Mẫu nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất

     
*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu số: C1-02/NS(Ban hành dĩ nhiên Thông bốn số84/2016/TT-BTC của cục Tài chính)

Không ghi vào khoanh vùng này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt □ giao dịch chuyển tiền □

Loại tiền: VND □ USD □ Khác: ………...

Bạn đang xem: Mẫu nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất

Mã hiệu: ………

Số: ……………

Số tham chiếu(1):…………………

Người nộp thuế: ……………………….. Mã số thuế: ...........................................

Tỉnh, TP: .............................................................................................

Người nộp thay: ........................................................................................................

Tỉnh, TP: ...........................................................................................

Đề nghị NH/ KBNN: ……………………….. Trích TK số: ………………………. Hoặc thu chi phí mặt nhằm nộp NSNN theo: TK thu NSNN □ TK trợ thời thu □ TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

vào thông tin tài khoản của KBNN: ……………………………………………. Tỉnh, TP: ..

Mở trên NH ủy nhiệm thu: .........................................................................................

Nộp theo văn phiên bản của cơ quan gồm thẩm quyền: kiểm toán nhà nước □ điều tra tài thiết yếu □

Thanh tra cơ quan chính phủ □ Cơ quan bao gồm thẩm quyền không giống □

Tên cơ quan quản lý thu: ...........................................................................

Phần dành cho tất cả những người nộp thuế ghi

Phần giành riêng cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối kết hợp thu/ KBNN ghi

STT

Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung các khoản nộp NSNN

Số nguyên tệ

Số chi phí VND

Mã chương

Mã tè mục

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ (2): ....................................................................................

...................................................................................................................................

Xem thêm: 【1️⃣】 25+ Mẫu Bánh Sinh Nhật Đẹp Cho Bé Trai, Bánh Tặng Các Bé Trai

PHẦN DÀNH mang lại KBNN GHI lúc HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu: ………………………..

Mã ĐBHC: ………………………..

Nợ TK: …………………….

Có TK: ……………………..

NGƯỜI NỘP TIỀNNgày... Tháng... Năm...

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚCNgày... Tháng... Năm...

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ghi chức danh, ký, chúng ta tên với đóng dấu)

Ghi chú: Trường vừa lòng nộp thuế năng lượng điện tử: fan nộp tiền, tổ chức T-VAN (nếu có), Tổng viên Thuế (nếu có), Ngân hàng/ Kho tệ bạc Nhà nước triển khai ký số; ghi tên; ngày, giờ

(1) Trường hòa hợp nộp thuế năng lượng điện tử tự Cổng thông tin điện tử của Tổng viên Thuế, hệ thống tự động điền số tham chiếu để ship hàng công tác cai quản lý.

Xem thêm: Xem Ngày 6 Tháng 3 Năm 2021 Tốt Hay Xấu Là Ngày Mấy Âm Lịch, Lịch Âm Ngày 6 Tháng 3 Năm 2021

(2) Trường đúng theo nộp tiền bởi VND thì ghi bằng chữ theo tổng số tiền VND; Trường phù hợp nộp tiền bởi ngoại tệ thì ghi bằng văn bản theo tổng cộng nguyên tệ và các loại ngoại tệ.