TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 2

     

Phần bài kiểm tra môn toán cải thiện lớp 2 hôm nay, thầy sẽ cho những em làm bài bác đề thi học sinh xuất sắc Toán lớp 2 số 1. Những em hãy chép đề bài xích và tự làm, trình bày sạch đẹp.

*

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 2 MÔN TOÁN

Đề Thi Số 1

Phần I: Trắc nghiệm (10 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1: Hãy tìm một số trong những biết rằng lấy 28 cộng với số kia thì có hiệu quả bằng 28 trừ đi số đó.

A. 28

B. 0

C. 29

D. 1

Câu 2: 6 giờ đồng hồ chiều còn còn gọi là:

A. 22 giờ đồng hồ

B. 20 giờ

C. 18. Giờ đồng hồ

D. 14 giờ

Câu 3: trong số số sau thì số làm sao là số nhỏ bé nhất gồm 3 chữ số khác nhau:

A. 258

B. 122

C. 103

D. 101

Câu 4: 3 m 8 dm = ….. Số phù hợp điền vào khu vực chấm là:

A. 38 m

B. 308 m

C. 38 dm

D. 380 dm

Câu 5: mang đến dãy số sau: 3; 8; 13; 18; …. Em hãy điền số tiếp theo sau vào chỗ chấm:

A. 23

B . 22

C. 24

D. 20

Câu 6: Nếu đồ vật 3 tuần này là ngày 15. Thì sản phẩm hai tuần trước là:

A. 8

B.


Bạn đang xem: Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 2


Xem thêm: Mẫu Bản Tự Nhận Hạnh Kiểm Học Kì 1, Biên Bản Xếp Loại Hạnh Kiểm Học Sinh Mới Nhất


Xem thêm: Nhuộm Tóc Màu Gì Đi Học Sinh Nên Nhuộm Tóc Màu Gì, Nhuộm Tóc Màu Gì Đi Học


7

C. 6

D. 11

Câu 7: Số lớn nhất có ba chữ số không giống nhau là:

A. 908

B. 987

C. 999

D. 988

Câu 8: Cho hình vuông PQRS có cạnh PQ = 6 cm. Chu vi hình vuông vắn là:

A. 12 centimet

B. 36 cm

C. 25 centimet

D. 24 cm

Câu 9: đến biểu thức 72 – x = 39 . Em hãy tính xem x có mức giá trị bằng bao nhiêu ?

A. 53

B. 33

C. 61

D . 23

Câu 10: 12 + 17 – 10 =…. Số điền vào khu vực chấm là:

A. 18

B. 21

C. 19

D. 29

Phần II. Tự luận: (10 điểm)

Câu 1: (1 điểm)

Cô giáo ghi phép tính lên ở trên bảng: 8+ 6 + 8

Hùng ghi giải đáp vào vở được tác dụng là 22. Hương ghi câu trả lời vào vở lại được hiệu quả là 28. Em hãy cho thấy thêm Húng hay Hương bao gồm đáp án đúng ?

Câu 2: (4 điểm)

Minh gồm 28 chiếc nhãn vở, Minh đến Hồng 8 dòng nhãn vở, Hồng lại mang lại Hà 5 loại nhãn vở. Đến hôm nay ba bạn đều có số nhãn vở bằng nhau. Em hãy mang lại biết ban sơ Hồng và Hà mỗi bạn có bao nhiêu chiếc nhãn vở ?

Câu 3: (3 điểm)

Mẹ bạn Dương bây giờ 45 tuổi, còn bà ngoại của Hà 72 tuổi. Hãy tính xem lúc tuổi của bà ngoại Dương bằng tuổi bà bầu của Hà hiện giờ thì hồi đó người mẹ của Hà bao nhiêu tuổi ?

Câu 4: (2 điểm) tìm kiếm x.

a) X + X x 5 = 36

b) X + 3 – 19 = 47

*****