LAST NIGHT LÀ THÌ GÌ

     

Đây là những gì mình lưu giữ được với ghi chú ra . Trường hợp mọi tín đồ đọc thấy thiếu với sai ở nơi nào đó thì reply giùm mình nhé, nếu phải chăng mình sẽ sửa lại ( chắc chắn là là thiếu, tại đây mình chỉ ghi ra những kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản và thường được sử dụng nhất ). Các bạn xem đó là một bài chia sẻ, mỗi người chia sẻ một không nhiều chứ chưa hẳn là sách tuyệt giáo trình đâu nhé. Mặc dù nếu thấy đúng các bạn có thể áp dụng để gia công bài tập kia

*

Đây là tin tức quảng cáo của vectordep.vn

Đăng ký nhận support về khóa đào tạo 48 tiếng luyện thi ĐẠT TOEIC 450+ tại

*
https://goo.gl/U9oiP9
*

Đăng ký kết nhận tư vấn về khóa huấn luyện tiếng Anh tiếp xúc dành cho những người đi làm tại

*
https://goo.gl/el1rMr
*

Hết quảng cáo

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (Simple Present):

CÔNG THỨC

a) Với cồn từ tobe(+) S+ AM/IS/ARE + O(-) S + AM/IS/ARE + NOT + O(?) AM/IS/ARE + S + O

b) Với đụng từ thường(+) S + Vs/es + O(-) S+ DO/DOES + NOT + V +O(?) DO/DOES + S + V+ O

Từ dìm biết: always, every, usually, often, generally, frequently.

Bạn đang xem: Last night là thì gì

Cách dùng:

+ Thì hiện tại đơn biểu đạt một chân lý , một sự thật hiển nhiên.Ex:The sun rises in the East.Tom comes from England.

+ Thì bây giờ đơn mô tả 1 kiến thức , một hành vi xảy ra liên tiếp ở hiện nay tại.Ex:Mary often goes to school by bicycle.I get up early every morning.

+ Thì lúc này đơn miêu tả năng lực của con fan :Ex : He plays badminton very well

Lưu ý : ta thêm “es” sau những động từ bỏ tận cùng là : O, S, X, CH, SH.

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (Present Continuous):

Công Thức :

(+) S + be (am/ is/ are) + V_ing + O(-) S+ BE + NOT + V_ing + O(?) BE + S+ V_ing + O

Từ dìm biết: now, right now, at present, at the moment,…

Cách dùng:

+ Thì hiện tại tiếp biểu đạt một hành vi đang ra mắt và kéo dãn dài một thời gian ở hiện tại tại.Ex: The children are playing football now.

+ Thì hiện nay tại tiếp diễn cũng thường tiếp theo sau câu đề nghị, mệnh lệnh.Ex:Look! the child is crying.Be quiet! The baby is sleeping in the next room.

+ Thì hiện tại tiếp diễn còn biểu đạt 1 hành vi xảy ra lặp đi lặp lại dùng cùng với phó tự ALWAYS :Ex : He is always borrowing our books và then he doesn’t remember -

+ Thì hiện tại tiếp nối còn được sử dụng để mô tả một hành vi sắp xẩy ra ( sống tương lai gần)Ex: He is coming tomrow

Lưu ý : Không sử dụng thì này với những động từ chỉ dìm thức đưa ra giác như : to be, see, hear, understand, know, like , want , glance, feel, think, smell, love. Hate, realize, seem, remmber, forget,…Ex:I am tired now.She wants khổng lồ go for a walk at the moment.Do you understand your lesson?

3. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (Simple Past):

Công Thức

a) Với rượu cồn từ tobe

(+) S + WAS/WERE + O(-) S+ WAS/ WERE + NOT + O(?) WAS/WERE + S+ O ?

b) Với đụng từ thường

(+) S + V_ed + O(-) S + DID+ NOT + V + O(?) DID + S+ V+ O ?

Từ thừa nhận biết: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night.

Cách dùng: Thì quá khứ đơn miêu tả hành hễ đã xẩy ra và dứt trong quá khứ với thời gian xác định.Ex:I stayed at home last nightDid you have a party last week?

4. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN (Past Continuous):

Công Thức :

(+) S + was/were + V_ing + O(-) S + was/were + NOT+ V_ing + O(?) was/were + S+ V_ing + O ?

