Mẫu hợp đồng nguyên tắc sửa chữa

     

Hợp đồng qui định dịch vụ sửa chữa thay thế là 1 dạng đúng theo đồng cơ chế nói chung. Cùng với những quy định sơ bộ, những bên vẫn lập ra những thỏa thuận tiền đề mang đến những chi tiết tại phù hợp đồng kinh tế sau này.

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng nguyên tắc sửa chữa

*
Hướng dẫn soạn thảo hòa hợp đồng nguyên tắc thương mại & dịch vụ sửa chữa

*Hợp đồng nguyên tắc thương mại dịch vụ sửa chữa cần có những văn bản sau:

Thỏa thuận về cách thức cung cung cấp dịch vụ;Số lần, chu kỳ cung ứng dịch vụ sửa chữa;Bảo hành, trách nhiệm các bên;Bồi thường, phạt phạm luật khi gồm hậu quả không may;Giá thành và phần nhiều yếu tố mang tới việc rất có thể điều chỉnh giá.

Xuất vạc từ yêu cầu thực tiễn như vậy, mức sử dụng sư DFC đang tiến hành phân tích và soạn thảo đề xuất mẫu vừa lòng đồng nguyên tắc thương mại & dịch vụ sửa chữa. Kính mời các bạn đọc contact với cửa hàng chúng tôi qua hotlie 19006512 nhằm được chạm chán và thương lượng trực tiếp với nguyên tắc sư DFC.


(CÔNG TY ……………………..)

———***———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

———***———

 

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC DỊCH VỤ SỬA CHỮA

Số: ……………/HĐNT

 

Căn cứ vào Bộ chế độ Dân sự năm 2015;Căn cứ vào Luật thương mại năm 2005;Căn cứ vào khả năng và nhu cầu các bên.

Hôm nay, ngày … mon … năm 20…, trên ………………, shop chúng tôi gồm:

1. BÊN A: (Chủ sở hữu)

*Nếu là cá nhân:

Họ và tên

:…………………

Ngày sinh

:…………………

CCCD/CMND

:…………

Địa chỉ thường trú

:…………

Số điện thoại

:……………

*Nếu là tổ chức:

CÔNG TY………………..

Địa chỉ trụ sở

:…………

Mã số thuế

:……………

Người đại diện

:…………

Chức danh :…………

Số năng lượng điện thoại

:…………

 

2. BÊN B: CÔNG TY……………………………………………………… …………

Địa chỉ trụ sở

:……………

Mã số thuế

:……….

Người đại diện

:…………

Chức danh :…………

Số năng lượng điện thoại

:………

 

Sau khi trao đổi và thỏa thuận, phía 2 bên cùng nhau thống nhất tiến hành Hợp đồng với nội dung rõ ràng như sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Theo yêu mong của bên A, mặt B nhận sửa chữa thay thế lô máy tính xách tay văn phòng thuộc về của mặt A.

Loại thứ tính: ……………Model: ………………Số lượng: ………………Tình trạng: …………….. 

Điều 2: Phương thức triển khai Hợp đồng

2.1. Mặt B sẽ tiến hành kiểm tra sơ cỗ để xác định cụ thể tình trạng rơi ra và lập làm giá để thông tin cho mặt A

2.2. Sau khi Bên A xác nhận, mặt B sẽ báo với mặt A về thời gian thay thế sửa chữa và tiến hành sửa chữa thay thế theo yêu cầu

2.3. Yêu ước sau sửa chữa: …………

2.4. Địa điểm sửa chữa: ……………….

2.5. Trong quy trình sửa chữa, nếu có vấn đề phát sinh, bên B phải thông tin ngay với bên A để thỏa thuận hợp tác giải quyết.

2.6. Lô máy đang được nghiệm thu sát hoạch và chuyển giao cho bên A sau khi xong xuôi việc sửa chữa.

Xem thêm: Cách Cho Thai Nhi Nghe Nhạc Bằng Điện Thoại Cho Thai Nhi Nghe Nhạc Có Tốt Không?

2.7. Bảo hành

– Thời gian bh kết quả sửa chữa ………….

– vào thời hạn bh nếu bên A vạc hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng, về nghệ thuật thì phải thông báo kịp thời bằng văn phiên bản cho bên B biết để cùng cả nhà xác minh. Vấn đề xác minh đề nghị được thực hiện không đủng đỉnh quá 15 ngày tính từ lúc ngày cảm nhận thông báo. Việc xác minh nên được lập thành biên bản. Hai bên có kết luận cụ thể về nguyên nhân gây ra lỗi hỏng đó thuộc về bên nào, quy định thời hạn sửa chữa.

– vào thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông báo, nếu mặt B không vấn đáp thì coi như đã đồng ý có sai sót và tất cả trách nhiệm sửa chữa sai sót đó.

– nếu như sai sót không được sửa chữa thay thế hoặc việc sửa chữa kéo dài dẫn tới những thiệt hại khác trong chiến lược sử dụng…… thì bên A có quyền phạt bên B vi phạm hợp đồng là …..% giá trị bộ phận hư hỏng với yêu cầu bồi hoàn thiệt sợ hãi như trường đúng theo không triển khai hợp đồng.

Điều 3: ngân sách và phương thức thanh toán

3.1. Giá được tính theo solo giá có xác nhận của phía 2 bên (Giá đã gồm những: …… Chưa gồm những: …..)

3.2. Sau khi nhận đầy đủ hóa đối chọi hợp lệ với biên bạn dạng hoàn thành công việc có xác thực của hai bên từ bên B, mặt A triển khai thanh toán tức thì 100% cho mặt B.

3.3. Bên A thanh toán giao dịch cho bên B với thủ tục trả trực tiếp bởi tiền khía cạnh (bằng tiền đồng Việt Nam) hoặc thanh toán qua chuyển khoản:

– tên tài khoản: …………………

– tại ngân hàng: …………….

– bỏ ra nhánh: ……………………

3.4. Trong trường hợp bên A thanh toán giao dịch chậm cho mặt B thì bắt buộc chịu nấc phạt lãi suất chậm trả mà bank do mặt B chỉ định, đồng thời bồi hoàn thiệt sợ do việc chậm thanh toán giao dịch gây ra.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ các Bên

4.1. Quyền và nhiệm vụ của mặt A

– bên A tất cả quyền yêu cầu bên B sửa chữa theo đúng yêu cầu

– yêu thương cầu bên B thông báo về quy trình tiến độ sửa chữa

– yêu cầu bên B bồi hoàn thiệt sợ nếu mặt B gây thiệt sợ cho mặt A trong quá trình sửa chữa

– yêu cầu bên B giao lô máy đúng thời hạn và quality đã thỏa thuận

– yêu thương cầu mặt B thực hiện bảo hành nếu phạt sinh vụ việc hỏng hóc trong thời hạn bảo hành

– mặt A có nghĩa vụ tiếp nhận, tạo thành điều kiện cung ứng Bên B xong xuôi công việc

– giao dịch cho mặt B theo công cụ tại Điều 3 của đúng theo đồng

– bồi thường thiệt hại vị lỗi của mình cho bên B trong quy trình sửa chữa

4.2. Quyền và nhiệm vụ của mặt B

– mặt B có quyền yêu cầu bên A thanh toán giao dịch theo luật pháp tại Điều 3 của vừa lòng đồng

– yêu cầu bên A bồi thường thiệt sợ hãi nếu mặt A khiến thiệt hại cho bên B trong quá trình sửa chữa

– bên B bao gồm nghĩa vụ thay thế sửa chữa theo đúng yêu ước đã thỏa thuận

– thông báo cho bên A về tiến độ thay thế và các vấn đề tạo nên (nếu có)

– Giao thiết bị đúng thời gian và chất lượng

– bồi thường thiệt hại vị lỗi của chính mình cho bên A trong quy trình sửa chữa

– Thực hiện bảo hành trong thời hạn bh nếu vạc sinh sự việc hỏng hóc

Điều 5: bồi thường thiệt hại với phạt vi phạm

5.1. Bồi hoàn thiệt hại

– Trong quy trình thực hiện phù hợp đồng, các bên đề nghị bồi thường thiệt hại vày mình gây nên cho bên còn lại và theo điều khoản trong hòa hợp đồng

– nút bồi thường sẽ tiến hành tính theo thiệt hại thực tế và giá thị trường

5.2. Phân phát vi phạm

– bên nào vi phạm hợp đồng một mặt đề xuất trả cho mặt bị vi phạm luật hợp đồng, mặt khác nếu tất cả thiệt hại xẩy ra do lỗi vi phạm hợp đồng dẫn mang lại như: mất mát, hư lỗi tài sản, phải ngân sách chi tiêu để ngăn chặn, tinh giảm thiệt sợ do vi phạm luật gây ra, tiền phát do vi phạm luật hợp đồng khác cùng tiền đền bù thiệt sợ hãi mà mặt bị vi phạm luật phải trả cho bên thứ ba là hậu quả trực tiếp của sự vi phạm luật này khiến ra…

– Một trong số bên trường hợp không triển khai hoặc không thực hiện đúng theo những pháp luật của đúng theo đồng sẽ yêu cầu chịu phân phát ….% quý giá của đúng theo đồng.

Điều 6: hiệu lực hiện hành Hợp đồng

6.1. Hòa hợp đồng có hiệu lực từ thời gian …………………………

6.2. Các trường hợp kết thúc hợp đồng:

– những bên thỏa thuận về việc hoàn thành hợp đồng;

– những bên có quyền solo phương ngừng hợp đồng khi một trong các bên không dứt các nhiệm vụ phải làm;

– Khi các bên thực hiện các bước trái nguyên tắc của pháp luật;

Điều 7: cam kết chung

– vào trường hợp các Bên gồm tranh chấp về ngôn từ của vừa lòng đồng thì các Bên cùng đàm luận giải quyết thông qua thương lượng. Vào thời hạn … ngày, tính từ lúc ngày một trong số Bên thông tin bằng văn bản cho bên đó mà tranh chấp đó không được yêu quý lượng giải quyết thì một trong số bên bao gồm quyền yêu ước Tòa án xử lý theo công cụ của luật pháp Việt Nam.

– thích hợp đồng này được lập thành … bản, bằng tiếng Việt có giá trị như nhau. Mặt thuê duy trì ….bản, bên thuê mướn giữ … bản.

Xem thêm: Nơi Bán Bình Đựng Nước Có Vòi 5L, Bình Đựng Nước Có Vòi Giá Siêu Tốt

– Trong quy trình thực hiện thích hợp đồng, nếu tạo ra những vụ việc cần thỏa thuận, những bên hoàn toàn có thể lập thêm phụ lục vừa lòng đồng.