Đề thi văn 9 hk1

     
Đề số 1 - Đề đánh giá học kì 1

Đáp án với lời giải cụ thể Đề hàng đầu - Đề kiểm soát học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải thuật
Bạn đang xem: đề thi văn 9 hk1

Đề số 2 - Đề khám nghiệm học kì 1

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 2 - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Xem lời giải


Đề số 3 - Đề bình chọn học kì 1

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải mã


Đề số 4 - Đề chất vấn học kì 1

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề khám nghiệm học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Xem lời giải


Đề số 5 - Đề soát sổ học kì 1

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 5 - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải mã


Đề số 6 - Đề soát sổ học kì 1

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải thuật


Đề số 7 - Đề bình chọn học kì 1

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 7 - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải mã


Đề số 8 - Đề chất vấn học kì 1

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 8 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải thuật


Đề số cửu - Đề kiểm soát học kì 1

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số cửu - Đề khám nghiệm học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải mã


Đề số 10 - Đề khám nghiệm học kì 1

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề khám nghiệm học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải mã


Đề số 11 - Đề kiểm soát học kì 1

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề soát sổ học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải thuật


Đề số 12 - Đề soát sổ học kì 1

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 12 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải thuật
Xem thêm: Phương Pháp Tả Cảnh Lớp 6 Bài Soạn "Phương Pháp Tả Cảnh" Lớp 6 Hay Nhất

Đề số 13 - Đề đánh giá học kì 1

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề khám nghiệm học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải thuật


Đề số 14 - Đề khám nghiệm học kì 1

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 14 - Đề soát sổ học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải mã


Đề số 15 - Đề soát sổ học kì 1

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 15 - Đề kiểm soát học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Xem lời giải


Đề số 16 - Đề chất vấn học kì 1

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 16 - Đề kiểm soát học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Xem lời giải


Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 17 - Đề đánh giá học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Xem lời giải


Đề số 18 - Đề đánh giá học kì 1

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Ngữ văn 9

Xem giải thuật


Đề số 19 - Đề bình chọn học kì 1

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 19 - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) – Ngữ văn 9

Xem giải mã


*
*

*

*
*

*
*Xem thêm: Tổng Hợp Những Câu Nói Hay Về Lòng Tự Trọng, Câu Ca Dao, Tục Ngữ Nói Về Lòng Tự Trọng

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép vectordep.vn nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.