Giấy chứng nhận hộ nghèo

     
*

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm


6. Giấy tờ thủ tục cấp giấy ghi nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo sản phẩm năm

* Trình từ bỏ thực hiện

+ Trưởng thôn, ban công tác mặt trận làng họp toàn dân vào thôn, dự kiến list hộ rất có thể nghèo, tiến hành khảo tiếp giáp theo phiếu thanh tra rà soát hộ nào bao gồm thu nhập trung bình dưới chuẩn chỉnh nghèo thì gửi vào list hộ nghèo. List đuợc công khai minh bạch tại công ty văn hoá thôn;

+ Trưởng buôn bản tổng hợp danh sách gửi về Ủy ban nhân dân cung cấp xã;

+ Ban chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp cho xã họp xét duyệt, tổng hợp danh sách gửi chống Lao động, yêu thương binh và Xã hội;

Cá nhân bao gồm yêu mong nộp làm hồ sơ Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại ủy ban nhân dân cấp xã.

Bạn đang xem: Giấy chứng nhận hộ nghèo

Thành phần, con số hồ sơ:

- Thành phần làm hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị công dấn hộ nghèo;

+ Phiếu rà soát hộ nghèo mặt hàng năm

+ Biên bạn dạng hội nghị xóm xóm

- số lượng hồ sơ: 01 bộ

Đối tượng thực hiện TTHC:

- Hộ nghèo sinh sống nông làng mạc là hộ gồm mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ 4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống.

- Hộ nghèo ở thành phố là hộ bao gồm mức thu nhập trung bình từ 500.000 đồng/người/tháng (từ 6.000.000 đồng/người/năm) trở xuống.

Xem thêm: Mỹ Thuật Lớp 7: Vẽ Lọ Hoa Và Quả - Lớp 7 Đơn Giản Dành Cho Lớp 6, 7, 8, 9

- Hộ cận nghèo sống nông thôn là hộ gồm mức thu nhập trung bình từ 401.000 đồng mang đến 520.000 đồng/người/tháng.

Xem thêm: 1 Gói Mì Omachi Bao Nhiêu Calo Và Ăn Mì Omachi Có Béo Không? # Top Trend

- Hộ cận nghèo ở thị trấn là hộ tất cả mức thu nhập trung bình từ 501.000 đồng mang lại 650.000 đồng/người/tháng.

Cơ quan lại thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cung cấp xã

Kết quả thật hiện TTHC: Giấy chứng dìm hộ nghèo, hộ cận nghèo

Lệ phí: Không

Tên mẫu đơn, chủng loại tờ khai: Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC:

Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho tiến trình 2011 - 2015