Giấy Giới Thiệu Thẩm Tra Lý Lịch Đảng

     

Xin ra mắt đến các bạn Mẫu giấy giới thiệu cử đảng viên hoặc cung cấp uỷ viên đi thẩm tra lý lịch được shop chúng tôi sưu tầm với tổng hợp đúng chuẩn nhất. Giấy trình làng cử đảng viên hoặc cấp uỷ viên đi thẩm tra lý định kỳ là mẫu giấy được Đảng ủy, bỏ ra ủy các đại lý lập ra để ra mắt cử Đảng viên đi thẩm tra lý định kỳ của người xin vào Đảng.

Bạn đang xem: Giấy giới thiệu thẩm tra lý lịch đảng

Sau đây là nội dung bỏ ra tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ...........ĐẢNG ỦY/CHI ỦY .......

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ........................

........, ngày...tháng...năm...

GIẤY GIỚI THIỆU(Có giá chỉ trị đến khi kết thúc ngày … mon … năm 20…)

Kính gửi: - ĐẢNG ỦY/CHI ỦY CƠ SỞ……………………….........................................


- Đảng ủy/Chi ủy cơ sở:..................................................................................

Giới thiệu đồng chí:.......................................................................... Là..............................................

............................................................................................................................................................

Xem thêm: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Dịch Vụ, Các Nhân Tố Quyết Định Chất Lượng Dịch Vụ

Đến lấy ý kiến nhận xét của các bằng hữu về lý kế hoạch của người xin vào Đảng là:...............................

Nội dung rất cần phải các bạn bè thẩm định, để dìm xét vào lý kế hoạch của tín đồ xin vào Đảng như sau:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Xem thêm: 120+ Lời Chúc Hay Ngày 8/3 Cho Bà Hay, Chân Thành Và Ý Nghĩa

.........................................................................................................................................................