Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu

     
Đh Khoa Học tự nhiên Hcm - Văn Chí Nam, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đặng Nguyễn Đức Tiến - triết lý - bài xích tập, thực hành thực tế
*

*

*

*

*

homework 2_cài đặt giải thuật sắp xếp selection sort, heap sort để bố trí một mảng số nguyên theo_thứ trường đoản cú tăng dần.pdf

Giới thiệu, câu chữ môn học tập

Môn học nhằm hỗ trợ cho sinh viên kĩ năng sử dụng các cấu trúc dữ liệu nền tảng. Môn học tập cũng gợi ý sinh viên hiểu, so với và review được những giải thuật làm việc với các cấu tạo dữ liệu đó.Ôn lại về lập trình, những kiểu dữ liệu trong C/C++, đặc trưng là cấu trúc và bé trỏ.Giới thiệu về độ phức tạp đo lường và tính toán và đệ qui.Các kết cấu dữ liệu và sự phân tích chúng: danh sách; ck và hàng; cây, cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm, AVL cùng đa phân; heap; giải mã sắp xếp; bảng băm; với đồ thị.

Bạn đang xem: Giáo trình cấu trúc dữ liệu

tác dụng cần dành được

Phân tích lời giải L.O.1.1 – Định nghĩa được những khái niệm độ phức hợp và độ phức tạp trong các trường hợp “tốt nhất”, “xấu nhất”, cùng “trung bình”.L.O.1.2 – đối chiếu được những giải thuật và sử dụng được ký kết hiệu “Big O” nhằm ghi ra độ phức hợp của giải mã cấu thành tự các cấu tạo điều khiển: tuần tự, rẽ nhánh cùng lặp.L.O.1.3 – Liệt kê được, đến được lấy ví dụ như và đối chiếu được những lớp độ phức tạp, như, hằng số, log, tuyến đường tính, etc.L.O.1.4 – dấn thức được sự thăng bằng giữa bộ nhớ và thời gian trong giải thuật.L.O.1.5 – trình bày được những chiến lược kiến thiết giải thuật và giải quyết và xử lý bài toán.Sử dụng cấu trúc dữ liệu danh sách, ck và hàngL.O.2.1 – vạc họa được bởi hình hình ảnh cho: (a) list hiện thực bằng mảng và bằng link (con trỏ); (b) mang đến chồng; cùng (c) cho hàng ngóng và hàng hóng vòng (mức logic).L.O.2.2 – Viết được bởi mã trả mô tả kết cấu lưu trữ cho: (a) danh sách hiện thực bằng mảng và bởi liên kết; (b) đến chồng; cùng (c) cho hàng đợi và hàng ngóng vòng (mức logic).L.O.2.3 – Liệt kê được các phương thức quan trọng cho từng cấu tạo như danh sách, ông chồng và mặt hàng đợi; cũng giống như mô tả được chúng bằng mã trả (mức logic).L.O.2.4 – thực tại được các kết cấu danh sách, ông xã và mặt hàng đợi bằng C/C++ (mức physics)L.O.2.5 – thực hiện được danh sách, chồng, với hàng để giải quyết và xử lý bài toán thực, cũng như suy xét chọn lựa dạng hình hiện thực về tối ưu.L.O.2.6 – so sánh được và có tác dụng thí nghiệm reviews các cách tiến hành đã hổ trợ mang lại các cấu tạo danh sánh, chồng, với hàng.Sử dụng cấu trúc câyL.O.3.1 – vạc họa được bởi hình hình ảnh cho những cây tiêu biểu, như, cây nhị phân, cây nhị phân đầy đủ, cây nhị phân cân nặng bằng, cây AVL, cây nhiều phân, v.v. (mức logic).L.O.3.2 – Viết được bằng mã giả mô tả cấu trúc lưu trữ cho các loại cây (mức logic)L.O.3.3 – Liệt kê được các phương thức cần thiết cho mang đến các kết cấu cây; cũng tương tự mô tả được chúng bằng mã giả (mức logic).L.O.3.4 – chỉ ra rằng được và mang lại ví dụ minh họa về tầm quan trọng đặc biệt của tính cân đối trong cây.L.O.3.5 – chỉ ra được cùng vẽ hình minh họa về tất cả các trường mất cân bằng trong cây AVL và cây B, cũng giống như thực hiện từng bước một để tái cân đối chúng trên hình mẫu vẽ (mức logic).L.O.3.6 – lúc này được các cấu tạo cây nhị phân cùng cây AVL bằng C/C++L.O.3.7 – sử dụng được cây nhị phân với cây AVL để xử lý bài toán thực, nhất là liên quan cho tìm kiếm.L.O.3.8 – đối chiếu được và có tác dụng thực nghiệm reviews được những phương thức vẫn hổ trợ cho các kết cấu cây nhị phân và cây AVL.Sử