Hàm Ngày Hôm Nay Trong Excel

     

Trong Excel chúng ta có các hàm dùng để lấy giá trị thời gian thực như hàm NOW, TODAY với hàm xác định giờ là TIME. Mặc dù việc áp dụng những hàm này lại có một nhược điểm là Excel sẽ luôn luôn luôn phải đo lường những hàm này liên tục. Vậy bao gồm cách nào để thay thế cách thực hiện những hàm này mà vẫn đạt hiệu quả như ý muốn muốn? Hãy cùng Học Excel Online tìm hiểu qua nội dung bài viết này.

Trước hết các chúng ta có thể xem lại bài viết về hàm NOW, DATE, TIME trong Excel:

Định dạng thời gian trong Excel & cách áp dụng hàm NOW cùng TIME nhằm chèn thời gian


Xem nhanh


Cách sử dụng đối tượng NOW trong VBA thế cho hàm NOW

Hàm =NOW() trong Excel là hàm giúp tạo ra 1 giá trị thời hạn theo đúng thời gian thực, gồm cả Ngày/tháng/năm với giờ:phút:giây.

Ví dụ:

*
*
*
*
*
*
*
*

Như vậy cùng với 3 câu lệnh trong VBA, chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể thay thế được những hàm NOW, TODAY, TIME để rất có thể làm bài toán với đối tượng thời gian thực. Đây cũng là một trong những biện pháp rất hiệu quả giúp file Excel của người tiêu dùng tăng tốc độ tính toán, giảm các công thức động trong Excel.