HƯỚNG DẪN CÀI MYSQL SERVER

     

Trong khuyên bảo này, bạn sẽ tìm hiểu từng bước cách cài đặt MySQL trên nền tảng Windows, Linux với macOS.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài mysql server

Sau phần phía dẫn, bạn sẽ có một sever MySQL và những công ráng của nó được tùy chỉnh thiết lập và chạy xe trên hệ thống của công ty để học cùng thực hành.

Cài để MySQL bên trên Windows

Tải xuống MySQL Installer

Nếu bạn có nhu cầu cài đặt MySQL trên môi trường xung quanh Windows, sử dụng trình thiết lập MySQL là cách dễ dàng nhất. Trình thiết lập MySQL cung cấp cho chính mình một trình giải đáp dễ sử dụng giúp bạn thiết đặt MySQL với những thành phần sau:

Máy chủ MySQL.Tất cả các kết nối có sẵn.MySQL Workbench với các quy mô dữ liệu mẫu.MySQL Notifier.Công vậy cho Excel cùng Microsoft Visual Studio.Cơ sở dữ liệu mẫu MySQL.Tài liệu MySQL.

Để download xuống trình thiết đặt MySQL, hãy truy cập liên kết sau. Có hai tệp trình mua đặt:

Nếu chúng ta đang liên kết internet vào khi setup MySQL, chúng ta cũng có thể chọn phiên bản cài đặt trực đường mysql-installer-web-community-.exe.Trong trường hợp bạn muốn cài đặt MySQL nước ngoài tuyến, chúng ta cũng có thể tải xuống tập tin mysql-installer-community-.exe .

Cài đặt MySQL thông qua MySQL Installer

Để thiết lập MySQL bởi trình thiết lập MySQL, hãy nhấp đúp vào tập tin MySQL Installer và làm theo các bước bên dưới:

*

Cài để MySQL cách 1: Windows thông số kỹ thuật MySQL Installer

*

Cài đặt MySQL bước 2 - screen chào mừng: màn hình chào mừng cung ứng một số tùy chọn. Lựa chọn tùy lựa chọn đầu tiên: Install MySQL Products

*

Cài để MySQL cách 3 - cài đặt xuống các thành phầm MySQL new nhất: MySQL Installer kiểm tra và cài xuống các sản phẩm MySQL bắt đầu nhất bao hàm máy công ty MySQL, MySQL Workbench, v.v.

*

Cài đặt MySQL bước 4: Nhấp vào nút Next nhằm tiếp tục

*

Cài đặt MySQL cách 5 - lựa chọn kiểu thiết lập: có một số kiểu thiết lập. Chọn tùy chọn Full để thiết đặt tất cả các sản phẩm và nhân tài của MySQL.

*

Cài đặt MySQL bước 6 - đánh giá yêu cầu

*

Cài đặt MySQL bước 7.1 - quy trình cài đặt: MySQL Installer cài xuống toàn bộ các sản phẩm đã chọn. Vẫn mất một lúc, tùy trực thuộc vào sản phẩm bạn đã lựa chọn và vận tốc kết nối internet của bạn.

*

Cài để MySQL cách 7.2 - tiến trình cài đặt: Đang tải các thành phầm MySQL xuống.

*

Cài đặt MySQL bước 7.3 - quá trình cài đặt: trả tất quá trình tải xuống. Nhấp vào nút Next nhằm tiếp tục…

*

Cài để MySQL bước 8.1 - Tổng quan tiền về cấu hình. Nhấp vào nút Next để thông số kỹ thuật Máy công ty cơ sở dữ liệu MySQL

*

Cài đặt MySQL bước 8.2 - cấu hình máy nhà MySQL: lựa chọn loại thông số kỹ thuật và cổng MySQL (theo khoác định là 3006) cùng nhấp vào nút Next để tiếp tục.

*

Cài đặt MySQL bước 8.3 - thông số kỹ thuật máy chủ MySQL: lựa chọn mật khẩu cho tài khoản root.

Lưu ý: download xuống mật khẩu và giữ nó an ninh nếu bạn đang thiết lập máy công ty cơ sở tài liệu MySQL trên sever production.

Nếu bạn muốn thêm một người dùng MySQL, bạn cũng có thể thực hiện tại ở cách này.

*

Cài để MySQL bước 8.4 - thông số kỹ thuật máy chủ MySQL: Chọn chi tiết dịch vụ Windows bao gồm Tên thương mại dịch vụ Windows và các loại tài khoản, sau đó nhấp vào nút Next để tiếp tục.

*

Cài đặt MySQL bước 8.5 - thông số kỹ thuật máy nhà MySQL - Đang tiến hành: Trình cài đặt MySQL đang thông số kỹ thuật máy công ty cơ sở tài liệu MySQL. Chờ cho đến khi nó được trả tất với nhấp vào nút Next để tiếp tục.

*

Cài để MySQL cách 8.6 - cấu hình máy nhà MySQL trả tất. Nhấp vào nút Next để tiếp tục.

*

Cài để MySQL cách 8.7 - Tổng quan tiền về cấu hình: MySQL Installer thiết lập cơ sở dữ liệu mẫu và mô hình mẫu.

*

Cài để MySQL bước 9 - thiết đặt hoàn tất: Nhấp vào nút Finish nhằm đóng trình hướng dẫn setup và khởi chạy MySQL Workbench.

Cài để MySQL bên trên CentOS 7

Để setup MySQL 8 bên trên CentOS 7, các bạn làm theo công việc sau:

Bước 1. Tùy chỉnh thiết lập kho lưu trữ Yum

Thực thi lệnh sau để nhảy kho tàng trữ MySQL yum trên CentOS:

rpm -Uvh https://repo.mysql.com/mysql80-community-release-el7-3.noarch.rpm

Bước 2. Thiết đặt MySQL 8 Community Server

Vì kho tàng trữ MySQL yum có nhiều cấu hình kho lưu trữ cho nhiều phiên phiên bản MySQL, bạn cần phải tắt toàn bộ các kho tàng trữ trong tập tin MySQL repository:

sed -i "s/enabled=1/enabled=0/" /etc/yum.repos.d/mysql-community.repoVà triển khai lệnh sau để thiết đặt MySQL 8:

yum --enablerepo=mysql80-community install mysql-community-server

Bước 3. Khởi động dịch vụ thương mại MySQL

Sử dụng lệnh này để bước đầu dịch vụ mysql:

service mysqld start

Bước 4. Hiển thị mật khẩu khoác định cho những người dùng root

Khi bạn setup MySQL 8.0, tài khoản người tiêu dùng root được cấp một mật khẩu nhất thời thời. Để hiển thị mật khẩu của tài khoản người dùng root, bạn thực hiện lệnh sau:

grep "A temporary password" /var/log/mysqld.logĐây là kết quả:

A temporary password is generated for root
localhost: hjkygMukj5+t783Lưu ý rằng mật khẩu trong thời điểm tạm thời của các bạn sẽ khác. Các bạn sẽ cần password này để biến đổi mật khẩu của tài khoản root.

Bước 5. Setup bảo mật MySQL

Thực thi lệnh mysql_secure_installation để bảo mật máy chủ MySQL:

mysql_secure_installationNó vẫn nhắc chúng ta nhập mật khẩu bây giờ của tài khoản gốc:

Enter password for user root:Nhập mật khẩu tạm thời ở trên với nhấn Enter. Thông báo sau đã hiển thị:

The existing password for the user account root has expired. Please phối a new password.New password:Re-enter new password:Bạn sẽ nên nhập mật khẩu new cho tài khoảnroot nhì lần. Nó sẽ nhắc nhở một trong những câu hỏi, chúng ta nên nhập yes (y):

Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : yDisallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : yRemove chạy thử database & access khổng lồ it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : yReload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y

