Cách Hạch Toán Doanh Thu Bán Hàng Và Cung Cấp Dịch Vụ

     
*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn giải pháp hạch toán lợi nhuận bán với hàng hỗ trợ dịch vụ - tài khoản 511, hạch toán doanh thu bán sản phẩm - sản phẩm, thương mại & dịch vụ trong một kỳ hoặc nhiều kỳ như vận tải, du lịch, cho mướn BĐS, lợi nhuận hoa hồng đại lý phân phối bán đúng giá ... Hạch toán kết chuyển lệch giá cuối kỳ.

Bạn đang xem: Cách hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1.Tài khoản 511 - Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

1.1. Thông tin tài khoản này dùng để làm phản ánh doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ của người tiêu dùng trong một kỳ kế toán của vận động sản xuất, marketing từ những giao dịch và các nghiệp vụ sau:

a) bán hàng hóa: Bán thành phầm do doanh nghiệp cung ứng ra, bán hàng hóa cài đặt vào cùng bán bđs nhà đất đầu tư;

b) cung cấp dịch vụ: Thực hiện quá trình đã thỏa thuận hợp tác theo hợp đồng trong một kỳ, hoặc các kỳ kế toán, như hỗ trợ dịch vụ vận tải, du lịch, thuê mướn TSCĐ theo phương thức cho mướn hoạt động, lệch giá hợp đồng xây dựng....

c) doanh thu khác.

1.2. Điều khiếu nại ghi nhấn doanh thu

a) công ty chỉ ghi nhận doanh thu bán sản phẩm khi đồng thời thỏa mãn nhu cầu các đk sau:

- doanh nghiệp đã gửi giao phần nhiều rủi ro và công dụng gắn ngay tức thì với quyền thiết lập sản phẩm, hàng hóa cho người mua;

- Doanh nghiệp không hề nắm duy trì quyền thống trị hàng hóa như bạn sở hữu hoặc quyền kiểm soát và điều hành hàng hóa;

- lệch giá được xác minh tương đối chắn chắn chắn. Khi phù hợp đồng quy định người tiêu dùng được quyền trả lại sản phẩm, mặt hàng hóa, đã mua theo những điều kiện cụ thể, công ty chỉ được ghi nhận lệch giá khi các điều kiện rõ ràng đó không thể tồn trên và người tiêu dùng không được quyền trả lại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa (trừ ngôi trường hợp người sử dụng có quyền trả lại sản phẩm & hàng hóa dưới bề ngoài đổi lại để lấy hàng hóa, thương mại & dịch vụ khác);

- doanh nghiệp đã hoặc đã thu được tiện ích kinh tế từ giao dịch thanh toán bán hàng;

- xác định được các giá cả liên quan đến thanh toán giao dịch bán hàng.

b) công ty chỉ ghi thừa nhận doanh thu cung ứng dịch vụ khi đồng thời thỏa mãn nhu cầu các điều kiện sau:

- doanh thu được xác định tương đối cứng cáp chắn. Khi hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại thương mại & dịch vụ đã sở hữu theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp lớn chỉ được ghi nhận doanh thu khi rất nhiều điều kiện ví dụ đó không hề tồn trên và người mua không được quyền trả lại dịch vụ thương mại đã cung cấp;

- doanh nghiệp lớn đã hoặc đã thu được tác dụng kinh tế từ bỏ giao dịch hỗ trợ dịch vụ đó;

- khẳng định được phần quá trình đã chấm dứt vào thời gian báo cáo;

- xác minh được ngân sách chi tiêu phát sinh cho giao dịch và chi tiêu để xong giao dịch cung ứng dịch vụ đó.

Không ghi nhận lệch giá bán hàng, cung cấp dịch vụ đối với:

- Trị giá chỉ hàng hóa, thứ tư, chào bán thành phẩm xuất giao cho bên ngoài gia công chế biến; Trị giá hàng gửi phân phối theo thủ tục gửi chào bán đại lý, ký kết gửi (chưa được khẳng định là vẫn bán);

- Số chi phí thu được từ những việc bán thành phầm sản xuất thử;

- những khoản doanh thu hoạt động tài chính;

- những khoản thu nhập cá nhân khác.

Sơ thứ chữ T hạch toán thông tin tài khoản 511

*

2.Kết cấu với nội dung thông tin tài khoản 511

Bên Nợ

Bên Có

-Các khoản thuế gián thu yêu cầu nộp (GTGT, TTĐB, XK, BVMT);

- các khoản bớt trừ doanh thu;

- Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản 911 "Xác định hiệu quả kinh doanh".

- doanh thu bán sản phẩm, mặt hàng hóa, không cử động sản chi tiêu và cung ứng dịch vụ của bạn thực hiện tại trong kỳ kế toán.

Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 4 tài khoản cấp 2:

- thông tin tài khoản 5111 - Doanh thu bán sản phẩm hóa:Tài khoản này dùng làm phản ánh lợi nhuận và lợi nhuận thuần của trọng lượng hàng hóa được khẳng định là đã cung cấp trong một kỳ kế toán tài chính của doanh nghiệp. Tài khoản này đa số dùng cho những ngành kinh doanh hàng hóa, đồ gia dụng tư, lương thực,...

- thông tin tài khoản 5112 - lệch giá bán thành phẩm:Tài khoản này dùng để làm phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của trọng lượng sản phẩm (thành phẩm, phân phối thành phẩm) được xác minh là đã bán trong một kỳ kế toán tài chính của doanh nghiệp. Thông tin tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành cung cấp vật hóa học như: Công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp,...

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý Đại Cương 2 Pdf, Bài Tập Vật Lý 2

- tài khoản 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ:Tài khoản này dùng để phản ánh lệch giá và doanh thu thuần của khối lượng dịch vụ sẽ hoàn thành, đã hỗ trợ cho người sử dụng và được xác minh là đã buôn bán trong một kỳ kế toán. Thông tin tài khoản này hầu hết dùng cho những ngành sale dịch vụ như: giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, thương mại dịch vụ công cộng, thương mại & dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ kế toán, kiểm toán,...

- thông tin tài khoản 5118 - doanh thu khác:Tài khoản này dùng làm phản ánh về doanh thu nhượng bán, thanh lý bđs đầu tư, những khoản trợ cấp, trợ giá của phòng nước…

3.Cách hạch toán Doanh thu bán sản phẩm cung cấp cho dịch vụ một vài nghiệp vụ:

3.1. Lệch giá của cân nặng sản phẩm (thành phẩm, cung cấp thành phẩm), hàng hoá, dịch vụ đã được khẳng định là đã cung cấp trong kỳ kế toán:

a) Đối với sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ, bất tỉnh sản đầu tư chi tiêu thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế tiêu thụ quánh biệt, thuế xuất khẩu, thuế đảm bảo môi trường, kế toán đề đạt doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ theo giá chỉ bán chưa xuất hiện thuế, những khoản thuế gián thu phải nộp (chi huyết từng một số loại thuế) được bóc tách riêng ngay khi ghi nhận lệch giá (kể cả thuế GTGT đề nghị nộp theo cách thức trực tiếp), ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,... (tổng giá chỉ thanh toán)

bao gồm TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế)

có TK 333 - Thuế và những khoản phải nộp đơn vị nước.

b) Trường thích hợp không tách ngay được những khoản thuế đề xuất nộp, kế toán ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế buộc phải nộp. Định kỳ kế toán khẳng định nghĩa vụ thuế phải nộp với ghi sút doanh thu, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

gồm TK 333 - Thuế và các khoản cần nộp bên nước.

c. Trường hợp, doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ vạc sinh bởi ngoại tệ:

- Ngoài việc ghi sổ kế toán cụ thể số nguyên tệ đang thu hoặc cần thu, kế toán tài chính phải địa thế căn cứ vào tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ tài chính để quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán để hạch toán vào thông tin tài khoản 511 "Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ".

