Metylamin Có Làm Đổi Màu Quỳ Tím

     

Dung dịch metylamin vào nước tất cả tính bazơ bắt buộc làm quỳ tím chuyền sang màu xanh.

Bạn đang xem: Metylamin có làm đổi màu quỳ tím

Cùng vị trí cao nhất lời giải mày mò nội dung về Amin dưới đây.


1. Tính bazơ

2. Các phản ứng diễn tả tính bazơ

3. Phản ứng nhận biết bậc của amin

4. Bội phản ứng nâng bậc amin

5. Bội phản ứng riêng rẽ của anilin


I. ĐỊNH NGHĨA

- các định nghĩa về amin:

+ Amin là sản phẩm thu được khi sửa chữa thay thế nguyên tử H vào phân tử NH3 bằng các gốc hiđrocacbon. (chỉ đúng cùng với amin đơn chức):

*

Amoniac


+ Amin là thành phầm thu được khi sửa chữa thay thế nguyên tử H trong hidrocacbon bằng nhóm -NH2 (chỉ đúng với amin bậc 1).

+ Amin là hợp chất hữu cơ trong phân tử chỉ chứa 3 nguyên tố: C, H với N.

- Bậc của amin là số cội hiđrocacbon link với nguyên tử N.

*

- Công thức tổng thể của amin:

CxHyNz (x, y, z thuộc N*; y ≤ 2x + 2 + z; y chẵn trường hợp z chẵn; y lẻ nếu z lẻ).

hoặc

CnH2n+2-2k+tNt (n trực thuộc N*; k nằm trong N; t ở trong N*).

Số link pi + số vòng trong phân tử amin = (2x + 2 + t - y)/2.

Xem thêm: Chế Độ Quân Chủ Lập Hiến Là Gì ? Chế đÁ»™ Quã¢N Chủ Lã  Gã¬

Nếu là amin bậc I thì cách làm tổng quát rất có thể đặt là: CnH2n+2-­2k-t(NH2)t.

II. DANH PHÁP

1. Tên vắt thế

Tên amin = thương hiệu của hiđrocacbon tương ứng + Số thiết bị tự của C đựng nhóm NH2 + amin

2. Tên nơi bắt đầu chức

Tên amin = nơi bắt đầu hiđrocacbon + amin

3. Thương hiệu thường

Anilin…

*

III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Metylamin, đimetylamin, trimetylamin cùng etylamin là hầu như chất khí, hương thơm khai cạnh tranh chịu, tan nhiều trong nước.

- các amin gồm phân tử khối cao hơn là số đông chất lỏng hoặc rắn, nhiệt độ sôi tăng nhiều và độ tung trong nước sút dần theo chiều tăng của phân tử khối.

- những amin thơm là hóa học lỏng hoặc chất rắn với dễ bị oxi hóa.

- các amin đầy đủ độc.

IV. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Tính bazơ

a. Giải thích tính bazơ của những amin

do nguyên tử N vào phân tử amin còn cặp e chưa sử dụng có khả năng nhận proton.

b. đối chiếu tính bazơ của những amin

- nếu như nguyên tử N trong phân tử amin được đính với nơi bắt đầu đẩy e (gốc no: ankyl) thì tính bazơ của amin dũng mạnh hơn đối với tính bazơ của NH3. Phần lớn amin này tạo nên quỳ tím đưa thành màu sắc xanh.- giả dụ nguyên tử N vào phân tử amin gắn với các gốc hút e (gốc không no, gốc thơm) thì tính bazơ của amin yếu hơn so cùng với tính bazơ của NH3. đầy đủ amin này không làm xanh quỳ tím.- Amin tất cả càng nhiều gốc đẩy e thì tính bazơ càng mạnh, amin có càng những gốc hút e thì tính bazơ càng yếu.

Xem thêm: Dàn Ý Diễn Biến Tâm Trạng Mị Trong Đêm Mùa Đông, Phân Tích Nhân Vật Mị Trong Đêm Tình Mùa Đông

2. Các phản ứng biểu hiện tính bazơ

a. Bội nghịch ứng với hỗn hợp axit

CH3NH2 + H2SO4 → CH3NH3HSO42CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4CH3NH2 + CH3COOH → CH3NH3OOCCH3

b. Phản ứng với hỗn hợp muối tạo bazơ ko tan

2CH3NH2 + MgCl2 + 2H2O → Mg(OH)2 + 2CH3NH3Cl

3. Làm phản ứng phân biệt bậc của amin

- nếu là amin bậc I lúc phản ứng cùng với HNO2 tạo khí thoát ra:

RNH2 + HNO2 → ROH + N2 + H2O

Anilin bội nghịch ứng chế tạo ra muối điazoni ở 0 → 50C:

C6H5NH2 + HNO2 → C6H5N2+Cl- + 2H2O

- trường hợp là amin bậc II thì sản xuất hợp chất nitrozo màu quà nổi xung quanh nước:

RNHR’ + HNO2 → RN(NO)R’ + H2O

- Amin bậc III không tồn tại phản ứng này.

4. Phản bội ứng nâng bậc amin

RNH2 + R’I → RNHR’ + HIRNHR’ + R’’I → RNR’R’’ + HI

5. Phản bội ứng riêng rẽ của anilin

- Anilin là amin thơm nên không làm chuyển màu quỳ tím thành xanh.- Anilin chế tạo ra kết tủa trắng với hỗn hợp nước Brom: