MẪU VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG -----

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT nam giới -------

Số: 01-HD/VPTW

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 1998

HƯỚNG DẪN

VỀTHỂ THỨC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

I. CÁCTHÀNH PHẦN THỂ THỨC BẮT BUỘC

1. Tiêu đề" Đảng cộng sản Việt Nam"

Tiêu đề là nhân tố thể thức xácđịnh văn bản của Đảng. Title trên của Đảng là " Đảng cộng sản Việt Nam".

Bạn đang xem: Mẫu văn bản của đảng

Tiêu đề được trình diễn góc phải,dòng đầu, trang đầu, bằng văn bản in hoa đứng, chân phương, bên dưới có mặt đường kẻ ngangđể phân làn với địa điểm và ngày, tháng, năm ban hành văn bản. Đường kẻ có độdài bằng độ nhiều năm tiêu đề ( ô số 1- mẫu 1).

Ví dụ:

ĐẢNGCỘNG SẢN VIỆT NAM

2. Tên cơ quanban hành văn bản

Tên cơ quan ban hành văn phiên bản là thànhphần thể thức xác định tác giả văn bản. Tên cơ quan ban hành được ghi như sau:

a. Văn bản của Đại hội Đảng các cấpghi tên cơ quan ban hành văn bản là Đại hội Đảng bộ cấp đó, ghi rõ đại hội đạibiểu tốt đại hội tổng thể đảng viên lần trang bị mấy hoặc thời gian của nhiệm kỳ.

+ Đại hội Đảng toàn quốc.

Ví dụ:

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

LẦNTHỨ........

+ Đại hội các đảng cỗ trực thuộcTrung ương

Ví dụ:

ĐẢNGBỘ TỈNH SƠN LA

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ......

-- -

ĐẢNGBỘ KHỐI CƠ QUAN ghê TẾ TRUNG ƯƠNG

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ......

-- -

+ Đại hội đảng cỗ cấp thị xã ( huyện,quận, thị xã, tp thuộc tỉnh) và tương đương )

Ví dụ:

ĐẢNGBỘ HUYỆN MƯỜNG LAY

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ......

-- -

ĐẢNGBỘ BỘ CÔNG NGHIỆP

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ......

-- -

+ Đại hội đảng cỗ cơ sở

Ví dụ:

-- - Đại hội đại biểu đảng viên

ĐẢNGBỘ XÃ NGHI TRUNG

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 1997-2002

-- -

-- - Đại hội cục bộ đảng viên

ĐẢNGBỘ XÃ NGHI TRUNG

ĐẠIHỘI NHIỆM KỲ 1997-2002

-- -

b. Văn bạn dạng của cấp cho uỷ tự Trung ươngđến đảng uỷ cơ sở ghi tên cơ quan ban hành văn bạn dạng như sau:

+ Văn bạn dạng của Ban Chấp hành Trungương Đảng, Bộ chủ yếu trị, Thưòng vụ Bộ bao gồm trị ghi chung là:

BANCHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

-- -

+ Văn phiên bản của Ban chấp hành Đảngbộ tỉnh, tp và các đảng cỗ trực nằm trong Trung ương, Ban thường xuyên vụ tỉnh uỷ,thành uỷ và các đảng uỷ trực thuộc trung ương ghi phổ biến là TỈNH UỶ, THÀNH UỶ, ĐẢNGUỶ.

Ví dụ:

TỈNHUỶ HẢI DƯƠNG

-- -

ĐẢNGUỶ CÔNG AN TRUNG ƯƠNG

-- -

+ Văn phiên bản của Ban chấp hành Đảngbộ huyện, quận và tương đương hoặc Ban thường xuyên vụ thị xã uỷ, quận uỷ với tương đươngghi phổ biến là HUYỆN UỶ, QUẬN UỶ, ĐẢNG UỶ... Với tên của đảng cỗ cấp bên trên trựctiếp.

Ví dụ:

ĐẢNGBỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUẬNUỶ tía ĐÌNH

-- -

ĐẢNGBỘ TỈNH CÀ MAU

HUYỆNUỶ NGỌC HIỂN

-- -

ĐẢNGBỘ TỈNH QUẢNG NINH

THÀNHUỶ HẠ LONG

-- -

ĐẢNGBỘ TỈNH HÀ TÂY

ĐẢNGUỶ DÂN - CHÍNH - ĐẢNG

-- -

+ Văn bạn dạng của Ban chấp hành đảngbộ đại lý và Ban thường xuyên vụ đảng uỷ cửa hàng ghi chung là Đảng uỷ với tên đảng bộ cấptrên trực tiếp.

Ví dụ:

ĐẢNGBỘ HUYỆN DIỄN CH͂U

ĐẢNGUỶ XÃ DIỄN CÁT

-- -

c. Văn bạn dạng của các tổ chức, cơ quanđảng được lập theo đưa ra quyết định của cung cấp uỷ (đảng đoàn, ban cán sự đảng, ban thammưu giúp vấn đề cấp uỷ ) mà lại cơ quan phát hành văn phiên bản trực thuộc.

+ Văn bạn dạng của những ban tham mưu giúpviệc tw Đảng.

Ví dụ:

+ Văn phiên bản của Ban tổ chức triển khai Trungương.

BANCHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BANTỔ CHỨC

-- -

+ Văn bạn dạng của công sở Trungương

BANCHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

VĂNPHÒNG

-- -

+ Văn bạn dạng của Đảng đoàn Hội Nôngdân Việt Nam

BANCHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

ĐẢNGĐOÀN HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

-- -

+ Văn phiên bản của ban cán sự Đảng Bộgiáo dục - Đào tạo

BANCHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BANCÁN SỰ ĐẢNG BỘ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

-- -

+ Văn bản của những ban thammưu giúp câu hỏi cấp uỷ tỉnh, tp trực ở trong Trung ương:

Ví dụ:

+ Văn phiên bản của Ban Dân vận tỉnhHoà Bình

TỈNHUỶ HOÀ BÌNH

BANDÂN VẬN

-- -

+ Văn bản của những đảng đoàn trựcthuộc tỉnh uỷ, thành uỷ.

Ví dụ:

+ Văn bản của Đảng đoàn Hội đồngNhân dân tp Hà Nội

THÀNHUỶ HÀ NỘI

ĐẢNGĐOÀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

-- -

+ Văn bản của những ban Cán sự đảngtrực ở trong tỉnh uỷ, thành uỷ.

Ví dụ:

+ Văn bạn dạng của Ban cán sự đảng SởCông nghiệp Nghệ An

TỈNHUỶ NGHỆ AN

BANCÁN SỰ ĐẢNG SỞ CÔNG NGHIỆP

-- -

+ Văn bạn dạng của các ban tư vấn giúpviệc cung cấp uỷ huyện, quận, thị, tp thuộc tỉnh.

HUYỆNUỶ VỤ BẢN

BANTUYÊN GIÁO

-- -

Tên cơ quan ban hành văn bản và têncơ quan cung cấp trên ( nếu tất cả ) được trình bảy sinh hoạt trang đầu, bên trái, ngang với dòngtiêu đề ( ô số 2 chủng loại 1). Tên cơ quan ban hành văn phiên bản và tên cơ quan cấp cho trênđều viết bằng chữ in hoa đứng, bên dưới có dấu sao(*) để phân làn với số vàký hiệu.

+ Văn bạn dạng do các cơ quan lại ( liênban ) ban hành thì ghi đầy đủ tên các cơ quan tiền cùng ban hành văn bản đó. Thân têncác cơ quan ban hành có vệt gạch nối (-).

Ví dụ :

Văn phiên bản của liên ban : Ban Tổ chứcTrung ương với Ban bốn tưởng Văn hoá Trung ương.

BANCHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BANTỔ CHỨC - BAN TƯ TƯỞNG VĂN HOÁ

-- -

3. Số với kýhiệu văn bạn dạng

a. Số văn bạn dạng là số sản phẩm tự được ghiliên tục trường đoản cú số 01 cho mỗi loại văn bản của cấp cho uỷ, uỷ ban kiểm tra, các ban thammưu giúp câu hỏi cấp uỷ, những đảng đoàn, ban cán sự đảng trực tay chân uỷ ban hànhtrong một nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ cung cấp uỷ được tính từ thời điểm ngày liền kề sau ngày bếmạc Đại hội đảng cỗ lần này đến khi hết ngày bế mạc Đại hội đảng cỗ lần kế tiếp.Số văn phiên bản viết bằng chữ số Ả rập ( 1, 2, 3....).

Văn bạn dạng của liên ban ngành ban hànhthì số văn bản được ghi theo cùng một số loại văn bản của một trong các cơ quan liêu thamgia ban hành văn bạn dạng đó.

b. Cam kết hiệu văn phiên bản gồm 2 đội chữviết tắt của thương hiệu thể các loại văn bản và tên ban ngành ( hoặc liên ban ngành )ban hànhvăn bản.

Ký hiệu văn bản được viết bằng chữin hoa, giữa số và ký kết hiệu có dấu ngang nối (-), giữa tên nhiều loại văn bản và têncơ quan tiền trong ký hiệu có dấu gạch chéo cánh (/).

Số và ký hiệu được trình bày cânđối dưới tên cơ quan phát hành văn phiên bản ( ô số 3 - mẫu 1).

Ví dụ:

Công văn của văn phòng công sở Trung ươngĐảng

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

VĂN PHÒNG

- - -

Số 127-CV/VPTW

4. Địa điểm vàngày, tháng, năm ban hành văn phiên bản

a. Văn bạn dạng của các cơ quan Đảng cấpTrung ương với của cung cấp tỉnh, tp trực thuộc tw ghi địa điểm banhành văn phiên bản là tên thành phố hoặc thị làng tỉnh lỵ nhưng mà cơ quan ban hành văn bảncó trụ sở. Văn bản của các cơ quan tiền Đảng cung cấp huyện, quận, thị xã, tp thuộctỉnh cùng của cấp xã, phường, thị xã thì địa điểm ban hành văn phiên bản là tên riêngcủa huyện, quận, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn đó.

b. Ngày, tháng, năm ban hành vănbản là ngày ký ưng thuận văn bản đó. Ngày bên dưới 10 và tháng bên dưới 3 đề nghị ghi thêmsố không (0) đứng trước với viết đầy đủ từ ngày..... Tháng.... Năm... Không dùngdấu chấm (.), hoặc giấu gạch nối (-), hoặc dấu gạch chéo cánh (/), ... để nạm thếcác từ ngày, tháng, năm trong nguyên tố thể thức văn bản.

Địa điểm và ngày, tháng, năm banhành văn bạn dạng được trình bày ở trang đầu, phía phải, dưới tiêu đề văn bản. Giữa địađiểm và ngày, tháng, năm ban hành văn bạn dạng có vệt phảy (ô số 4-mẫu 1).

Ví dụ : phái nam Định, ngày 09 tháng 12 năm 1997

5. Tên loại vănbản và trích yếu câu chữ văn bản.

a. Tên nhiều loại văn phiên bản là tên thường gọi củathể các loại văn phiên bản

b. Trích yếu nội dung văn bảnlà phần bắt tắt ngắn gọn, đúng mực chủ đề của văn bản văn bản. Trong tríchyếu câu chữ của một trong những loại văn bạn dạng có ghi tên tác giả của văn phiên bản đó.

Tên nhiều loại văn bạn dạng được trình diễn chínhgiữa bằng văn bản in hoa đứng. Trích yếu nội dung văn bản được trình bày dưới tênloại bằng chữ in thường, đứng, đậm ( ô số 5a-mẫu 1).

Ví dụ:

CHỈTHỊ

vềviệc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị

Lầnthứ bốn Ban chấp hành trung ương Đảng

(khoá VIII)

Ví dụ:

KẾTLUẬN

CỦABAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ

Về................................................

Riêng công văn thì trích yếu nộidung được ghi dưới số và ký hiệu bằng văn bản in thường, nghiêng ( ô số 5b-mẫu 1).

Ví dụ:

Số 124-CV/VPTW

V/v quyết toán ngân sách đầu tư nghiên cứukhoa học tập năm 1997

6. Phần nộidung văn bản

Phần nội dung văn bản là phần thểhiện toàn cục nội dung rõ ràng của văn bản. Ngôn từ văn phiên bản phải cân xứng với thểloại của văn bản.

Phần ngôn từ văn bạn dạng được trìnhbày bên dưới phần tên một số loại và trích yếu ngôn từ ( ô số 6-mẫu 1).

7. Chữ ký, thểthức đề cam kết và dấu cơ sở ban hành.

a. Chữ ký, thể thức đề ký

- Chữ cam kết được biểu hiện trách nhiệmvà thẩm quyền của tín đồ ký đối với văn bạn dạng được ban hành. Văn bản phải ghiđúng, đủ chuyên dụng cho và bọn họ tên bạn ký. Bạn ký không dùng cây viết chì, cây viết mực đỏ,mực dễ dàng phai nhạt để ký văn bạn dạng chính thức.

- Đối với văn phiên bản của những cơ quanlãnh đạo của Đảng ( Đại hội Đảng cỗ ), cấp uỷ), hoặc của uỷ ban kiểm soát và củacác đảng đoàn, ban cán sự đảng những cấp ghi thể thức đề ký kết là T/M ( thay mặt ).

Ví dụ 1:

T/MĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

(chữký)

NguyễnVăn H

T/MTỈNH UỶ

BÍTHƯ

(chữký)

NguyễnVăn A

T/MBAN THƯỜNG VỤ

PHÓBÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(chữký)

NguyễnVăn B

Ví dụ 2:

Phó công sở nếu được uỷ quyền trựctiếp ký

T/LTRƯỞNG BAN

PHÓVĂN PHÒNG

(chữký)

NguyễnVăn H

b. Dấu cơ quan phát hành

Dấu của cơ quan phát hành văn bảnxác nhấn pháp nhân, thẩm quyền của cơ quan phát hành văn bản. Lốt đóng bên trên văn bảnphải đúng chiều, tức thì ngắn, rõ ràng và trùm lên khoảng 1/3 cho 1/4 chữ ký kết ở phíabên trái. Mực vết có màu đỏ tươi theo quy định của bộ Nội vụ.

Thể thức đề ký, chữ cam kết và vết cơquan phát hành được trình bày bên phải, bên dưới phần nội dung văn bản ( những ô số 7a,7b, 7c - mẫu mã 1).

c. Chữ ký, thể thức đề cam kết và sử dụngdấu đối với văn bản Đại hội với biên bản

- Văn bạn dạng của Đại hội:

+ Văn bản của Đại hội Đảng cỗ hoặcĐoàn chủ tịch Đại hội Đảng bộ những cấp phát hành do Đoàn chủ tịch phân công ngườiký.

+ Văn bản được đóng lốt Đoàn Chủtịch Đại hội Đảng bộ. Ngôi trường hợp không có dấu Đoàn quản trị Đại hội thì cần sử dụng dấucấp uỷ để chứng thực chữ ký của người thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội ký.

- Biên bản

+ Đại hội Đảng bộ, hội nghi cấp uỷ,Ban hay vụ cấp cho uỷ những cấp, họp báo hội nghị văn phòng, những ban, đảng đoàn, ban cánsự đảng các cấp và hội nghị cán cỗ do cấp uỷ, các ban, đảng đoàn, ban cán sựđảng tập trung đều ghi biên bạn dạng chi tiết với làm phiên bản kết luận của hội nghị hoặcbiên bản kết luận của hội nghị.

Biên bạn dạng chi tiết bắt buộc được ngườighi biên phiên bản ký và phải được fan lãnh đạo đoàn thư ký Đại hội, bạn lãnh đạohội nghị, thường trực cấp uỷ hoặc tín đồ lãnh đạo cơ sở đảng ký xác thực nộidung.

Bản tóm lại hoặc biên phiên bản kết luậncủa hội nghị phải được người chủ sở hữu trì hoặc tham gia công ty trì họp báo hội nghị ký xác nhậnnội dung.

Chữ ký của người xác thực nội dungbiên bạn dạng được trình diễn ở góc phải, phía bên dưới của trang cuối biên bản.

Chữ ký của fan ghi biên phiên bản đượctrình bày ở góc trái, bên dưới của trang cuối biên bản.

Ví dụ:

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

(ký)

Hoàng Đình H

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

(ký)

Trần Thu Th

+ Đóng dấu biên bản: các biên bảnsau khi hoàn hảo và gồm chữ ký xác nhận nội dung hồ hết được đóng vết như hồ hết vănbản khác. Dấu đóng trên biên bản là lốt của cơ quan tổ chức đại hội hoặc hộinghị ( dấu Đoàn quản trị Đại hội, cấp cho uỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng).

Đối với biên bản có từ 2 trang trởlên bắt buộc đóng dấu sát lai ( những trang biên bạn dạng được xếp so le, đóng góp 1 lần đểkhuôn dấu biểu hiện ở những mép trang giấy tiếp tục nhau).

8. Nơi nhận vănbản

Nơi thừa nhận văn bạn dạng là cá nhân hoặccơ quan được nhận văn phiên bản với mục đích và trách nhiệm ví dụ như để báo cáo, đểbiết, để theo dõi, để thi hành, để lãnh đạo thực hiện, v v... Với để lưu.

Đối cùng với công văn thì địa điểm nhận đượcghi trực tiếp theo các nhiều từ "Kính gửi...." với " Đồng kính gửi"(nếu gồm ) bên trên phần câu chữ văn phiên bản ( ô số 8a-mẫu 1) với còn được ghi như cácloại văn bạn dạng có tên gọi khác ( ô số 8b-mẫu 1).

Đối với các loại văn phiên bản khác thìnơi nhấn được trình diễn tại góc trái bên dưới phần ngôn từ văn phiên bản ( ô số 8b - mẫu1).

II. CÁCTHÀNH PHẦN THỂ THỨC BỔ SUNG

Ngoài các thành phần thể thức bắtbuộc, tuỳ theo ngôn từ và đặc điểm từng văn bản cụ thể, tín đồ ký văn bạn dạng cóthể quyết định bổ sung các nguyên tố thể thức sau đây:

1. Dấu chỉmức độ mật.

Dấu chỉ mức độ mật tất cả 3 mức: mật,tối mật cùng tuyệt mật.

Xem thêm: Top 6 Bình Đựng Nước Nhựa Cao Cấp 750Ml Tiện Dụng Gs740Ml, Bình Nước Nhựa Cao Cấp

Dấu chỉ cường độ mật có viền khunghình chữ nhật cùng được trình diễn phía dưới số và ký kết hiệu văn bản ( ô số 9 - mẫu1).

2. Vết chỉmức độ khẩn

Dấu chỉ cường độ khẩn bao gồm 3 mức: khẩn,thượng khẩn cùng hoả tốc.

Dấu chỉ mức độ khẩn được trình bàyở dưới lốt chỉ cường độ mật ( ô số 10- chủng loại 1).

3. Chỉ dẫn vềphạm vi phổ biến, dự thảo tài liệu hội nghị

- Đối với văn bạn dạng cần cần chỉ dẫnphạm vi phổ biến, thực hiện thì yêu cầu ghi hoặc đóng những dấu hướng dẫn cụ thể mang đến từngtrường hợp như : " tịch thu ", "xong hội nghị trả lại "," xem hoàn thành trả lại ", " không thịnh hành ", " lưu giữ hànhnội cỗ ". Các thành phần này được trình diễn dưới vị trí và ngày thángnăm phát hành văn bản ( ô số 11- chủng loại 1).

Văn bạn dạng nếu gồm quy định không đượcphổ trở thành trên những phương tiện thông tin đại bọn chúng thì ghi rõ " ko đăngbáo, đài" sống phía dưới, ở vị trí chính giữa trang cuối cùng của văn bản.

- Đối với văn bản dự thảo những lầnthì buộc phải ghi đúng lần dự thảo. Hướng dẫn về dự thảo gồm: tên ban ngành dự thảo, và" dự thảo lần thứ, ..." được trình bày phía dưới số và ký hiệu ( ô số12b - mẫu mã 1).

- Văn bạn dạng của phòng ban khác được sửdụng tại họp báo hội nghị do cấp uỷ tập trung thì ghi hướng dẫn " tư liệu hội nghị...ngày...." được trình bày phía dưới vị trí và ngày tháng năm ban hành vănbản ( ô số 12a - chủng loại 1).

- ký kết hiệu chỉ người đánh máy, têntệp văn bản và số lượng bản phát hành được ghi trên lề trái dưới trang đối vớivăn bản 1 trang, tại lề trái trên thuộc từ trang thứ 2 đến trang cuối đối vớivăn phiên bản có nhiều trang.

III. BẢNSAO VÀ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC BẢN SAO

1. Các loạibản sao

Có cha loại bạn dạng sao:

- Sao nguyên văn phiên bản chính: là bảnsao nguyên văn từ bạn dạng chính bởi cơ quan ban hành bản chính đó nhân sao cùng pháthành.

- Sao lục: là phiên bản sao lại toàn vănvăn phiên bản của cơ sở khác vày cơ quan nhấn văn bản được phép nhân sao với pháthành.

- bản trích sao: là bạn dạng sao lại mộtphần câu chữ từ bản chính do cơ quan phát hành bản bao gồm hoặc cơ sở lưu trữđang quản lý bản chính thực hiện.

2. Các hìnhthức sao

- Sao thông thường: là hình thứcsao bằng cách viết lại hay tiến công máy lại nội dung đề nghị sao.

- Sao photocopy : là vẻ ngoài saochụp lại văn phiên bản bằng thiết bị photocopy, sản phẩm FAX hoặc những thiết bị chụp hình ảnh khác.

3. Thể thứcbản sao và biện pháp trình bày.

Để bảo đảm an toàn giá trị pháp luật và hiệulực thi hành, các loại bản sao phải có đủ các yếu tố thể thức phiên bản sao vàđược trình bày phía bên dưới đường phân làn với văn bản được sao ( đường 13 - mẫu2) như sau:

- Tên cơ quan sao văn bản trình bàyở bên trên cùng, góc trái, bên dưới đường phân cách ( ô số 14 - mẫu mã 2).

- Số và ký kết hiệu phiên bản sao: những bảnsao được tấn công số chung theo nhiệm kỳ, cam kết hiệu những loại bạn dạng sao được ghi là BS (bản sao). Số và ký hiệu bạn dạng sao trình diễn dưới tên phòng ban sao ( ô số 15 - mẫu2).

- Địa điểm, ngày, tháng, năm saovăn phiên bản trình bày trên cùng, góc phải, bên dưới đường chia cách ( ô số 16 - chủng loại 2).

- chỉ dẫn loại bản sao : Tuỳ thuộcvào loại bản sao nhằm ghi " Sao nguyên văn phiên bản chính" hoặc " Saolục", hoặc " Trích sao từ bạn dạng chính số... Ngày ... Của... "

Chỉ dẫn loại phiên bản sao được trình bàydưới vị trí và ngày, tháng, năm sao ( ô số 17 - mẫu mã 2).

- Chữ ký, thể thức đề ký bạn dạng saovà dấu cơ sở sao được trình diễn dưới chỉ dẫn phiên bản sao ( ô số 18 - chủng loại 2).

- vị trí nhận phiên bản sao nếu cần có thểghi rõ mục tiêu sao gởi như: để thi hành, để phổ biến, vv... địa điểm nhận bản sao đượctrình bày dưới số và cam kết hiệu sao ( ô số 19 - mẫu mã 2).

IV. YÊUCẦU KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN ( xem chủng loại 1, 2, 3)

Một số yêu cầu kỹ thuật trình bàyvăn bạn dạng của Đảng như sau:

1. Văn bảnđược tấn công máy hoặc in trên chứng từ trắng có form size 210 x 297mm

( tiêu chuẩn A4) không đúng số mang lại phép± 2mm.

2. Vùng trìnhbày văn bạn dạng như sau:

a. Phương diện trước:

- cách mép bên trên trang giấy : 25mm

- " " bên dưới "" :25mm

- " " trái "" :35mm

- " " yêu cầu "" :15mm

b. Mặt sau ( trường hợp in 2 phương diện )

- phương pháp mép bên trên trang giấy : 25mm

- " " dưới "" :25mm

- " " trái "" :15mm

- " " đề xuất "" :35mm

3. Văn bản cónhiều trang thì trang vật dụng hai đề xuất đánh số trang bằng văn bản số Ả rập biện pháp méptrên trang giấy 10mm và bí quyết đều nhì mép phải, trái của phần gồm chữ (bát chữ).

4. Gần như vănbản tất cả hai phụ lục trở lên thì cần ghi số thiết bị tự của phụ lục bằng văn bản số La mã.

5. Đối vớicác cơ quan Đảng bao gồm sử dụng máy tính xách tay để chế bản văn bạn dạng thì áp dụng một sốkiểu ( font) chữ, cỡ chữ theo mẫu 3 của khuyên bảo này.

6. đầy đủ vănbản, văn khiếu nại của Đảng in thành sách, đăng báo, in lên trên tạp chí không trình bàytheo yêu cầu kỹ thuật này.

V. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Phía dẫnnày gồm hiệu lực từ thời điểm ngày ký. Bãi bỏ Quy định tạm thời của văn phòng và công sở Trung ươngnăm 1977 " Về thể thức công văn, sách vở của những cơ quan liêu Đảng".

2. Các cấp uỷvà những ban, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng uỷ trực thủ túc uỷ tổ chức thựchiện gợi ý này.

Các bỏ ra bộ, các ban của đảng uỷ cơsở vận dụng một số trong những thành phần thể thức cùng cách trình diễn về tiêu đề, thương hiệu cơ quanban hành văn bản, ngày, tháng, năm ban hành, tên loại văn bạn dạng và trích yếu ớt nộidung văn bản, chữ ký kết và thể thức đề ký.

3. Vào quátrình triển khai nếu bao gồm vướng mắc nên trao đổi, ý kiến đề xuất phản ánh về Văn phòngTrung ương Đảng để kịp thời nghiên cứu, sửa đổi, ngã sung.

Nơi nhận: - những tỉnh uỷ, thành uỷ - các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn đảng uỷ thuộc tw - lưu lại Văn phòng trung ương

CHÁNH VĂN PHÒNG Phan Diễn

Ghi chú:

1. Title 5b. Trích yếu ớt nội dungcông văn 8a. Chỗ nhận công văn

2. Tên cơ quan ban hành văn phiên bản 6.Nội dung văn bạn dạng ( hoàn toàn có thể 8b. Khu vực nhận văn bản

3. Số, ký kết hiệu có tương đối nhiều trang) 9.Dấu chỉ cường độ mật

4. Địa điểm và ngày, tháng, 7a. Thểthức đề ký, chức vụ fan ký 10. Dấu chỉ cường độ khẩn

5a. Tên một số loại văn phiên bản và trích7b. Chữ cam kết 11. Vệt chỉ phạm vi phổ biến

nội dung văn bản 7c. Bọn họ tên ngườiký 12a. Lốt chỉ tư liệu hội nghị

12b. Dấu chỉ dự thảo

MẪU 3

Kiểu (font) chữ, kích cỡ chữ của chương trình Windowsdùng để trình diễn thể thức văn bản

STT

Thành phần thể thức

Kiểu chữ

Cỡ chữ

Dáng chữ

Ví dụ trình bày thực tế

1.

Tiêu đề

Đảng cộng sản Việt Nam

VnTimeH

15

Đứng, đậm

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

2.

Tên cơ quan phát hành văn bản

a.

Tên cơ quan ban hành văn bản, phòng ban sao văn bản

nt

14

Đứng, đậm

TỈNH UỶ LẠNG SƠN

b.

Tên cơ quan cấp cho trên

nt

14

Đứng

HUYỆN UỶ QUỲNH PHỤ

3.

Số và ký hiệu văn bản, bạn dạng sao

nt

14

Đứng

SỐ :127-QĐ/TW

4.

Địa điểm và ngày, tháng, năm ban hành văn bản, bạn dạng sao

VnTime

14

Nghiêng

Hạ Long, ngày 20 tháng 01 năm 1998

5.

Tên các loại văn bản và trích yếu văn bản văn bản

a.

Tên loại văn bản

VnTimeH

16

Đứng, đậm

THÔNG BÁO

b.

Trích yếu văn bản văn bản

VnTime

14-15

Đứng, đậm

Về công tác làm việc phòng, phòng tệ nạn làng hội

c.

Trích yếu câu chữ công văn

nt

12

nghiêng

về chính sách công tác phí

6.

Phần ngôn từ văn bản

nt

14-15

đứng

Trong công tác chỉ đạo....

7.

Chữ ký, thể thức đề cam kết và dấu phòng ban ban hành

a.

Thể thức đề ký

VnTimeH

14

Đứng, đậm

T/M BAN THƯỜNG VỤ

b.

Chức vụ người ký

VnAvantH

12

Đứng

PHÓ TRƯỞNG BAN

c.

Họ tên fan ký

VnTime

14

Đứng, đậm

Nguyễn Hồng Q

8.

Nơi dìm văn bản, phiên bản sao

a.

Nơi nhận

VnTime

14

Đứng

Nơi nhận

b.

Nơi nhận nạm thể

nt

12

Đứng

- Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Hà Nam

9.

Chỉ mức độ mật

VnTimeH

14

Đứng, đậm

10.

Chỉ cường độ khẩn

nt

14

Đứng đậm

KHẨN

11.

Chỉ dẫn phạm vi phổ biến, sử dụng

nt

14

Đứng, đậm

XONG HỘI NGHỊ XIN TRẢ LẠI

12.

Xem thêm: Máu Kinh Nguyệt Chảy Ra Từ Lỗ Nào, Kiến Thức Chung Về Kinh Nguyệt

Ký hiệu bạn đánh máy, mã số văn bản, số lượng phiên bản phát hành

nt

8

Đứng

T.31 QĐ/TW320

Ghi chú: Nếu cần sử dụng dấukhắc để thế thế một số trong những thành phần thể thức văn phiên bản thì đẳng cấp chữ, kích cỡ chữ củacác dấu yêu cầu tương xứng với dạng hình và độ lớn chữ được chế bạn dạng bằng sản phẩm tính.