Ngự y dữ thần y

     

Văn án: Mỗi chỗ một kiểu, thế nên tớ đề cử mọi fan qua bên vnsharing xem bài giới thiệu của chúng ta ZOOMGROUP yêu thương quý: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=177295/

———-

Ngự y dữ thần y bỏ ra cung đình lăng loàn kí

—-♦—-

*

Chương 1 ♣ Chương 2 ♣ Chương 3

Chương 4 + 5

Chương 6 ♣ Chương 7 ♣ Chương 8 ♣ Chương 9

Chương 10 + 11 ♣ Chương 12 + 13

Chương 14

Chương 15 + 16

Chương 17 ♣ Chương 18 ♣ Chương 19 ♣ Chương 20

Chương 21 ♣ Chương 22

Chương 23 ♣ Chương 24 ♣ Chương 25

Chương 26: Thượng – Trung – Hạ

Chương 27 ♣ Chương 28 ♣ Chương 29 ♣ Chương 30

—-♦—-

Ngự y dữ thần y đưa ra Ma giáo thế sự

*

—-♦—-

Chương 31 ♣ Chương 32 ♣ Chương 33

Chương 34 ♣ Chương 35 ♣ Chương 36

Chương 37 + 38

Chương 39 + 40

Chương 41 ♣ Chương 42 ♣ Chương 43 ♣ Chương 44

Chương 45 + 46

Chương 47 + 48

Chương 49 ♣ Chương 50

Chương 51 (Phiên nước ngoài Sư Phụ)

Chương 52

Chương 53 + 54

Chương 55

—-♦—-

Ngự y dữ thần y đưa ra Phiên ngoại tập hợp

*

—-♦—-

Phiên ngoại 1: yêu nghiệt mơi sản phẩm – Trung khuyển thành cuồng khuyển

Phiên ngoại 2: Căn thiết yếu miêu hồng Tả Hộ Pháp vs Đoạn tụ phong phú Hữu Hộ Pháp:

Thượng – Hạ

Phiên nước ngoài 3: Mấy chuyện loàn thất chén bát tao – sinh hoạt bà xã chồng

Phiên nước ngoài 4: Mĩ nhãn loan loan + yêu quý khẩu

—-♣—-

Phiên ngoại 5: Biên Quan

Thượng ♣ Trung ♣ Hạ

—-♣—-

Bổ phiên ngoại – Chuyện xưa của Thái Y và Thần Y

—-♦—-

Toàn Văn trả

Bạn Akiratieuthu bắt mắt và cực kì đáng mến sẽ cho họ cái link down trọn bộ ^^: http://www.mediafire.com/?7gcp4ah0lbheteo

Link mới, đã kiểm tra chính ta và beta, chỉnh sửa đàng hoàng, một tràng pháo tay mang lại tiểu thư akira của bọn chúng ta: http://www.mediafire.com/?ht111vkpkpobxdc