Đơn xin hỗ trợ kinh phí học tập

     

Đơn đề xuất hỗ trợ chi tiêu học tập

Đơn ý kiến đề nghị hỗ trợ ngân sách chi tiêu học tập được dùng cho các đối tượng người dùng được hỗ trợ giá thành học tập theo hình thức tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP với Nghị định 74/2013/NĐ-CP. Phụ huynh học sinh sẽ viết 1-1 và kiến nghị được hỗ trợ giá thành học tập cho con em mình mình. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: đơn xin hỗ trợ kinh phí học tậpMời các bạn tham khảo bạn dạng text Đơn kiến nghị hỗ trợ chi tiêu học tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ đưa ra PHÍ HỌC TẬP

(Dùng cho các đối tượng người dùng được hỗ trợ túi tiền học tập theo dụng cụ tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP với Nghị định 74/2013/NĐ-CP)

Kính gửi: ................................................................................Cơ sở giáo dục đào tạo mầm non với phổ thông/Phòng giáo dục đào tạo đào tạo/Sở giáo dục huấn luyện và đào tạo (1)

Họ và tên (2): ..............................................................................................................

Là cha/mẹ (hoặc fan giám hộ) của em (3): ............................................................

Hiện đã học tại lớp: ........................... Trường: .......................................................

Thuộc đối tượng: .........................................................................................................

Xem thêm: Cách Đăng Nhạc Lên Facebook ? Cách Post Nhạc Lên Tường Của Facebook

(ghi rõ đối tượng người dùng được dụng cụ tại Thông bốn liên tịch hướng dẫn Nghị định 49)


Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP với Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của chính phủ, tôi làm đơn này kiến nghị được lưu ý để được cấp cho tiền hỗ trợ ngân sách chi tiêu học tập theo vẻ ngoài và chính sách hiện hành.

.........., ngày .... Tháng .... Năm ...........Người có tác dụng đơn (4) (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Xác nhấn của Cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập (5)

Xác thừa nhận em: ..................................................................................................Hiện đang học tại lớp ................ Học kỳ: ................... Năm học: ..................

............, ngày .... Mon ..... Năm ...........Thủ trưởng đơn vị chức năng (Ký tên, đóng góp dấu)

(1) nhờ cất hộ cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non và rộng rãi nếu học tập công lập; gởi phòng giáo dục huấn luyện và đào tạo nếu học mần nin thiếu nhi và trung học cơ sở không tính công lập; gởi Sở giáo dục đào tạo và giảng dạy nếu học tập trung học tập phổ thông ngoại trừ công lập.

Xem thêm: Vẽ Tranh Đề Tài Nhà Giáo Việt Nam 20, Tranh Ve Ngay 20 11 Cua Hoa Si

(2) Đối với đối tượng người sử dụng là trẻ em mẫu giáo ghi tên bố mẹ (hoặc fan giám hộ), so với học sinh rộng lớn ghi thương hiệu của học tập sinh.