DỘNG TỪ CÓ QUY TẮC TIẾNG ANH

     

1. Định nghĩa:

Động từ bao gồm quy tắc (Regular verb) là gì? Là đều động từ tất cả phân từ thừa khứ với phân từ trả thànhgiống nhau, thêm –ed vào động từ nguyên chủng loại không lớn (Bare infinitive).

Bạn đang xem: Dộng từ có quy tắc tiếng anh

Ví dụ:

Động từ bỏ thườngĐộng từ bao gồm quy tắcNghĩa
playplayedchơi
staystayed
learnlearnedhọc
watchwatchedxem
stopstoppeddừng lại
looklookedxem
wantwantedmuốn
arrivearrivedđến
listenlistenednghe
traveltravelledđi du lịch

2. Hình thức:

Động từ bao gồm quy tắc giờ đồng hồ anh được thành lập bằng cách thêm hậu tố "-ed"vào sau những động từ.

Ví dụ: listened, loved, stayed

a. Nguyên tắc thêm -ed:

Đặc điểmQuy tắc thêm -edVí dụ
Tận cùng là-ehoặc–eeChỉ thêm-darrive→arrived agree→agreed
Tận cùng làphụ âm +-yĐổi-ythành-iedtry→ tried cry → cried
Tận cùng làuy, ey. Oy, ay, iy (nguyên âm + y)thêm-edobey→obeyed play→ played
Tận thuộc làu, e. O, a, i + phụ âm, và dấu dấn ở cuối tự gấp đôi phụ âm cuối +-edomit→ omitted refer →referred
Những từ là 1 âm tiết, tận cùng là phụ âm + nguyên âm + phụ âm (ngoại trừ x)gấp đôi phụ âm cuối +-edjog→ jogged stop→stopped
Tận cùng là –cthêm -k trước lúc thêm-edtraffic→trafficked picnic→picnicked

b. Biện pháp phát âm -ed:

-Đọc là /id/:khi đụng từ trước lúc thêm -edcó tận thuộc làt, d

Ví dụ: wanted, needed

► các từ sau luôn đọc là/id/:naked (trần truồng), beloved (đáng yêu), aged (cao tuổi), crooked (cong queo, quanh co), learned (thông thái), sacred (thần thánh, thiêng liêng), ragged (rách rưới, tả tơi), wicked (độc ác).

-Đọc là /t/:khi hễ từ trước khi thêm-edcó tận thuộc làch, s, x, sh, k, p, f

Ví dụ: watched, mixed, asked, finished, walked

-Đọc là /d/:khi cồn từ trước khi thêm -edcó tận thuộc là các nguyên âm cùng phụ âm còn lại.

Xem thêm: Ngày 20/11: Những Bài Viết Tri Ân Thầy Cô 20/11, Lời Tri Ân Thầy Cô 20/11 Cảm Động Nhất

Ví dụ: played, learned, typed

Lưu ý:

- learned phát âm là /id/ lúc nó là tính từ: thông thái, uyên bác, yên cầu có học tập vấn

- learned đọc là /d/ khí nó là hễ từ: học, học hỏi

c. Mẹo nhớ phương pháp phát âm ed trong tiếng anh:

Để ghi nhớ phương pháp phát âm đuôi ed, hãy ghép các âm buộc phải nhớ thành 1 cụm từ quen thuộc thuộc.

- d, t ⇒ dtoán

- ch, s, x, sh, k, p, f⇒ chó sủa xôn shao khắp phố fường

B. ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC trong TIẾNG ANH

1. Định nghĩa:

Động từ bất nguyên tắc (Irregular verb) là gì? Là gần như động từ gồm phân từ quá khứ với phân từ xong xuôi không theo phép tắc thêm– ed.

Xem thêm: Xem Ngày Đẹp Khai Trương Năm 2021, Xem Ngày Khai Trương Năm 2022

Ví dụ:

bring → brought → brought: sở hữu theosay → said → said: nóiwrite → wrote → written: viếtgive → gave → given: cho

2. Hình thức:

Có thể chia hầu như động từ bỏ bất luật lệ tiếng anh thành các nhóm chủ yếu sau đây:

a. Cả ba bề ngoài giống nhau:

InfinitivePast tensePast participleNghĩa
betbetbetđánh cuộc
costcostcosttrị giá
cutcutcutcắt, chặt
hithithitđánh, đập, đụng
hurthurthurtlàm bị thương
knitknitknitđan
letletletđể cho
putputputđể, đặt
quitquitquitbỏ, thôi, nghỉ
readreadreadđọc
ridridridtrừ bỏ
setsetsetđể, đặ

b. Nguyên chủng loại (bare infinitive) như là với quá khứphân từ(V3):

Trong trường thích hợp này, quá khứ solo (V2) không giống với hễ từ nguyên chủng loại (V-infinitive) và quá khứ phân từ(V3)

InfinitivePast tensePast participleNghĩa
becomebecamebecometrở thành
comecamecomeđến, tới
overcomeovercameovercomevượt qua, xung khắc phục
runranrunchạy

c. Vượt khứ (V2) và phân từ thừa khứ (V3) như là nhau

Trong trường phù hợp này quá khứ solo (past tense - V2) cùng phân từ quá khứ (past participle - V3) tất cả cách chia giống nhau.

InfinitivePast tensePast participleNghĩa
abideabodeabodechờ, hóng đợi
awakeawokeawokethức dậy, tiến công thức
bendbentbentcúi, cong xuống
bindboundboundbuộc, ràng buộc
bleedbledbledchảy máu
breedbredbrednuôi nấng
bringbroughtbroughtmang đến
buildbuiltbuiltxây dựng
burnburntburntđốt, cháy
buyboughtboughtmua
catchcaughtcaughtbắt, xua đuổi kịp
clingclungclungbám vào, níu lấy
creepcreptcrept
dealdealtdealtbuôn bán, giao du

d. Cả ba bề ngoài khác nhau:

InfinitivePast tensePast participleNghĩa
arisearosearisenxuất hiện, nảy sinh
bewas/ werebeenthì, là, ở
bearboreborn, bornechịu, mang, vác
beginbeganbegunbắt đầu
bidbadebiddenbảo, ra lệnh
bitebitbittencắn
blowblewblownthổi
breakbrokebrokenlàm vỡ, bẻ gãy
choosechosechosenlựa, chọn
dodiddonelàm
drawdrewdrawnkéo, vẽ
drinkdrankdrunkuống
drivedrovedrivenlái xe
eatateeatenăn
fallfellfallenrơi, ngã
Bảng rượu cồn từ bất luật lệ tiếng anh hay gặp

*