Download sách giáo khoa lịch sử lớp 12

     

Cuốnsách giáo khoa lịch sử dân tộc 12do người sáng tác Phan Ngọc Liên làm cho tổng chủ biên, soạn theo chương trình tiên tiến nhất của bộ giáo dục và Đào tạo. Giúp những em học những vấn đề tương quan đến lịch sử thế giới hiện tại đại...

Nội dung cuốn sách giáo khoa lịch sử 12 có 2 phần:

PHẦN MỘT. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

CHƯƠNG I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ nhị (1945 – 1949)

Bài 1. Sự hình thành đơn chiếc tự trái đất mới sau chiến tranh trái đất thứ nhị ( 1945 – 1949)

CHƯƠNG II. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991). LIÊN BANG NGA (1991 – 2000)

Bài 2. Liên Xô và những nước Đông Âu (1945 – 2000) Liên Bang Nga (1991 – 2000)

CHƯƠNG III. CÁC NƯỚC Á, PHI VÀ MĨ LATINH (1945 – 2000)

Bài 3. Các nước Đông Bắc Á

Bài 4. Những nước Đông phái mạnh Á với Ấn Độ

Bài 5. Các nước châu Phi cùng Mĩ Latinh

CHƯƠNG IV. MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 – 2000)

Bài 6. Nước Mĩ

Bài 7. Tây Âu

Bài 8. Nhật Bản

CHƯƠNG V. Quan lại HỆ QUỐC TẾ (1945 – 2000)

Bài 9. Quan lại hệ quốc tế trong với sau thời kì cuộc chiến tranh lạnh

CHƯƠNG VI. CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

Bài 10. Giải pháp mạng công nghệ – công nghệ và xu thế trái đất hóa nửa sau thế kỉ XX

Bài 11.


Bạn đang xem: Download sách giáo khoa lịch sử lớp 12


Xem thêm: 9 Phần Mềm Lập Trình C Trên Android Được Tin Dùng Hàng Đầu, Lập Trình C Trên Android


Xem thêm: Làm Gì Khi Tâm Trạng Buồn Chán, Lấy Lại Tinh Thần Khi Buồn Chán


Tổng kết lịch sử hào hùng thế giới hiện đại từ năm 1945 mang đến năm 2000

PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT phái mạnh TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

CHƯƠNG I. VIỆT nam TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930

Bài 12. Phong trào dân tộc dân công ty ở vn từ năm 1919 cho năm 1925

Bài 13. Phong trào dân tộc dân nhà ở vn từ năm 1925 cho năm 1930

CHƯƠNG II. VIỆT phái nam TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945

Bài 14. Trào lưu cách mạng 1930 – 1935

Bài 15. Trào lưu dân nhà 1936 – 1939

Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa mon Tám (1939 – 1945). Nước việt nam Dân công ty Cộng hòa ra đời

CHƯƠNG III. VIỆT phái nam TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954

Bài 18. Trong thời hạn đầu của cuộc binh đao toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Bài 19. Bước trở nên tân tiến của cuộc binh cách toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)

Bài 20. Cuộc đao binh toàn quốc kháng thực dân Pháp chấm dứt (1953-1954)

CHƯƠNG IV. VIỆT nam giới TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

Bài 21. Thiết kế xã hội nhà nghĩa sống miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền sài thành ở khu vực miền nam (1954-1965)

Bài 22. Dân chúng hai miền trực tiếp đánh nhau chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân khu vực miền bắc vừa võ thuật vừa sản xuất (1965-1973)

Bài 23. Khôi phục và phát triển tài chính – làng hội ngơi nghỉ miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền nam (1973-1975)

CHƯƠNG V. VIỆT phái nam TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

Bài 24. Vn trong năm đầu sau chiến thắng của cuộc binh đao chống Mĩ, cứu giúp nước năm 1975

Bài 25. Việt nam xây dựng công ty nghĩa thôn hội và đấu tranh đảm bảo tổ quốc (1976-1986)