NHẬP DỮ LIỆU TRONG JAVA

     

Cách nhập tài liệu từ bàn phím trong Java. Cách áp dụng lớp Scanner nhập xuất một vài nguyên, số thực, kí tự, chuỗi kí tự bất kì.

Bạn đang xem: Nhập dữ liệu trong java


Nhập tài liệu từ bàn phím

Java là một ngôn ngữ lập trình thuần phía đối tượng, phải cách nhập tài liệu từ bàn phím cũng buộc phải sử dụng theo phía đổi tượng. Tức là bạn đề nghị khai báo một đối tượng, kế tiếp gọi hàm nhập, rồi gán giá trị mang lại biến.

Xem thêm: Mì Omachi Thùng Mì Omachi Giá Bao Nhiêu, Mì Omachi Giá Tốt Tháng 4, 2022

Scanner là một phần bên trong thư viện Java.util giúp cho bạn nhập và lưu data tự bàn phím. Bên cạnh scanner, còn có nhiều lớp không giống nữa, nhưng đấy là lớp được sử dụng nhiều nhất.

Xem thêm: Lý Lịch Của Người Xin Vào Đảng Mẫu Lý Lịch Đảng Viên Chính Thức

Các phương thức thường dùng trong lớp Scanner:

Tên phương thứcTác dụng
nextBooleanNhập vào loại Boolean ( true – false) từ bỏ bàn phím
nextByteNhập vào kiểu dữ liệu Byte
nextShort Nhập vào phong cách Short ( số nguyên tự -32768 cho 32767)
nextIntNhập vào dạng hình số nguyên trường đoản cú bàn phím
nextFloatNhập vào loại số thực
nextDoubleNhập vào đẳng cấp Double ( số thực to hơn float)
nextLineNhập vào giao diện String ( String vào java kiểu như char luôn nhé!)
nextLongNhập vào số nguyên lớn

Cú pháp nhập

Để thực hiện bạn khai báo một đối tượng Scanner có tên tùy ý. Ở trên đây mình để là ip

Scanner ip = new Scanner(System.in);

ip.nextInt(); // gọi hàm nhập số nguyên. Những hàm không giống cú pháp tương tự

Xuất tài liệu ra màn hình

Xuất dữ liệu của đổi thay mà các bạn đã lưu cũng khá quan trọng. Nó show cho chính mình kết trái của bài xích toán, các câu lệnh giúp người dùng tương tác cùng với chương trình.

Cú pháp in ra màn hình: System.out.println(“Noi dung can in” + biến);

Code nhập xuất Java


// Nhap xuat vào Java by vectordep.vnimport java.util.Scanner; // khai bao thu vien chua lop Scanner public class Input_output String name; int age; float height; // tê mê nhap du lieu tu ban phim void nhap() //khai bao doi tuong ip thuoc lop Scanner Scanner ip= new Scanner(System.in); // Su dung nextLine nhap du lieu kieu String System.out.println("Nhap ten cua ban: "); name = ip.nextLine(); //Su dung nextInt de nhap so nguyen: System.out.println("Nhap tuoi cua ban: "); age = ip.nextInt(); //Su dung nextFloat de nhap kieu so thuc System.out.println("Nhap chieu cao cua ban: "); height = ip.nextFloat(); ip.close(); // Dong doi tuong ip // say đắm in du lieu ra man hinh void xuat() System.out.print(" - -- - Thong tin vua nhap: ----"); System.out.println(" Ho va ten: "+name +" Tuoi: "+ age +" Chieu cao: "+height); public static void main(String<> args) Input_output a= new Input_output(); a.nhap(); a.xuat();
Kết trái của chương trình mặt trên:


*

Phần code mặt trên, bản thân viết thành 2 hàm lẻ tẻ thể hiện nay chức năng. Nếu như bạn có bất kì chủ kiến đóng góp gì, nhằm lại bình luận xuống phía dưới nhé!