MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 2 THEO THÔNG TƯ 22

     

Hình tam giác ABC có độ dài những cạnh theo lần lượt là: AB = 12cm; BC = 23cm với AC = 25cm.

Bạn đang xem: Ma trận đề kiểm tra môn toán lớp 2 theo thông tư 22

Chu vi hình tam giác kia là: …………………………………..

Câu 9. (1 điểm) (M3)

Tìm x:

a) x×4 = 28b) 45 : x = 9

Câu 10. (1 điểm) (M4)

Bạn Mai gồm quyển vở 48 trang, Mai vẫn viết hết 2 chục trang. Hỏi quyển vở còn sót lại bao nhiêu trang chưa viết?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

PHẦN II: HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM

Mỗi câu vấn đáp đúng được 1 điểm:


*

Câu 6. (1 điểm): Điền đúng một trong những phần được 0,25 điểm

Đáp án: a – Đ ; b – S ; c – S ; d – Đ

Câu 7. (1 điểm):

Điền đúng sản phẩm tự những số được một điểm (điền đúng từng số được 0,25 điểm).

Đáp án: đồ vật tự các số cần điền là: 45 ; 28 ; 36 ; 9

Câu 8. (1 điểm):

Đáp án: Chu hình tam giác đó là: 60 cm

Câu 9:(1 điểm)

Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

Đáp án:

a) x × 4

x

x

= 28

= 28 : 4

= 7

b) 45 : x

x

x

= 9

= 45 : 9

= 5

Câu 10:(1 điểm)

Bài giải:

Đổi: 2 chục = 20

Quyển vở còn sót lại số trang không viết là:

48 – trăng tròn = 28 (trang)

Đáp số: 28 trang

(0,1 điểm)

(0,2 điểm)

(0,5 điểm)

(0,2 điểm)

(Ghi chú: Điểm phổ biến của toàn bài làm tròn 0.5 thành 1. Ví dụ: 6.25 = 6; 6.5 = 7)

Related


Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Tuyển chọn Đề thi học kì 2 Toán lớp hai năm 2022 theo Thông tư 22 có ma trận (15 đề) chọn lọc được các Giáo viên những năm kinh nghiệm biên soạn cùng sưu khoảng từ đề thi Toán lớp 2 của các trường đái học. Mong muốn bộ đề thi này sẽ giúp đỡ học sinh ôn tập cùng đạt hiệu quả cao trong số bài thi học kì 2 môn Toán 2.

Tải xuống

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 2

Tên những nội dung, nhà đề, mạch loài kiến thức

Số câu

Câu số

Số điểm

Mức độ thừa nhận thức

Tổng cộng

Mức1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1.Số học và phép tính

Nhận biết quý hiếm theo vị trí của những chữ số vào một số. So sánh những số có cha chữ số.Cộng trừ, nhân, phân tách trong bảng. Cộng trừ tất cả nhớ trong phạm vi 100. Cộng trừ không nhớ những số có cha chữ số. Số tức thì trước số lau láu sau.

Số câu

2

3

1

5

1

Câu số

1,2

3,4,5

7

Số điểm

2

3

1

5

1

2. Đại lượng với đo đại lượng.

Xem đồng hồ

Số câu

1

1

Câu số

6

Số điểm

1

1

3. Yếu tố hình học

- Vẽ hình tứ giác , tính chu vi hình tứ giác, hình tam giác.

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

1

1

4. Giải toán có lời văn

- Giải toán bao gồm lời văn bởi một phép cộng có liên quan đến các đơn vị đo đang học).

Số câu

1

1

2

Câu số

9

10

Số điểm

1,5

0,5

2

Tổng

Số câu

2

3

1

1


2

1

6

4

Số điểm

2

3

1

1

2,5

0,5

6

4

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi học kì 2 theo Thông tư 22

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1.Số “Năm trăm linh bốn“ được viết là:

A. 504 B. 514 C. 524

Câu 2. Số tức thì sau của 999 là:

A. 998 B. 1000 C. 100

Câu 3.Cho những số: 672 ; 805 ; 599 ; 689 theo sản phẩm tự từ to đến bé bỏng là:

A.805; 689; 599; 672

B. 805; 599; 689; 672

C. 805; 689; 672; 599

Câu 4.Tích của nhị số 8 với 5 là:

A. 40 B. 30 C. 31

Câu 5. 1m = … mm. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm ( … ) là:

A. 504 B. 514 C. 524

Câu 6. Đồng hồ chỉ mấy giờ?


A. 9 giờ 6 phút B. 9 giờ rưỡi C. 10 tiếng rưỡi

Câu 7. Chu vi hình tam giác tất cả độ dài của các cạnh 5dm, 15dm, 20dm là:

A. 20dm B. 30dm C. 40dm

Câu 8. Có 20 cái bánh xếp phần đông vào 4 hộp, mỗi vỏ hộp xếp được bao nhiêu cái bánh ?

A. 24 cái B. 5 cái C. 6 cái.

Phần 2. Tự luận

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

52 + 48 90 – 54 451 + 238 908 – 504

Câu 2. Tìm x:

a) tra cứu x: x : 4 = 5

b) Tính: 35 + 58

Câu 3. Hồ nước đầu tiên chứa 865lít nước. Hồ vật dụng hai chứa ít hơn hồ trước tiên 300 lít nước. Hỏi hồ lắp thêm hai chứa từng nào lít nước?

Câu 4. Mang đến hình vẽ:


Hình vẽ trên có:

… hình tam giác.

… hình tứ giác.


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi học tập kì 2 theo Thông tứ 22

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 2)

Câu 1. Công dụng của phép tính 245 – 59 = ?

A.304 B. 186 C. 168 D. 286

Câu 2.1 m 4cm = ... Cm? Số thích hợp cần điền vào địa điểm trống là:

A. 140 centimet B. 104 centimet C. 1004 centimet D.14 cm

Câu 3.Tích của những số có 1 chữ số là:

A. 0 B. 1 C. 9 D. 10

Câu 4.Độ dài con đường gấp khúc sau là:


A. 16 centimet B. đôi mươi cm C. 15 centimet D. 12 cm

Câu 5. 30 + 50 ...20 + 60. Dấu phải điền vào ô trống là:

A. C. = D. Không có dấu nào

Câu 6.Chu vi hình tứ giác có các cạnh AB = BC = AD = 14cm, CD = 2dm là:

A. 16cm B. 20cm C. 42cm D. 62cm

Câu 7.Đặt tính rồi tính:

a) 465 + 213 b) 57 – 29 c) 46 + 48 d) 234 + 296.

Câu 8.Tính:

5 x 0 = ... 32 : 4 = ... 21 : 3 = ...

45 : 5= ... 5 x 8 = ... 4 x 6 = ...

Câu 9. Tính:

a)10 kg + 36 kg – 21 kilogam = ...................... B) 18 centimet : 2 centimet + 45 centimet = ………. = ....................... = ………..

Câu 10.Viết tiếp vào nơi chấm mang lại thích hợp:

Lớp 2A có 21 học sinh nữ. Số học viên nữ nhiều hơn thế số học viên nam là 6 em. Hỏi lớp 2A gồm bao nhiêu học sinh nam?

Trả lời: Lớp 2A bao gồm số học viên nam là: ........................................................

Xem thêm: Cách Đổi Màu Chữ Trong Word 2003, Cách Viết Chữ Chuyển Màu Trong Word 2013

Câu 11. Cho hình vẽ:


Hình bên tất cả … hình tứ giác.

Hình bên tất cả … hình tam giác.

Câu 12. Một bác bỏ thợ may cần sử dụng 16 m vải để may 4 bộ áo xống giống nhau. Hỏi để may một cỗ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải?

Câu 13.Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất với số chẵn lớn số 1 có một chữ số

Phòng giáo dục và Đào chế tác .....

