HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 334

     
Chức năng bình luận bị tắt ở phương pháp hạch toán Tài khoản 334 – yêu cầu trả người lao cồn theo thông tư 200.

Bạn đang xem: Hạch toán tài khoản 334


*
*
*

 Tin Tức Kế Toán: Tài khoản 334 – yêu cầu trả tín đồ lao động dùng nhằm phản ánh những khoản đề xuất trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho tất cả những người lao động của người sử dụng về: Tiền lương, chi phí công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản bắt buộc trả không giống thuộc về thu nhập cá nhân của tín đồ lao động. Cách hạch toán thông tin tài khoản 334 – buộc phải trả tín đồ lao động như thế nào? cùng Kế Toán hà nội xem bài viết dưới đây

THÔNG TIN MỚI NHẤT:

Giống với thông bốn 133/2016/TT-BTC thông tin tài khoản 334 -­ cần trả bạn lao động theo thông tư 200/2014/TT-BTC đều thuộc loại tài khoản Nợ đề xuất trả. Nhưng bên cạnh đó nó có một số điểm khác biệt so với thông tứ 133.

I. SO SÁNH TÀI KHOẢN 334 – PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG trong THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC VỚI THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC.

*

II. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 334 – PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC.

Bên Nợ:

– những khoản tiền lương, chi phí công, chi phí thưởng có đặc điểm lương, bảo đảm xã hội và các khoản khác vẫn trả, đã chi, đang ứng trước cho người lao động;

– các khoản khấu trừ vào chi phí lương, chi phí công của bạn lao động.

Bên Có:

Các khoản chi phí lương, tiền công, chi phí thưởng có đặc điểm lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác đề xuất trả, buộc phải chi cho những người lao động;

Số dư mặt Có:

Các khoản tiền lương, chi phí công, chi phí thưởng có tính chất lương và những khoản không giống còn phải trả cho những người lao động.

Tài khoản 334 có thể có số dư mặt Nợ. Số dư mặt Nợ tài khoản 334 rất đơn nhất – nếu bao gồm phản ánh số tiền sẽ trả lớn hơn số nên trả về chi phí lương, tiền công, tiền thưởng và những khoản khác cho người lao động.

– tài khoản 334 phải hạch toán chi tiết theo 2 nội dung: thanh toán giao dịch lương cùng thanh toán các khoản khác.

– thông tin tài khoản 334 – yêu cầu trả bạn lao động, có 2 thông tin tài khoản cấp 2:

+Tài khoản 3341 – đề xuất trả công nhân viên: bội phản ánh các khoản nên trả và thực trạng thanh toán các khoản đề xuất trả mang lại công nhân viên của người sử dụng về tiền lương, chi phí thưởng có tính chất lương, bảo đảm xã hội và những khoản buộc phải trả không giống thuộc về các khoản thu nhập của công nhân viên.

+Tài khoản 3348 – cần trả tín đồ lao hễ khác: bội nghịch ánh các khoản cần trả và thực trạng thanh toán các khoản phải trả cho tất cả những người lao cồn khác ko kể công nhân viên của chúng ta về chi phí công, tiền thưởng (nếu có) có đặc thù về chi phí công và những khoản khác thuộc về các khoản thu nhập của người lao động.

III. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ GIAO DỊCH tởm TẾ CHỦ YẾU CỦA TÀI KHOẢN 334 – PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC.

Xem thêm: Công Dụng Tuyệt Vời Của Cây Nghệ Vàng Có Tác Dụng Gì, Tinh Bột Nghệ Vàng Có Tác Dụng Gì

Căn cứ vào nguyên tắc kế toán tài khoản 334 và các tài khoản có liên quan; căn cứ vào kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 334 và các tài khoản có liên quan, KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hướng dẫn kế toán một số nghiệp vụ ghê tế chủ yếu sau:

3.1. Phương pháp kế toán chi phí lương:

3.1.1. Hạch toán chi phí lương, tiền công, phụ cung cấp có đặc điểm tiền lương, tiền nạp năng lượng giữa ca,..:

Hàng tháng, tính thù lao cần trả cho người lao rượu cồn ( trong và ngoài danh sách), bao gồm: Tiền lương, tiền công, những khoản phụ cấp cho có đặc thù tiền lương, tiền nạp năng lượng giữa ca, tiền nhà, tiền điện thoại, học phí, thẻ hội viên … và phân chia cho các đối tượng sử dụng, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 241 – desgin cơ bản dở dang ( thù lao đề nghị trả cho công nhân thuộc bộ phận XDCB hay bộ phận sửa chữa lớn TSCĐ từ bỏ làm)