Bước 6. Khởi động lại và kích hoạt thương mại dịch vụ MySQL

Sử dụng lệnh sau để khởi đụng lại dịch vụ thương mại mysql:

service mysqld restartChạy lệnh sau để tự động khởi động dịch vụ MySQL khi khởi rượu cồn hệ thống:

chkconfig mysqld on

Bước 7. Kết nối với MySQL

Sử dụng lệnh này để kết nối với sever MySQL:

mysql -u root -pNó đã nhắc các bạn nhập mật khẩu của người tiêu dùng root. Các bạn gõ mật khẩu và nhấn Enter:

Nó đang hiển thị lệnh mysql:

mysql>Sử dụng lệnh SHOW DATABASES nhằm hiển thị tất cả cơ sở dữ liệu trong sever hiện tại:

mysql> show databases;Đây là kết quả:

+--------------------+| Database |+--------------------+| information_schema || mysql || performance_schema || sys |+--------------------+4 rows in mix (0.05 sec)

Cài đặt MySQL trên Ubuntu

Bước 1. Cập nhật package

Thực thi lệnh sau để cập nhật package cục bộ với những biến đổi mới tốt nhất được thực hiện trong kho lưu lại trữ:

sudo apt update

Bước 2. Tăng cấp gói

Thực thi lệnh sau để nâng cấp hệ thống:

sudo apt upgrade

Bước 3. Cấu hình MySQLPPA

MySQL cung ứng kho lưu trữ APT để setup máy công ty và hình thức MySQL. Bạn phải thêm kho tàng trữ MySQL này vào list nguồn gói của hệ thống.

Đầu tiên, cài đặt xuống gói kho lưu trữ bằng lệnh wget:

wget -c https://repo.mysql.com//mysql-apt-config_0.8.13-1_all.debSau đó, cài đặt gói kho tàng trữ MySQL bởi lệnh dpkg sau:

sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.13-1_all.deb

Bước 4. Thiết đặt MySQL

Thực thi lệnh sau để bắt đầu cài đặt MySQL:

sudo apt-get install mysql-serverNó vẫn nhắc nhập mật khẩu đăng nhập của thông tin tài khoản root. Nhập mật khẩu an ninh và tiếp tục.

Xem thêm: Phụ Lục Ii-8 Về Việc Sử Dụng Mẫu Dấu, Cổng Thông Tin Điện Tử Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư

Bước 5. Setup bảo mật cho sever MySQL

Thực thi lệnh sau để thông số kỹ thuật bảo mật cho máy chủ MySQL:

sudo mysql_secure_installationNó sẽ nhắc bạn một số tùy chọn bảo mật thông tin mà bạn nên lựa chọn để bảo vệ máy nhà MySQL:

Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : yDisallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : yRemove demo database và access lớn it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : yReload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y

Bước 6. Thống trị MySQL Server trải qua systemd

Thông thường, dịch vụ thương mại MySQL được tự động hóa khởi động sau khi gói được cấu hình. Để kiểm soát xem sever MySQL có đang chuyển động hay không, bạn áp dụng lệnh sau:

sudo systemctl status mysqlNếu các bạn thấy rằng máy chủ MySQL không auto khởi động, bạn có thể sử dụng lệnh sau nhằm khởi rượu cồn nó:

sudo systemctl status mysqlVà chạy lệnh sau để dịch vụ MySQL auto khởi động khi khởi hễ hệ thống:

sudo systemctl enable mysql

Bước 7. Kết nối với sever MySQL

Để liên kết với sever MySQL, hãy sử dụng lệnh sau:

sudo mysql -u root -pNó đã nhắc nhập mật khẩu đăng nhập của thông tin tài khoản root. Chúng ta nhập mật khẩu cùng nhấn Enter, lệnh sau đang hiển thị trường hợp mật khẩu phù hợp lệ:

mysql>Sử dụng lệnh SHOW DATABASES nhằm hiển thị tất cả cơ sở dữ liệu trong sever hiện tại:

mysql> show databases;Đây là kết quả:

+--------------------+| Database |+--------------------+| information_schema || mysql || performance_schema || sys |+--------------------+4 rows in set (0.05 sec)

Cài đặt MySQL bên trên macOS

Tải tập tin thiết lập MySQL đến macOS

Đầu tiên, các bạn cần phải đi đến showroom https://dev.mysql.com/downloads/mysql/ để download tập tin cài đặt của MySQL giành cho macOS:

*

Có những lựa chọn khác nhau, nhưng các bạn nên chọn tập tin .dmg để setup vì nó gồm giao diện, sẽ dễ ợt hơn.

Cài để MySQL trên macOS thông qua tập tin DMG

Kho lưu trữ DMG mang lại MySQL đựng trình hướng dẫn thiết lập thân thiện. Để cài đặt MySQL, hãy thực hiện quá trình sau:

Bước 1: Bấm lưu ban vào tập tin DMG vừa tải về để mở nó.

Bước 2: Bấm đúp vào trình thiết đặt PKG.

Bước 3: Trình cài đặt lúc đầu cho bạn biết nó đang kiểm tra các điều kiện tiên quyết. Bấm chuột Continue nhằm bắt đầu.

Bước 5: gật đầu giấy phép của phần mềm, chính là Giấy phép chỗ đông người GNU, hoặc GPL. MySQL là ứng dụng mã nguồn mở. Nhấp chuột Continue để tiếp tục.

Bước 6: Theo khoác định, ổ cứng chính của dòng sản phẩm Mac là nơi tải xuống. Bạn cũng có thể thay đổi vị trí để thiết lập MySQL.

Bước 7: Nhập mật khẩu của khách hàng và nhấp Install Software.

Bước 8: chờ trong khi những tập tin xào nấu vào sản phẩm công nghệ Mac của bạn.

*

Bước 9: vào màn hình thông số kỹ thuật máy chủ MySQL, nhấp vào Use Strong Password Encryption. bấm chuột nút Next nhằm tiếp tục.

Bước 10: các bạn được nhắc nhập mật khẩu cho thông tin tài khoản root của MySQL. Người dùng root là superuser của MySQL. Nhấn vào Finish khi chúng ta hoàn thành.

Màn hình ở đầu cuối hiển thị nắm tắt và các liên kết. Thừa trình setup hoàn tất.

Cách chạy MySQL bên trên macOS

Theo thói quen của người tiêu dùng để chạy MySQL sau khi thiết lập có thể là mở menu Ứng dụng, dẫu vậy MySQL là một trong ứng dụng thiết bị chủ, vị vậy bạn sẽ không tìm kiếm thấy nó sinh sống đó.

Bước 1: nhấn vào logo Apple ở góc cạnh trên cùng phía trái của screen và nhấp vào System Preferences.

Bước 2: click chuột MySQL để khởi chạy nó.

Bước 3: tự đây, bạn có thể làm nhiều việc khác nhau:

Nhấn vào nút Khởi động sever MySQL để ban đầu và dừng máy chủ.Cấu hình sever chạy tự động khi khởi rượu cồn hay không.Nhấp con chuột Khởi tạo ra cơ sở dữ liệu đến cấu hình lại cơ sở dữ liệu mặc định.Gỡ cài đặt MySQL.

Bước 4: bấm vào Configuration để đặt những tùy lựa chọn nâng cao, bao gồm thư mục dữ liệu, vị trí của tập tin nhật cam kết lỗi hoặc tập tin thông số kỹ thuật tùy chỉnh, nếu như khách hàng có. Bấm chuột Đăng Nhập sau thời điểm thực hiện ngẫu nhiên thay đổi nào.

Như vậy là chúng ta đã trả tất thiết đặt và thông số kỹ thuật MySQL bên trên macOS.

Máy nhà cơ sở dữ liệu MySQL điều khiển xe trên port 3306 theo mặc định. Nếu bạn định liên kết với cơ sở dữ liệu xuất phát điểm từ một máy khác, bạn cần phải cấu hình tường lửa nhằm mở port 3306 này.

Xem thêm: 100+ Mẫu Trang Trí Lớp Học Sáng Tạo, Mô Hình Trang Trí Lớp Học Tiểu Học

Trong lí giải này, chúng ta đã học biện pháp từng bước thiết lập MySQL trên gốc rễ Windows, Linux và macOS.