HÀM EOF TRONG C++

     
#include #include main(){char c;clrscr();printf ("Nhap mot ky tu: ");c = getchar();if (c == EOF)printf ("Da den cuoi file \n");else if (c >= "a" && c printf ("ky tu thuong\n");else if (c >= "A" && c printf ("ky tu hoa\n");else if (c >= "0" && c printf ("ky tu so\n");elseprintf ("ky tu khac\n");getch();}Chương trình ví dụ sau nhập vào một ký tự, kiểm tra ký tự đó là thường, hoa, ký số hoặc ký tự kết thúc file hay ký tự khác.cho mình hỏi là cái hàm if(c=EOF) là cái hàm gì za?????với lại cái hàm getchar có công dụng gì.Ai biết giúp mình với nha...!


Bạn đang xem: Hàm eof trong c++

Trả lời cùng với trích dẫn
*

*
Thành viên chính thức
*

Trả lời cùng với trích dẫn
*

Bạn nên đọc tài liệu về C . Đây đều là những kiến thức hết cức cơ bản trong sách đều đã nói rất rõ !P/S:Chương trình ví dụ sau nhập vào một ký tự, kiểm tra ký tự đó là thường, hoa, ký số hoặc ký tự kết thúc file hay ký tự khác.Mình nghĩ câu này đã quá đủ để trả lời cho bạn


Xem thêm: Các Dạng Thù Hình Của C Thù Của Cacbon Và Ứng Dụng Phổ Biến, Cacbon Gồm Những Dạng Thù Hình Nào

.::::. __________________________________________________ _ - Alan Kay -

Bạn nên đọc tài liệu về C . Đây đều là những kiến thức hết cức cơ bản trong sách đều đã nói rất rõ !P/S:Chương trình ví dụ sau nhập vào một ký tự, kiểm tra ký tự đó là thường, hoa, ký số hoặc ký tự kết thúc file hay ký tự khác.Mình nghĩ câu này đã quá đủ để trả lời cho bạn
Cái ví dụ này in trên slide của thầy mình....!Mình cũng chẳng hiểu là "đã đến kí tự cuối file" có ý nghĩa gì nữa....Ai biết xin thọ giáo nha...!
Cái ví dụ này in trên slide của thầy mình....!Mình cũng chẳng hiểu là "đã đến kí tự cuối file" có ý nghĩa gì nữa....Ai biết xin thọ giáo nha...!
Đố ai nhập vào đc kí tự kết thúc File đó.Nó có giá trị =-1 và thường phát sinh như là giá trị trả về của 1 hàm như scanf, fscanf ,..Nên cái dòng nàyc = getchar();if (c == EOF)printf ("Da den cuoi file \n");Vô nghĩa.


Xem thêm: Top 8 Bài Phân Tích Cảnh Ngày Hè Hay Nhất, Top 50 Phân Tích Cảnh Ngày Hè (Hay Nhất)

Quick NavigationThắc mắc lập trình C/C++/C++0xTopCác khu vực của siteCác diễn đànCỘNG ĐỒNG C VIỆTĐỊNH HƯỚNG, ĐÀO TẠO & VIỆC LÀM NGÀNH CNTTLẬP TRÌNH VISUAL C#LẬP TRÌNH OBJECTIVE-CLẬP TRÌNH JAVALẬP TRÌNH VISUAL C++ | LẬP TRÌNH VISUAL C++.NETLẬP TRÌNH C++ | LẬP TRÌNH C | LẬP TRÌNH C++0XLẬP TRÌNH TRÊN LINUX | LINUX PROGRAMMINGDATABASE & REPORTING | CÁC HỆ QUẢN TRỊ DATABASETHÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG C VIỆTTHẢO LUẬN CHUNGCHUYÊN MỤC GIẢI TRÍ