- trường hợp có nhận tiền ứng trước của công ty bằng ngoại tệ thì lệch giá tương ứng cùng với số tiền ứng trước được ghi dấn theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn tại thời gian nhận ứng trước, phần lợi nhuận tương ứng với số tiền sót lại được ghi dìm theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tế tại thời gian ghi dìm doanh thu, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,...

gồm TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế)

có TK 333 - Thuế và những khoản cần nộp đơn vị nước

3.2. Khi bán sản phẩm hoá theo cách làm trả chậm, trả góp:

- Khi bán sản phẩm trả chậm, trả góp, kế toán phản chiếu doanh thu bán hàng theo giá thành trả chi phí ngay chưa xuất hiện thuế, ghi :

Nợ TK 131 - nên thu của khách hàng hàng

tất cả TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá buôn bán trả chi phí ngay chưa có thuế)

gồm TK 333 - Thuế và các khoản yêu cầu nộp bên nước (3331, 3332).

có TK 3387 - doanh thu chưa tiến hành (chênh lệch thân tổng số chi phí theo giá thành trả chậm, trả góp với giá cả trả chi phí ngay).

Định kỳ, ghi nhận lệch giá tiền lãi bán sản phẩm trả chậm, trả dần dần trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 - lợi nhuận chưa thực hiện

bao gồm TK 515 - Doanh thu hoạt động tài thiết yếu (lãi trả chậm, trả góp).

3.3. Khi mang đến thuê chuyển động TSCĐ và mang lại thuê vận động bất cồn sản đầu tư, kế toán tài chính phản ánh lợi nhuận phải phù hợp với thương mại dịch vụ cho thuê vận động TSCĐ và mang lại thuê hoạt động bất đụng sản đầu tư chi tiêu đã chấm dứt từng kỳ. Khi gây ra hoá đơn giao dịch tiền thuê vận động TSCĐ và đến thuê hoạt động bất động sản đầu tư, ghi:

Nợ TK 131 - đề xuất thu của bạn (nếu chưa nhận ra tiền ngay)

Nợ các TK 111, 112 (nếu chiếm được tiền ngay)

gồm TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

bao gồm TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp.

- Trường phù hợp thu trước tiền những kỳ về mang lại thuê hoạt động TSCĐ và mang đến thuê chuyển động bất hễ sản đầu tư chi tiêu :

- Khi dìm tiền của công ty trả trước về đến thuê hoạt động TSCĐ và mang lại thuê hoạt động bất rượu cồn sản chi tiêu cho các kỳ, ghi:

Nợ các TK 111, 112 (tổng số tiền dấn trước)

có TK 3387- doanh thu chưa tiến hành (giá chưa tồn tại thuế GTGT)

gồm TK 3331- Thuế GTGT đề xuất nộp.

Xem thêm: Các Món Làm Từ Ức Gà Xào Đa Dạng Thực Đơn Mỗi Ngày, Ức Gà Làm Món Gì Ngon

- Định kỳ, tính với kết chuyển lệch giá của kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 3387 - lệch giá chưa thực hiện

tất cả TK 511- Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ (5113, 5117).

- Số tiền cần trả lại cho khách hàng vì đúng theo đồng mang đến thuê chuyển động TSCĐ và cho thuê hoạt động bất cồn sản đầu tư chi tiêu không được thực hiện tiếp hoặc thời gian thực hiện ngắn thêm thời gian đã thu tiền trước (nếu có), ghi:

Nợ TK 3387- doanh thu chưa thực hiện (giá chưa xuất hiện thuế GTGT)

Nợ TK 3331- Thuế GTGT buộc phải nộp (số chi phí trả lại cho bên thuê về thuế GTGT của chuyển động cho thuê gia sản không được thực hiện)

kimsa88
cf68