Đề thi học kì 2 theo Thông bốn 22

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Phần 1. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1.

a) Số bé nhất trong các số sau là:

A. 485 B. 854 C. 584

b) Số mập nhất trong các số sau là:

A. 120 B. 201 C. 12

Câu 2. A) Điền dấu (>, B.

*

*

*

*

*

A. 500; 279; 730; 158

B. 730; 500; 297; 158

C. 158; 297; 500; 730

D. 500; 730; 158; 297

Câu 3.1km = … m? Số phù hợp cần điền vào nơi trống là:

A. 10 B. 100 C. Trăng tròn D. 1000

Câu 4. Số lớn nhất có cha chữ số không giống nhau là:

A. 987 B. 999 C. 998 D. 967

Câu 5.Số bao gồm 2 trăm, 0 chục, 5 đơn vị được viết là:

A. 25 B. 205 C. 2005 D. 250

Câu 6.Số 265 phát âm là:

A. Hai trăm sáu lăm C. Nhị trăm sáu mươi lăm

B. Hai trăm sáu mươi năm D. Hai trăm sáu năm

Câu 7. Cô giáo chia phần đa 24 tờ báo mang đến 4 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy tờ báo?

A. 4 tờ B. 5 tờ C. 6 tờ D. 7 tờ

Câu 8. Mang đến hìnhtứ giác MNPQ có các cạnh lần lượt là 5dm , 3dm, 7dm , 4dm. Hỏi chu vi hình tứ giác MNPQ bằng bao nhiêu?

A. 19cm B. 12dm C. 19dm D. 8dm

Câu 9. Tác dụng đúng của phép tính: 437 + 152 là:

A.598

B.658

C.589

D.579

Câu 10.Kết quả đúng của dãy phép tính 40 : 4 x 5 là:

Câu 11.Mỗi con ngựa chiến có 4 loại chân. Hỏi 7 con con ngữa có toàn bộ bao nhiêu loại chân?

A.8 chiếc chân

B.28 dòng chân

C.24 chiếc chân

D.30 chiếc chân

Câu 12. Tìm kiếm a biết a : 5 = 8.Giá trị của a là:

Câu 13. Khoanh vào vần âm dưới hình được tô màu
số ô vuông.


Câu 14. Một hình tam giác có các cạnh đều đều nhau và bằng 5 cm. Chu vi hình tam giác là:

A.20 cm

B.25cm

C.5 cm

D.15cm

Câu 15. Trong mẫu vẽ bên gồm mấy hình tam giác?


A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 16. Máy 3 tuần này là ngày 5 mon 4, đồ vật 3 tuần sau là ngày mấy ?

A.12 B.9 C.11 D. 8

Câu 17. Mang đến hình vẽ:


Đồng hồ mặt chỉ mấy giờ?

A. 10 tiếng 10 phút B. 1 giờ 50 phút

C. 2 tiếng đồng hồ 50 phút D. 10 tiếng 5 phút

Câu 18. Quãng con đường AB lâu năm 167km. Quãng đường CD ngắn lại hơn quãng đường AB 15km. Hỏi quãng đường CD dài bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 152km B. 148km C. 155km D. 272km

Câu 19. Tổng của số nhỏ bé nhất bao gồm 3 chữ số với số lớn số 1 có 2 chữ số khác nhau là :

A. 100 B.999 C.198 D. 199

Câu 20:

Tìm một số biết khi rước số kia nhân với 5 thì bằng 18 cộng 2. Số đó là:

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi học kì 2 theo Thông tư 22

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 9)

Phần 1. Trắc nghiệm

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc viết vào chỗ chấm mang đến thích hợp.

Câu 1.Số tròn chục ngay tắp lự trước của 99 là:

A. 98 B. 100 C. 90 D. 80

Câu 2.Tuần này công ty nhật là ngày 22 tháng 12.Chủ nhật tuần tới là ngày nào? .