Nợ TK 622 – giá cả nhân công thẳng ( thù lao cần trả đến công nhân trực tiếp sản xuất, chế tạo sản phẩm hay thực hiện các dịch vụ) )( áp dụng đối với doanh nghiệp hạch toán sản phẩm tồn kho theo phương thức kê khai tiếp tục )

Nợ TK 631 – ngân sách sản xuất (chi giá thành nhân công trực tiếp)( thù lao yêu cầu trả đến công nhân trực tiếp sản xuất, áp dụng so với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương thức kiểm kê định kỳ)

Nợ TK 623 – giá cả sử dụng máy thi công (6231) (thù lao yêu cầu trả mang đến công nhân trực tiếp tinh chỉnh xe, đồ vật thi công, giao hàng máy thi công)

Nợ TK 627 – túi tiền sản xuất tầm thường (6271) (thù lao phải trả nhân viên thống trị phân xưởng sản xuất)

Nợ TK 641 – chi phí bán sản phẩm (6411) (thù lao cần trả cho nhân viên bán hàng, tiêu tốn sản phẩm)

Nợ TK 642 – chi phí thống trị doanh nghiệp (6421) (thù lao phải trả mang lại nhân viên thống trị doanh nghiệp)

Có TK 334 – cần trả người lao rượu cồn (TK cấp cho 2 phù hợp) (tổng số thù thao đề xuất trả cho những người lao đụng trong kỳ).

3.1.2. Hạch toán số tiền thưởng buộc phải trả cho những người lao động:

a) lúc tính số chi phí thưởng trả công nhân viên từ quỹ khen thưởng, ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531)

Có TK 334 – phải trả bạn lao cồn (3341).

b) khi tính chi phí thưởng từ bỏ quỹ lương, ghi:

Nợ TK 622 – túi tiền nhân công trực tiếp ( số chi phí thưởng tự quỹ lương cho thành phần công nhân trực tiếp sản xuất, chế tạo sản phẩm hay triển khai các dịch vụ) ( áp dụng so với doanh nghiệp hạch toán mặt hàng tồn kho theo cách thức kê khai tiếp tục )

Nợ TK 631 – chi tiêu sản xuất (chi tổn phí nhân công trực tiếp)(thù lao phải trả mang đến công nhân thẳng sản xuất, áp dụng so với doanh nghiệp hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ)

Nợ TK 623 – giá thành sử dụng máy kiến thiết (6231) (số chi phí thưởng từ bỏ quỹ lương cho phần tử công nhân trực tiếp điều khiển xe, sản phẩm thi công, giao hàng máy thi công)

Nợ TK 627 – chi phí sản xuất thông thường (6271) (số chi phí thưởng từ quỹ lương cho phần tử nhân viên thống trị phân xưởng sản xuất)

Nợ TK 641 – đưa ra phí bán hàng (6411) (số tiền thưởng từ bỏ quỹ lương cho phần tử nhân viên phân phối hàng, tiêu thụ sản phẩm)

Nợ TK 642 – đưa ra phí quản lý doanh nghiệp (6421) (số tiền thưởng trường đoản cú quỹ lương cho phần tử nhân viên làm chủ doanh nghiệp)

Có TK 334 – đề nghị trả người lao cồn (TK cấp cho 2 phù hợp) (tổng số chi phí thưởng buộc phải trả cho người lao cồn trong kỳ).

3.1.3. Lúc tính tiền bảo đảm xã hội (ốm đau, thai sản, tai nạn,…) đề nghị trả mang lại công nhân viên, ghi:

Nợ TK 338 – nên trả, buộc phải nộp không giống (3383)

Có TK 334 – buộc phải trả tín đồ lao động (3341).

3.1.4. Các khoản buộc phải khấu trừ vào lương và thu nhập của công nhân viên cấp dưới và người lao cồn khác của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 334 – nên trả fan lao rượu cồn (TK cấp 2 phù hợp)

Có TK 141 – tạm thời ứng ( tiền tạm ứng trừ vào lương)

Có TK 138 – bắt buộc thu không giống (người lao động phải bồi thường về vật dụng chất, thiệt hại, … trừ vào lương)

Có TK 338 – bắt buộc trả, nên nộp khác ( khấu trừ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN, BHTNLĐ – phần bạn lao động đề nghị nộp)

Có TK 3335 – Thuế thu nhập cá thể ( thuế TNCN bạn lao động phải nộp – nếu có).

