HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH KHU VỰC 1

     

Học viện chính trị quanh vùng I thuộc học viện chuyên nghành Chính trị đất nước Hồ Chí Minh được thành lập và hoạt động năm 1953, tiền thân là những trường Đảng khu vực Tả Ngạn, khu Ba, quần thể Bốn, Tây Bắc, Việt Bắc trong những năm 1953-1959. Trong quy trình xây dựng với phát triển, học viện chuyên nghành đã trải trải qua nhiều thời kỳ vận động với những tên gọi khác nhau, đó là:

Năm 1983, hòa hợp nhất các trường Nguyễn Ái Quốc I, II, III, IV và VI đổi tên thành trường Nguyễn Ái Quốc I.

Bạn đang xem: Học viện hành chính khu vực 1

Đến năm 1990, tiến hành quyết định số 103-QĐ/TW ngày thứ nhất tháng 03 năm 1990 của Ban bí thư Trung ương, ngôi trường Nguyễn Ái Quốc I hợp tốt nhất với trường tổ chức triển khai – Kiểm tra trung ương lấy tên là trường Nguyễn Ái Quốc khoanh vùng I.

Năm 1993, triển khai quyết định số 61-QĐ/TW ngày 10 tháng 3 năm 1993 của bộ Chính trị, trường đổi tên thành Phân viện tp. Hà nội trực thuộc học viện chuyên nghành Chính trị tổ quốc Hồ Chí Minh.

Ngày 02 tháng 8 năm 2005, Bộ chính trị ra ra quyết định số 149-QĐ/TW đổi tên Phân viện hà thành thành học viện Chính trị khoanh vùng I thuộc học viện chuyên nghành Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thực hiện quyết định số 60-QĐ/TW ngày thứ 7 tháng 05 năm 2007 và quyết định số 100-QĐ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2007 và nghị định số 129/2008/NĐ-CP ngày 17 mon 02 năm 2008 của chính phủ nước nhà về tính năng nhiệm vụ của những trường thuộc hệ thống Học viện thiết yếu trị đất nước Hồ Chí Minh, học viện Chính trị quanh vùng I đổi tên thành học viện chuyên nghành Chính trị - Hành chính quanh vùng I (năm 2007) thuộc học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Đến tháng 02 năm 2014 học viện Chính trị - Hành chính khoanh vùng I một lần thay tên thành học viện Chính trị khu vực I trực thuộc học viện chuyên nghành chính trị non sông Hồ Chí Minh theo đưa ra quyết định số 544/QĐ-HVCTQG ngày 18 tháng 02 năm 2014. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức tổ chức của học viện Chính trị quanh vùng I được phương pháp tại quyết định số 2952/QĐ-HVCTQG ngày 27 tháng 6 năm năm trước của Giám đốc học viện Chính trị đất nước Hồ Chí Minh. Trọng trách của học viện từ thời đặc điểm này là đào tạo, tu dưỡng cán cỗ dự nguồn, cán cỗ lãnh đạo làm chủ các cấp của Đảng với Nhà nước, huấn luyện và giảng dạy hệ cn và sau đại học các chuyên ngành theo luật của Bộ giáo dục và Đào tạo. Tổ chức và thâm nhập các chuyển động nghiên cứu giúp khoa học ship hàng công tác đào tạo.

Như vậy, xuất phát điểm từ 1 trường Đảng thành lập trong thời kỳ loạn lạc chống thực dân Pháp, với tính năng chủ yếu lúc đầu là đào tạo, tu dưỡng cán bộ cấp huyện cho Đảng, nhà nước, giao hàng sự nghiệp “kháng chiến, kiến quốc”, cho nay, học tập viện đang trở thành một đơn vị thuộc khối hệ thống Học viện thiết yếu trị nước nhà Hồ Chí Minh, với chức năng nhiệm vụ ngày càng được mở rộng và đa dạng.

Học viện chính trị khoanh vùng I là trung chổ chính giữa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán cỗ khoa học tập lý luận bao gồm trị của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chủ yếu trị xóm hội, các doanh nghiệp nhà nước và những đơn vị sự nghiệp công lập ở khu vực phía Bắc; nghiên cứu khoa học lý luận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn các tỉnh phía Bắc, các Ban, Ngành tw theo phân cấp của học viện chuyên nghành Chính trị non sông Hồ Chí Minh.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tạo Trò Chơi Ô Chữ Trong Powerpoint 2007, Cách Tạo Trò Chơi Ô Chữ Trên Powerpoint

Học viện bao gồm nhiệm vụ:

- Đào tạo, bồi dưỡng cán cỗ lãnh đạo, thống trị chủ chốt với dự mối cung cấp cho cung cấp trưởng, phó phòng cùng tương đương của các Bộ, Ban, Ngành trung ương và những Sở, Huyện, Quận, Thị xã; đào tạo và huấn luyện để chuẩn hóa chức danh công chức đến cán cỗ không trực thuộc diện quy hướng cán cỗ lãnh đạo, quản ngại lý; đào tạo, bồi dưỡng chức vụ Bí thư Đảng ủy, người có quyền lực cao doanh nghiệp công ty nước trên địa phận được phân công; đào tạo cán bộ lãnh đạo, thống trị và cán cỗ lý luận thiết yếu trị đến nước các bạn Lào; huấn luyện và đào tạo cao học một vài chuyên ngành theo sự phân công của học viện Chính trị non sông Hồ Chí Minh.

- nghiên cứu và phân tích khoa học lý luận Mác - Lênin, tứ tưởng hồ Chí Minh, con đường lối, chế độ của Đảng, nhà nước, khoa học bao gồm trị, hành bao gồm và một vài ngành khoa học xã hội - nhân văn khác theo hướng: phục vụ việc cải thiện chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cung cấp luận cứ kỹ thuật cho bài toán xây dựng và hoàn thiện đường lối, cơ chế của Đảng, nhà nước, tổng kết, làm biệt lập những vụ việc lý luận và trong thực tiễn mới nảy sinh; chú trọng cả nghiên cứu cơ phiên bản và nghiên cứu ứng dụng, gắn thêm lý luận với thực tiễn…

- hợp tác nước ngoài trong đào tạo, phân tích khoa học theo luật pháp của Đảng, công ty nước và của học viện chuyên nghành Chính trị giang sơn Hồ Chí Minh.

Học viện thiết yếu trị khu vực I gồm 10 đơn vị chức năng; 16 solo vị đào tạo và huấn luyện và nghiên cứu khoa học tập (gồm 13 khoa, 01 Tạp chí giáo dục lý luận; 01 Trung tâm tin tức khoa học; 01 Viện Nghiên cứu chế độ và phát triển). Tính mang lại tháng 06 năm 2018, học viện chuyên nghành Chính trị khoanh vùng I có 323 cán bộ, viên chức. Đội ngũ cán cỗ khoa học tập của học viện chuyên nghành có 09 PGS, TS; 57 TS; 132 Ths.

Về công tác đào tạo

Kết quả của công tác đào tạo bồi dưỡng năm 2017-2018 của Học viện Chính trị khu vực vực I: Hệ thời thượng lý luận bao gồm trị tập trung đã mở 18 lớp với tổng số 747 học viên; Hệ thời thượng lý luận thiết yếu trị ko tập trung mở 21 lớp với hơn 1880 học viên; Hệ Cử nhân chính trị cho học viên nước cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào có 05 lớp (mỗi năm có 1 lớp từ Lào sang); Hệ Cao học quản lý tài chính với 40 học viên; 11 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ về Công tác Kiểm tra Đảng, Công tác Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy, với số lượng 81 học viên.

Về công tác nghiên cứu khoa học

Trong giai đoạn 2010-2015, ngoài các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cơ sở được cấp kinh phí theo nguồn ngân sách nhà nước phân bổ, Học viện chủ trì thực hiện 09 đề tài cấp Nhà nước, 03 đề tài nghiên cứu cơ bản NAFOSTED theo sự đầu tư, quản lý trực tiếp của Bộ Khoa học và Công nghệ. Học viện tổ chức 09 hội thảo quốc gia và quốc tế (trong đó có 02 Hội thảo quốc tế).

Năm 2016, triển khai nghiên cứu trăng tròn đề tài cấp Bộ và cơ sở các loại. Vào đó có 18 đề tài đạt loại xuất sắc. Năm 2017, có 66 đề tài cấp Bộ và cơ sở đang được triển khai trong số ấy 06 đề tài cung cấp bộ, 18 đề tài đại lý phân cấp, 31 đề tài các đại lý tự chủ, 04 đề tài vị quỹ Nafoted tài trợ, 05 đề tài cấp cho tỉnh/thành phố, 02 đề tài cấp cho Nhà nước.

Về bắt tay hợp tác quốc tế

Hiện nay, học viện chuyên nghành Chính trị quanh vùng I tất cả quan hệ vừa lòng tác nghiên cứu và phân tích khoa học với những nước: Trung Quốc, Lào, Nga, Úc, Anh, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản... Với tương đối nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, những tổ chức quốc tế khác.

Xem thêm: Phân Phối Chương Trình Học Lớp 3 Theo Chương Trình 2019, Phân Phối Chương Trình Dạy Học Lớp 3

Về cơ sở vật chất

Cơ sở trang bị chất, kỹ thuật, trang máy của học viện chuyên nghành đã được đầu tư chi tiêu xây dựng, cải tạo, nâng cấp. Đến nay, khối hệ thống giảng đường, thư viện, nhà tại học viên, đơn vị hiệu bộ, trang thiết bị dạy dỗ học mỗi bước được tân tiến hóa, đáp ứng nhu cầu yêu cầu phục vụ học tập, giảng dạy, phân tích của học tập viện.