MỆNH ĐỀ THAT TRONG TIẾNG ANH

     
Mệnh đề quan lại hệ là một trong những chủ điểm quan tiền trọng, cần nắm rõ trong học tiếng anh. Bài lúc này vectordep.vn Review sẽ share tới các bạn chủ đề này.

Bạn đang xem: Mệnh đề that trong tiếng anh


*

Mệnh đề (Clause) là 1 phần của câu, nó gồm thể bao gồm nhiều từ tốt có cấu tạo của cả một câu. Mệnh đề quan tiền hệ dùng để giải say mê rõ hơn về danh từ bỏ đứng trước nó.
Xét ví dụ như sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là 1 relative clause, nó che khuất “the woman” và dùng để làm xác định danh từ bỏ đó. Nếu quăng quật mệnh đề này ra họ vẫn bao gồm một câu hoàn chỉnh: The woman is my girlfriend.

Đại từ quan tiền hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm công ty ngữ, đại diện ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt đại diện ngôi đồ gia dụng vật, rượu cồn vậtBổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?He couldn’t read which surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện cho tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

That

Đại diện cho chủ ngữ chỉ người, vật, quan trọng trong mệnh đề quan lại hệ khẳng định (who, which vẫn có thê sử dụng được)

I don’t lượt thích the table that stands in the kitchen.

B. Relative Clauses - Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ tình dục (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng các đại từ quan hệ: who, whom, which, that, whose hay phần lớn trạng từ quan hệ: why, where, when. Mệnh đề quan tiền hệ dùng làm bổ nghĩa đến danh từ đứng trước nó.

I. Các đại từ quan liêu hệ


1. WHO

- quản lý từ vào mệnh đề quan lại hệ

- thay thế cho danh từ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- có tác dụng túc từ mang đến động từ vào mệnh đề quan liêu hệ

- sửa chữa cho danh tự chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- thống trị từ hoặc túc từ vào mệnh đề quan hệ

- sửa chữa cho danh tự chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- hoàn toàn có thể thay cố kỉnh cho địa điểm của who, whom, which vào mệnh đề quan hệ tình dục quan hệ xác định

* những trường hợp hay được sử dụng “that”:

- lúc đi sau các bề ngoài so sánh nhất

- lúc đi sau các từ: only, the first, the last

- khi danh tự đi trước bao gôm từ đầu đến chân và vật

- lúc đi sau các đại từ bất định, đại từ phủ định, đại tự chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people and places that she had visited.

* những trường phù hợp không dùng that:

- trong mệnh đề dục tình không xác định


- sau giới từ

5. WHOSE

Dùng nhằm chỉ tải cho danh tự chỉ tín đồ hoặc vật, hay thay cho những từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

II. Các trạng từ quan tiền hệ

1. WHY: mở đầu đến mệnh đề dục tình trong tiếng Anh chỉ lý do, thường vậy cho cụm for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to lớn school for that reason.

→ I don’t know the reason why you didn’t go to lớn school.

2. WHERE: sửa chữa từ chỉ khu vực chốn, thường thế cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The khách sạn wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→ The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→ The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

Xem thêm: Tag " Vé Số Khi Nào Phát Hành Lại Từ 22, Xổ Số Miền Nam Dự Kiến Mở Lại Từ Ngày 22/10/2021

 

3. WHEN: sửa chữa từ chỉ thời gian, thường rứa cho từ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: vì chưng you still remember the day? We first met on that day.

→ Do you still remember the day when we first met?→ Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. → I don’t know the time when she will come back.

III. Các các loại Mệnh đề quan hệ

Có hai loại mệnh đề quan liêu hệ: mệnh đề quan liêu hệ khẳng định và mệnh đề quan hệ giới tính không xác định.

Mệnh đề quan tiền hệ xác định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng để xác định danh từ đứng trước nó. Mệnh đề xác minh là mệnh đề quan trọng cho ý nghĩa sâu sắc của câu, không tồn tại nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được thực hiện khi danh trường đoản cú là danh từ bỏ không khẳng định và không sử dụng dấu phẩy chia cách nó với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ nam nữ không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề hỗ trợ thêm tin tức về một người, một vật hoặc một vụ việc đã được xác định. Mệnh đề không khẳng định là mệnh đề không tuyệt nhất thiết phải có trong câu, không tồn tại nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh tự là danh từ xác minh và được phân cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai vệt phẩy (,) hay dấu gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: nhằm biết bao giờ dùng mệnh đề quan hệ không xác định, ta để ý các điểm sau:

- khi danh từ nhưng nó ngã nghĩa là 1 trong những danh từ riêng

- khi danh từ nhưng mà nó bổ nghĩa là 1 trong những tính từ sở hữu (my, his, her, their)

- khi danh từ nhưng mà nó xẻ nghĩa la một danh trường đoản cú đi cùng với this , that, these, those

 

IV. Một số lưu ý trong mệnh đề quan lại hệ

1. Nếu như trong mệnh đề quan liêu hệ bao gồm giới từ bỏ thì giới từ hoàn toàn có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ tình dục (chỉ vận dụng với whom và which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Rất có thể dùng which thay cho cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come to my birthday party. That makes me sad. → She can’t come to lớn my birthday party, which makes me sad.

3. Ở vị trí túc từ, whom có thể được thay bằng who.

Ex: I’d lượt thích to talk to the man whom / who I met at your birthday party.

4. Vào mệnh đề quan liêu hệ xác minh , bạn có thể bỏ những đại từ quan lại hệ có tác dụng túc từ:whom, which.


5. Những cụm từ chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … hoàn toàn có thể được sử dụng trước whom, which cùng whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.
Mệnh đề quan hệ tình dục chứa các đại từ quan lại hệ thống trị từ who, which, that hoàn toàn có thể được rút gọn gàng thành cụm hiện tại phân trường đoản cú (V-ing) hoặc quá khứ phân trường đoản cú (V3/ed).

* giả dụ mệnh đề quan hệ là mệnh đề chủ động thì rút thành cụm lúc này phân tự (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door khổng lồ me are professors. → The couple living next door lớn me are professors.

* nếu như mệnh đề quan hệ tình dục là mệnh đề thụ động thì rút thành cụm quá khứ phân trường đoản cú (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề quan hệ nam nữ được rút thành các động từ nguyên mẫu

Mệnh đề tình dục được rút thành các động trường đoản cú nguyên chủng loại (To-infinitive) khi trước đại từ quan hệ tình dục có những cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức so sánh bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person khổng lồ get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player to be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man to be killed in this way.

Xem thêm: Giải Đề Thi Đại Học Môn Lý Khối A Năm 2014, Đáp Án Đề Thi Đại Học Môn Lý Khối A 2014


+ The woman, who is very clever and beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman, clever và beautiful is my aunt.

4. Loại vứt đại từ quan liêu hệ cùng to be trước một ngữ giới tự (một giới từ khởi đầu kết phù hợp với các danh từ theo sau)


Ví dụ: