MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC

     
*
Mẫu report kết trái thử việc

Báo cáo kết quả thử việc là một trong những loại văn phiên bản tổng kết tất cả kết quả, thành tích thao tác làm việc và số đông kiến thức, khả năng mà nhân viên cấp dưới mới đã học hỏi và chia sẻ được từ những quá trình mà họ được triển khai trong quá trình thử việc.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo kết quả thử việc

Viết report kết quả thử câu hỏi là một vận động không thể thiếu thốn khi nhân viên cấp dưới mới kết thúc thời gian demo việc. Nó là trong số những căn cứ chủ yếu để người phụ trách giỏi Trưởng thành phần làm lời khuyên với Ban chỉ huy trong bài toán có liên tục tuyển dụng nhân viên đó nữa xuất xắc không?

Mẫu báo cáo kết trái thử việc

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC

 ( Hết thời hạn thử việc )

Họ và tên:…………………………………………….…

Thuộc phần tử : …………………………………………

Trình độ chăm môn:………………………………

……………………………………………………………………

Chức vụ:………………………………

Cấp bên trên trực tiếp:……………………

Ngày nhận việc :……./………/………………

Thời gian thử việc:…………/ tháng

Ngày hết hạn sử dung thử vấn đề và nộp bạn dạng kiểm điểm công tác:……/……/………

I. Nhiệm vụ được giao:

Nhiệm vụ chính:

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

Các trách nhiệm khác:

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

II. Tự nhận xét hiệu quả công tác, tu chăm sóc rèn luyện:

1- Tự review mức độ kết thúc các nhiệm vụ được giao: ( Xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu đuối và các đóng góp cá thể đối với bộ phận, công ty ).

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

2- Tự đánh giá về năng lực chuyên môn, năng lượng quản lý: (đối với các thành phần quản lý), kỷ năng thực hiên nhiệu vụ, phương pháp làm việc, tinh thần kết hợp công tác…

Mặt mạnh:

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

Mặt yếu:

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

3- Tự nhận xét về kỷ quy định lao động: (Thực hiện nội qui công ty, giờ đồng hồ giấc làm cho việc…), tính trung thực trong công tác làm việc (báo cáo đầy đủ trug thực, báo tin chính xác….), niềm tin và thể hiện thái độ phục vụ, năng lực giao tiếp

Mặt mạnh:

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

 

Mặt yếu:

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

 

4- Tự đánh giá về ý thức học tập: (đã học tập nâng cao trình độ về nghành nghề dịch vụ gì, góp ích đến công tác..)

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

III. Dìm xét góp ý mang đến Công ty:

1- khía cạnh nào các bạn thấy tốt:

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

2- với mặt nào chúng ta thấy còn không tốt:

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

IV.

Xem thêm: Máy Tính Trên Điện Thoại Samsung, Đồng Bộ Hóa Điện Thoại Của Bạn Với Máy Tính

 Những khuyến nghị và nguyện vọng cá thể ( nếu gồm ):

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

………………………, Ngày………..tháng …………,năm 20……

Người viết 

(Ký và ghi rõ chúng ta tên)

 

V. Ý kiến của cục phận:

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

 

HCM, ngày …..tháng……năm 20……

Trưởng bộ phận

(Ký và ghi rõ chúng ta tên)

 ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

HCM, ngày …..tháng……năm 20……

Trưởng phòng HCNS

(Ký & ghi rõ bọn họ tên)

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

HCM, ngày …..tháng……năm 20……

Ban Giám đốc

(Ký & ghi rõ họ tên)

 

Trên đấy là nội dung mẫu báo cáo kết trái thử việc chuẩn nhất cơ mà những chuyên gia hành chính nhân sự của vectordep.vn đã xây dựng. Các chúng ta có thể tham khảo với nghiên cứu, áp dụng vào công việc.

Xem thêm: Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật Sơ Cấp: Bài 26, Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật Minna

Bạn đọc hoàn toàn có thể tham khảo những khóa học liên quan đến nghành nghề dịch vụ Hành thiết yếu nhân sự tại trung trọng tâm để rõ hơn về những vấn đề nhân sự vào doanh nghiệp. Hy vọng nội dung bài viết hữu ích với bạn đọc.