BÀI GIẢNG POWERPOINT TIẾNG ANH LỚP 4 THEO CÔNG VĂN 2345

     
- Vocabulary: Goodbye/ bye, again, meet, tomorrow, good night, later - Grammar: A: It’s nice khổng lồ meet you.. B: Nice khổng lồ meet you too. (1)UNIT 1: NICE to SEE YOU AGAIN Lesson 2: part 1-2-3 I Objectives: After the lesson, students are able to: Say the sentences: Nice lớn meet you/ See you tomorrow/ See you later - Revision: Greet và respond khổng lồ formal greetings - Develop: Speaking skills. - Ss look after , solve problems & study themselves - Studious và obedient students & love their friends II Language contents: - Vocabulary: Goodbye/ bye, again, meet, tomorrow, good night, later - Grammar: A: It’s nice to meet you B: Nice to meet you too. III Teaching aids: - Teaching aids: recording - Resources: student’s book (P.10), Workbook (P.7) IV Procedures 1 Class organization: - Greeting - Checking for the students" attendance 2 Oral test: - Have pupils ask and answer questions about someone, intro-duce someone New lesson Teacher’s activities Students’ activities Warm up: Bingo - Give six words (good morning, good afternoon Good evening, goodbye & hello) - call out the words 1 Look, listen and repeat - kiểm tra Ss’ understanding: It’s nice to lớn meet you/ Nice lớn meet you. 2 Point và say - Ss khổng lồ copy the grid down lớn their notebooks & select six words at random khổng lồ put them in the boxes there is a pupil getting three words on a straight line crossed out and calling Bingo! He or She is the winner - Play the game: x x x x x x Look at the picture và answer - Read the word & guess the meaning - Listen & repeat - Play roles lớn read One group repeats Miss Hien’s part và the other the pupils’ part - Read in pairs - Greet in chorus (2)- vày picture a as a model Let’s talk - check and correct Conclusion & homework - Ask Ss lớn Ex in Part E (p.8/WB) parts of the day - Practice using the word under each picture - Practice in pair - 6-7 pairs The rest of the class observe & give comments - Ss look at the book & work in pairs khổng lồ greet the parts of the day - Talk in pairs - 6-7 pairs The rest of the class observe and give comments Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ chủ đề liệu bắt đầu đăng tóm tắt văn bạn dạng trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong đợt nghỉ lễ tết điểm lưu ý chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài bác văn từ sự lớp 10 giải bài bác tập trang bị lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập đồ vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc soạn bài xích cô bé nhỏ bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cách tân và phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài xích tập xác suất thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngớ ngẩn van lop 8