Từ nhận biết: While, at that very moment, at 10:00 last night, & this morning (afternoon)…

Cách dùng:

+ họ dùng thì vượt khứ tiếp nối khi ao ước nhấn mạnh cốt truyện hay quá trình của sự đồ vật hay sự việc hoăc thời hạn sự trang bị hay vụ việc đó ra mắt (Nếu bọn họ chỉ muốn nói đến một sự việc nào đó trong thừa khứ thì chúng ta cũng có thể sử dụng thì thừa khứ đơn).Ex: While I was driving home, Peter was trying desperately to tương tác me.

+Chúng ta sử dụng thì thừa khứ tiếp tục để miêu tả 1 hành động đang diễn ra trong quá khứ thì có hành động khác xen vào.Ex: I was walking in the street when I suddenly fell over.

5. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH (Present Perfect):

Công Thức

(+) S + have/ has + Past participle + O(-) S + have/ has + NOT+ Past participle + O(?) have/ has +S+ Past participle + O

Từ dìm biết: already, not…yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before…

Cách dùng:

Thì hiện tại hoàn thành diễn tả hành động đã xảy ra hoặc chưa khi nào xảy ra ở 1 thời gian không xác minh trong vượt khứ.Ex: I have been to lớn London

+Thì hiện nay tại xong cũng diễn tả sự lập đi lập lại của 1 hành động trong vượt khứ.Ex: We’ve been to Singapore a lot over the last few years.

*** + Thì hiện tại tại hoàn thành cũng được sử dụng với i since cùng for.***

Since + thời gian bước đầu (1995, I was young, this morning etc.) Khi fan nói cần sử dụng since, bạn nghe buộc phải tính thời gian là bao lâu.For + khoảng thời gian (từ ban đầu tới bây giờ) Khi bạn nói dùng for, bạn nói bắt buộc tính thời hạn là bao lâu.Ex: I have been a teacher for more than ten years.

Xem thêm: Tiếng Bước Chân Hiệu Ứng Âm Thanh Tiếng Bước Chân Người Đi, Tiếng Bước Chân Như Thế Nào

Chúng ta sử dụng thì hiện nay tại xong khi nói đến trải nghiệm hay khiếp nghiệm. Bọn họ thường cần sử dụng ‘ever’ cùng ‘never’ khi nói đến kinh nghiệm.Ex: Have you ever been to Argentina?

6. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (Present Perfect Continuous):

Công Thức

(+) S + have/ has + been + V_ing + O(-) S + have/ has + been + NOT + V_ing + O(?) have/ has +S + been + V_ing + O

Từ thừa nhận biết: all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far.

Cách dùng:

+ Thì hiện tại chấm dứt tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời hạn của 1 hành động đã xẩy ra trong thừa khứ và liên tiếp tới hiện tại (có thể cho tới tương lai).Ex: We’ve been working really hard for a couple of months.

+ chúng ta sử dụng thì này nhằm nói về việc việc đã chấm dứt nhưng bọn họ vẫn còn thấy ảnh hưởng hay dấu vết về nó.Ex: Oh, the kitchen is a mess. Who has been cooking?

+ Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn cũng hoàn toàn có thể được thực hiện để nói đến các sự việc xẩy ra ở vượt khứ và vẫn chưa ngừng ở hiện nay tại.Ex: I’ve been learning Spanish for 20 years & I still don’t know very much.

7. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (Past Perfect):

Công Thức

(+) S + had + Past Participle + O(-) S + had + NOT+ Past Participle + O(?) had + S+ Past Participle + O

Từ nhận biết: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for…

Cách dùng:

+ diễn đạt một hành vi xảy ra trước một hành vi khác trong quá khứ.Ex: The police camewhen the robber had gone away.

2. Dùng để làm mô tả hành vi trước 1 thời gian khẳng định trong quá khứ.Ex: I had finished my homework before 10 o’clock last night.

8. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (Pas Perfect Continuous):

Công Thức

(+) S + had + been + V_ing + O(-) S + had + been + NOT+ V_ing + O(?) had + been + S + V_ing + O

Từ nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after.

