Mẫu báo cáo vật lý lớp 9 bài 3

     

Chú ý: Đây chỉ là bài xích mẫu tham khảo, khi làm bài các bạn cần rứa số đo mà mình đã đo để bao gồm một bài report thực hành đúng.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo vật lý lớp 9 bài 3


Mục lục nội dung

THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ

1. Trả lời câu hỏi

2. Kết quả đo


THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ

Họ và tên:.................................. Lớp:.................................

Xem thêm: Thuyết Minh Về Đồ Sơn Hải Phòng Lớp 8 Bài Thuyết Minh Về Đồ Sơn Hay Nhất

1. Trả lời câu hỏi

a) Công thức tính điện trở:

*

b) Muốn đo hiệu điện thế giữa nhị đầu một dây dẫn cần dùng vôn kế, mắc dụng cụ này tuy nhiên song với dây dẫn cần đo, chốt (+) của vôn kế được mắc với cực (+) của nguồn điện

c) Muốn đo cường độ cái điện chạy qua một dây dẫn cần dùng ampe kế, mắc dụng cụ này nối tiếp với dây dẫn cần đo, chốt (+) của ampe kế được mắc với cực (+) của nguồn điện.

Xem thêm: Văn Mẫu Tôi Thấy Mình Đã Khôn Lớn Văn Tự Sự, Bài Văn Mẫu Lớp 8: Tôi Thấy Mình Đã Khôn Lớn

2. Kết quả đo

Lần đo

Hiệu điện thế (V)

Cường độ cái điện (A)

Điện trở (Ω)

1

2

0,02

50

2

2

0,04

50

3

3

0,06

50

4

4

0,08

50

5

5

0,1

50

b) giá bán trị vừa phải của điện trở:

Giá trị mức độ vừa phải của điện trở:

*

Nhận xét về nguyên nhân gây ra sự khác biệt (nếu có) của những trị số điện trở vừa tính được vào mỗi lần đo: Nếu xảy ra sự khác nhau của các trị số điện trở vừa tính được vào mỗi lần đo, thì sự khác biệt có thể vì sai số trong những lúc thực hành, với sai số trong lúc đọc các giá trị đo được.