Đơn xin chuyển đảng chính thức

     

I. QUY TRÌNH CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ LÀ ĐOÀN VIÊN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

- Bước 1: Đảng viên dự bị liên tiếp sinh hoạt team Tu chăm sóc rèn luyện với gương mẫu mã trong sinh hoạt đưa ra đoàn.

Khi hết thời gian dự bị (12 tháng kể từ ngày bỏ ra bộ kết nạp), đảng viên dự bị viết phiên bản tự kiểm điểm quy trình công tác với tham gia hoạt động Đoàn, Ban Chấp hành đưa ra đoàn hội đàm với Ban điều hành quản lý nhóm Tu chăm sóc rèn luyện thống nhất nhấn xét đánh giá và tổ chức triển khai họp góp ý quy trình phấn đấu của đảng viên dự bị. Lập biên bản và văn bạn dạng đề nghị (Mẫu 03C-CĐCT) gửi về bỏ ra bộ sinh viên vị trí đảng viên đã sinh hoạt với Ban Chấp hành Đoàn ngôi trường (thông qua Ban tổ chức – chế tạo Đoàn trường).

Bạn đang xem: đơn xin chuyển đảng chính thức

- bước 2: Hết thời gian 12 tháng kể từ ngày đưa ra bộ kết nạp, chi ủy khuyên bảo đảng viên dự bị sẵn sàng hồ sơ công nhận đảng viên bao gồm thức.

Đảng viên dự bị có nhiệm vụ liên hệ chi ủy hoặc bỏ ra bộ (nơi chưa có chi ủy khu vực cư trú để đưa ý kiến thừa nhận xét (nhận công văn với biểu mẫu mã tại văn phòng và công sở Đảng ủy), viết phiên bản tự kiểm điểm nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại; ý kiến đề nghị chi bộ xét thừa nhận đảng viên bao gồm thức.

Đảng viên được phân công hỗ trợ trao đổi với Ban quản lý và điều hành nhóm Tu chăm sóc rèn luyện viết bạn dạng nhận xét đến đảng viên dự bị nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, lập trường bốn tưởng, nhấn thức về đảng, đạo đức, lối sống cùng mức độ chấm dứt nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị, report chi bộ.

Lưu ý:

+ Đối với Đảng viên dự bị là sinh tự khóa 44 trở về trước: Điểm số học tập khi gửi đảng thừa nhận phải đạt từ loại Trung bình trở lên (tính theo thang điểm 4 theo chế độ của quy chế đào tạo của phòng trường).

+ Đối với Đảng viên là sinh từ bỏ khóa 45 trở đi: Điểm số học tập khi đưa đảng bằng lòng phải đạt từ nhiều loại Khá trở lên (tính theo thang điểm 4 theo luật của quy chế đào tạo trong phòng trường).

- bước 3: Sau khi dìm hồ sơ ý kiến đề nghị công nhấn đảng viên đồng ý từ chi đoàn, thừa nhận xét của chi ủy vị trí cứ trú với đảng viên hướng dẫn, đưa ra bộ tổ chức họp, review công nhấn đảng viên xác định cho đảng viên dự bị. đưa ra ủy chi bộ phải nghiên cứu và phân tích kỹ hồ sơ, đối chiếu những tiêu chuẩn công thừa nhận đảng viên xác nhận của Đảng bộ như công dụng học tập, rèn luyện, đạo đức, lối sống của đảng viên dự bị, … Xét thấy hồ sơ của đảng viên dự bị đã đầy đủ và đúng quy định, bỏ ra bộ triển khai nhận xét với biểu quyết (nếu xét những hồ sơ thừa nhận đảng viên thừa nhận thì dấn xét với biểu quyết từng fan một).

Nếu được nhì phần cha số đảng viên chấp thuận trở lên biểu quyết đồng ý công nhấn đảng viên đồng ý cho đảng viên dự bị thì chi bộ ban hành Nghị quyết đề xuất công dìm đảng viên thiết yếu thức. Trường thích hợp không được hai phần tía số đảng viên xác nhận trở lên chấp nhận công dìm đảng viên phê chuẩn thì bỏ ra bộ báo cung cấp ủy cung cấp trên với xin phía xử lý.

Lưu ý: quyết nghị nêu rõ kết luận của chi bộ về lý lịch; ý thức giác ngộ chính trị; ưu, yếu điểm về phẩm chất đạo đức, lối sống; kết quả học tập cùng tham gia các phong trào Đoàn – Hội; dục tình quần bọn chúng của đảng viên dự bị; số đảng viên chính thức tán thành, ko tán thành.

Đối với những trường hợp đảng viên không đảm bảo điểm số theo quy định: Chi bộ tiến hành quy trình ý kiến đề nghị Đảng ủy xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị.