3.1.5. Khi ứng trước chi phí lương, chi phí công mang lại công nhân viên cấp dưới và fan lao động khác của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 334 – đề nghị trả bạn lao động (TK cấp cho 2 phù hợp)

Có các TK 111, 112,…

3.1.6. Khi thanh toán tiền lương, tiền thưởng,… cho những người lao động:

a) Nếu thanh toán bằng tiền, ghi:

Nợ TK 334 – nên trả bạn lao đụng (TK cấp 2 phù hợp)

Có TK 111 – Tiền mặt (thanh toán bằng tiền mặt)

Có TK 112 – chi phí gửi ngân hàng (thanh toán bằng chuyển khoản).

b) Nếu thanh toán giao dịch bằng đồ gia dụng tư, sản phẩm hóa:

– Ghi thừa nhận giá vốn đồ gia dụng tư, hàng hóa, ghi:

Nợ TK 632 – giá vốn hàng bán

Có các TK 152, 153, 156, 155, ….

– Ghi dấn giá thanh toán, ghi:

Nợ TK 334 – nên trả bạn lao hễ (TK cấp cho 2 phù hợp) (theo tổng giá thanh toán của đồ vật tư, sản phẩm & hàng hóa đã có thuế GTGT)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế giá bán trị ngày càng tăng phải nộp (33311).

3.2. Cách thức kế toán trích trước tiền lương nghỉ ngơi phép theo kế hoạch của công nhân trực tiếp sản xuất:

Tại những doanh nghiệp sản xuất mang ý nghĩa chất thời vụ, nhằm tránh sự biến động của chi tiêu sản phẩm, kế toán hay áp dụng phương pháp trích trước tiền lương nghỉ phép theo planer của thành phần công nhân thẳng sản xuất, gần như đặn đưa vào giá thành sản xuất kinh doanh và ngân sách sản phẩm, coi như một khoản chi tiêu phải rả. Cuối năm, địa thế căn cứ vào số lượng phép thực tế phát sinh, kế toán sẽ triển khai điều chỉnh số lương phép đã tạm trích trong thời điểm theo số chi phí lương nghỉ ngơi phép thực tế

Mức trích trước tiền lương phép theo kế hoạch của công nhân trực tiếp cấp dưỡng (CNTTSX) được xác minh theo phương pháp sau:

*

*

– sản phẩm tháng, triển khai trích trước tiền lương phép planer của người công nhân trực tiếp thêm vào tính vào bỏ ra phí, kế toán ghi:

Nợ TK 622 – ngân sách nhân công trực tiếp

Có TK 335 – chi phí phải trả (trích trước tiền lương phép theo chiến lược của CNTTSX trong tháng).

– phản ánh số lương phép thực tế phải trả công nhân trực tiếp sản xuất trong tháng, ghi:

Nợ TK 335 – túi tiền phải trả (tổng số lương phép thực tiễn phải trả của CNTTSX tạo nên trong tháng)

Có TK 334 – phải trả người lao rượu cồn (3341).

Xem thêm: Soạn Bài Tiếng Đàn Bạch Hoa Lớp 6, Soạn Bài Tiếng Đàn Bạch ​Hoa Lớp 6

– Cuối năm, đối chiếu giữa tổng số chi phí lương phép thực tế phải trả với tổng số chi phí lương phép trích trước theo kế hoạch:

+ ví như tiền lương phép buộc phải trả thực tế > chi phí lương phép trích trước theo kế hoạch, phần chênh lệch sẽ được ghi bổ sung cập nhật vào ngân sách nhân công trực tiếp, ghi:

Nợ TK 622 – ngân sách chi tiêu nhân công thẳng (ghi tăng ngân sách chi tiêu nhân công thẳng phần chênh lệch)

Có TK 335 – ngân sách phải trả (phần chênh lệch giữa lương phép trả thực tế > tiền lương phép trích trước theo kế hoạch)

+ nếu tiền lương phép yêu cầu trả thực tiễn

Nợ TK 335 – ngân sách chi tiêu phải trả (ghi giảm giá cả phải trả đúng bằng phần chênh lệch)

Có TK 622 – chi phí nhân công trực tiếp (ghi giảm chi phí nhân công thẳng tương ứng).