dụng HeapL.O.4.1 – đã cho thấy được những vận dụng cần đến HeapL.O.4.2 – phác thảo được bằng hình ảnh cho kết cấu Heap cùng nêu ra sự liên quan đến tàng trữ ở dạng mảng.L.O.4.3 – Liệt kê được những phương thức cần thiết cho cho kết cấu heap; cũng tương tự mô tả được chúng bằng mã mang (mức logic).L.O.4.4 – phác họa được bằng hình hình ảnh các cách thức để đảm bảo an toàn tính hóa học của cấu tạo Heap khi chuyển vào hay mang ra thành phần trong heap (mức logic).L.O.4.5 – thực tại được cấu tạo heap bằng C/C++.L.O.4.6 – đối chiếu được và làm thực nghiệm reviews được những phương thức đang hổ trợ cho cấu tạo Heap.Sử dụng bảng băm L.O.5.1 – Vẽ được hình minh họa một bảng băm cùng với có mang về khóa, chạm độ và giải quyết và xử lý đụng độ.L.O.5.2 – mô tả được bởi mã giả và mang đến ví dụ minh họa cho các hàm băm cơ bản.L.O.5.3 – thể hiện được bởi mã trả và đến ví dụ minh họa cho các phương thức xử lý đụng độ.L.O.5.4 – thực tại được cấu tạo bảng băm bởi C/C++.L.O.5.5 – so với được và có tác dụng thực nghiệm review được các phương thức đã hổ trợ cho cấu trúc bảng băm.Phát triển các giải thuật chuẩn bị xếpL.O.6.1 – Minh họa được bằng hình vẽ từng bước hoạt động của các lời giải sắp xếp.L.O.6.2 – biểu thị được bởi mã giả cho các giải thuật sắp xếp. L.O.6.3 – thực tại được những giải thuật thu xếp bằng C/C++ .L.O.6.4 – phân tích được và làm cho thực nghiệm reviews các lời giải sắp xếp.L.O.6.5 – áp dụng được giải thuật sắp xếp trong việc thực.Hiểu biết cơ bạn dạng về vật dụng thịL.O.7.1 – vạc họa được bằng hình hình ảnh cho những khái niệm như trang bị thị liên thông với không liên thông, đồ thị được đặt theo hướng và không hướng, chu trình, v.v.L.O.7.2 – Vẽ được hình minh họa cùng mô tả kết cấu lưu trữ cho đồ thị ở các dạng ma trận kề và danh sách kề bằng mã mang (mức logic).L.O.7.3 – Liệt kê được những phương thức quan trọng cho cho các cấu trúc đồ thị; cũng như mô tả được chúng bằng mã mang (mức logic).L.O.7.4 – Minh họa được bởi hình hình ảnh các phương thức duyệt đồ vật thị cơ phiên bản (depth first and bread-first).L.O.7.5 – thực tại được cấu tạo lưu trữ đồ vật thì bởi C/C++.L.O.7.6 – thực tại được các phương pháp duyệt nói trên bởi C/C++ và sử dụng chúng giải quyết bài toán thực.L.O.7.7 – Minh họa bởi hình vẽ từng bước hoạt động vui chơi của các lời giải tìm đường ngắn nhất bởi Dijktra và lời giải tìm cây phủ tối tiểu bằng giải thuật Prim.Sử dụng đệ quyL.O.8.1 – trình bày được các thành phần cơ bạn dạng của một lời giải đệ quy.L.O.8.2 – Vẽ được cây mô tả những lần hotline hàm cùng giá trị của những tham số được truyền vào các hàm đó.L.O.8.3 – đến được lấy ví dụ về một hàm gọi đệ quy viết bằng C/C++.L.O.8.4 – cải tiến và phát triển được giải mã đệ quy cho những phương thức cần thiết của những cấu trúc: danh sách, cây, heap, kiếm tìm kiếm trên cây và tìm tìm nhị phân, và đồ thị.L.O.8.5 – làm cho được xem sét để so sánh cách tiếp cận đệ quy và giải pháp lặp.L.O.8.6 – mang đến được lấy ví dụ minh họa sự liên quan giữa Backtracking và đệ quy.

Tài liệu xem thêm

Sách, Giáo trình chính:<1>. “Data Structures: a Pseudocode Approach with C++”, R.F.Gilberg và B.A. Forouzan, Thomson Learning Inc., 2001.Sách tham khảo:<1> “Data Structures & Algorithms in C++”, A. Drozdek, Thomson Learning Inc., 2005.

Xem thêm: Những Câu Hỏi Dành Cho Người Yêu Nên Hỏi Bạn Trai, Bạn Gái, 113 Câu Hỏi Thú Vị Để Hỏi Người Bạn Thích

<2> “C/C++: How lớn Program”, 7th Ed. – Paul Deitel & Harvey Deitel, Prentice Hall, 2012.

Xem thêm: Giấy Đi Đường Mẫu Mới - Mẫu Giấy Đi Đường Bản Cập Nhật Mới Nhất Năm 2022

<3> Internet.<4> Minh họa cấu tạo dữ liệu với giải thuật