Thời hạn đưa đảng thỏa thuận phải theo như đúng quy định của Điều lệ đảng, đưa ra bộ không được từ ý kéo dãn thời gian dự bị và thời gian thực hiện thủ tục chuyển đảng chấp nhận cho đảng viên.

Chi ủy chi bộ hoàn thiện hồ sơ và trình lên Văn phòng Đảng ủy gồm:


STT

Giấy tờ

Biểu mẫu

Ghi chú

1

Giấy chứng nhận học lớp Đảng viên new (đã giữ trong làm hồ sơ đảng viên)

2

Bản từ kiểm điểm của Đảng viên dự bị

Mẫu 1-CĐCT

Đảng viên dự bị thực hiện

3

Bản dấn xét về đảng viên dự bị của đảng viên bằng lòng được phân công giúp sức

Mẫu 2-CĐCT

Đảng viên trả lời thực hiện

4

Nhận xét đề xuất công thừa nhận đảng viên thừa nhận cho đảng viên dự bị của chi đoàn

Mẫu 3C-C ĐCT

Do chi đoàn thực hiện

5

Bảng điểm học hành (có xác thực của công ty trường)

6

Bảng điểm tập luyện (có chứng thực của nhà trường)

7

Giấy dấn xét của bỏ ra ủy hoặc chi bộ vị trí cư trú

Mẫu 3A-CĐCT

Chi cỗ nơi trú ngụ thực hiện

8

Tổng hợp chủ ý nhận xét của tổ chức chính trị - xóm hội và nơi cư trú

Mẫu 3 -CĐCT

Chi bộ thực hiện

9

Nghị quyết ý kiến đề nghị công nhấn đảng viên xác nhận của chi bộ

Mẫu 04-CĐCT

Chi bộ thực hiện

10

Trích biên bản họp đưa ra bộ

Chi cỗ thực hiện

11

Hình thẻ 3*4 của đảng viên dự bị

Lưu ý: Các văn bạn dạng đảm bảo vật dụng tự về mặt thời hạn theo từng giai đoạn


- bước 4: văn phòng Đảng ủy đánh giá hồ sơ, tổng thích hợp trích ngang các trường hợp gửi đảng xác nhận và tổ chức cho Ban thường xuyên vụ Đảng ủy rộp vấn đối với các đảng viên dự bị là sinh viên.

Xem thêm: Tuổi Canh Thìn Năm 2022 Hợp Màu Gì Và Kỵ Màu Gì Nhất? Sinh Năm 2000 Hợp Màu Gì

- cách 5: Đảng ủy tổ chức họp, xét kiến nghị công dấn đảng viên thừa nhận cho đảng viên dự bị (sau khi đã vừa đủ hồ sơ). Trường hợp được nhì phần tía số đảng ủy viên trở lên trên biểu quyết gật đầu đồng ý thì Đảng ủy phát hành Nghị quyết và ra quyết định công nhận đảng viên bao gồm thức.

Sau khi có ra quyết định công nhấn đảng viên thiết yếu thức, văn phòng Đảng ủy thông báo chi cỗ lên nhấn để công bố trong kỳ sinh hoạt chi bộ ngay gần nhất. Và hoàn thành hồ sơ gửi Đảng ủy cung cấp trên kiến nghị cấp phạt thẻ đảng.

II. QUY TRÌNH CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ LÀ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

- cách 1: Hết thời gian 12 tháng kể từ ngày đưa ra bộ kết nạp, đưa ra ủy hướng dẫn đảng viên dự bị sẵn sàng hồ sơ thừa nhận đảng viên chủ yếu thức.

Đảng viên dự bị gồm nhiệm vụ tương tác chi ủy hoặc bỏ ra bộ (nơi chưa tồn tại chi ủy chỗ cư trú để đưa ý kiến nhận xét (nhận công văn và biểu chủng loại tại văn phòng Đảng ủy), viết bạn dạng tự kiểm điểm nêu rõ ưu điểm, yếu điểm về triển khai nhiệm vụ đảng viên và phương án khắc phục khuyết điểm, tồn tại; ý kiến đề nghị chi cỗ xét công nhận đảng viên thiết yếu thức.

Chi ủy đề xuất Tổ Công đoàn họp, thống nhất dìm xét reviews và tổ chức triển khai họp góp ý quá trình phấn đấu của đảng viên dự bị. Lập biên bản và văn phiên bản đề nghị (Mẫu 01B-CĐCT) gửi về chi bộ.

Đảng viên được phân công giúp đỡ căn cứ nhận xét của Tổ công đoàn viết bản nhận xét đến đảng viên dự bị nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, lập trường tư tưởng, dấn thức về đảng, đạo đức, lối sống với mức độ ngừng nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị, báo cáo chi bộ.

