Mẫu Đơn Xin Hoãn Thi

     

Đơn xin hoãn thi học kỳ là mẫu đối chọi xin hoãn thi các môn trước khi sinh viên bước vào kỳ thi cuối kỳ, cơ mà vectordep.vn xin được reviews đến các bạn tham khảo, áp dụng linh hoạt trong nhiều trường hợp cụ thể với bạn dạng thân những bạn, khi nhưng mà vì những lý do bất ngờ xảy ra, ốm đau,..khiến các bạn không thể tham gia kỳ thi học kỳ được. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin hoãn thi


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HOÃN THI

Kính gửi:Ban công ty nhiệm KhoaBan làm chủ đào sinh sản Khoa

Tên tôi: ...............................................................................................................

Sinh ngày: ........................................., trên ..............................................................

Điện thoại liên lạc: ......................................................................................................

Là HSSV vẫn học năm thứ: ................, lớp: ...........................................................,

hệ ................................................................., diện (NSNN hay ngoại trừ NSNN) ................

ngành .........................................................., khóa đào tạo ..................................................,

Khoa: ................................................................................................................................

Mã số HSSV: ..............................................................................................................

Nay tôi làm solo này kính đề xuất Ban công ty nhiệm, Ban QLĐT Khoa .......................cho tôi được hoãn thi môn ................................................................................................

Lý do: ..........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tôi xin thực tâm cảm ơn./.

........., ngày ... Mon ... Năm 20......

Người làm đơn

(Ký tên)


2. Đơn xin hoãn thi số 2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc------------------------------

ĐƠN XIN HOÃN THI HỌC KỲ

Kính gửi:

- phòng Đào tạo Trường.........................................

Xem thêm: Uống Nước Gừng Giảm Cân Có Tốt Không, Dùng Nước Gừng Như Thế Nào Để Giảm Cân Hiệu Quả

- Ban nhà nhiệm khoa:…………………………...

- Giảng viên bộ môn:..........……………………

Em thương hiệu là:..............................................................Ngày sinh: ..................................

Lớp chăm ngành: ............................................... Mã số SV:...................................

Nay em viết đơn này xin bên trường đến em được hoãn thi học tập kỳ học phần: ………….

…………………………………, thuộc học tập kỳ … năm học: 20… - 20....

Lý do: ………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………..............................................

Giấy tờ dĩ nhiên (Nếu có):

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

(Có bằng chứng kèm theo)

Cụ thể học tập phần xin hoãn thi như sau:

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

NHÓM

HỌC PHẦN

ĐIỂM GIỮA KỲ

GIỜ/

NGÀY THI

Em xin hứa vẫn tuân theo mọi phương tiện chung ở trong phòng trường về việc xin hoãn thi cũng tương tự xin thi bổ sung khi bao gồm điều kiện.

............, ngày ........

Xem thêm: Bài Cúng Tiên Sư Mùng 9 Tháng Giêng Đầu Năm, Bài Cúng Tiên Sư Mùng 9 Tháng Giêng

tháng ....... năm 20…

Ý loài kiến của GVCN (Ký cùng ghi rõ bọn họ tên)

Ý kiến của giảng viên bộ môn(Ký và ghi rõ họ tên)

Người viết đơn|(Ký với ghi rõ họ tên)

Ý loài kiến của BCN khoa(Ký và ghi rõ bọn họ tên)

Ý kiến của chỉ huy Phòng Đào tạo(Ký với ghi rõ bọn họ tên)

Ghi chú:

- Sinh viên đề xuất tự theo dõi lịch thi của rất nhiều học phần đã xin hoãn thi, đăng ký thi bổ sung cập nhật kịp thời khi tất cả điều kiện. Nộp 1-1 xin thi bổ sung tại chống Đào tạo trước khi thi tối thiểu 1 tuần

- Sinh viên bắt buộc giữ 1-1 này, kèm theo những minh chứng cho lý do xin hoãn thi khi nộp đối chọi xin thi bổ sung