Giải toán lớp 5 trang 113

     

Giải Toán lớp 5: rèn luyện chung giúp các em học viên lớp 5 tham khảo, xem gợi ý lời giải 3 bài bác tập vào SGK Toán 5 trang 113, 114. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng nắm lại con kiến thức, rèn luyện tài năng giải Toán lớp 5 của bản thân thật thành thạo.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 113

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để biên soạn giáo án bài rèn luyện chung trang 113 của Chương 3 Toán 5 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới phía trên của vectordep.vn nhé:


Giải bài tập Toán 5 trang 113, 114

Bài 1

Tính diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có:

a) Chiều dài 2,5 m, chiều rộng 1,1 m và độ cao 0,5m

b) Chiều dài 3 m, chiều rộng 15 dm và chiều cao 9 dm

Đáp án

a) diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật đã mang đến là:

(2,5 + 1,1) × 2 × 0,5 = 3,6 (m²)

Diện tích lòng của hình vỏ hộp chữ nhật đã đến là:

2,5 × 1,1 = 2,75 (m²)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đã mang đến là:

3,6 + 2,75 x 2 = 9,1 (m2)

b) 3m = 30dm

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đã mang lại là:

(30 + 15) x 2 x 9 = 810 (dm2)

Diện tích dưới đáy là:

30 x 15 = 450 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật đã đến là:

810 + 450 x 2 = 1710 (dm2)

Đáp số: a) 3,6m²; 9,1m²

b) 810dm²; 1710dm²

Bài 2

Viết số phù hợp vào ô trống:

Hình vỏ hộp chữ nhật(1)(2)(3)
Chiều dài4m3/5cm0,4dm
Chiều rộng3m0,4dm
Chiều cao5m1/3cm0,4dm
Chu vi khía cạnh đáy2cm
Diện tích xung quanh
Diện tích toàn phần

Đáp án

+) Cột (1):

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

*

Diện tích mặt đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là:

*

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

*

+) Cột (2):

Nửa chu vi dưới mặt đáy là: 2 : 2 = 1 (cm)

Chiều rộng lớn của hình hộp chữ nhật là:

*

Diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật là:

*

Diện tích mặt dưới của hình vỏ hộp chữ nhật là:

*

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

*

+) Cột (3)

Ta thấy hình hộp chữ nhật tại chỗ này có ba size bằng nhau nên đó là hình lập phương.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Ngắn Nêu Cảm Nhận Của Em Về Nhân Vật Lão Hạc Hay Nhất

Chu vi dưới đáy là:

0,4 x 4 = 1,6 (dm)

Diện tích bao bọc của hình lập phương đã đến là:

0,4 x 0,4 x 4 = 0,64 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đã mang lại là:

0,4 x 0,4 x 6 = 0,96 (dm2)

Hình hộp chữ nhật(1)(2)(3)
Chiều dài4m3/5cm0,4dm
Chiều rộng3m2/5cm0,4dm
Chiều cao5m1/3cm0,4dm
Chu vi khía cạnh đáy14m2cm1,6dm
Diện tích xung quanh70m22/3cm20,64dm2
Diện tích toàn phần94m286/75cm20,96dm2

Bài 3

Một hình lập phương gồm cạnh 4 cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của chính nó gấp từng nào lần? tại sao?

Đáp án

Diện tích bao phủ của hình lập phương thuở đầu là:

4 x 4 x 4 = 64 (cm²)

Diện tích bao phủ của hình lập phương sau khi gấp lên 3 cạnh là:

(4 x 3) x (4 x 3) x 4 = (4 x 4 x 4) x 3 x 3 = 64 x 9 (cm²)

Vậy cấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích s xung xung quanh của nó tăng lên 9 lần.

Xem thêm: Cách Nuôi Giun Đất Và Thu Hoạch, Chế Biến, Kỹ Thuật Nuôi Giun Đất

Diện tích toàn phần của hình lập phương thuở đầu là:

4 x 4 x 6 = 96 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương sau khi gấp lên 3 cạnh là:

(4 x 3) x (4 x 3) x 6 = (4 x 4 x 6) x 3 x 3 = 96 x 9 (cm2)

Vậy cấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích s toàn phần của nó tăng lên 9 lần.