big sum of money.

(Họ sẽ đề cập đến việc bị nạp năng lượng trộm một trong những tiền lớn.)

Past infinitive và gerund

Khi ý muốn nói đến hành động trong infinitive với gerund đã xẩy ra trước hành động của đụng từ chính.

to have + past participle (Ved/V3)

having + past participle (Ved/V3)

She seems to have told him off.

(Cô ta ngoài ra đã chửi anh ta. – hành vi tell off xảy ra trước seem)

They claimed to have gone to lớn the party.

(Họ xác định đã mang lại buổi tiệc đó. – hành vi đi đến buổi tiệc đã xẩy ra trước hành vi khẳng định.)

They discussed having had the good offers.

(Họ bàn luận về bài toán đã có những đề nghị tốt.)

He mentioned having stolen a car.

Xem thêm: Tả Một Con Vật Nuôi Ở Vườn Thú Mà Em Đã Đến, Tả Con Vật Trong Vườn Bách Thú (24 Mẫu)

(Hắn kể tới việc đã nạp năng lượng cắp một chiếc xe hơi.)

Past – passive infinitive và gerund

to + have been + past participle (Ved/V3)

having been + past participle (Ved/V3)

She seems to have been told off.

(Cô ta hình như đã bị chửi.)

They expected to have been invited to the party.

(họ mong muốn đã được mời cho tới buổi tiệc đó.)

They discussed having been stolen money.

(Họ đã bàn bạc về việc đã trở nên lấy cắp tiền.)

She is talking about having been offered a good job.

(Cô ta đang nói tới việc đã được ý kiến đề nghị một các bước tốt.)

————————————–

Exercises of Passive & past forms of infinitives & gerunds

Complete the sentences, using an appropriate verb khung for each verb in parentheses.

I don’t enjoy (laugh) being laughed at by other people.It is easy (fool) to be fooled by his lies.She almost had a car crash last night. She barely avoided (hit) by another speeding car.If you know the truth, I want (tell) about it immediately.When my sister wrote a kiểm tra for 200 dollars, her ngân hàng account was empty. Now she extremely worried about (write) the check.What’s the difference between ‘see’ and ‘look’?

I don’t recall ever (ask) the question before.

Xem thêm: Cho Hình Lăng Trụ Tứ Giác Đều Có Đáy Là Hình Gì, Hình Lăng Trụ Là Gì

I’m working in a foreign country, & I’m very pleased (give) the job khổng lồ learn more about its culture.All of us usually want (love) , & (need) by other people.He stole his mom’s money yesterday. He feels guilty about (steal) the money.Celebrities don’t lượt thích to have their pictures taken. They avoid (photograph) .This mail needs (send) immediately. Will you send it for me?I thought she was sick, but I ‘m wrong because she seems (recover) very quickly.

Link coi đáp án bài xích tập Passive & past forms of infinitives & gerunds

Các chúng ta có thể truy cập website trung tâm gia sư vina nhằm tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu