Mẫu Hợp Đồng Chuyển Nhượng Phần Vốn Góp

     
*

...loại khủng hoảng rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp


*
Sơ thứ WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
chủng loại hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG

CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

Bên chuyển nhượng ủy quyền (Bên A):

Ông/ bà ...

Giấy CMND số ..., ngày cung cấp ... / ... / ..., nơi cung cấp ...

Thường trú: ...

Bên nhận chuyển nhượng (Bên B):

Ông/ bà ...

Giấy CMND số ..., ngày cấp cho ... / ... / ..., nơi cung cấp ...

Thường trú: ...

Hai bên chấp nhận thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp như sau:

Điều 1: Ông/ bà ... (Bên A) gồm góp vốn vào doanh nghiệp với xác suất giá trị phần góp vốn là ... đồng, chiếm phần ... % vốn điều lệ doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký sale số ..., bởi Phòng Đăng ký kinh doanh ... Cung cấp ngày ... / ... / ...

Điều 2: 2 bên cùng thỏa thuận giá chuyển nhượng phần góp ... đồng, chiếm phần ... % vốn điều lệ nói trên là ... đồng (Bằng chữ: ...). Việc giao nhận toàn cục số vốn bên trên do phía hai bên tự thực hiện tại thời khắc ký hòa hợp đồng trước sự việc chứng kiến của người đại diện theo quy định của công ty.

Xem thêm: Tuổi Xông Đất 2021 Cho Gia Chủ Tuổi Nhâm Thân Chọn Người Xông Đất 2021

Điều 3: 2 bên có nghĩa vụ tiến hành các vụ việc liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp để doanh nghiệp hoàn tất giấy tờ thủ tục đăng ký sale theo điều khoản của pháp luật. Mặt B có trọng trách kế thừa toàn cục các quyền và nghĩa vụ của mặt A với tứ cách là 1 trong những thành viên góp vốn của công ty, kể từ ngày hoàn tất việc ủy quyền vốn góp.

Điều 4: sau khi hoàn vớ việc chuyển nhượng ủy quyền vốn, hồ hết sự tranh chấp gây ra nếu có, 2 bên cùng nhau mến lượng xử lý theo cách thức tôn trọng quyền lợi của nhau. Vào trường phù hợp không xử lý được thì 1 trong những hai bên gồm quyền khởi kiện để yêu cầu tandtc có thẩm quyền giải quyết theo điều khoản của pháp luật hiện hành. Doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh không có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp tạo ra nếu có.

Điều 5: phía hai bên cùng khẳng định những thông tin về nhân thân, phần vốn chuyển nhượng đã ghi trên vừa lòng đồng là đúng sự thật. Phần vốn góp chuyển nhượng không tồn tại tranh chấp, không trở nên kê biên để đảm bảo thi hành án. Vấn đề giao phối kết hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc xay buộc. Bên B đã để ý kỹ, hiểu rõ về phần vốn góp nhận chuyển nhượng và sách vở pháp lý liên quan. Hai bên có trách nhiệm tiến hành đúng và không hề thiếu các nội dung thỏa thuận trong đúng theo đồng.

Điều 6: hai bên đã hiểu lại và đồng ý tất cả các lao lý ghi trong hợp đồng trước lúc ký thương hiệu vào hợp đồng. Đại diện pháp luật của chúng ta chỉ ký tên xác thực khi việc phía 2 bên đã hoàn chỉnh việc chuyển nhượng ủy quyền theo nội dung hợp đồng.

Điều 7: hòa hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký kết tên và được lập thành bốn bản có cực hiếm như nhau, được giao cho bên A giữ lại 01 bản, mặt B duy trì 01 bản, 01 bản lưu lại công ty, 01 bản nộp phòng Đăng ký kinh doanh.

Bên bán

(Đã thừa nhận đủ ... đồng)

Ký tên và ghi rõ bọn họ tên

 

 

 

...

Bên mua

Ký tên với ghi rõ bọn họ tên

 

 

 

 

...

Xem thêm: Top 6 Phần Mềm Điều Khiển Tivi Samsung Bằng Điện Thoại Android/ Ios

Xác nhận của thay mặt đại diện theo quy định của công ty

Ngày ... Tháng ... Năm ... Những bên sẽ hoàn vớ việc ủy quyền theo thích hợp đồng.