- cách 2: Sau lúc đảng viên dự bị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ ý kiến đề xuất công nhận đảng viên thiết yếu thức, chi bộ sắp xếp cuộc họp gần nhất tổ chức triển khai họp, đánh giá công thừa nhận đảng viên đồng ý cho đảng viên dự bị. Bỏ ra ủy bỏ ra bộ phải nghiên cứu kỹ hồ nước sơ, đối chiếu các tiêu chuẩn chỉnh công nhấn đảng viên bằng lòng của Đảng cỗ như hiệu quả công tác, đạo đức, lối sống của đảng viên dự bị, … Xét thấy làm hồ sơ của đảng viên dự bị đã khá đầy đủ và đúng quy định, bỏ ra bộ triển khai nhận xét và biểu quyết (nếu xét những hồ sơ công nhận đảng viên xác định thì thừa nhận xét cùng biểu quyết từng bạn một).

Nếu được nhì phần tía số đảng viên thỏa thuận trở lên biểu quyết đồng ý công nhấn đảng viên ưng thuận cho đảng viên dự bị thì đưa ra bộ ban hành Nghị quyết kiến nghị công dìm đảng viên chủ yếu thức. Trường hòa hợp không được nhì phần tía số đảng viên thừa nhận trở lên đồng ý công thừa nhận đảng viên bằng lòng thì chi bộ báo cấp ủy cấp trên với xin hướng xử lý.

Lưu ý: nghị quyết nêu rõ kết luận của chi bộ về lý lịch; ý thức giác ngộ chủ yếu trị; ưu, lỗi về phẩm chất đạo đức, lối sống; tác dụng công tác với tham gia những phong trào; tình dục quần bọn chúng của đảng viên dự bị; số đảng viên thừa nhận tán thành, ko tán thành.

Chi ủy đưa ra bộ hoàn thành hồ sơ và gửi lên Văn phòng Đảng ủy gồm:


STT

Giấy tờ

Biểu mẫu

Ghi chú

1

Giấy ghi nhận học lớp Đảng viên mới (lưu trong hồ sơ đảng viên)

2

Bản từ kiểm điểm của Đảng viên dự bị

Mẫu 1-CĐCT

Đảng viên dự bị thực hiện

3

Bảng dấn xét về đảng viên dự bị của đảng viên ưng thuận được phân công trợ giúp

Mẫu 2-CĐCT

Đảng viên bằng lòng hướng dẫn thực hiện

4

Giấy nhấn xét của bỏ ra ủy hoặc chi bộ vị trí cư trú

Mẫu 3A-CĐCT

Chi cỗ nơi cư trú thực hiện

5

Nhận xét của tổ công đoàn

Mẫu 03B-CĐCT

Tổ Công đoàn thực hiện

6

Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức triển khai chính trị - làng hội và chỗ cư trú

Mẫu 3 -CĐCT

7

Nghị quyết đề nghị công nhấn đảng viên ưng thuận của chi bộ

Mẫu 04-CĐCT

Chi bộ thực hiện

8

Trích biên phiên bản họp đưa ra bộ

Chi cỗ thực hiện

9

Hình thẻ 3*4 của đảng viên dự bị

Lưu ý: Đảm bảo về mặt thời hạn của những văn bản theo từng giai đoạn


- cách 3: văn phòng và công sở Đảng ủy thẩm định và đánh giá hồ sơ, tổng hợp trích ngang các trường hợp chuyển đảng bằng lòng và report Đảng ủy tại kỳ họp ngay sát nhất.

- bước 4: Đảng ủy tổ chức họp, xét ý kiến đề nghị công nhận đảng viên bằng lòng cho đảng viên dự bị (sau khi đã không hề thiếu hồ sơ). Trường hợp được nhị phần bố số đảng ủy viên trở lên trên biểu quyết gật đầu thì Đảng ủy ban hành Nghị quyết và ra quyết định công dấn đảng viên thiết yếu thức.

Xem thêm: Tranh Vẽ Chào Mừng Ngày 20 Tháng 11, Tranh Vẽ 20/11 Đề Tài Ngày Nhà Giáo Việt Nam Đẹp

Sau khi có quyết định công thừa nhận đảng viên chủ yếu thức, văn phòng công sở Đảng ủy thông báo chi bộ lên dấn để chào làng trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất. Và hoàn thiện hồ sơ gởi Đảng ủy cấp trên đề nghị cấp vạc thẻ đảng.

BIỂU MẪU VUI LÒNG TẢI TẠI ĐÂY:Biểu mẫu mã chuyển đảng xác định cho đảng viên dự bị.doc