Cách dùng:

+ mô tả một hành vi xảy ra trước một hành vi khác trong thừa khứ (nhấn mạnh mẽ tính tiếp diễn)Ex: I had been thinking about that before you mentioned it

+. Diễn đạt một hành vi kéo dài liên tục đến một hành động khác trong thừa khứEx: We had been making chicken soup, so the kitchen was still hot & steamy when she came in

9. THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (Simple Future):

Công Thức

(+) S + shall/will + V(infinitive) + O(-) S + shall/will + NOT+ V(infinitive) + O(?) shall/will + S + V(infinitive) + O?

Cách dùng:

+ biểu đạt một quyết định ngay tại thời điểm nói (On-the-spot decision)Ex:

Hold on. I‘ll geta pen.We will seewhat we can bởi vì to help you.

+ biểu đạt lời dự đoán không tồn tại căn cứEx:

People won’t goto dòng jupiter before the 22nd century.Who do you think will getthe job?

+ biểu đạt những sự việc chắc chắn rằng sẽ xảy ra trong tương lai.Ex: The sun will rise over there tomorrow morning.

Từ dấn biết: tomorrow, next + time, in the future, in future, from now on…

DẠNG ĐẶC BIỆT: be going lớn ( tương lai ngay gần )

Cấu trúc:

(+) S + is/am/are + going to + V(-) S + is/am/ are not + going to lớn + V(?)Is/Am/ Are + S + going to lớn + V

Cách dùng:

+ miêu tả một kế hoạch, ý định (intention, plan)Ex:

I have won $1,000. I am going lớn buya new TV.When are you going to goon holiday?

+ diễn đạt một lời dự đoán phụ thuộc hoăc không cần phụ thuộc vào bằng chứng ở hiện tại tạiEx:

The sky is very black. It is going to snow.My quái vật isn’t going lớn be very happy!

Từ dấn biết: tomorrow; the day after tomorrow; next; in+ thời hạn ở tương lai…

10. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (Future Continuous):

Công thức

(+) S + shall/will + be + V_ing+ O(-) S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O(?) shall/will +S+ be + V_ing+ O

Từ dấn biết: in the future, next year, next week, next time, & soon…

Cách dùng:

+ Thì tương lai tiếp diễn miêu tả hành rượu cồn sẽ đang xẩy ra ở 1 thời điểm nào đó trong tương lai.Ex:

I will be sending in my application tomorrowNext week at this time, you will be lyingon the beach

+ mô tả một dự định đã được sắp xếp trong tương laiEx: Ann will be helping us lớn hold the tiệc ngọt (ngủ ý đã sắp xếp)

+ miêu tả một hành vi không dự tính trước những xẩy ra như một thông lệ.Ex: I will be seeing Mary tomorrow at school

+ mô tả một hành vi sẽ xẩy ra và kéo dài trong một khoảng thời gian nào kia ở tương lai.Ex: I shall be swimming all day long tomorrow

11. THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH (Future Perfect):

Công thức

(+) S + shall/will + have + Past Participle(-) S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O(?) shall/will + NOT+ be + V_ing+ O

Dấu hiệu nhấn biết: những cụm tự chỉ thời hạn đi kèm:– By + mốc thời gian (by the over of, by tomorrow)

By thenBy the time+ mốc thời gian…

Cách dùng: Thì tương lai hoàn thành diễn đạt 1 hành vi trong tương lai sẽ chấm dứt trước hoặc tại một thời điểm vào tương lai.Ex:

She will have finishedwriting the report before 8 o’clockThey will have completed the building by the over of this year

12.THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (Future Perfect Continuous):

Công Thức

(+) S + shall/will + have been + V_ing + O(-) S + shall/will + NOT+ have been + V_ing + O(?) shall/will + S+ have been + V_ing + O

Cách dùng:

_ Kết hợp với mệnh đề thời hạn ( by the time + thì hiện tại đơn, … )Ex: James will have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for Asia.

_Thì tương lai chấm dứt tiếp diễn diễn tả một hành vi xảy ra kéo dài cho tới một thời gian nào đó về sau và nhấn mạnh vấn đề tính liên tục.

Xem thêm: Làm Sao Để Kiên Trì - Mình Đã Rèn Luyện Tính Kiên Trì

Ex: We’ll have been studying for an hour when he comes.