A. Ngày 14 tháng 12 B. Ngày 15 tháng 12

C. Ngày29th áng 12 D. Ngày28tháng 12

Câu 3.1 ngày bao gồm ...giờ. Số nên điền vào chỗ chấm là:

A. 12 B. 24 C. 14 D. 15

Câu 4.

a. Công dụng của phép tính 77kg - 68kg là:

A. 9 B.18kg C. 9 kg D. 8kg

b.Hiệu của 51 và 12 là:

A.49 B.63 C. 39 D. 29

Câu 5. Cho hình vẽ:


a)Hìnhtrêncó số hình tứ giác là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

b)Số hình tam giác vào hình bên trên là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 6.Đặt tính rồi tính:

38 + 27 100 – 49 71 – 54 55 + 38

Câu 7.Tính:

74 – 38 + 27 = ............................ 35 + 15–40 =..............................

Câu 8.Tìm x:

a)72 – x = 45 b)x – 35 = 26 + 19

Câu 9.Bao ngô cân nặng 5 chục ki-lô-gam. Bao thóc nặng rộng bao ngô 5kg. Hỏi bao thóc khối lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 10.Trong một phép tính trừ bao gồm số bị trừ ngay số trừ và bởi 16 thì từ bây giờ hiệu bằng mấy?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi học kì 2 theo Thông tư 22

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 10)

Phần 1. Trắc nghiệm

Khoanh vào vần âm đặt trước công dụng đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1. Số bao gồm 2 trăm, 0 chục, 5 đơn vị chức năng được viết là:

A. 25 B. 205 C. 2005 D. 250

Câu 2.Số ? 2m = … cm

A. đôi mươi B. 2000 C. 200 D. 100

Câu 3. Mỗi bình hoa gồm 5 bông hoa. Hỏi 5 bình như vậy có bao nhiêu bông hoa?

A. 20 bông B. 25 bông C. 10 bông D. 6 bông

Câu 4. Số lớn nhất có tía chữ số là:

A. 999 B. 900 C. 990 D. 100

Câu 5. Công dụng của phép tính : trăng tròn + 4 x 7 =

A. 16 B. 26 C. 48 D. 30

Câu 6. Số 265 phát âm là:

A. Nhị trăm sáu lăm C. Nhị trăm sáu mươi lăm

B. Nhị trăm sáu mươi năm D. Nhì trăm sáu năm

Câu 7. Cho hình vẽ:


Hình vẽ trên tất cả mấy hình tam giác?

A. 7 B. 6 C. 9 D. 8

Câu 8.Hình tứgiác có độ dài các cạnh theo thứ tự là8cm;4cm;5cm; 6cmthì có chu vi là:

A.13cm B. 23cm C. 15cm D.22cm

Phần 2. Trường đoản cú luận

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

46 + 38 82 – 46 235 + 523 648 – 205

Câu 2. Kiếm tìm x:

a) 87 – X = 33 b) X x 4 = 43 - 19

Câu 3. Bà bầu mua 40 kilogam gạo, mẹ chia phần lớn vào 5 túi. Hỏi từng túi đựng bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Câu 4. Tìm kiếm 2 số tất cả tổng với hiệu đều bằng 95.

....................................

....................................

....................................

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Hỏi bài xích tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 tất cả đáp án
Đã có tiện ích VietJack trên điện thoại, giải bài xích tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài xích giảng....miễn phí. Cài ngay ứng dụng trên game android và iOS.Nhóm học tập facebook miễn mức giá cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi shop chúng tôi miễn mức giá trên mạng xã hội facebook cùng youtube:

Bộ đề thi năm học tập 2021 - 2022 những lớp những môn học được Giáo viên các năm kinh nghiệm tổng hòa hợp và biên soạn theo Thông tư tiên tiến nhất của Bộ giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của những trường trên cả nước.

Xem thêm: Kangaroo Máy Lọc Nước Hàng Đầu Việt Nam " ⋆ Kangaroo Group

Nếu thấy hay, hãy động viên và share nhé! Các phản hồi không tương xứng với nội quy bình luận trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.